Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 22, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಳಖೇಡ ಇವರು ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ 370 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:04/05/2013 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1) ಬಿ.ಸಿತಾರಾಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಕೋಟೆಶ್ವ್ರ ರಾವ್ ಡಿ.ಇ.ಎಂ, 2) ಬಿ. ಧನಿಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮೈನ್ಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾ|| ಇಬ್ಬರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಳಖೇಡ ತಾ|| ಮಳಖೇಡ ರವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 11,360 ಮೆಗಾ ಟನ್ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ತಯ್ಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 41,23,680/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳಷ್ಟು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ.ಈ.ಶೇಖರಪ್ಪ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಳಖೆಡ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:54/2013 4(1-ಎ) ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ (M.M (D&R) Act) ಕಾಯಿದೆ 1957 ಸಂಗಡ 379  ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:19.07.2009 ರಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಬ್ದುಲ ಸಾಜೀದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ಇತನೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 1.51.000 ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಹೀರೊಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ 6.5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾನುಗಳು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2011 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು ಮಗುವಿಗು  ನೋಡಲು ಅಥವಾ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. 2 ತಿಂಗಳು ನಂತರ ನನ್ನ  ತಂದೆ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು. ಈಗ ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಜೀದ ಅತ್ತೆ ಖುರಷೀದ ಬೇಗಂ ,ಮೈದುನ ಸೈಯದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ, ಗೌಸ ಶಫೀ, ಸಾಬೀರ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿಯರಾದ ಆಷ್ರಾ, ಅಸ್ಮಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ  ಆಯಿಷಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ಸಾಜೀದ ಲಂಬು ವಯಾ||22 ವರ್ಷ ಸಾ;ರಂಗೀನ ಮಜೀದ ಪುಟಾಣಿ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:30/2013 ಕಲಂ 498(ಎ),323.504.506 ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22-05-2013 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À f.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ a®PÀÆj gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA PÉJ 28/5695 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 JPÀì 2791 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ PÉ.¸ÀĨÁâgÁªÀ EªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà UÉÆzÉÃgÀ 42ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.¸ÀĨÁâgÁªÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÀA. 162/2013 PÀ®A. 279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.AiÀiÁåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀiÁ£À¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå UÁå£À¥ÀàAiÀÄåöߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ-30 eÁw- PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÀÄtPÀ¯ï EªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ 2 £ÉzÀݪÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ®UÀß«zÀÄÝzÀÝjAzÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä ºÉƸÀ »gÉÆ ºÉÆAqÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï (£ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀAUÀAiÀÄå »gɪÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-22eÁw-dAUÀªÀÄ ¸Á|| aPÀÄÌ¥ÉàÃj£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ £ÀqɸÀ®Ä PÉÆlÄÖ UÁå£ÀAiÀÄå »AzÉ PÀĽvÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆqÀ®§AqÁ PÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA, PÉ.J-36/J¥sï-774 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÄîÌAqÀ E§âgÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¸ÀwÛzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2013 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPï CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :21-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄ. eÉÆÃw vÀAzÉ ²ÃªÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁAqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 2) CªÀÄgÉñÀ @¯Á®¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ZÀªÁít 3)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà gÁoÉÆÃqï 4) PÀªÀÄ®¨Á¬Ä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ZÀªÁít 5) dĪÀÄ®¨Á¬Ä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ gÁoÉÆÃqï J¯ÁègÀÆ eÁ: ®A¨Át ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ F eÉÆÃ¥Àr £ÀªÀÄäzÀÄ QvÀÄÛ ºÁPÀÄ CAvÁ DgÉÆæ. £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ eÉÆ¥Àr QvÀÛ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀUÀ F eÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆ¥Àr £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁPÉ QvÀÄÛwÛj CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ PÉýzÀPÉÌ F ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Àß ©qÀ¨ÁåqÀj fêÀ vÉUɬÄj CAvÁ »rzÀÄ UÀÄzÀÝ° PÁªÀŤAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ,£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀ°è¤AzÀ §® Q«AiÀÄ ªÉÄïÁâUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä£ÀÄß J¼ÉzÁr zÀ©âzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2013 PÀ®A. 143,147,324,323,506,354 ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ.FUÉÎ 6 wAUÀ¼À »AzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr¢æªÀÄzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä J¸ï.r.JA.¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV.«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ²PÀëPÀgÀ ªÉÄÃ¯É E¤ßvÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¸À¨sÉå ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆ®ÄîªÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀgÁVzÀÄÝ,«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ½UÉ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀjUÉ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£Éà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ' ¢£ÁAPÀ: 19.05.2013 gÀAzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ²PÀëPÀgÀÄ '' K ¸ÀUÀÄÎAn ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ²æÃ. F±À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2013 PÀ®A: 323.341.504.506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ JªÀiï.r ªÀĻêÀÄÆzï vÀAzÉ JªÀiï.r CeÁªÀiï, 52 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèÃA, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: JA.JA. ¥ÀºÀr §ºÀzÀÆÝgï ¥ÀÄgÀ, Q±Á£ï ¨ÁUï ºÉÊzÁæ¨Ázï (J¦) FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ JªÀiï.r PÉʸÉgï, 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¢:27-04-13 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §A¢zÀÄÝ, gÁAiÀÄZÀÆj£À eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è JªÀiï.r E¸ÁPï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä E¢ÝzÀÄÝ, C°èAiÉÄà ªÁ¸À«zÀÄÝ, JA.r PÉʸÉgï EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 04-05-13 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉà JzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀwÛPÉÆAqÀÄ UÀÄAd½î UÁæªÀÄPÉÌ E½zÀÄ C°èAzÀ ªÉÆ.£ÀA9902465776 £ÉÃzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ªÉÆ.£ÀA.9533180086 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀiÁvÀ£Ár gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÁ£ÀÄ UÀÄAd½îAiÀÄ°ègÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ï vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀPÁÌUÀ°Ã CxÀªÁ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÁUÀ°Ã §gÀ°¯Áè E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ºÁUÀÆ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè , PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2013 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 21.05.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.15 UÀAmÉUÉ 1) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ 2) gÀ« vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ 3) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁ¢ »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) 180 JA.J¯ï £À 96 Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï «¹Ì Q.gÀÆ 4254.7202) 330 JªÀiï.J¯ï £ÀA 26 £ÁPËmï n£À ©ÃAiÀÄgï Q.gÀÆ 1274 MlÄÖ 5528.72/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ïoÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2013 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 21.05.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ.28 ªÀµÀð, eÁw F½UÉÃgÀ. ÀG: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ vÀ£Àß ¸ËAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨sÁwä ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁ¢ »rzÀÄ CªÀ£ÀÀ ªÀ±À¢AzÀ 25 °ÃlgÀ ºÉAqÀ C:Q: gÀÆ 250/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉĬÄAzÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2013 PÀ®A: 273.284. L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

zÀÄUÀðPÁåA¦£À ªÉÄãï PÉ£À¯ï PÀqÉ «gÉñÀ FvÀ£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ; 38 eÁw; £ÁAiÀÄPÀ G;QgÁt CAUÀr ¸Á;ºÉƸÀdÆgÀlV vÁ; UÀAUÀªÁw, FvÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀzÁV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1500-00 ,£ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

J¸ï.¹. / J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 19.05.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.40 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ Hl ªÀiÁr zÉêÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÀÆUÀ¥Àà£À ¥Á£ï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ZɮĪÁ¢ ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¤AvÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ F±À¥Àà ¸ÀUÀÄÎAn EªÀgÀÄ ªÀÄzÉå¥Á£À ªÀiÁr §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ '' ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ¨ÉÃPÀ¯ÉÃ'' CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ vÁ£ÀÄ CªÀ¤UÉ '' ¤£Àß ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¯Áè AiÀiÁPÉ PÉüÀwÛAiÀÄ¥Áà '' CAvÁ CAzÁUÀ ''K£À¯Éà ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ K£ÀÄ ¸ÀÄ¢Ý '' JAzÀÄ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ''zÉêÀ¸ÀÆUÀÆ£À°è ¤Ã£ÁzÀgÀÆ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è £Á£ÁzÀgÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ'' CAvÁ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÉað¹ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2013 PÀ®A: 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n AiÀiÁPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 355, 504, 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 12-05-13 ¦AiÀiÁð¢ü¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁ: £ÀªÀıÀÆzÀæ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Cgï.ºÉZï. PÁåA¥ï £ÀA 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¤gÀAd£ÀªÀÄAqÀ¯ï FvÀ£À DPÀ¼À PÀgÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÁéA«Ä @ ¸ÀƸï vÀAzÉ gÁAiÀÄgï FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ¦¯ï ¥É¸ÀgÀÄ ¨É¼É wA¢zÀÝgÀ «µÀAiÀĪÁV DvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢ü CtÚ ¤gÀAd£À ªÀÄAqÀ¯ï FvÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ F «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ ¸ÀÆgÁeï ªÀÄqÀ¯ï E§âgÀÆ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 14-05-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÀªÀiÁðPÁåA¥À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ºÉÆÃV DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA 2 EªÀjUÉ ªÉÆ£Éß £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ DPÀ¼ÀÄ PÀgÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¦°è¥É¸ÀgÀÄ wAzÀ ¸ÀA§AzÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÀ¢Ãj, ¤ªÀÄä ¨É¼É ¯Á¸ï DVzÀÝgÉ £ÁªÀÅ CzÀPÉÌ zÀAqÀ PÉÆqÀÄwÛzÉÝêÀÅ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ, ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛÛ ¸ÀÄgÁeï ªÀÄAqÀ¯ï£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉ, PÀ®Äè, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ªÉÆ£Éß ¤ªÀÄä CtÚ¤UÉ ºÉÆqÉzÀgÉ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä £ÀªÀÄä eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄåvÀÛ EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ DgÉÆÃUÀå ¸Áé«Ä @ ¸ÀƸï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß »A¢£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ §A¢vÀÄ. ¦lgï FvÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÁeï ªÀÄAqÀ¯ï FvÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ EzÀjªÀÄzÀ DvÀ¤UÉ gÀPÀÛ §A¢vÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¸Áé«Ä PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ©üªÀÄtÚ£ÀÄ £À£Àß PÁ°UÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. C¯ÉUÁÓAqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»§Æ§Ä EªÀgÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, £ÀªÀÄUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. DgÉÆÃUÀåA ªÀÄvÀÄÛ eÉÆøɥsï EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2013 PÀ®A. 143, 147, 148, 307, 323, 324, 504, gÉ.«. 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.05.2013 gÀAzÀÄ 118 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-05-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-05-2013

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/05/2013 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £Ë¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨sÉÊAiÀiÁf ¥ÀÄeÁj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á// ¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Hj£À ²æà eÉÊ ¨sÀªÁ¤  zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÁjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¨ÉýUÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉ §AzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zɪÀ¸ÀÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ ©ÃUÀ ºÁQPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:21/05/13 gÀAzÀÄ ¸ÀºÀ ¨É½UÉÎ JA¢£ÀAvÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀð UÀÄrAiÀÄ ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä zɪÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¨ÁV® PÀÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ UÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ PÁtÂPÉ ¥ÉmÉÖUÉAiÀÄÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆr UÀÄrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆV £ÀÆqÀ®Ä M¼ÀUÉ EzÀÝ J®èªÀiÁä (CA¨Á¨Á¬Ä) zÉêÀgÀ ªÀÄÆwðUÉ ºÁQzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÆgÀ½£À°èzÀÝ 4 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀzÀ vÀ½ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄAUÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è a®ègÉ ºÀt EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÀÆAqÀÄ zÉêÀ¸ÀÜ£ÀzÀ PÀ«ÄnAiÀÄ CzsÀåPÀëPÀjUÉ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ PÀ«ÄnAiÀÄ CzÀåPÀëgÁzÀ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ £ÀPÁÌ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀ¸ÉÊgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀiÁgÉrØ dA¥Á, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ gÀAUÁgÉrØ, ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÆ §AzÀÄ £ÀÆqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:20/05/13 jAzÀ 21/05/2013 gÀ ªÀÄzÉå gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è  eÉÊ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¨ÁV®Ä PÀÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr JgÀÄqÀÄ PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ,  J®èªÀiÁä (CA¨Á¨Á¬Ä) zÉêÀgÀ ªÀÄÆwðUÉ ºÁQzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÆgÀ½£À°èzÀÝ 2 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀzÀ vÁ½ C.Qà 5000/- gÀÆ  ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄAUÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 1,400/- gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ PÁtPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ 2,500 ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆßAzÀÄ PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ 1500/- gÀÆ a®ègÉ ºÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Qà 10,400/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2013 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2013 gÀAzÀÄ 2120 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ © ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J®.¹ ¥ÀvÀæ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á. EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦APÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À £ÉAl¸ÀÛ£À zÉÃUÀ®ÆgÀ vÁ®ÄQ£À ¹¯ÉƤ UÁæªÀÄzÀ eÁգɱÀæ eÉÆvÉAiÀÄ°è  DVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/05/2013 gÀAzÀÄ ®UÀß ¤±ÀÑAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ d£ÀgÁzÀ §¤ì vÀAzÉ £ÀgÁAiÀÄt, zÉëzÁ¸À vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ, PÁ²£ÀxÀ vÀAzÉ §¤ì, ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÁAqɬÄAzÀ ¹¯ÉƤUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ JPÀA¨Á- ªÀdÓgÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É JPÀA¨Á ºÀwÛgÀ ªÀÄzÀå£Àí 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ¢AzÀ. ºÁUÀÄ ¤®ðPÀë¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÀAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è MªÉÄä¯Éè vÉVΣÀ°è MAiÀÄÄÝ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁUÀĪÀ ¹ÞwAiÀÄ°è gÉhÄ° PÉmÁÖUÀ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ §¤ì EªÀjUÉ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ ,  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, vÀgÀazÀ ¸ÁzÁgÀt UÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ E£ÀÄß PɪÀ¼ÀÄ vÀAzÉ gÁªÀiÁ, ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PɪÀ¼ÀÄ, ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ , zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ , «ÄgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ, f¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ dAiÀÄgÁªÀÄ, C£ÀıÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀgÀ, ®®Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¤ì, ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzsÁgÀt ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. C¥ÀWÀvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA JA.JZÀ.24 J¥sÀ. 8674 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£À߯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2013 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÝ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÉrØ ªÀÄAqÁ ªÀAiÀÄB27 ªÀµÀð eÁwB gÉrØ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ QgÀtgÉrØ CAvÀ M§â CtÚ EzÀÄÝ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ 20 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÄ PÀÄrzÀÄ, wAzÀÄ «£ÁPÁgÀt ºÀt RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ FUÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁgÀĨÁgÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛ EzÀÝgÀÄ. QgÀt FvÀ£ÀÄ RaðUÉ ºÀt PÀrªÉÄ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÀÛ EzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀB 21/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä d«Ää£À°èzÁÝUÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ QgÀt gÉrØ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀƽªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ PÉÆqÁÛ E¯Áè ¤ªÀÄäUÉ PÉý PÉý ¸ÁPÁVzÉ CAzÀªÀ£É C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÉƬÄw vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÁUÀÄ §® ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-05-2013 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Áà CgÀ½ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÄÃrPÀ® CAUÀr ¸Á; ªÀÄ£É £ÀA 16-1-143 C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ qÁ; ºÀwÛ gÀªÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀì£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß CgÉÆÃqÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀr ªÀÄÄAzÉ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÀ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï ¤°è¹zÀÄÝ,  £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á;±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ £ÉÆA¢UÉ PÀÆr ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ,  £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ gÁwæ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè. ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï £ÀA. PÉ.J.38-eÉ-0892 EzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q.30,000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ.  EzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ Zɹì.£ÀA. 04PÉ09¹06919, EAeÉ£ï £ÀA. 04PÉ08JA71905 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  2004 £Éà ¸Á°£À ªÉÆqÀ® EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013 PÀ®A 498 (J), 323,504,506, eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C¥sÀ¸ÀgÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C«ÄãÀ¸Á§ RÄgÉö, 28 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ C«Ä£À¸Á§, ªÀiÁªÀ £ÀfÃgÀ¸Á§, ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤AiÀÄgÉ®ègÀÆ ¸Éãj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ «£ÁPÀgÀt PÉ®¸ÀzÀ°è vÀ¥ÀÄà ºÀaÑ PÉ®¸À ¸Àj ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CavÁ ºÉüÀĪÀåzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀåzÀÄ, PÉʬÄazÀ PÁ°¤AzÀ ºÉæqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀåzÀÄ, ªÀģɬÄazÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ F jÃw ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ: 20-05-2013 gÀAzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀiÁrPÉÆAr¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¤£ÀÄ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2013 PÀ®A 324, 504 L¦¹  :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2013 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ²æà ªÀiÁzsÀªÀ ºÉZï¹ gÀªÀgÀÄ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀªÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAdÄ eÁzsÀªÀ ¸Á:  ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆtUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 21/05/13 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁAqÉ ¨É¼ÀUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À C¤Ã® EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ K ¨sÉÆøÀqÀZÉÆâ ªÉÄÃgÉ G¥ÀàgÀ PÉøÀ PÀgÀw CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ PÉÊUÉ, JqÀ gÉÆArUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É EvÁå¢ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2013 gÀAzÀÄ 17:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ gÀrØ vÀAzÉ ¯Á®gÀrØ 55 ªÀµÀð ¸Á|| ¨É¼ÀÆîgÀ vÁ|| OgÁzÀ f|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DPÁ±À gÀrØ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ vÀUÁgÉ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ. vÀUÁgÉ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ M§â mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ38/5421 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀUÁgÉ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ DPÁ±À gÀrØ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013 PÀ®A 279, 338 L. ¦. ¹.:-

¢£ÁAPÀ 21-05-2013 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ±ÀAPÀgÀgÁªÀ, JJ¸ïL ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨ÉÃAzÉæ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄAUÀ®V EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/05/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉëAzÀæ E§âgÀÄ vÀªÀÄä PÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ®VUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄeÁAiÀÄzÀ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀÄ C° ¹©gÉhÄqï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23 J¥sï-1602 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (J¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¹.©.gÉhÄqï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®  £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ, §®PÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è, JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ದೌವಲಸಾಬ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪಾ ಗುರಗಂಟಿ ಸಾ:ಗೊಲ್ಲರ ಕಾಲೊನಿ ಸುಂದರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಗೊವಿಂದ ಶಿವರಾಲ ಯಾದವ ಇವರ ಮಗನ ಜವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿಯಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಕಾಂತಮ್ಮ ಯಾದವ, ಗೊವಿಂದ ವರಗಂಟಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಕರಂಟಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಕರಂಟಿ, ಅಲಿಸಾಬ ವರಗಂಟಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವರಗಂಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ 30-35 ಜನರು ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎ 5269 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆವೆ. ಜವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಲಾರಿ ಕ್ಯಾಬಿನಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ. ಗೋವಿಂದ. ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು  ಅಲೀಸಾಬ. ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ನಂತರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಎ-32 ಬಿ-9384 ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಎದುರಿನಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೆ ಒಮ್ಮಲೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕದೇ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕುಳಿತ ಲಾರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪರದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಡೆದು ಅಪಘಾತವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗೊವಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಲುಗಳ ಹತ್ತಿರ  ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು  ಗುಪ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕರಂಟಿ ಇತನಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಕಪಗಂಡ ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದು ಭಾರಿ,ಬಲಗೈಗೆ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ  ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಲೀಸಾಬ ಇತನಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ  ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಾದಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಟಿಪ್ಟರ ಚಾಲಕ ಅಪಘಾತವಾದ ನಂತರ ಟಿಪ್ಪರ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ 108 ವಾಹನ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರಿಗಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಇತನು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಗಾಯಾಳು ದೌವಲಸಾಬ ಇತನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 73/2013 ಕಲಂ, 279,337,338 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ಥಾರೆ.