Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 6, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಬಂಡೆಮೇಲೆಯವರು ವಯಸ್ಸು 25 ವರ್ಷ ಜಾ: ನಾಯಕ : ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಹರವಿ ಹಾ.. 74 ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ: ಮಾನವಿ EªÀ¼ÀÄ  ಈಗ್ಗೆ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಹೇಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು 1) ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಯ್ಯ  ತಾ:ಮಾನವಿ  ಬಂಡೆಮೇಲೆಯವರು ವಯಸ್ಸು 28 ವರ್ಷ ಜಾ: ನಾಯಕ : ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಹರವಿ ಹಾ.. 74 ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ: ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದುಡಿದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲು ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ 74 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ  ಬಂದು ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಅದರೆ ಆರೋಪಿತನು ಕುಡಿಯುವ ಚಟದವನ್ನಾಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಳು ದುಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಲು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 04 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೊ ಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತವರು ಮನೆಯವರು ಬುದ್ದಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ- 04-10-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳ್ಯೆ ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡು ಅಂತಾ ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 108/2015 ಕಲಂ,498() 323, 504,506  ಐಪಿಸಿ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ: 01.10.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಸಂಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ವಯಾ: 26 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಉ: ಕೂಲಿ ಸಾ: ಸೂಗೂರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ.FvÀ£ÀÄ  ಮೀರಾಪೂರು ದಿಂಧ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಲೆ ,ಅಡಿಕೆ ತರಲು ಸೃಷ್ಠಿ ಹೊಟೆಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಪರಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಸಾ: ಮ.ನಂ ಟೈಪ್/7-143 ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ FvÀ£À£ÀÄß  ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಆತನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿನೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಡ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೆದಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲಾ. ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 7.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಏಕೆ ಬೈದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಸೆಂಟಾ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಬಿಣ್ಣ ರಾಡ ತಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ಯಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು.ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ವೀರುಪಣ್ಣ ಅವರು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಕೊಂಡರು.ನಂತರ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದರು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛನಗರ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 109/2015 ಕಲಂ 324.504.506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.10.2015 gÀAzÀÄ  26 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-10-2015 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-10-2015

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 04-10-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಮಶೆಟ್ಟಿ  ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಧನ್ನೂರ(ಎಸ್) ಇತನ ಭಾವ ಸತೀಶ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಬಾಜೋಳಗೆ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ನಾಗರಾಳ ಇತನು ಧನ್ನೂರದಿಂದ  ಬೀದರಕಡೆಗೆ ಒಂದು ನಂಬರಯಿಲ್ಲದ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಧನ್ನೂರ ರೈಲ್ವೇಗೆಟ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಧನ್ನೂರ ಖಾನಾಪೂರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಇ-1975 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸತೀಷ ಈತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸತೀಷ ಇತನ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮೊಳಕೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 05-10-2015 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖತಿ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2015, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÀ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÉÆgÀ 55 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: gÉÃPÀļÀV ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: gÉÃPÀļÀV C®èzÉ UÁæªÀÄzÀ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-32/©-0294 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÀzÀj DmÉÆ«£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÃPÀļÀV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ-38/362 £ÉÃzÀgÀ EAf£À £ÀA. 360011/J298PÉ11PÉ3f¦L £ÉÃzÀPÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¦à DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è ªÀĺÁzÉë EvÀ½UÉ rQÌAiÀiÁV vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ CzÉà DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ºÀtªÀÄAvÀ¤UÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¸ÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® gÀmÉÖUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼À»¹gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÀÆ ¸ÀºÀ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: gÉÃPÀļÀV, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî¬ÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ±ÀQÛ zsÁ¨ÁzÀ°è PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦J¸ïL ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É £ÀÆgï ¥sÀAPÀë£ï zÁn gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀiÁå UÀÄvÉÛzÁgÀ, 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSɽî EªÀj§âgÀÄ MAzÀÄ PÁlÆð£ÀzÀ°èè ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ±ÀQÛ zÁ¨sÁzÀ PËAlgÀ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁlÆð£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁlÆð£ÀzÀ°èAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÉà PÁlÆð£ÀzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 42 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 1) AiÀÄÄJ¸ï «¹ÌAiÀÄ 90 JAJ¯ï£À 24 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, 2) ªÀiÁåPï qÁ¯ï «¹Ì 180 JAJ¯ï£À 8 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, 3) EA¦jAiÀÄ¯ï §Æè 180 JAJ¯ï£À 10 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ MlÄÖ C.Q 2828/- gÀÆ. ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2015, PÀ®A 420, 468, 470, 471 L¦¹ :-
2014 gÀ CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: £ÀÆå PÀgÀqÀ£ÁPÁ ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀåªÁ£À ¥Án® EªÀgÀÄ gÀPÁë¼À (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ eÁUÀÈw DUÉÆæ ¥sÀÄqÀì EArAiÀiÁ ¥ÉæöʪÉÃl °. MAzÀÄ ¥ÁA¥ÉèAlì vÉÆÃj¹ EzÀjAzÀ §ºÀ¼À GvÁàzÀ£É EzÉ ¤ÃªÀÅ 1,25,000/- gÀÆ. ºÀt vÉÆqÀV¹zÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ¥Àæw ªÀµÀðPÉÌ 1,00,000/- gÀÆ. 5 ªÀµÀð PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ D«ÄµÀ vÉÆÃj¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ PÉÆlÖ ºÀt ¤ªÀÄä KjAiÀiÁzÀ°è £ÁªÀÅ DqÀÄ ¸ÁPÁuÉPÉ PÉÃAzÀæ PÀlÖqÀ PÀbÉÃj ¤«Äð¹ ¤ªÀÄä ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, EzÀÄ ¤d CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: gÀPÁë¼À gÀªÀgÀÄ EzÀÄ ¤d«gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÀA© CzÀgÀAvÉ 1,25,000/- gÀÆ. ¸ÁQëzÁgÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滹 ©ÃzÀgÀ£À°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀnÖzÀÄÝ CªÀgÀÄ AiÀÄĤAiÀÄ£ï ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¸ÀĪÀAxÀ ¨ÁAqÀ zÁR¯É gÀ¹¢ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ EzÀÄ ªÉÆøÀvÀ£ÀzÀ zÀAzsÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAvÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ OgÁzÀ vÁ®ÆQ£À°è, ¨sÁ°Ì, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆPÁzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 PÉÆÃn gÀÆ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀgÀÄvÁÛAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-10-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2015, PÀ®A 420, 468, 470, 471 L¦¹ :-
2014 gÀ CUÀ¸ÀÖ-¸À¥ÉÖA§gï wAUÀ¼À°è ¸ÀvÀåªÁ£À ¥Ánî ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 14 d£ÀgÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ eÁUÀÈw DUÉÆæà ¥sÀÄqÀì EArAiÀiÁ ¥ÉæöʪÉÃl °. MAzÀÄ ¥ÁA¥ÉèAlì vÉÆÃj¹ EzÀjAzÀ §ºÀ¼À GvÁàzÀ£É EzÉ ¤ÃªÀÅ 1,00,000/- gÀÆ ºÀt vÉÆqÀV¹zÀgÉ ¤ªÀÄUÉ 06 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ 10,00,000/- gÀÆ ºÀt ªÁ¥À¸À ¥ÀqÉAiÀÄÄ«j »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ D«ÄµÀ vÉÆÃj¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ PÉÆlÖ ºÀt ¤ªÀÄä KjAiÀiÁzÀ°è £ÁªÀÅ DqÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ PÉÃAzÀæ PÀlÖqÀ PÀbÉÃj ¤«Äð¹ ¤ªÀÄä ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, EzÀÄ ¤d CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÉÆgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ £ÀA© 1,00,000/- gÀÆ. AiÀÄĤAiÀÄ£ï ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 27-08-2015 gÀAzÀÄ 70,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 13-09-2014 gÀAzÀÄ 30,000/- gÀÆ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¸ÀĪÀAxÀ ¨ÁAqÀ zÁR¯É gÀ¹¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÁAqÀ ¸ÀgÉAqÀgï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ, EzÀÄ ªÉÆøÀvÀ£ÀzÀ zÀAzsÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAvÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèÃAiÀÄ OgÁzÀ vÁ®ÆQ£À°è, ¨sÁ°Ì, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆPÁzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 PÉÆÃn gÀÆ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2015, PÀ®A 420, 468, 470, 471 L¦¹ :-
2014 gÀ dÆ£ï, ¸À¥ÉÖA§gï ºÁUÀÆ r¸ÉA§gï wAUÀ¼À°è ¸ÀvÀåªÁ£À ¥Ánî ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 14 d£ÀgÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ eÁUÀÈw DUÉÆæà ¥sÀÄqÀì EArAiÀiÁ ¥ÉæöʪÉÃl °. MAzÀÄ ¥ÁA¥ÉèAlì vÉÆÃj¹ EzÀjAzÀ §ºÀ¼À GvÁàzÀ£É EzÉ ¤ÃªÀÅ 10,000/- gÀÆ ºÀt vÉÆqÀV¹zÀgÉ ¤ªÀÄUÉ 06 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ 1,00,000/- gÀÆ ºÀt ªÁ¥À¸À ¥ÀqÉAiÀÄÄ«j »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ D«ÄµÀ vÉÆÃj¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ PÉÆlÖ ºÀt ¤ªÀÄä KjAiÀiÁzÀ°è £ÁªÀÅ DqÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ PÉÃAzÀæ PÀlÖqÀ PÀbÉÃj ¤«Äð¹ ¤ªÀÄä ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, EzÀÄ ¤d CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ £ÀA© CzÀgÀAvÉ 10,000/- gÀÆ AiÀÄĤAiÀÄ£ï ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 18-06-2014 gÀAzÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄzÀ£À FvÀ£ÀÄ 5,000/- gÀÆ ºÀt ¢£ÁAPÀ 20-09-2014 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ 30,000/- gÀÆ. ºÀt ¢£ÁAPÀ 27-12-2014 gÀAzÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄUÀ¤UÉ 30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ 24,000/- gÀÆ CAvÉ 5 ªÀµÀð (5 PÀAvÀÄUÀ¼À°è) ºÀt ªÁ¥À¸ï ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÁV D«ÄµÀ vÉÆÃj¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ 5000/- gÀÆ. 6 ªÀµÀð £ÀAvÀgÀ 50,000/- gÀÆ ºÀt ªÁ¥À¸ï ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÁV D«ÄµÀ vÉÆÃj¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÀÄÆr¸ÀĪÀAxÀ ¨ÁAqÀ zÁR¯É gÀ¹¢ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÁAqÀ ¸ÀgÉAqÀgï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ EzÀÄ  ªÉÆøÀvÀ£ÀzÀ zÀAzsÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAvÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèÃAiÀÄ OgÁzÀ vÁ®ÆQ£À°è, ¨sÁ°Ì, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆPÁzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 PÉÆÃn gÀÆ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/2015, PÀ®A 4(1), (1J) & 21 UÀt ªÀÄvÀÄÛ R¤d PÁAiÉÄÝ ¤AiÀĪÀÄ 1957, 3(1), 36, 42, 44 PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄj ¤AiÀĪÀÄ 1994 ºÁUÀÄ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-10-2015 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÆQ£À d®¹AV ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 163 £ÉÃzÀgÀ°è MAzÀÄ JPÀgÉ 29 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è DgÉÆæ vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¹gÁdĪÀiÁä ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ( ©) gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÉA¥ÀÄPÀ®Äè UÀtÂUÁjPÉ £Àqɹ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ ZÀAzÀæ¥Áà ±ÉjPÁgÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ zÀħ®UÀÄAr ªÀ®AiÀÄ gÀªÀjUÉ RavÀªÁzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d®¹AV ²ªÁgÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ PÀ®Äè UÀtÂÃUÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ  zÁR¯É ¥ÀæPÁgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 163 EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉƸÀUÉÆAqÀ ¸Á: d®¹AV gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ, F ºÉÆ®zÀ «¸ÀÛtðªÀÅ 1 JPÀgÉ 29 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ EzÀgÀ°è GvÀÛgÀ zÀQëÃtªÁV CAzÁdÄ 150 ¦üÃl GzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀƪÀð ¥À²ÑªÀĪÁV 50 ¦üÃl CUÀ® vÀUÀÄÎ vÉÆÃrzÀÄÝ CAzÁdÄ 20 ¦üÃl D¼À vÀUÀÄÎ vÉÆÃr C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÉA¥ÀÄ PÀ°è£À UÀtÂÃUÁjUÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ F ºÉÆ®zÀ°è UÀtÂÃUÁjPÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢¯Áè E¯Éèà UÀtÂÃUÁjPÉAiÀÄ°è PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀIJäzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q 50,000/- gÀÆ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂÃPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¥Àjòð¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚ eÁ£ÀqÉÃgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ PÉJ-39/n-3494 EzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q 2 ®PÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ CAzÁdÄ 2 ®PÀë gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ vÁeÉÆâݣÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè UÀtÂÃUÁjPÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, PÉA¥ÀÄ PÀ°è£À UÀtÂÃUÁjPÉ £ÀqɸÀ®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÀIJãÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.