Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 9, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-01-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-01-2017

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 02/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 08-01-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ದತ್ತಾತ್ರೀ ವರ್ಮಾ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್ ಸಿ ಹೋಲಿಯಾ, ಸಾ: ಹಾರೂರಗೇರಿ ಬೀದರ ರವರು ಹಾರೂರಗೇರಿ ಕಮಾನದಿಂದ ಗಾಂಧಿಗಂಜ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿಗಂಜದಿಂದ ಹಾರೂರಗೇರಿ ಕಮಾನ ಕಡೆಗೆ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ38/9216 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಂಧೀಗಂಜ ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಪವನ ಸುತಾರ ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಇವರು ಇದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಮತ್ತು ಮುಂಗೈ ಮದ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜನರು ಸೇರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಆರೋಪಿಯು ಪಲ್ಟಿಯಾದ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.No comments: