Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 19, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ದನದ ಮೂಳೆ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಡ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂದನ
ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದ ಜಮಶೆಟ್ಟಿ ನಗರದ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಮೀನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದನದ ಮೂಳೆ ಬಳಸಿ ಪಾಮ್ ಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಡ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡಿದ್ದರಿಮದ ಕೇಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಳಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗಯ್ಯ ರವರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಸದರಿ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಎಸ.ಪಿ ಸಾಹೆಬರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ.ಪಿ ಸಾಹೇಬರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪಾದೀಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿ.ನಗರ ಸಿಪಿಐ ಬಿ.ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಪಂಡಿತ ಸಗರ, ಎ.ಎಸ.ಐ ಸಿದ್ರಾಮಗೌಡ, ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶಿವಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿ, ವೇದರತ್ನಂ, ಅಶೋಕ, ಶಂಕರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಬಲರಾಮ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಹಾಗು ಅರ್ಜುನರವರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮುಂಬೈಯ ದಾರವಿಯಲ್ಲಿ ನೇಲೆಸಿದ್ದ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ರಹಿಮತ ನಗರದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕುರ್ಲಾದ ನಿವಾಸಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಜಿ ಖುರೆಷಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂದಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಸಜ್ಜನ ಸಾ ಸೇಡಂ ಹಾವಮನೆ ನಂ. 7-12-ಬಿ ಗಂಜ, ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎಫ್ 1399 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಪೇಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿ ಸೇಡಂಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವು. ನಾವು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ 3 ತೊಲೆ ಘಂಟಾನ (ರಸ್ಸಿ ಲಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಪದರು) ಅಃಕಿಃ 75,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗನ್ನೆ ನಂ 166/2011 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁzÀ°ð PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ AiÀÄƤ¥sÁªÀÄð ºÉƯÉAiÀÄ®Ä FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÉ ªÀi˯Á° vÀAzÉ ªÀiÁ£É¸Á¨ï 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, mÉÊ®gï, ¸Á: ¨ÁzÀ°ð PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¨ÉÃUÀ ºÉÆ°zÀÄ PÉÆqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï §mÉÖ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ¯É®è EAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ªÀi˯Á° FvÀ£À mÉÊ®gï CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §mÉÖ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝjAzÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £Á¼É §gÀĪÀ¢®è ¤£Àß PÀÆ° vÉUÉzÀÄPÉÆ £Á¼É £À£Àß ªÀÄUÀ §gÀÄvÁÛ£É DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°è §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ DUÀ ªÀi˯Á° FvÀ£ÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà MAzÀÄ ¸À® ºÉýzÀgÉ PÉüÀĪÀ¢®è K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÀqÉ ªÀÄÄAzÉzÉèUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 408/2011 PÀ®A. 504, 324, L¦¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁUÉÆÃqÉ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ, PÉÆÃjAiÀÄgï,36ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÄègÀÄ, vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀnÖ ªÁ¥Á¸ÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, PÀÄgÀħgÀ,»gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36,«-7721 ZÁ®PÀ, ¸Á:C«ÄãÀUÀqÀ,vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ36,«7721 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ & C®PÀëåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨ÁUÉÆÃqÀ¥Àà¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà PÉʨÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §®UÁ® »ªÀÄärUÀÆ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨ÁUÉÆÃqÉ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2011 PÀ®A: 279.337,338 L.¦.¹. & 187 LJA«AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀìzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:17-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÁmÉÃ¯ï ªÁrAiÀÄ°è ZÉ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁd¥Àà ªÀ: 48 ªÀµÀð eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: ¥ÁmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÁmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÀj ZÉ°èzÀÝjAzÀ ZÉ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà gÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀ PÀ¸À ªÀÄĸÀj AiÀiÁPÉà ZÀ®ÄèwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ NªÉÄäïÉà ¹nÖUÉzÀÄÝ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀ¸À ªÀÄĸÀj ºÁPÀ®Ä ¨ÉÃqÁ C£ÀÄßwÛgÉ£À¯É JµÀÄÖ ¸ÀÆPÀÄÌ ¤ªÀÄäUÉ CAvÁ ZÉ£ÀߪÀÄä¼À UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½zÀ vÀĽzÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ZÉ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.213/2011 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2011 gÀAzÀÄ 176 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 40,300 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19/12/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-12-2011

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2011 PÀ®A 279.304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ WÁl»¥ÀàUÁð vÁAqÀzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ®PÀëöät JªÀÄf gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ WÁl»¥ÀàUÁð-¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JªÀiï.J.n §eÁd £ÀA. PÉ.J-20. E-2298 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É JPÁâ® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ WÁl»¥ÀàUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J-39-4042 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §§Äæ ¸Á; WÁl»¥ÀàUÁð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JPÁâ® EªÀ¤UÉ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠧ÄgÁ£ÉÆâݣï vÀAzÉ EªÀiÁªÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ; 27 ªÀµÀð ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2011 PÀ®A 448, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ PËrAiÀiÁ¼À(Dgï) UÁæªÀÄzÀ°è £À¼À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; PËrAiÀiÁ¼À(Dgï) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀuÁÚ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; PËrAiÀiÁ¼À(Dgï) ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉUÉtÂUÉ CªÁåZÀÑ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. MwÛ »rzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A 279.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƤßPÉÃj EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁUÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ, ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ, C¤Ã® vÀAzÉ ®PÀëöät, ¹zÀÄÝ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÄÝ J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄ EvÀ£À DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 38 5495 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀzÀ°è PÀĽvÀ £ÁUÀgÉrØ EvÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÀwÛ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JªÀiï.ºÉZï 298400 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2011 PÀ®A 323 ,324,504 eÉÆvÉ. 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 18-12-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ JA.J SÁzÀgÀ 42 ªÀµÀð , eÁ|| ªÀÄĹèA ¸Á|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄPÀ¸ÀÆzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á|| ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É §®PÁ°£À ºÉ§ân£À ªÉÄïÉ, ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ,ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ £ÀÆQ PÉÆnÖzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ §¼É MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DPÀ¹äPÀ WÀl£É J¥sï.J. ¸ÀASÉå 12/2011

¢£ÁAPÀ: 18-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 16:15 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ D±ÁæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è£À JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ CPÀ̹äÃPÀ ¨ÉAQ ©¢ÝzÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¦.J¸ï.L. [PÁ¸ÀÄ] ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¨ÉAQ £ÀA¢¹ , CfðzÁgÀ ²æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà ¨ÉAzÉæ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| D±ÁæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä PÀ£ÀPÀmÁÖ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , CfðzÁgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄPÉÆAqÀÄ , ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CfðzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ PÀÆqÁ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ . ¸Àé®Äà ºÉÆwÛ£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹zÀgÀÄ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ CfðzÁgÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ EgÀĪÀ w¥ÉàUÉ CPÀ̹äÃPÀªÁV ºÀwÛ CzÉ ¨ÉAQ CfðzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè . ¸ÀzÀj ¨ÉAQ zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄ°è UËvÀªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¨ÉAzÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ zÀªÀ¸À zsÁ£Àå , §mÉÖUÀ¼ÀÄ ,CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ , ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 16,500/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ .ºÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ zÀªÀ¸À zsÁ£Àå , §mÉÖUÀ¼ÀÄ ,CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ , ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 19,500/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 18/12/2011 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà ªÉÄãÀPÉgÉ gÀªÀgÀ ºÀ® ¸ÀªÉð £ÀA. 51 gÀ°è FgÀªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀG¤vÁ UÀAqÀ ¦ÃgÀ¥Áà EªÀj§âgÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¸ÀĪÁUÀ FgÀªÀÄä½UÉ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ vÀPÀët SÁ¸ÀV aPÀvÉì ªÀiÁr¹ ºÀJaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁVgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀÄAqÀÆgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ.
ದಿನಾಂಕ 18/12/2011 ರಂದು ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀರಿನ ಭಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಂದಾರ ಬಹಾರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್ ದೊಡಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಭೀಮರಾಯ ಪಾಟೀಲ, ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವರಾಯ ಸಿಪಿಸಿ ರವರು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ರಾಜು ತಂದೆ ಅಮೃತರಾವ, ವೀರಭದ್ರ ತಂದೆ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಶೀಲವಂತ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ತಂದೆ ಗುರಣ್ಣಾ ಮಂಗಾಣೆ ಮತ್ತು ಭೀಮಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಕಾಶಿರಾಮ ವಡ್ಡರ ಸಾ ಎಲ್ಲರೂ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 1850/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 127/2011 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಗಂಡ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಜೇವರ್ಗಿ ರಿಂಗ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕಾಲೇಜ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯು ಟ್ರಷ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇರುತ್ತೆವೆ. ಶಾಲೆಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಗು ಹೊಗುಗಳನ್ನು ನಾನೆ ನೊಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆನೆ. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ದುರುಪಯೊಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಇತನು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಾವನ ಪ್ರಚೊದನೆಯಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಪಾಲು ಇದೆ ಎಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ದಿನಾಂಕ 18/12/2011 ರಂದು ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಸಪ್ನ ಅವಳ ತಂದೆ ಅಮೃತರಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಂಬಂದಿ ಸೋಮನಾಥರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತದೇವಿ, ಪುಷ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರು 12-15 ಜನರು ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಲೇಜ ಕ್ಯಾಂಪಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 143, 147, 448, 354, 307, 109, 506 ಸಂ. 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.