Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 13, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© & ¦.¹.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 12/11/13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, 25 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: eÁ£ÉPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ಜಾನೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶುರ್ ಖಾನಾದ ಮುಂದೆ ಅಲಾಯಿ ಕುಣಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ಚೆನ್ನಬಸವ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಸಾ: ಜಾನೆಕಲ್ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಅಲಾಯಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಹ ಕುಣಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ‘’ ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಣಿಯಲು ಬರ್ತೀಯೇನಲೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೊಹರಂ ಎಲ್ಲರ ಹಬ್ಬ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲಾಯಿ ಕುಣಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಜಾಕೂಬ್ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಅಲಾಯಿ ಕುಣಿಯ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಅಂದರೂ ಸಹ ಕುಣಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತೀಯೇನಲೇ ಅಂತಾ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಬುಜಕ್ಕೆ , ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ, ಹಗೂ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ತಂಗಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇವರುಗಳು ಅಲಾಯಿ ನೋಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ,ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಅವರುಗಳು ಜಗಳ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿಯ ತಲೆಗೆ ಕರೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ತಂಗಿಗೆ, ಚನ್ನಬಸವ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬರಳಿನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದವರು ಜಾಕೂಬನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂಗಿ ಶರಣಮ್ಮಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದು ತುಟಿ ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ದಿನಾಂಕ 13/11/13 ರಂದು ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 240/13 ಕಲಂ 143,147,148,504,323,324,325,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ. & 7(1)(ಡಿ) ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                             ದಿನಾಂಕ 11-11-2013 ರಂದು £ÁUÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀA§¼À¢¤ß ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : PÉÆgÀ« UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನಾದ ಹುಸೇನಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡುಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಜನರೇಟರನಿಂದ ನಮ್ಮಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮೊರ ಮೂಕಯ್ಯ, ನರಸಪ್ಪ, ಭೀಮರಾಯ, ಭೀಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ: ನಾಯಕ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರೇ ಎನಲೇ ಸುಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಕಾರಿ ಗೈರಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಲೇ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೈರಾಣಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತಾ ಜನರೇಟರನಿಂದ ಹಚ್ಚಿದ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೇ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಮೊಕಯ್ಯ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಎಡಗಾಲು & ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಇದರಿಂದ ಮೊನಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ನರಸಪ್ಪನು ಸುಳೆ ಮಗನನ್ನು ಏನು ನೋಡುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ನಾನು ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಭೀಮರಾಯ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗಾಲು ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದನು ಇದರಿಮದ ತೊಡೆಗೆ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡು ಕೈಗಳ ರಟ್ಟೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ನಂತರ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹುಸೇನಿ ಯಾಕೇ ಬಡಿಯುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಭೀಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ ಇವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮೈಕೈಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ದಿನಾಂಕ 12-11-2013 ರಂದು PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ಮೊಕಯ್ಯ, ನರಸಪ್ಪ, ಭೀಮರಾಯ, ಭೀಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಮೇಲೆ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 239/2013 ಕಲಂ 143, 147, 504, 323, 324, 447 ಸಹಿತ 149 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 12.11.2013 gÀAzÀÄ ºÉêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀð¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 55ªÀµÀð, eÁ:ºÀjd£À, ¸Á:PÀÆqÀÆègÀÄ ºÁ:ªÀ: ºÉêÀÄ£Á¼ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ: 1060/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2013 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ:12-11-2013 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀVÃgÀxÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠮Qëà UÀAqÀ £ÁUÉñï aAvÀUÀÄAn , ªÀAiÀÄ:31ªÀ, eÁ: G¥Áàgï , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¨sÀVÃgÀxÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀÄä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: ¨sÀVÃgÀxÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀƼÉÃgÀÄ £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ PÉr¹ ºÁåAUÀ PÀÄAvÁgÀ CAvÁ CªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ« ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢j ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.236/2013 , PÀ®A.341 , 504 , 323 , 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ªÀÄÈvÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ F±À¥Àà , 46 ªÀµÀð, ªÀÄgÁp, CAUÀ£ÀªÁr ºÉîàgï ¸Á: ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ wÃjPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄtPÁ®Ä £ÉÆëzÀÄÝ , EzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ  ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ 12-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ PÉ.¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ , ªÀAiÀÄ: 36ªÀ , eÁ: ªÀÄgÁp , G: CAUÀ£ÀªÁr nÃZÀgï , ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ.  AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.25/2013 , PÀ®A.174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:13.11.2013 gÀAzÀÄ  42  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.