Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 14, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಹೀರೂ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಪವಾರ ಜಾ: ಪಾರ್ದಿ ಉ: ಕಟ್ಲೆ ಸಾಮಾನು ಮಾರುವದು ಸಾ: ಚೌಪಟ್ಟಿ  ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ: ವ: ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ.14-03-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂದಗಿ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ  ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೀರಾಪೂರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ  ಅಮೃತ ಇವರ ಮನೆಯ  ಹಿಂದುಗಡೆ  ಬಯಲು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆತನ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 20-22 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದು, ಎತ್ತರ 5 5 ಕೊಲು ಮುಖ, ತೆಳ್ಳನೆ ಸದೃಡ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದು , ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಜ್ಯಾಂಗ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಿಳಿ ಪ್ಯ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಚೂಪಾದ ರಾಡನಿಂದ  ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇತನು ಗಾಯಪಾರ್ದಿ ಜನಾಂಗದವನಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದಿ ಜನಾಂಗದವನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಕೆಲವು ಪಾರ್ದಿ ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಜೋಪಡಿಗಳು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಘಟನೆಯು ದಿನಾಂಕ:13-03-2013 ರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳವಾಗಿರಬಹುದು, ಜಗಳದಲ್ಲಿ  ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಚೂಪಾದ ರಾಡ ಅಥವಾ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಹೀರೂ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.135/2013 ಕಲಂ.302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:13/03/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-45 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 14/03/2013 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 15 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಅ.ಕಿ 42,000-00 ರೂ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 37,500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಲ್ಲು ಇತನ ಕೆ.ಎನ್.ಎಕ್ಸ ಮೋಬೈಲ ಪೋನ ಅ||ಕಿ||800/- ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 80300-00 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಗವಿಯಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಸಾ: ಟೀಚರ್ಸ ಕಾಲೋನಿ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 37/2013 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

gÉÃtÄPÀªÀÄä ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ eÁw ¤AzÀ£ÉªÀiÁr ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹æAiÀiÁVzÉ CAvÁ PÁ®ÄUÀ½AzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr CzÀgÀ°è PÀÄj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ªÉÄîÌArªÀjUÀÆ PÀÆqÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ J¯Éà ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà FUÀ MAzÀÄ ¸À® ©nÖë E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2013 PÀ®A 504, 323, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ï.¹ DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22.11.2012 jAzÀ 02.02.2013 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æêÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ DAd£ÉAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À  ¸Á: eÉÃUÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ   ºÁ:ªÀ: zÉêÀ¸ÀÆÎgÀ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FPÉUÉ eÉÃUÀÀgÀPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ CAd£ÉÃAiÀÄå ,CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ ¤ÃrzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt 40,000/- ªÀÄvÀÄÛ ºÁQzÀ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÀrªÉÄ D¬ÄvÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV §åzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 13.03.2013 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2013, 323, 504, 506, 498(J) L.¦.¹ &3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ @ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ 40 ªÀµÀð ¨Á¯Áf mÉæÃqÀgïì ªÀiÁ°PÀ ¸Á; «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä wgÀÄ¥Àw f: avÀÆÛj (J¦) FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À°è 9.22.000 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¹ CzÀgÀ 3,70.000 ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ H½zÀ ºÀt £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CQÌ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÀ£ÀÄß ºÀt ªÀ¸ÀÆ®UÁV PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 2-03-13 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉà PÀ¼ÀĹ¢ÝAiÉÄÃ¯É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¨ÁQ EgÀĪÀ ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÀt PÉÆqÀzÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ 55.52.000 ®PÀëöå gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸ÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 113/2013 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2013 PÀ®A. 323,504,506,420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 13-03-2013 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀQÃ¯ï ªÀįÉèñÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ £ÁzÀ gÁªÀÄtÚ »ÃgÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ C°è DgÉÆæ ªÀįÉèøÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà¸Áé«Ä @ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ ºÉAqÀzÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà FPÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀįÉèñÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÁåPÉ CqÀØ §gÀÄwÛAiÀįÉà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ,DUÀ ¦üAiÀiÁð¹ ªÀÄzÀå ºÉÆÃV £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ J£À¯Éà ¤Ã£ÁåPÉ CqÀØ §gÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ JqÀUÉÊUÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑzÁUÀ ªÀQÃ¯ï ªÀįÉèñÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆArj E£ÉÆßêÉÄä ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/13 PÀ®A. 323,324,504,.506 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

 
 

¢£ÁAPÀ: 13.03.2013 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠱ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ «£ÀAiÀiï ¸Á: E§âgÀÆ ZÀAzÀæ§AqÁ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K£ÀÄ ºÉý¢ÝAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄPÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2013 PÀ®A: 323,504,324,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 07-03-2013 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà UÀAqÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FPÉAiÀÄÄ ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ïzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖëUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÉÆÖë£À ¨ÉAQ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼ÀÄ vÉÆlÖ ¹ÃgÉUÉ vÀUÀÄ°, ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ, JzÉUÉ, JqÀPÀÄwÛUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-03-13 gÀAzÀÄ  6-00 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA: 11/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :13-03-2013 gÀAzÀÄ 19-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ CzÀð Q,«Ä, EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÀÄ:«zÁå²æà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀAiÀÄå PÀ½îªÀÄoÀ ªÀ:20 eÁ: dAUÀªÀÄ G:©J «zÁåy𤠸Á:¹zÁÝgÀÆqÀªÀÄoÀ ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±Á°AiÀiÁ¨ÉÃUÀA E§âgÀÆ DgÉÆævÀ£À PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA:PÉJ-36 J¥sï-592 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¹ì£À vÀÄvÀÄð¨ÁV® ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVΣÀ°è §¸ï£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ vÀÄvÀÄð¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ vÀÄvÀÄð¨ÁV® ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ ±Á°AiÀiÁ¨ÉÃUÀA E§âgÀÆ §¸ï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖÝ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2013 PÀ®A. 279.337.338. L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¢.14-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï - vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É zÀgÀUÁzÀ ºÀwÛgÀ C¥Éà DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36-J-4236 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ qsÁPÀ¥Àà Z˺Áít C¥Éà DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36-J-4236 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.zÉøÁ¬Ä¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà PÀA§½ 27 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À PÀÄgÀħgÀ ¸Á.£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ZÁ®PÀ£À §®¨sÁUÀzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀA¥ÀtÚ£ÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DvÀ£À JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¥Ánî¤UÉ wêÀÈ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2013 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 ¢B13-03-2013gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ZÁUÀ¨sÁ« ¹ÃªÀiÁzÀ°è ±ÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå¸Áé«Ä eÁwBdAUÀªÀÄ ,. ªÀAiÀÄ-27ªÀµÀð GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBZÁUÀ¨sÁ«.ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èAzÀ zÉÆgÉvÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1,550=00, 7 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.3500=00 ¨É¼É¨ÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁÀ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 43/2013 PÀ®AB 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.03.2013 gÀAzÀÄ 132 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-03-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-03-2013

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÉƨsÁ UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ PÉÆÃ¯É ¸Á: eÉƼÀzÁ¥ÀPÁ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ PÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀPÀ̪À¼À¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä AiÀĪÀgÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 09-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀÄ ZÁAUÀ° £Á» ºÀªÀÄZÁ WÀgÁªÀÄ¢ gÁºÀÄ£ÀÄPÀ CAvÀ ªÀiÁgÁpAiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀįÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-9-270, ¥Áèl £ÀA. 61/J UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/PÉ-8793 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ F PÀ¼ÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ
1) ªÀiÁzÀj 2010 2) ZÀ¹ì £ÀA. JA©J¯ïºÉZïJ10EgÀhÄqïJºÉZïeÉ75476,
3) EAf£À £ÀA. ºÉZïJ10EJ¥sïJºÉZïeÉ20919, 4) §tÚ ¨ÁèöåPï UÉæÃ,
5) C.Q 30,625/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¤AUÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À §eÁ£À ¹n 100 £ÀA. PÉJ-38/eÉ-1915 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤eÁA¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀiÁ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ PÉƼÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀA¥Á D¯ï PÉÆÃmïì ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-4618 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉƼÁgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄRzÀ §®¨sÁUÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2013, PÀ®A 323, 504, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣À¸ÀgÀvÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ±Éæü ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ 1) ªÀĺÀäzÀ ±Éæü vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁå ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ EvÀ¤UÉ PÉÆlÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, 6 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CvÉÛ DgÉÆæ 2) zË®vÀ©Ã UÀAqÀ eÁ¤«ÄAiÀiÁå ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉüÀUÉ PÉÃqÀ« ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà UÁå¸À ¹ÃªÉÄ JuÉÚ  ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆArzÀPÉÌ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀļÉîUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 13-03-2013 gÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013, PÀ®A 273, 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ²ªÁf  PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ §gÀĪÀ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ ¤AvÀÄ «Që¸À¯ÁV PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ DgÉÆæ PÀªÀiÁä¹AUÀ vÀAzÉ dAUÀĹAUÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ¹R®PÀgÀ, ¸Á: eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ 40/- gÀÆ UÉ MAzÀÄ UÀĽUÉAiÀÄAvÉ ªÀiÁgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À eÉçÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÁµÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV eÉé£À°è ¤Ã° §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPÀ UÀĽUÉUÀ½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è  ªÀÄvÀÄÛ §j¸ÀĪÀ ¥ËqÀgÀ EzÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß Jt¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 58 UÀĽUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀĽUÉ ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ ºÀt 160/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ. ªÀw¬ÄAzÀ J£ï.r.¸À£À¢ü, ¹.¦.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÈvÀÛ EªÀjUÉ ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¦.J¸ï.L. ºÀÄ®¸ÀÆgÀ & ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ PÀgÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ »rzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1230/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁr, oÁuÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ºÁdgÁV eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:13-03-2013 ರಂದು ಸೇಡಂ ಮಳಖೇಡದ ರೋಡಿನ ನಂದೂರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಸಮೀಪ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ , 5 4 ಎತ್ತರ, ಗೋದಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಚೌಕಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ ಶರ್ಟ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬನಿಯನ್ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ತಲೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:22/2013. ಕಲಂ279. 304 (ಎ) ಐ,.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಎಂ.ಎಮ.ವಿ. ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ರವರು ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ:13-03-2013 ರಂದು ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಶಾಂತಿ ನಗರ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬೀಟ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರಲಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಸಂಗಡ ಆರೋಪಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಾಣಿಕ್ಯ ಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ ಕಲರ್ ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ ನಂ. ಕೆಎ-33 ಎಮ್.-8999 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ದೋಡ್ಡಪ್ಪಾ ಪಿಸಿ ರವರ ಕೈಯಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ತಾಗಿಸಿಕೊಂಡು (ಸವರಿ) ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪಿಸಿ ರವರು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಿಂತಿರುವದು ಕಾಣುವದಿಲ್ಲವೇನು ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಮೂರು ಜನರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿ ಡ್ರೈವರ ಸಂಜೀವ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅನ್ನುವವನು ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಮಾಲಿಕ ಶರಣಪ್ಪ ಕಾಂಟ್ರೇಕ್ಟರಅವರ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಈ ಮೂರು ಜನರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹರಿದು ಡ್ರೈವರ ಸಂಜೀವ ಎನ್ನುವವನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ದೋಡ್ಡಪ್ಪ ಪಿಸಿ ರವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆ ಒಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಮಾಲಿಕ ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ ಇವರು ಸಹ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಜೋತೆಗಿದ್ದ  ಬೀಟ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪಿಸಿ ರವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:38/2013 ಕಲಂ.353,332,333,504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆಶ್ರೀಮತಿ, ಸಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇಸ್ರಿ ಉ||ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾ|| ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ದನಗರಗಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯು 2000 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಕಾಜಪ್ಪಾ ಇಸ್ರಿಯವರ ಮಗನಾದ ಬಸವರಾಜ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದುಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಬಂದು ಹಣ ಕೇಳುವುದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನಮಗೆ ಮೂರು ಜನರು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಾ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಸಹಿಸುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಹುಮನಬಾದದಲ್ಲಿ ಸಂರ್ದಶನ ಇರುವದರಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೇ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಭಾವನವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆನೆ, ನೀವು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಊರಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ:13.03.2013 ರಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಒಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯ್ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ  ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಣಕಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಅಳುತ್ತಾ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ಮೂಲಕ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಂಗಮ್ಮ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:13/2013 ಕಲಂ 498(ಎ), 307 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:13-03-2013 ರಂದು   ರಾತ್ರಿ  11=05 ಗಂಟೆಗೆ  ನಾನು ಮತ್ತು ರಿಯಾಜ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಇಎ-432 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮೋಮಿನಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಐ-ವಾನ ಈ ಶಾಹಿ ದಿಂದ ಲಾಹೋಟಿ  ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ  ಹೋರಟಿದ್ದು ಹಿಂದುಗಡೆ ರಿಯಾಜ ತಂದೆ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ  ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಏಷಿಯನ್ ಮಹಲ್ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ವಾಹನ  ನಂ:ಕೆಎ-42/ಜಿ-239 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ  ಎದುರಿನಿಂದ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನು. ರಿಯಾಜ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ ನನಗೆ  ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ವಾಹನವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಅಬ್ದುಲ ಸತ್ತಾರ  ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ  ²æàಅತ್ತರ  ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮ ಮಹಾಗಾಂವಿ ಸಾ: ಬಟ್ಲೆ ಅಲವಾ ಮೋಮಿನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:18/2013 ಕಲಂ,279, 337, 304 (ಎ)  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಂಗಡ  187 ಐ,ಎಮ್,ವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.