Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 16, 2012

GULBARGA DISTRICT


ಮನೆಗಳ್ಳರ ಬಂಧನ, 1.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ವಶ.
ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮಧುಕರ ಪವಾರ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ , ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ   ಮತ್ತು  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ  ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:15/8/2012 ರಂದು ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ ಸಿಪಿಐ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಗರ, ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ, ಭೋಜರಾಜ ರಾಠೋಡ, ಆನಂದ ಡೊಣಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಿರಾದಾರ  ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಸಿ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಪಿಸಿ, ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಪಿಸಿ, ಮಸೂದ ಪಿಸಿ,  ಅರ್ಜುನ ಎ.ಪಿ.ಸಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪಿಸಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಿಸಿ, ವೇದರತ್ನಂ ಪಿಸಿ, ಶಂಕರ ಹೆಚ್.ಸಿ, ಸುಧಾ ಮಪಿಸಿ, ಉಮಾದೇವಿ ಮಪಿಸಿ, ಕವಿತಾ ಮ.ಹೆಚ್.ಸಿ, ಗಿರಿಜಾ ಮಪಿಸಿ  ರವರು ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ನಗರದ ಹೋಸ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮನೆ ಕಳವು ಮಾಡುವ ಆರೋಪಿತರಾದ  ಅಂಬಿಕಾ ಗಂಡ ಚರಣದಾಸ ವಃ 40 ವರ್ಷ ಜಾಃ ಮಾಂಗರವಾಡಿ ಉಃ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಆಯುವದು ಸಾ|| ಬಾಪು ನಗರ ಮಾಂಗರವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ದೇವಿಕಾ ಗಂಡ ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ವಃ 22 ವರ್ಷ ಜಾಃ ಮಾಂಗರವಾಡಿ ಉಃ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಆಯುವದು ಸಾ||ಬಾಪು ನಗರ ಮಾಂಗರವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ರಾಣಿ ತಂದೆ ಚರಣದಾಸ ವಃ 9 ವರ್ಷ ಜಾಃ ಮಾಂಗರವಾಡಿ ಉಃ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಆಯುವದು ಸಾ||ಬಾಪು ನಗರ ಮಾಂಗರವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಇವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನೋಡಿ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಕೂಲಂಕೂಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು 5 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಯಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ  ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು  ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೂಡದಂತೆ ಹ್ಯಾಂಡ ಗ್ಲೌಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಓಂ ನಗರ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬ್ಯಾಗಿನಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಂದ  ಸುಮಾರು 1.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಾದ ಕಿವಿ ಓಲೆ, ಒಂದು ನೆಕ್ಲೇಸ, ಎರಡು ಪಾಟ್ಲಿಗಳು, ಸುತ್ತುಂಗುರ  ಮತ್ತು ವಗೈರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ  ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 15.08.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà DPÀ¼ÀPÀÄA¦, 45 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄ®zÉÆrØFvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« - ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨Á®AiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄ°UÉAiÀÄå PÉÆÃmɪÀĤ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß, 2] ªÉAPÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄ°UÉAiÀÄå PÉÆÃmɪÀĤ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß, 3] gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄ°UÉAiÀÄå PÉÆÃmɪÀĤ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß, 4] gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉAiÀÄå PÉÆÃmɪÀĤ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß, 5] wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄ°UÉAiÀÄå PÉÆÃmɪÀĤ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß, 6]©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄ°UÉAiÀÄå PÉÆÃmɪÀĤ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß, 7]CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà PÉÆÃmɪÀĤ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß, 8]©üêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨ÁjPÉÃgï £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß, 9] ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå PÉÆÃmɪÀĤ, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß, 10] «gÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå PÉÆÃmɪÀĤ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁd®¢¤ß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr ¤°è¹ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 32 JPÀgÉ, «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¸ÀzÀÝjAzÀ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/12 PÀ®A 341,143,147,148,323,302 ¸À»vÀ 149  L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢:15-08-12 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠩.n‹µÀPÁëgÀ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄäAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: J.E. ¤gÁªÀj E¯ÁSÉ ¸Á: ¦.qÀ§Æèöå.r PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÆqÀ®Vj PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ 36 £Éà «vÁgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 374 £Éà ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ°è CAzÁdÄ 40 jAzÀ 45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀÄ ±ÀªÀªÀÅ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è vÉð §A¢zÀÄÝ, ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©½ §tÚzÀ PÀ¥ÀÄà VÃj£À vÀÄA§ vÉÆý£À ±Àmïð EzÀÄÝ, ¢:15-08-2012 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.QÌAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤ÃgÀ°è vÉð §A¢zÀÄÝ, ªÀÄgÀtªÀÅ ºÉÃUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉAiÉÆ C£ÀÄߪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢gÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A 174 (¹) ¹.Cgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 15-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36-nJ-1614 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á-©d£ÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. J¦-21-nn-0554 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ¸Á-©d£ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉÃ, AiÀiÁªÀÅzÉà °Ãeï ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiËTÃPÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà r. £ÁUÀgÁd PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÄ¢¹zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2012 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 42 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÊ£Àgï «Ä£ÀgÀ¯ïì PÀ¤ìµÀ£ï gÀƯï 1994ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¢£ÁAPÀ 15/08/2012 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw.ºÀĸÉãÀ©Ã UÀAqÀ ¸ÀtÚªÀi˯Á¸Á§ ¦AeÁgÀ 50 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ¦AeÁgÀ 60 ªÀµÀð ªÀÄĹèA MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ £À£Àß D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉüÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÃzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀtÚZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üÃgÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ aÃgÁr ZÁPÀÄ PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ, JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ,ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà F ¸À® G½zÀÄPÉÆAr E®èªÁzÀgÉà ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉÝ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆj£ÀéAiÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012.PÀ®A,504,324,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2012 gÀAzÀÄ  19  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-08-2012

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà §jzÁ¨ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ G¥ÉÃAzÀæ @ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: ¯Áj £ÀA J.¦-28/n.¹-9237 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AwzÀ ¯Áj £ÀA J.¦-29/n.J-5139 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ G¥ÉÃAzÀæ EvÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÉÖÃjAUï w«zÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CªÀ¤UÁzÀ UÁAiÀÄ  £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄ aQvÉìAiÀÄ°èlÄÖ ºÀtzÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ C£Á£ÀÄPÀÆ®vɬÄAzÀ CªÀ£À£ÀÄß HgÀ°èAiÉÄ aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2012 ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2012 PÀ®A 143, 147 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 2 gÁµÀÖçUËgÀªÀPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À vÀqÉUÀlÄÖªÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1971 :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2012 gÀAzÀÄ 66 £Éà ¸ÀévÀAvÉÆæöåvÀìªÀ DZÁgÀuÉ ¢£ÀzÀ CAUÀªÁV ªÀiÁ£Àå f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ zsÀéeÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥sÀ£ÁðAr¸ï vÀAzÉ zÉëAzÀgÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, 2) §¸ÀªÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ£ÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀgÁd DgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) «oÀ¯ï ¹¥ÉàÃPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ, 4) ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ §AUÀļÀV ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ (zÀ) ªÀiÁzsÀªÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 5) ¥ÀÄAqÉ ¨sÁUÀªÀvï vÀAzÉ «±ÁéA§gÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 6) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 7) ²ªÀuÁÚ vÀAzÉ PÁAvÀ¥Áà CªÀÄðuÉÚ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 8) zÉêÀgÁd vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 9) ªÀiÁºÀzÉêÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 10) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨É£Àfð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 11) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±É樀 ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 12) C£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 13) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 14) qÉëqÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 15) C£ÀAzÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 16) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀªÀ, 17) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 18) ¥ÀèyégÁd vÀAzÉ ¸ÁªÀÄĪÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, 19) «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀıÉÃ¥Áà ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 20) ±Á£ïÀ vÀAzÉ ¹gÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ, 21) AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ eÁ£À ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 22) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ AiÀıÉÃ¥Áà WÁ¼É£ÉÆêÀgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ, 23) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, 24) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ UÀAUÉ£ÉÆêÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, 25) ¸ÀÄAdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸ÀªÀ¯É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ 26) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ zsÉÆuÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAd J®ègÀÆ eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¥sÀ£ÁðAr¸ï EªÀgÀ ªÀÄÄRAqÀvÀézÀ°è CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä eÉé£À°èzÀÝ PÀ¥ÀÄà §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀédzÀ PÀmÉÖAiÀÄ PÀqÉUÉ Nr §AzÀÄ zsÀédgÉÆúÀtPÉÌ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÁÌV CqÀvÀqÉ ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ¸ÀévÀAvÀæ ¢£ÁZÀgÀuÉUÉ ¢üPÁÌgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀaªÀjUÉ ¢üPÁÌgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫.JA eÉÆåÃw ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ G¥À«¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ದಿಪಕಕುಮಾರ  ತಂದೆ ರಾಮಕೀಶನ ಪವಾರ  ಹುದ್ದೆ. ಎನ್‌.ಇ.ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ ಆಳಂದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ ಕೆಲಸ  ಸಾ|| ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 12/08/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆವೆ.ದಿನಾಂಕ 15/08/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಗೋಕರ್ಣ ದಿಂದ  ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲಮಾರಾದ ತೆರೆದಿದ್ದು,  ಅಲಮಾರಾದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ  5000/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು  ಒಂದು ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಬೊರಮಾಳ ಸರ್‌ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 24,500/- ಆಗಬಹುದು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 73/2012 ಕಲಂ. 454,457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 15/08/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಎ.ಎಮ್. ರಿಂದ 9-00 ಎ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಾಪುರದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಆಫ್ ಹೋಪ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದ ಮುದ್ರಣ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದ ಮುದ್ರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಆಂತ ಶ್ರೀ ಮಹೆಶ ಎಸ್. ಕಾಶಿ ಸಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 75/2012 ಕಲಂ 2 Prevention of Insult to National Honor Act 1971 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರಾಜು ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಅಷ್ಟಗಿಕರ ಸಾ: ಜಾಪರಾಬಾದ ತಾ||ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿ:14/8/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಇಳಿದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ ರ ನಂ ಕೆಎ 28 ಟಿ- 1830- 1831 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಒಮ್ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ  ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 268/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸೂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮಣ್ಣೂರ ಸಾ: ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ.15-8-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಡಬರಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32 ಟಿಎ.4105 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32 ಕ್ಯೂ.7934 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಡಗಾಲು ಮೋಳಕಾಲು,ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಮತ್ತು   ಬಲಕೈ ಮುಂಗೈಗೆ, ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ಹಾಗು ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ  ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 267/12  ಕಲಂ. 279,338  ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.