Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 25, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮುಧೋಳ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಧನಗಾರ ಸಾ|| ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರು ದಿನಾಂಕ:25-06-2012 ರಂದು ಕೋಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-32, ಎಮ್-1674 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ,ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಸಿದ್ದು @ ಸಿದ್ರಾಮ ಈತನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮದನಾ ಗ್ರಾಮ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಬಸಣ್ಣಾ ಕುಂಬಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೀಪ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.  ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಮದಿರೆ ಸಾ||ಕೋಲಕುಂದಾ,ಉಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧರ್ಮ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ|| ಕೋಲಕುಂದಾ,  ಇವರಿಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಲ್ಯಾನಾಯಕ ಜಾಧವ ಸಾ|| ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ,ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಬೋಯಿ ಸಾ|| ಕೋನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ,ಪಾಪಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬುರುಕಲ ಸಾ|| ಆಡಿಕಿ ಗ್ರಾಮ,ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಹರಿಜನ ಸಾ|| ಮಲ್ಲಾಬಾದ,ಬಾಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಾಲಪ್ಪಾ ಹರಿಜನ ಸಾ|| ಮುಧೋಳ ರವರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.  ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 70/2012 ಕಲಂ, 279, 337, 338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ. ಆಕ್ಟ.  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯು.ಡಿ,ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸಾ|| ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ವ || 35 ವರ್ಷ ಇವರು ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಪಚಾರ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು, ಇವರು ಗುಣಮುಖವಾಗದೇ ಇರುವದೆ ಇರುವದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 24-06-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 6/12 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-06-2012

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2012 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¨sÀÄmÉÆ̼À vÁAqÁ ºÀA¢PÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ®PÉÌ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀÄ ¥ÀÆwð PÉƼÉvÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ¸ÉÆAl ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ PɼÀ¨sÁUÀ ¥ÁzÀzÀ ªÀgÉUÉ PÁr£À ªÀiËA¸ÀºÁj ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀiËA¸À wAzÀÄ PÉêÀ® J®§ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ±ÀªÀ CAzÁdÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ±ÀªÀzÀ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 35-40 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ; 23-06-2012 gÀAzÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: amÁÖ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ PÀ©â£À°è ¸ÉzÉ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ SÁ¸ÀV OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ ¨sÀd£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 24-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0530 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, ¸Á: amÁÖ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà vÀA¨ÁPÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄ EªÀgÀ C½AiÀÄ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁAeÉÆüÀUÉ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ @ ¥ÉæêÀįÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiïJZï-24/J¯ï-2720 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ-PÀıÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ §¼ÀvÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ zsÀƼÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃr£À dA¥À£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ±ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¥ÉæêÀiÁ@ ¥ÉæêÀįÁ EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ VøÀįÁ® ¥ÁAqÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw:  ªÀiÁgÀªÁr, ¸ÁB: UÉÆõÀªÀiÁºÀ® »AzÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ GªÀÄUÁðzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ VøÀįÁ®, vÀªÀÄä ¤gÀAd£À EvÀ£ÉÆA¢UÉ  »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï £ÀA J¦-9/©.¹-8711 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤eÁªÉÆâݣÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA - 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¤gÀAd£À vÀAzÉ VøÀįÁ¯Á ¥ÁAqÉ ¸Á: UÉÆõÀªÀiÁºÀ® »AzÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©zÁÝUÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°UÉ, §®PÉÊUÉ ºÁUÀÆ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ VøÀįÁ® EªÀjUÉ  ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðj ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ ºÁ°£À ªÀĽUÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ºÀ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£ï, ¸Á: «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-3594 ¹.r r¯ÉÃPïì C.Q 20,000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ CzÀgÀ EAf£À £ÀA 05JZï29E18770, ZÉ¹ì £ÀA 05JZï25J¥sï14009 EgÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß ElÄÖ ¨ÁdÄ ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2012 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2012 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ jdªÁ£Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ DAiÀÄħC°Ã ªÀÄÄ®UÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄÄgÀr UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ DAiÀÄħ C°Ã vÀAzÉ ¨Á¸ÀįÁ® ªÀÄįÉÎ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄgÀr, vÁ: D¼ÀAzÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä, §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 wAUÀ½¤AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÀÄ®¸ÀÆgÀzÀ°è vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ºÀ¹£Á© gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è H½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, DgÉÆæ UÀAqÀ ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ Hl ZÀ£ÁßV ªÀiÁr¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¨ÉÊzÁUÀ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ EPÉAiÀÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ºÉÆÃV CªÀgÀ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ZËzÀj ¸Á : ElUÁ EªÀgÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¸ÉÆzÀgÀ CvÉÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß CtÚ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-02/ºÉZï.E-5151 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß CtÚ ¸ÀĨsÁµÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀ¼ÀTAr - ElUÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï 01/E.J-4970 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ£ÉÆgÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ¸ÀĨsÁµÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÀĤAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀÄĤߩà UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ¸Á : ElUÁ EªÀ½UÉ ¨sÀj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ FvÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ vÀAzÉ «oÀ×® ¤A§ÆgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ C¥ÀÄà EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-32/PÉ-4464 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ±À©âÃgÀ¸Á§ ªÀi˯Á£Á ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁÌ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À §®UÀqÉ ªÉÄîQ£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÁUÀÄ §®UÀqÉ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀUÉÊ, §®UÉÊ, PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JA ¥ÁnÃ¯ï ¦.L r¹L© ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ²ªÁgÀzÀ°è «ÃgÀ±ÉnÖ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ RƯÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è «Që¹ ºÀwÛgÀ zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ £À¹Ã©£À CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ dÆeÁlzÁgÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ, zÁ° ªÀiÁr »rzÀÄ, DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,590=00 gÀÆ, 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2012 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/06/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÄÝ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÉÄå¥Àw, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, G: mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ WÁ¼É¥Áà ºÁUÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ SÁeÁªÉÄÊ£ÉƢݣÀ EªÀjUÉ gÉÃeÁ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ CªÀjAzÀ vÀ¯Á 5000/- gÀÆ £ÀAvÉ MlÄÖ 10,000/ gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ°PÀjUÉ PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À CPÀÌ ®Qëöä UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á: UÁzÀV EªÀ½UÉ gÉÃeÁ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆqÀ¯ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgÀ DzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr DAzÀæzÀ UÀuɱÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ §½ EgÀĪÀ CµÀÆÖgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï  £ÀA PÉJ-38/n-2217 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤ÃgÀÄUÀÄr ªÀÄoÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©æqïÓ §½ DmÉÆÃzÀ°è£À ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjZÀvÀ DgÉÆævÀgÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CªÀgÀ ¥ÉÊQ M§â zÀ¥ÀàUÉ EgÀĪÀªÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ gÀÄPÁªÉÇ ºÀªÀiï UÁAeÁ ZÉPï PÀ£ÉðªÁ¯É ºÉÊ CAvÁ CAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÉ CqÀتÁV §AzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ AiÀiÁPÉ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è K¤zÉ JAzÀÄ «£ÁB PÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÉçgÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁPÉ «£ÁB PÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀ°è JvÀÛgÀªÁzÀªÀ£ÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ zÀ¥ÀàUÉ EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹  eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/ gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ PÀZÁªÉÇ ZÉÊ£Á ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA: PÉJ-38/1124 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánî, ¸Á: PÀÄ£Á½, vÁ: GªÀÄUÁð (JAJ¸ï) EvÀ£ÀÄ C®UÀÆqï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÁºÀ£ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2012 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 3(1) (10) J¸ï.¹ & J¸ï.n DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ PÀAmÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ J¯Áè°AUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀvÀÛj gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ©®UÀÄAzÉ ¸Á: eÁAw EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ J ºÉÆ°AiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É zÁj©lÄÖ ¤®®Äè §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 366, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) 1(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ¥Àæ¸ÁzÀ  ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ PɼÀUÉ ºÀnÖAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉÊAiÀÄ°è qÀ©â »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¨sÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÉÆÃgÀªÀÄÄqÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÁ¬Ä ¸Á¥ÀvÁ¨Á¬Ä E§âj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, £ÀqÉ £À£Àß eÉÆÃvÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ EzÀPÉÌ M¥ÀàzÉ EzÁÝUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ CA§uÁÚ E§âj§âgÀÄ d§gÀ zÀ¹Û¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ MwÛ »rzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ UÉÆÃgÀªÀÄÄqÉ, ªÀÄAUÀ®¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw UÉÆÃgÀªÀÄÄqÉ, PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÉÆÃgÀªÀÄÄqÉ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÉÆÃgÀªÀÄÄqÉ J®ègÀÆ ¸Á: aPÀÌ£ÁUÀAªÀªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä ªÀA±ÀªÀ£Éß ¤ªÀðA±À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀzÀ¯Éè fêÀPÉÌ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ªÀiÁ¢UÀ gÀAr ªÀÄPÀÌ¼É aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ªÁrAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆÃqÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 25-06-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¸À¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

Raichur District Reported Crimes


                               
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 24.06.2012 gÀAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀ: 22, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 36/w 1482 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï FPÉAiÀÄ£ÀÄß J¸ï.PÉ. UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä CAvÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À-vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVÎUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  74/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ:- 24-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjUÀÄqÀØPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÁV gÁªÀÄAiÀÄå ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 35ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á: UÀÄqÉÃgïzÉÆrØ ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ. ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå UÁ¯ÉÃgï, E§âgÀÆ ¸ÉÃj ²ªÀ¥Àà FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄïÉ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀrUÀÄqÀØzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, C¯Áá DmÉÆÃ. £ÀA. PÉ.J.36-J.3704 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ©.UÀuÉPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36./J-3704 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  PÀÆqÁ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JgÀqÀÄ UÁrUÀ¼ÀÄ JzÀgÀħ¢gÀÄ ¥Á¸ï DUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉÆtPÁ°UÉ DmÉÆÃzÀ ¨Ár ¥ÀnÖAiÀÄÄ §r¢zÀÝjAzÀ §® ªÉÆtPÁ°£À gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 99/2012 PÀ®A-279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2012 gÀAzÀÄ   167 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  4,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                                       

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ,ದೇವರಾಜ @ ದೇವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸುತಾರ  ಸಾ:ಮದಗುಣಕಿ,ತಾ:ಆಳಂದ  ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ@ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಣ್ಣಮನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:23/06/2012ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಎಮ್.ಹೆಚ್ 13 ಎಫ್ 8283 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮದಗುಣಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಸಮೀಪದ ಅರಗಲ ಮಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ, ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಗಳಿಗೆ ಮುಖಾಮುಕಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ನನಗೆ ಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲದ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ನೊಡಲಾಗಿ ಕೆಎ 32 ಎಲ್ 8620 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸವಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 31/2012 ಕಲಂ 279,337,338 ಐ,ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ನಾಟಿಕಾರ ಮು|| ಮಳಗ(ಎನ್) ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಮಹಾದೇವಿ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ನಾಟಿಕಾರ ವಯ 12 ವರ್ಷ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ದಿನಾಂಕ 23-06-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಯಲು ದರಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಾಪ್ಪಾ ಜಡಿಯಾರ, ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭಿಮರಾಯ ಜಡಿಯಾರ ಹಾಗು ಆತನ ಸಂಗಡಿಗನಾದ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಗಡ್ಡಿಮನಿ ಈ ಮೂವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:92/2012 ಕಲಂ 366 (ಎ) ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.