Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 19, 2014

Raichur District Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
ದಿನಾಂಕ 18-02-2104 ರಂದು ¨ÁµÁ ¸ÁB ªÀÄÄzÀÄUÀ®è ಆರೋಪಿತನು ಟಾಟಾ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ 29 6808 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಗಾಯಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೃತ ಗಂಗಮ್ಮಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ರಿ ವಾಹನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಸಿರುಗಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಸಲಮರಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ರೋಡಿನ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸದ್ರಿ ವಾಹನವನ್ನು 5-15 ಪಿ>ಎಮ. ನುಮಾರಿಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜು ಇರುವ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಮದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪ ವಾಹನವು ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಬಾಜು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ  ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಗಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಯ ಎದೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾಲಂ. ನಮೂದು ಮಾಡಿದ 13 ಜನರುಗೆ ತಲೆಗೆ ಮೈ ಕೈಗೆ , ಕಾಲುಗಳಿಗೆ , ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA   32/2014 PÀ®A. 279,337,338, 304(J) L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
             ದಿನಾಂಕ 18-02-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನಂದರೆ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಈತನು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ದುರುಗಮ್ಮ ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ     19-02-14 ರಂದು ನೀರಮಾನವಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಎಡೆ ಕೊಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಮಾನವಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಮೋನೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕ ಈತನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರಮಾನವಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಆಂಜನೇಯ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಖಾಜಾ ಸಾಬ ಈತನ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಎಡಬಾಜು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-37/2475 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ವಾಹನದ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಬಿಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್  ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಲಿಯು 3 ಫೀಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಧಕ್ಕಂತ ಕೂತಿದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ   ಗಾಯಾಳುಗಳು ಪುಟಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು  ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 57/14 ಕಲಂ 279,337, 338 ಪಿಸಿ & 187 .ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   
       ¢£ÁAPÀ: 18-02-14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ  1145 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀÄrð PÁæ¸ï zÁn ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಾದ ಸಂಕುಲ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಮುಖೇಶ ಮಖಾನ್ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಬಜಾಜ್ ಮೋಟಡಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.36/ಎಇ.ಬಿ-2691 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಜಾಜ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.36/ಈ.ಸಿ. 1699 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ರಾಜಲಬಂಡಾ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ರೋಹಿತ್ ವರ್ಮಾ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.36/ಈ.ಸಿ. 1699 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುರ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹಿತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ರೋಹಿತ್ ವರ್ಮಾನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಮೂಗಿಗೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲಬುಜಕ್ಕೆ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ . ಈ ಘಟನೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ವರ್ಮಾ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 55/14 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು,
 ªÀiÁ¤éAiÀÄ°è ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಂಬಣ್ಣ ಸಾ : ಮಾನವಿ ಈತನು ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲಾಜ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮೌಲಾಲಿ ಇವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 18-02-14 ರಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆರ್ ಮಾಲಿಕ ಮೌಲಾಲಿ ಈತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನಂದರೆ, ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚಂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಉರುವಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಗವಾಟದಿಂದ ತರಲು ನೀನು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಗೌಸ್ ಇಬ್ಬರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಗೌಸ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಂದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಟಿಎ-574 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಗವಾಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಲಕ ಗೌಸ್ ಈತನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಎಡಬಾಜು ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿವಾರ ಡಾಬಾದ ಮುಂದುಗಡೆ ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-05 ಎಡಿ-6532 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಲಬಾಜು ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗೌಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಲಗಾಲು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಹಿಂದೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮುರಿದು ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಈ ಅಪಘಾತವು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಕಾರಣ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 56/14 ಕಲಂ 279,338 ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
   ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:18.02.2014 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÉƸÀÆgÀ¥Àà ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:  UÉÆãÁí¼ 19.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ  
ತನ್ನ ಅಳಿಯ ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ಈತನ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ಈಶಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಣ್ಣ :18 ವರ್ಷ ವಡ್ಡರ್  :ಬೇಲ್ದಾರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಅರಕೇರಾ2] ಗಂಧಮ್ಮ :40 ವರ್ಷ ಜಾ:ವಡ್ಡರ್ ಸಾ:ಅರಕೇರಾ 3] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಮ್ಯಾಕಲ್ ಬಗಯ್ಯ :25 ವರ್ಷ ಜಾ:ವಡ್ಡರ್ ಸಾ:ಅರಕೇರಾ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:18.02.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಮ್ಮ ರಮೇಶ ಈತನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದವರು ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ನೀವೆನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೆ ಗಂಧಮ್ಮಳ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆನಾಗುತ್ತದಲೇ ಏಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾನಾ ಬಸ್ಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಮ್ಮನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ:1 ಮತ್ತು 3 ರವರು ಕೈಯಿಂದ ರಮೇಶನ ಬಾಯಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ರಮೇಶನಿಗೆ ತರೆಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ: 02 ಈಕೆಯು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಂಗಿ ಜಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ನೀಲಮ್ಮರವರುಗಳಿಗೂ ದಬ್ಬಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2014 PÀ®A:341, 323,504, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 19-02-2014 ರಂದು  ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಮೇಲಿಂದ ಕೊತ್ತಪೇಟೆಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಮೇಲಿಂದ ಪಂಚರಾದ 1)ಮಹಿಬೂಬ ಅಲಿ 2)ಹಂಸರಾಜ ತಂದೆ ಪೂನಂಚಂದ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿಸಿ 107, 60, 30, 84, 518, 292, 562, ರವರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14-35 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿ ಗೋಡೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಅಂದರ್ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 6 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು 1)ನಾಗೇಶ 2)ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 3)ರಾಮಣ್ಣ 4)ಭೀಮೇಶ 5)ಗುರುಸ್ವಾಮಿ 6)ವೆಂಕಟೇಶ ರವರಿಂದ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಹಣ ಒಟ್ಟು 3995/- ರೂ. ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-45 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3-45 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಯ್ಯಾಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ  £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå35/2014 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

      
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
 ¢£ÁAPÀ:18-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು  PÉÆÃmÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄvÁÛAiÀÄ, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-Qæ²ÑAiÀÄ£ï, G-ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á-zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  PÉÊ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2014 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2014 gÀAzÀÄ  46  ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,000 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


Gulbarga Dist Reported Crimes

ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ: ದಿ:17/02/2014 ರಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತಂ. ನರಸಿಂಗ್ರಾವ ಖೇಮಜಿ ಸಾ: ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಸಾ: ಸೇಡಂ ರವರು ಅವರ  ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ,  ಹೆಂಡತಿ ಅಂಜನಾಬಾಯಿ , ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಖಿತಾ, ಕಾರ್ತಿಕ, ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯಾ ರವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಪ್ಪಾ ಇವರ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ: ಕೆ.ಎ33 5399 ರಲ್ಲಿ ಕಾರನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಶೇಖ ಮಹೇಬೂಬ ತಂದೆ ಶೇಖ ಚಾಂದಪಾಶಾ ಸಾ: ಗುರುವಿಠಕಲ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ತುಳಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಕಡಗಂಚಿ ದಾಟಿ ಆಳಂದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಶೇಖ ಮಹೇಬೂಬ ತಂದೆ ಶೇಖ ಚಾಂದಪಾಶಾ ಕಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಲಾಡ ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಲೋಡ ಇದ್ದ ಲಾರಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಪಘಾರ ಪಡಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಕುಳುತ್ತಿದ್ದ ನರಸಿಂಗರಾವರವರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದಾ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಗಳಾದ ನಿಖಿತಾಳಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಹುಬ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಎದೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು.  ಅಪಘತದ ನಂತರ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ನಾನು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ನಿಖಿತಾಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ: 18/02/2014 ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ  ಕಾರ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ: ದಿನಾಂಕ. 18.02.2014 ರಂದು ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ರಫೀಕ ತಂದೆ ನವಾಬಮಿಯಾ ಸಾ: ಮಂಜೂರ ಮಜ್ಜಿದ ಇಸ್ಲಾಮಬಾದ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ. 15.02.2014 ರಂದು ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ನಂ. ಕೆಎ32/ಯು4651 ಅ.ಕಿ. 30,000/- ರೂ ನೆದ್ದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೇಟ ಮುಂದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಂದಿನ ವೆರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ: ದಿನಾಂಕ: 18/02/2014 ರಂದು  ಶ್ರೀ.ಐನೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಪೀರಅಹೆಮದ್ ಘರವಾಲೆ ಸಾ|| ಗುಲ್ಲಾ ಜಕ್ಕಲ ಮಂಡಲ ತಾ|| ಮದನೂರ್ ಜಿ|| ನಿಜಾಮಬಾದ ಹಾಲವಸ್ತಿ ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ.ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 17/02/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಇದ್ದ ಕಾರಣಾ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ತನ್ನ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮತಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 1230 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಮ್.ಆರ್.ಎಮ್.ಸಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಂದಾಜು 20 ರಿಂದ 25 ವಯಸ್ಸಿನವನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಟ್ಟವನು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕು ಹಚ್ಚಿ ಹೆದರಿಸಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ನಗದು ಹಣ 600/- ರೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ ಮೋಬಾಯಿಲ್ 1600/- ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2200/- ಬೆಲೆಯ ಮಾಲನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.