Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 26, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-11-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-11-2016

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 30/2016, ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೈವತಾ ಗಂಡ ಸುಖದೇವ ಬಿರಾದರ ಸಾ: ನಿಟ್ಟುರ(ಬಿ) ರವರ ಗಂಡನಾದ ಮ್ರತ ಸುಖದೇವ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಬಿರಾದರ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠ, ಸಾ: ನಿಟ್ಟುರ(ಬಿ), ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರಿಗ ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿ ನಿಟ್ಟುರ್(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56 ರಲ್ಲಿ ಎಕರೆ 22 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಗಂಡನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ, ಮೈದುನ ಮಧುಕರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ಬಿರಾದರ ಹಾಗೂ ರೇಖಾ ಗಂಡ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ಜಾಧವ, ಮೀರಾಬಯಿ ಗಂಡ ಅಪ್ಪರಾವ ಕಣಜೆ ಮತ್ತು ಭವರಾವ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತರಾವ ಬಿರಾದರ ಇವರುಗಳ ಒಟ್ಟು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕಡತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ನಿಟ್ಟುರ್(ಬಿ) ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು 50,000/- ರೂ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟುರ್(ಬಿ) ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಸಂಘದಿಂದ 50,000/- ರೂ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾರದ ಕಾರಣ ಸಾಲ ತಿರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೆಕೆಂದು ಗಂಡನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮನೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಧಾನ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನ ನೊಂದು ದಿನಾಂಕ 18-11-2016 ರಂದು ಸುಖದೇವ ಇವರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೊಗಿ ಮರಳಿ ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏಕೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಃ ಕೇಳಲು ಅವರು ಅಳುತ್ತಾ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಅನಾವೃಷ್ಠಿಯೀಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸಬೆಕೆಂದು ಮನನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಯಾವುದೋ ವಿಷ ಕುಡಿದಿರುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಹೆಳಿದ್ದು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರ ಸಮೀಪ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವುದೊ ವಿಷದ ವಾಸನೆ ಬರುತಿತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಳುವ ಗುಲ್ಲು ಗಾವಳಿ ಕೇಳಿ ಓಣಿಯ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಪಾಟೀಲ ರವರು ಬಂದು 108 ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ ತರಿಸಿದ್ದು ಗಂಡನಿಗೆ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಬೀದರಗೆ ತಂದು ಪ್ರಾಯಾವಿ ಮತ್ತು ಗುರುನಾನಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹೈದ್ರಾಬಾದಿನ (ನಾರಾಯಣ) ಮಲರಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಾರದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 23-11-2016 ರಂದು ಗಂಡನಿಗೆ ಮರಳಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಣಮುಖನಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 25-11-2016 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲು ದೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಎರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2016, PÀ®A 498(J), 504, 307 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣À¸ÀjãÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¹¢ÝPÀ«ÄAiÀiÁå RÄgÉʶ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: WÉÆÃgÀªÁr, ¸ÀzÀå: ªÀĺɧƧ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ 11 ªÀµÀðzÀ PɼÀUÉ DVzÀÄÝ, ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ® WÉÆÃgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÉçƧ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ±À¨Á£À UÀAqÀ ¦ÃgÀ¥Á±À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ 1)  ±À¦üÃAiÀiÁ£À ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð & 2) ªÀiÁ®£À©Ã ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð, UÀAqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÁlgÀ ¸Á«ð¸ï CAUÀr ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄ« JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, F §UÉÎ vÀ£Àß vÁ¬Ä D²AiÀiÁ©Ã ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ jAiÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÁd EªÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤ÃgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 26-11-2016 gÀAzÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¹¢ÝPÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ fAiÀiÁªÉÇâݣï RÄgÉʶ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: WÉÆÃgÀªÁr, ¸ÀzÀå: ªÀĺɧƧ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄ« JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ F ºÉÆÃwÛ£À°è KPÉ? dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý FªÁUÀ ¸ÀĪÀÄä£ÉPÀÆqÀÄ JAzÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀĪÀÄä£ÉPÀÆqÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ±À§Ý PÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ¼ÁzÀ ±À¨Á£Á UÀAqÀ ¦ÃgÀ¥Á±À EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ gÁwæ ºÉÆÃwÛ£À°è ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÃtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ KPÉ? dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý JAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ±À¨Á£À UÀAqÀ ¦ÃgÀ¥Á±À EªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §gÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ ±À¨Á£Á EªÀ¼À ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, DªÁUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²¦üAiÀiÁ£À EªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ w½¸À®Ä ±Á ºÀĸÉãÀ UÀ°èAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ vÁ¬Ä D±Á©Ã ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä £ÀªÁd ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃjPÀëzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ±À¨Á£Á EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 197/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-11-2016 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-11-2016 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄd«Ääî ±ÉÃR vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: vÁdPÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ PÀ¥ÀÄà PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »gÉÆà ¥Áå±À£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-56/F-8821 C.Q 30.,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-11-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-11-2016 gÀAzÀÄ ¨ÉqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ MAzÀÄ vÀUÀqÀzÀ ±ÉrØ£À QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀAUÀ滹nÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ ¹.¦.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀ, PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ vÀUÀqÀzÀ ±ÉrØ£À QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆæ DPÁ±À vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgï ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: ¨ÉqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ºÉUÀ°UÉ ºÁQPÉƼÀÄîªÀ PÀ¥ÀÄà ¨ÁåV£À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀoÁvÀ£É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ¥ÀÄà ¨ÁåV£À°è K¤zÉ CAvÀ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ¥sÀÄlÖzÀ ¥ÁåPÉÃlUÀ½gÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯ÉʸÀ£ïì/C£ÀĪÀÄw EzÉAiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì/C£ÀĪÀÄw EgÀĪÀÅ¢®è £Á£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¨ÁåUï vÉgÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 90 JA.J¯ï.£À Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹ÌAiÀÄ ¥sÀÄlÖzÀ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ÁåPÉÃlUÀ½zÀÄÝ Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 92 ¥ÁåPÉÃlUÀ½zÀÄÝ, MAzÀgÀ C.Q 27/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ MlÄÖ 92 ¥ÁåPÉÃlUÀ¼À C.Q 2484/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.