Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 2, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಗೋಳಾ ಉ:ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ ಕೆಲಸ ಜಾ:ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ.2-506 ಜಗತ್ ಭೀಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೇಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರು ಡಾ:ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಲಮಳಕರ್,ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೌಸಿಂಗ ಬೋರ್ಡ ಗಂಜ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಿನಾಂಕ:02/06/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೊನಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚೇಂಬರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಅವರ ಚೆಂಬರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಅಡ್ಮಿಶನ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾರಲೇ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದು, ನಾನು ಮರ್ಯಾದಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಹೇಬರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಬೇಕಾದರೆ ಮೇಡಂ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು  ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೋಜಾ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:49/2012 ಕಲಂ: 323, 504  ಐ.ಪಿ,ಸಿ  ಮತ್ತು 3 [1], [10]  SC / ST [ PREVENTION OF ATROCITIES ]  ACT 1989 ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಕು:ಮಂದಿರಾ ತಂದೆ ದತ್ತು ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಪ್ಲಾಟ ನಂ 183  ಜನತಾ ಲೇಔಟ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 02-06-2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರ್.ಪಿ ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಡಾ: ವಿಜಯ ಮೋಹನ ಕ್ಲೀನಿಕ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆಎ-32 ಬಿ-3794 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದಾಗ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ವಾಯ್-2350 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 2 ಜನ ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 61/2012  ಕಲಂ: 279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ: 30-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀÄdÄQ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ºÀwÛgÀ Q±À£ïgÁªï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï D£ÉUÀÄA¢ , ªÀAiÀÄ: 70ªÀ, eÁ; ¨ÁæºÀätgÀÄ , G: ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ J¯ÉPÉÖçòAiÀÄ£ï , ¸Á: ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ:¥ÁªÀðw £ÀUÀgÀ §¼Áîj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï JPÉì¯ï £ÀA.PÉJ-36/JPïì-8501 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ºÉÆgÀlÄ §®UÀqÉ PÉÊ ªÀiÁr l£ïð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è »A¢¤AzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/«-5649 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á; gËqÀPÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ Qð£À J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ , ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ , Q±À£ÀgÁªï FvÀ£ÀÄ §¼Áîj ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.119/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ , 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:-11/02/10 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ: VgÉ¥Àà, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: d»ÃgÀÄ¢Ý£ï ¥Á±Á zÀUÁð ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð.FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÀÄPÀ, 16ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä M¥ÀàvÀÄÛ EzÀÄÝzÀjAzÀ ErèAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆlÄÖ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£ÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ £Á£Á PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀ¢zÀÝjAzÀ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ zÉÆqÀتÀ¤gÀĪÀÅzÀjAzÀ EAzÀ®è £Á¼É §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÁ¢zÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÁzÀgÀÆ ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 01/06/2012 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀvÁÛgÉ.

²æêÀÄw ªÀiË®ªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ »rªÁ¼À ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á;-§¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ).PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð.£ÁAiÀÄPÀ,2).ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ PÀAoÉ¥Àà 35 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,3).CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ4).UÀ¤¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á:-§¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ.¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ, EªÀgÀÄUÀ¼À ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ E§âgÀ°è dUÀ¼À«zÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï PÉøÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ PÀAoÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ ºÉÆ® zÁn MqÀØ£ÀÄß ºÁQzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:-01/06/2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ PÀAoÉ¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉ PÀAoÉ¥Àà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀĪÀÅ zÁn¹ MqÀÄØ ºÁQ¢Ý, CAvÁ PÉüÀ®Ä DUÀ PÀAoÉ¥Àà£ÀÄ ''¯Éà ¸ÀƼÉà CzÀ£É߯Áè ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ'' CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ DgÉÆæ PÀAoÉ¥Àà£À ºÉAqÀw ªÀÄÄvÀäªÀÄä FPÉAiÀÄÄ K ¸ÀƼÉà E°è ¤£Àß ºÉÆ® ºÉÃAUÁ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ. CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀAoÉ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ FPÉAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §qÉ¢zÀÄÝ,UÀ¤¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ FPÉAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ ºÉÆqɬÄj CAvÁ ¥ÀæbÉÆÃzsÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2012.PÀ®A.504, 341, 323, 114 ¸À»vÀ 34 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

1999 gÀ°è £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ AiÉÆúÁ£Á FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 - 3 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ K£ÀÄ ¸ÀÄR ¥ÀqÀ°¯Áè. ¤Ã£ÀÄ 30,000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ »Ã£ÁAiÀĪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ 30,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÉgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ 2001 £Éà E¸À«AiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ gÁd¥Àà¤UÉ ºÉýzÀgÉ UÀAqÀ ºÉArgÀ dUÀ¼Á EªÀwÛ¯Áè £Á¼É §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ºÉý £À£ÀUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃV FUÀ 12 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB HjUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è £À£ÀߣÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ EµÀÄÖ ¢£À zÀÄrzÀ ºÀt J°è ElÄÖPÉÆAr¢Ýà FUÀ £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆÃzÀ¯É¯Áè »A¨Á°¹ §gÀÄwÛzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝãÉ, £À£ÀUÉ FUÀ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ, ¤Ã£ÀÄ fêÀAvÀªÁVzÀÝgÉ ¤¤ßAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ C¥ÁAiÀÄ«zÉ, ¤£ÀߣÀÄß MA¢¯Áè MAzÀÄ ¢£À ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.¢£ÁAPÀ: 01.06.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2012 PÀ®A 498(J), 341, 504, 506(2) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 01-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-30 UÀAmÉUÉ vÀÄUÀή¢¤ß PÁåA¦£À°è §¸Àì¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¥ÀÆ®¨sÁ« ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB vÀÄUÀή¢¤ß PÁåA¥À EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ®ènÖzÀÝ PÀA¢°UÉ ¨ÉPÀÄÌ vÀUÀÄ° eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥Àr C.Q.5000/-gÀÆ, eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ 2 aî £É®Äè C.Q.2000/-gÀÆ.1 aî eÉÆüÀ C.Q.1000/-,§mÉÖ §gɺÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.2000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 10,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ 02/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ²ÃªÀgÀÄzÀæ¥Àà vÁ½PÉÆÃmÉ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð.eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G:-ºÉÆÃmÉïï PÉ®¸À,¸Á:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ. «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ²ÃªÀgÀÄzÀæ¥Àà vÁ½PÉÆÃmÉ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð.eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G:-ºÉÆÃmÉïï PÉ®¸À,¸Á:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄä CtÚ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, FvÀ£À ºÉAqÀw FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ,£ÀAvÀgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ÀìªÀÄä @ dAiÀĪÀÄä ¸Á:-PÀĸÀÖV J£ÀÄߪÁPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆrPÉÆArzÀÄÝ, FvÀ¤UÉ E¸ÉàÃmï ºÁUÀÆ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¨ÉÃgÉ EgÀÄvÁÛ£É. DªÁV¤AzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ¤UÉ ¸Àj EgÀ°¯Áè, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:-31/05/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼À ¤±ÀÑAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀj PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ Q° ºÁQ £À£Àß ºÉÆÃl®PÉÌ ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥Á¸À ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä a®PÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÉnÖUÉ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/-¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 15,000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä CtÚ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À£ÀÄß PÀÆrPÉÆArzÀÝ §¸ÀìªÀÄä@dAiÀĪÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2012.PÀ®A.457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2012 gÀAzÀÄ 143 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 

 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-06-2012

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ZÉAzÀæ¥Áà ©gÀPÀÄgÉ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æñÉÊ® EªÀ£ÀÄ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ HlPÉÌ §gÀzÀ PÁgÀt ²æñÉʯï EvÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV 11-00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀÄAmÉUÉ PÀnÖzÀÄÝ ºÁUÉ EzÀÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄUÀ PÁtzÀ PÁgÀt UÁ§jUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ºÉÆ®zÀ°è E®è PÀÄAmÉ ¸À»vÀ ºÁUÉ ©lÄÖ AiÀiÁªÀ PÀqÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É UÉÆwÛ®è CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÀıÉÃnÖ, ±Éö£ÁxÀ, ¸ÀAVÃvÁ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ¨sÁ« ºÁUÀÆ VqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ªÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ CzÉ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EzÀÝ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ªÉÆèÉÊ® £ÀA§gÀ 8880107998 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÉÆèÁ¬Ä® £ÀA 9036316731 £ÉÃzÀÝPÉÌ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjÃavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr ºÉýzÉãÉAzÀgÉ ºÀ¯ÉÆ ²æñÉÊ® ¥À¥Áàj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ºËzÀÄ JAzÁUÀ E£ÀÄ PÉüÀzÉ ²æñÉÊ® 5-30PÉÌ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉý ªÉÆèÁ¬Ä® PÀmï ªÀiÁrzÀgÀÄ, D ªÉÄÃ¯É CzÉ PÀgÉUÉ ¥sÉÆãÀ ºÀaÑzÁUÀ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ EzÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ ¥sÉÆãÀ EzÉ JAzÀÄ ¨ÉgÉ zÀ餬ÄAzÀ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CzÉ PÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ® £ÀA 9731489702 £ÀA§gÀ¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ £Ë¨ÁzÀ Z˼ÉPÁæ¸À (©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ) EzÉÝ£É JAzÀÄ ºÉýzÀ £À£ÀUÉ J£ÀÄ UÉÆwÛ®è JAzÀÄ w½¹ PÀgÉ PÀlÖ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 01-6-212 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ¦üÃl ¤Ãj£À°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ ²æñÉÊ® EªÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr aÃjzÁUÀ E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä «ÃgÀ±ÉÃnÖ §AzÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀqÉ w½¹zÀ£ÀÄ, PÉêÀ® 4 ¦üÃl ¤Ãj£À°è ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EzÀÝjAzÀ C®èzÉ C¥ÀjÃavÀ ªÀåQÛ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉÆÃUÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀĺÁzÉêÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ PÀ£ÁmÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¨É¼Éî ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 3) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 4) ¯ÉÆÃPɱÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ, 5) §½gÁªÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, G½zÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 8270/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2012 PÀ®A 498(J), 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ºÀÄt¸À£Á¼É ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À ¸ÀzÀå: §¼ÀvÀ (PÉ) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉÃAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ wæÃA§PÀ ºÀÄt¸À£Á¼É ºÁUÀÄ 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, F ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀÄä 30,000 gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ vÀ£Àß «ÄvÀæ£À ºÉ¸Àj£À°è ¨ÁåAQ£À°è dªÀiÁ ªÀiÁr E£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀÄä 15 UÁæA §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉÆðUÉ AiÀÄAvÀæ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÀÄ ¸ÀºÀÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä QgÀÄPÀļÀ ¤°è¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 06/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆ®è®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ fêÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀzsÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-06-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A 504, 307 L¦¹ : -
¦üÃAiÀiÁð¢ UÀÄqÀÄ vÀAzÉ R°Ã® ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: OgÁzÀ                                    EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ C§eÁ® vÀAzÉ zsÀ£ÀÄß ¸Á: ¥ÀqÉÆð (AiÀÄÆ.¦), ¸ÀzÀå: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ ºÁQzÀÄÝ J¯Áè ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè ªÀiÁªÀÅ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ºÀÄ®Äè vÉUÉzÀÄ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ ¨ÁrUÉ PÉÆÃnÖzÀÄÝ ¤Ã£É ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À ªÀiÁªÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 01/06/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉý¢ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¤Ãj£À ¨Ál°AiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄà JuÉÚAiÀÄ£Àß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರರು ಈ.ಕ.ರ.ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 31-05-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 01-06-12 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ 5-00 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಯ ಕೊಠಡಿಯ ಕಿಟಕಿಯ ಸರಳು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಅ.ಕಿ 20,000/- ರೂ  ಮೂರು ಎಕ್ಸೈಡ ಕಂಪನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅ.ಕಿ 22,5,00/- ರೂ ವೈರಿಂಗ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅ.ಕಿ 1,000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಓಟ್ಟು 43,5,00/- ರೂ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 79/12 ಕಲಂ 457 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.