Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 20, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 19.01.2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6.45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄB21 ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB£ÁUÀgÀ¨ÉAa vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗ¼ÁzÀ 1)ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ 2)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 20 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB£ÁUÀgÀ¨ÉAa 3)«ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgï 15 ªÀµÀð, 4)zÉêÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÁ¸ÀgÀ 15 ªÀµÀð, 5)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÀ CAiÀÄå¥Àà «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ 22 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ, 6)ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ 20 ªÀµÀð, 7)«ÃgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀqÀØgï 22 ªÀµÀð,  ºÁUÀÆ 8)¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁBCAvÀgÀUÀAV,9)DzÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁBºÀA¥À£Á¼À, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ಮಸ್ಕಿಯ ಬಸನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ.36/ಟಿಬಿ 9897 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಸ್ಕಿ-ಮುದಗಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅನೆಹೊಸೂರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಸ್ಕಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಗಾಯಾಳುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತೆ  ಹೇಳಿದರು  ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀವೇಗ  ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ರೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಂದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ 2-3 ಸಲಾ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಧ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಪೈಕಿ ಮುದಕಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಾಃ ಮ್ಯಾದರಾಳ ಈತನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 06/2015 ಕಲಂ 279,337,338,304() ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.

               ದಿನಾಂಕ 19.01.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಜಿನ್ನಿಂಗ & ಪ್ರಸ್ಸಿಂಗ ಮಿಲ್ ಮುಂದೆ  ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ :24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮಾದಿಗ, : ಬೇಲ್ದಾರ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಏಗನೂರು.ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು FvÀ£À ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡೆಪ್ಪ ತಂ: ಬಸ್ಸಪ್ಪ ವ:30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ, ಸೇಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ:ಏಗನೂರು ಈತನು ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.37 ಹೆಚ್.4104 ನೇದ್ದನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಎದುರುನಿಂದ ಒಂದು ಆಶೋಕ್ ಲೀಲ್ಯಾಂಡ ದೋಸ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಿನಿ ಲಾರಿ ನಂ.ಟಿ.ಎಸ್.06 / ಯು.ಎ.2481 ನೇದ್ದನ್ನು  ಅದರ ಚಾಲಕನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಹಾರ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ 1) ಎಡಗಡೆ ಹಣೆಯಿಂದ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕೊರದ ಗಾಯವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಖಂಡ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು 2) ಬಲಮಲಕಿನಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕೊರೆದ ರಕ್ತಗಾಯ.3) ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ. 4) ಬಲಪಾದದ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:11/2015 ಕಲಂ 279, 304 () .ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 187 .ಎಂ.ವಿ.ಯಾಕ್ಟ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ.18.01.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ದುರಗಪ್ಪ Fತನು ತುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ ಕೆಎ.36/ಇ.ಇ.-7025 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ VjñÀ 15ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, 9 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð [¸ÀAVÃvÁ CAzÁdÄ JvÀÛgÀ 4 ¦Ãmï 3 EAZÀÄ, ¸ÁzÀ PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, PÉÆ®Ä ªÀÄÄR, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀj PÀÆzÀ®Ä, ºÀ¼À¢ §tÚzÀ CAV, ¤Ã° §tÚzÀ ®AUÀ GlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ.]ªÀÄvÀÄÛ ©ÃªÀĪÀÄä vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà 13ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, «zÁåyð, 7 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á.E§âgÀÄ DAiÀÄð¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ [©ÃªÀĪÀÄä CAzÁdÄ JvÀÛgÀ 3 ¦Ãmï 5 EAZÀÄ, ¸ÁzÀ PÀ¥ÀÄà  ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, PÀj PÀÆzÀ®Æ, ºÀ¼À¢ §tÚzÀ CAV, ¤Ã° §tÚzÀ ®AUÀ GlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ.]ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲು ಯಂಕಣ್ಣ ಇವರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2015 PÀ®A 366 (J), 109, L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ಹೋಸ ಪ್ಲಾಟ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ 1 ಲಾಲಸಾಬ ತಂ ಹುಸೇನಸಾಬ 50. ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ.ಕೂಲಿ. ಸಾ.ಗಾಂಧಿನಗರ ತಾ. ಸಿಂಧನೂರ. & 2)ವಿರುಪಣ್ಣ @ಗಿಡ್ಡ ವಿರುಪಣ್ಣ ಸಾ, ಗಾಂಧಿನಗರ (ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ)£ÉÃzÀݪÀgÀÄ 1-00 gÀÆ UÉ gÀÆ 80-00 gÀÆ.AiÀÄAvÉ  PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆಳ್ಳಿತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ vÀÄ«ðºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢,ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ £ÀA: 1  £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀನಿಂದ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ:430/- ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ ಒಂದು ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ,NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ಹೆ¸ÀgÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ@VqÀØ «gÀÄ¥ÀtÚ ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ vÁªÀÅ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA§gÀ 3   ಯಲಿಚೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಸಾ. ಗಾಂಧಿನಗರ (ಬುಕ್ಕಿ) £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ಅಂತಾ ಪಿ.ಎಸ್,ಐ ರವರು ವಿವರವಾದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ  DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 4/2015 ಕಲಂ 78(111) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯಿದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                                               
     ¢£ÁAPÀ:-18-1-2015 gÀAzÀÄ 11-00 J.JAPÉÌ ªÀiÁ»wzÁgÀgÁzÀ ²æà GªÀiÁ¥Àw ±ÁSÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ 40 gÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 03/2015 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÄÝ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ.
       ¢£ÁAPÀ 18-01-2015 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ 40 gÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 08-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀjZÀvÀ 30-jAzÀ 40 ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚ ±ÀªÀ ªÀÄÄRå PÉ£Á¯ï ¢AzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ 40 gÀ«vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è  vÉð §A¢zÀÄÝ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JgÀqÀÆ PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ PÀtÄÚ, Q«, ªÀÄÆUÀÄ, ¨Á¬Ä ¤Ãj£À°è «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÁ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
1
ºÉ¸ÀgÀÄ
w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè
2
ªÀAiÀĸÀÄì
35 jAzÀ 40
3
JvÀÛgÀ
4 ¦üÃmï 6 EAZÀÄ
4
ZÀºÀgÉ
vɼÉî£ÉÃAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä  §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ »AzÉ CZÀÄÑ ºÁQzÀ PÀ¯É EgÀÄvÀÛzÉ
5
§mÉÖUÀ¼ÀÄ
ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À, ©½ §tÚzÀ ®AUÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É.
          F ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄļÀî ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ°è F zÀÆgÀªÁt £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä «£ÀAw.
1. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- 08535-244233,ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9480803864 E-ªÉÄïï L.r. turvihalrcr@ksp.gov.in                                                                                                          2. ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. :- 08535---220444.  3. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀÆ:- 08532--235635-235100¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20..01.2015 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-01-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-01-2015

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2015, PÀ®A 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¯ÉƺÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ½AzÀ vÀªÀÄÆäj£À ¥ÀArvÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÉAnæAUÀ ¥ÉèÃmïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀArvÀ gÀªÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÄÖªÀ PÀlÖqÀzÀ°è EnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ºÉƸÀ ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ºÉƸÀ ¥ÉèÃlUÀ¼À£ÀÄß FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj J¯Áè ¥ÉèÃlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀArvÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀvÀÄÛ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CªÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ°èAiÉÄà EnÖzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ bÀvÀÄÛ ºÁQ G½zÀ ¥ÉèÃlUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ°èAiÉÄà EnÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀArvÀ gÀªÀgÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀlÖqÀzÀ°èlÖ bÀwÛ£À ¸ÉAnæAUï ¥ÉèmïUÀ¼À ¥ÉÊQ CAzÁdÄ 11 ¸ÉAnæAUï ¥ÉèlUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj ¥ÉèlUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 14-01-2015 jAzÀ 17-01-2015 gÀ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj 11 ¥ÉèÃmïUÀ¼À°è 9 ºÉƸÀ ºÁUÀÆ 2 ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÉèlUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Éèn£À C.Q 750/- gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ 11 ¥Éèn£À C.Q 8250/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ 1) ¥ÀArvÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ, 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ E§âgÀÄ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀj§âgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉAnæAUï ¥ÉèlUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2015, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¯ÁvÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ a£ÀߪÀiÁä ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ JA¹J ªÀgÉUÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À C¨ÉA¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ ªÉÆúÀ£À ¥Ánî JA§ÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 23-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ ¤±ÀÑAiÀĪÁVvÀÄÛ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À dªÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è a£ÀߪÀiÁä EªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è a£ÀߪÀiÁä EªÀ¼ÀÄ EgÀ°®è, ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉýzÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄzsÁíöå£À CAzÁdÄ 1430 UÀAmÉUÉ a£ÀߪÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ¥sÉæÃAqïì gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý MAzÀÄ ªÉ¤n ¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ a£ÀߪÀÄä ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 8884540445 £ÉÃzÀPÉÌ PÁ® ªÀiÁrzÁUÀ ¹éÃZï D¥sï CAvÀ §gÀÄwÛvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ D ¢ªÀ¸À ¥sÉæAqïì ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À¢AzÀ J¯ÁèPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉƨÉÊ°UÉ PÁ® ªÀiÁrzÀgÀÄ ¹éÃZï D¥sï CAvÀ §gÀÄwÛzÉ, a£ÀߪÀiÁä ¢£ÁAPÀ 11-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁíöå£À CAzÁdÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ZÀºÉgÉ ¥ÀnÖ JvÀÛgÀ 5’5”, ©½ ªÉÄʧuÁÚ, zÉÆqÀØ ºÀuÉ, zÉÆqÀØ PÀtÄÚ, £ÉÃgÀ ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀ¼À¢ §tÚzÀ £ÀÆj qÉæ¸ï EgÀÄvÀÛªÉ, CªÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, EAVèõÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-01-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ UÀtQÃPÀÈvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜುಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 20-01-2015 ರಂದು  ಘತ್ತರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವೂಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ  ಘತ್ತರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಚಂದುಗೌಡ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಘತ್ತರಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ 510/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  20-01-2015  ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಸಿರವಾಳ ಸಾ: ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ : ಕಲಬುರಗಿ  ರವರು ಗೊವಾ ಹೋಟೆಲ ಕಡೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಗೋವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32-ಆರ್-6976 ರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸ.ಬಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಅತಿವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಮುಗಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  20-01-2015  ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ತಾಯಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ದನಗೊರೆ ಸಾ: ವಚ್ಛ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ  ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಯಾದ ರಾಮು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳಾದ ಮಿನಾಕ್ಷಿ  3 ಜನರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿನ ಬಸ್ಸಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಗೇಟ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 3 ಜನರು ನಿಂತಿರುವಾಗ  ಅಂದಾಜು 07-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆ,ಎಸ,ಆರ,ಟಿ,ಸಿ ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆಎ-19-ಎಫ್-3300 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಆರ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ  ಅತಿವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಇವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಢಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪುಟಿದು ಕೆಳೆಗೆ  ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ನನಗೆ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತೀರ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಬಲ ತೊಡೆಗೆ ಎಡ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಇವಳಿಗೆ ಎಡಟೊಂಕಕ್ಕೆ ತೆಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
    1)  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2015 gÀAzÀÄ 05.00 ¦.JªÀiï PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ JªÀiï.J¯ï.¹ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ¤Ãr gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄ¥ÉlÖ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà ªÉÆúÀ£ÀgÁd vÀAzÉ eÁeïð zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï AiÀiÁzÀVj gÀªÀjUÉ «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19-01-2015 gÀAzÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33 E-9938 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ UÀAd KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ±ÀºÀ£À±Á zÀUÁðPÀqÉUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ®Qëöäà D¬Ä¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAd PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA;  PÉJ33 JªÀiï-2767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ  DUÀ £À£Àß §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÀqÉ ¨sÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ¥ÀPÉÌUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, UÀzÀÝPÉÌ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ  vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ªÉÄîQUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÁgÀ¸ÀªÉÄÃvÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¯Éèà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ §AqÁj ºÁUÀÆ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ zÁ¸À£ÀPÉÃj EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ PÁgÀZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ ¨ÁqÀzÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É £ÀqÉzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03.30 ¦.JªÀiï DVvÀÄÛ. £À£ÀUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ¥Àr¹ ¨sÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ33 JªÀiï-2767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2015 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

2) EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2015 gÀAzÀÄ 08.45 ¦.JªÀiï ²æêÀÄw D£ÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ±ÀgÀtgÉrØ ¸Á|| PÀAzÀPÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ PÀAzÀPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £À£ÀUÉ 22 ªÀµÀðzÀ ªÀÄzsÀĸÀÄ£ÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀtgÉrØ CAvÀ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÀAzÀPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è MPÀ̮ƣÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀPÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV ©¯ï  PÀ¯ÉÃPÀÖgÀ PÉî¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. »VzÀÄÝ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ»AzÉ ¥ÉÊ£Á£Àì ªÀiÁr ¸ÀégÁd mÁæPÀÖgÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ¥ÉÊ£Á£Àì PÀAvÀÄ ºÀt PÀnÖ §gÀÄvÀÛ£É CAvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄzsÀĸÀÄzÀ£ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 19/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß vÀªÀÄä ¸ÀAfêÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr, ¤£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄzsÀĸÀÄzÀ£À gÉrØ FvÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ 8 ¤«ÄµÀPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® £ÀA§gÀ; 7026434966 £ÉÃzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÉƨÉÊ® £ÀA; 9964270825 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà PÁgÀ£À°è vÀ£ÀߣÀÄß QqÁßöå¥ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝgÉÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ZÁ« ¸ÀªÉÄÃvÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ L.© ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EAzÉ CAvÀ ºÉý ¥ÉÆãÀ PÀlÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÉAiÀÄ C¤Ã®gÉrØ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj AiÀiÁzÀVjAiÀÄ L.©AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÉÆà £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ZÁ« ¸ÀªÉÄÃvÀ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÀ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ GzÀÝ£É ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚ, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 5 ¦ümï 5 EAZÀ JvÀÛgÀ«zÀÄÝ, vÉ®UÀÄ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÁUÀ w½ ¤Ã° §tÚzÀmÉgÀPÁl CAV, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÁl£À ¥ÁåAl ºÁQPÉÆArzÀÄÝ,  PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2015 PÀ®A. 363 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.                  

±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
1) ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19/01/2015 ರಂದು  1 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಬಿಜಾಪೂರ ಸಾ|| ಗಂಗಾನಗರ ಶಹಾಪೂರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂಧರೆ ದಿನಾಂಕ16/01/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋ/ಸೈ ನಂ ಕೆಎ-33 ಕ್ಯೂ-9952 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಗೆಳೆಯ ಅಂಬ್ರೀಶ ಈತನೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪಾಲಕಮ್ಮ  ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ  ಇರುವ ಬಬ್ಲು ಹೋಟಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಟಲ್ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಮೋ/ಸೈ ನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೋ/ಸೈನ ಅಕಿ|| 49,000-00 ರೂ ಇದ್ದು ಕಳುವಾದ ಮೋ/ಸೈ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ವಿನ0ತಿ ಅಂತ ಸಾರಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆನಂ 12/2015 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
2) ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 19/01/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9.45 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಯಾಳುದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಗಾಯಾಳು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಶಾಕ ಸಾಬ ತಂದೆ ವಾಹಿದ ಸಾಬ ಗಿಡ್ಡೆವಾಲೆ ಸಾ|| ತಿಪ್ಪನಳ್ಳಿ ಈತನು ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-33-8624 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಶಹಾಪುರ ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಚಂದಪ್ಪ ಮತ್ತು ದೇವಕ್ಕೆಮ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ  ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಹಾಪುರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ 9.15 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದರಿನಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೋವಾ ನಂ.ಕೆಎ-05-ಎಬಿ-2640 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಆಟೋಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತ ಗಾಯಾ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 11.15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.11/2015 ಕಲಂ.279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ
¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà ¨ÁªÀÇgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj §¸ÀªÀÄä½UÉ EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀPÉÌ  ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£À vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀZÀPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.