Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 23, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-01-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-01-2018

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 04/2018, PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 22-01-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೇವಿದಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಚಂದಾ ರೆಡ್ಡಿ ವಯ 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಚಿಕ್ಲಿ(ಜೆ) ಗ್ರಾಮ ರವರ ಮಗನಾದ ಮಚೆಂದರ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ದೇವಿದಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ವಯ 20 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಚಿಕ್ಲಿ(ಜೆ) ಗ್ರಾಮ ಇತನು ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಆರ್-7967 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಲಿ(ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಫರೀದ ತಂದೆ ಮತಾಬಶಾ ಇವನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಚಿಕ್ಲಿ(ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಖೇಮಾ ತಾಂಡಾದ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಸಂತಪೂರ ದೀಪಾಲಯ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ ನಂ. ಎಪಿ-28/ಡಬ್ಲು-1589 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಚ್ಚೆಂದರ ರೆಡ್ಡಿ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಹಣೆಯ ಎಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಫರೀದ ಅಲಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಎಡಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾವಾಗಿ ಎಡ ಕಿವಿಯಿಂದ ರತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಚ್ಚೆಂದರ ರೆಡ್ಡಿ ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಫರೀದ ಇತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೈದ್ರಬಾದಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 17/2018, ಕಲಂ. 397 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 08-01-2018 ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ 0300 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಮುಸ್ತಾಪೂರ ಶಿವಾರದ ಚಡಾವು ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ಐದು ಜನರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹೇಶ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹುಣಸಗೇರಾ ರವರ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಕು ರಾಡ ತೋರಿಸಿ, ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ನಗದು 5600/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗು ಐದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ 23,300/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದು ಮತ್ತು ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ ಹಾಗು ನಂತರ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ 7500/- ರೂಪಾಯಿ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 22-01-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 07/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉÃnÖ PËqÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÉÆÃgÀaAZÉÆý UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄÆäj£À «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÉÄúÉPÀgÉ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ »ÃgÉÆà JZï.J¥sï r®PÀì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¸ï-8065 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ «ÃgÀ±ÉÃnÖ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ®R£ÀUÁAªÀ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ®R£ÀUÁAªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁPÀ£Á¼À ªÀÄzÀå EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄ®QUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä »A§rUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® PÀÄArwPÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, «ÃgÀ±ÉÃnÖ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® PÀÄArwPÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 09/2018, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 17-01-2018 ರಂದು 23:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 18-01-2018 ರಂದು 0500 ಗಂಟೆಯ  ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಲ್ಲಖೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೋರವಲಯದಲ್ಲಿರುವಾ  ಕಲ್ಲಖೋರಾ ಸೈಟ್ ಅಡಿ-ಟಾವರ ವಿಜನ ಲಿ.ಕಂ. ನೇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ 24 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅ.ಕಿ 20,000/- ರೂ. ನೇದವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಟ್ನೆ ವಯ: 29 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಗೊರ್ಟಾ, ಸದ್ಯ: ಕಲ್ಲಖೋರಾ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 22-01-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£ÁßJSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 09/2018, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2018 gÀAzÀÄ ¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ MAzÀÄ a®zÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ §UÉÎ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ÀL ªÀÄ£ÀßJSÉ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §ªÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, ¸Á: ¨ÉÆgÁ¼À EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ PÉÊa®zÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ£ÀÄß ElÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆÃE C°èAzÀ Nr ºÉÆUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÝ PÁgÀt ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɬĹ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ a®ªÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 90 JA.J¯ï ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ 34 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ £ÀÄr¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä 34 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 956=42 gÀÆ. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

No comments: