Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 11, 2015

Raichur District Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
       ಶೀವಮ್ಮ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ  ವಡ್ಡರ್ 29 ವರ್ಷ ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ. ಗೋನ್ವಾರ    ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 8-9 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರದಿಂದ, 1] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ವಡ್ಡರ್ 32 ವರ್ಷ ಕೂಲಿಕೆಲಸ
2]
ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ವಡ್ಡರ್ 58 ವರ್ಷ ಮನೆಕೆಲಸ 3] ಗೊವಿಂದ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ವಡ್ಡರ್ 29 ವರ್ಷ ಕೂಲಿಕೆಲಸ
4]
ಶಾಂತಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ವಡ್ಡರ್ 35 ವರ್ಷ ಮನೆಕೆಲಸ 5] ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ವಡ್ಡರ್ 62 ವರ್ಷ ಸಾ. ಎಲ್ಲರು ಗೊನ್ವಾರ ತಾ. ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು.  ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 01 ಈತನು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರ ಪ್ರಚೊದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2-3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಒಂದುವರೆ ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಮಡು ಬಾಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ಸರಿಹೊಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು ಕೂಡಾ ದಿನಾಂಕ 31-01-15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ 5 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ10-02-15 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 14/15 ಕಲಂ 498 (A). 504.506.109 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

ªÀgÀ¢ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
 ದಿನಾಂಕ 10.02.2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಶ್ರೀ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Án¯ï 39 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:dPÀÌ®¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À«. ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 09.02.2015 ರಮದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಕಾಶ ಈತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರುತಿ ಡಿಝೈರ್ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆ 36 ಎಮ್ 7437 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಸೀತನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಕಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆಕಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಕಾರನ್ನು  ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಹೊಗಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದಯ್ ಪಾಟಿಲ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ರವರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳು ಸಂಬವಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ನೋಡಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï ಮಸ್ಕಿ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA36/2015 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.


ದಿನಾಂಕ 11.02.2015 ರಂದು 01.00 ಗಂಟೆ ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಚಮಣ್ಣ 60 ವರ್ಷ ಜಾ:ಯಾದವ್ :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಹೊನ್ನಕಾಟಮಳ್ಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 10.02.2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ   DgÉÆæ1]  CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÉÆâ£ï ¸Á¨ï 30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G;ZÁ®PÀ ¸Á:ºÉÆ£ÀßPÁlªÀĽî FvÀ£ÀÄ ರಾಯಚೂರು-ದೇವದುರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಟಾಟಾ ಸಿ ನಂ ಕೆ 36 53 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಟಾಟಾ ಸಿ ವಾಹಾನವನ್ನು ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು 23 ಜನರಿ ಸಾದ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳು ಸಂಬವಿಸಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2015 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ 187 L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÉqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgïªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.02.2015 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,100/- gÀÆ.UÀ¼À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ./ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-02-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-02-2015

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2015, PÀ®A 448, 323, 504, 506, 307 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄQæµÁÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀ®§UÁð, vÁ: ¨sÁ°Ì, f¯Áè: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÀQî ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ zÀvÁÛwæ ²æêÀiÁ¼É ªÀQîgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ GªÉÄñÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ EªÀgÀ PÀlÖqÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Á D¦üøï PÀQëzÁgÀjUÉ C£ÀÆPÀÄ®ªÁUÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §gÀĪÀ PÀQëzÁgÀgÀAvÉ M§â ¸ÀégÀÆ¥ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÁgÀ¨sÁj ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯Á D¦üùUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09-02-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆæ NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀégÀÆ¥ÀgÁªÀ PÁgÀ¨sÁj ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÁoÁ, ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ, ¸ÀzÀå: Q±À£À ¨sÁUÀ UÀÄqÁ ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ D¦üù£À M¼ÀUÀqÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ºÁUÀÆ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà KPÁKQ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀqÀ¯ÁZÁ £ÁªÁZÁ ¥Áæ¥Ànð zÀƸÀgɯÁ «PÀÄ£À mÁPÀÄ£À ¥ÉÊ¸É SÁªÀÅ£À UɯÁªÀ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀÄeÁ ¸ÀgÀPÀ¯É ªÀQî ®¬Ä ¥Á»¯ÁªÀ, vÀĪÀiÁgÉ eÉʹ ªÀQî ¯ÉÆÃUÁ ªÉÄgÁ eÉç ªÉÄ §ºÀÄvÀ ºÉÊ, vÀÆ PÁågÉ JPÀ «Ä£Àl ªÉÄà ZÁPÀÄ ¸É ªÀiÁgÀPÀgÀ vÀƪÀiÁgÉPÉÆ RvÀA PÀzÉðvÀÄ ºÀªÀiï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÉÄà JPÀ ¯ÁPÀ ¸É zÀ¸ï ¯ÁPÀ ¸ÀÆ¥Áj ¯ÉÃPÉ PÉÊAiÉÆ ªÀÄqÀðgÀ PÀgɸÉÆ ¯ÉÆUÁ ºÉÊ, vÀĪÀiÁgÁ PÁå CªÀÅSÁvÀ ºÉÊgÉ bÉÆmÉ ªÀQî JAzÀÄ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¦r¹gÀÄvÁÛ£É, JqÀUÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄĶתÀiÁr wgÀĪÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ wªÀæ £ÉƪÀÅ GAmÁV ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EgÀĪÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¸Á. ºÀ®§UÁð EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ vÀĪÀÄ PË£ÀgÉ ©ÃZÀªÉÄ DPÉ gÀhÄUÀqÁ ªÀÄvÀPÀgÉÆ ¨ÉÆî£ÉªÁ¯Á JAzÀÄ vÀ£Àß §®UÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ ªÉÄÊ J¯Áè UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ±Àlð ºÀj¢gÀÄvÁÛ£É, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß eÉé£À°ègÀĪÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr C¯Éè EzÀÝ PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ZÀ®ªÁ ¸Á: PÉÆãÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ ºÁUÀÆ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ²æêÀiÁ¼É ªÀQîgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀzÀj WÀqÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹zÀgÀ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸ÀzÉà EzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2015, PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-    
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: §A§¼ÀV, gÀªÀgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ¸À£Áå¹AiÀiÁV PÉÆÃgÀ¼À°è °AUÀzÀPÁ¬Ä, PÁ« §mÉÖ ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ, eÁA¥ÁqÀ, a®ègÀV, ºÀzÀ£ÀÆgÀ, d»ÃgÁ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è wÃgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ HjUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛVzÉÝ£ÉAzÀgÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ zÀAr£À EªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ gÁwæ ªÀÄ®VzÀÝ¯É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁd 75-80 ªÀµÀð EzÀÄÝ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÁ« ±Àlð PÉÆÃgÀ¼À°è °AUÀzÀPÁ¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ E§âgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà EªÀgÉ EgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸À£Áå¹ EzÀÝjAzÀ wÃgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAUÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®V PÉÆAqÀ°èAiÉÄà ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2015, PÀ®A 354(r) L¦¹ & 66(J) Ln PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀÄUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ CPÀÌ eÉÆåÃw gÀªÀjUÉ 6 wAUÀ¼À »AzÉ qÁPÀļÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ UÀAUÁ ¥Ánî gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉƧâ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ½AzÀ eÉÆåÃw EªÀ¼À ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É eÉÆåÃw vÀÄUÁAªÀ CAvÀ ¸ÀļÀÄî ¥sÉÃ¸ï §ÄPï CPËAmï ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀjaAiÀÄ EgÀĪÀ d£ÀjUɯÁè eÉÆåÃw EªÀ¼À ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAmÁUÀĪÀAvÉ J¸ï.JªÀiï.J¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà jÃw ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ£ÁzÀ «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 09766353851 £ÉÃzÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9035994567 £ÉÃzÀPÉÌ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉÆçâ£ÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9036666732 £ÉÃzÀjAzÀ ªÀiÁvÁr eÉÆåÃw vÀÄUÁAªÀ JA§ ¥sɸï§ÄPï Lr¬ÄAzÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ªÉĸÉÃeï §gÀÄwÛªÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉΠ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F jÃw eÉÆåÃw EªÀ¼À ¸ÀļÀÄî ¥sÉ¸ï §ÄPï CPËAl QæÃAiÉÄÃmï ªÀiÁr vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-02-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2015, PÀ®A 504, 307 L¦¹ eÉÆvÉ 25, 27 EArAiÀÄ£ï DªÀÄìð PÁAiÉÄÝ 1986 :-
ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Dgï) UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄf¨ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¤eÁªÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÉÆZÀPÀ£À½î, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UɼÉAiÀÄ UÀÄAqÀÄgÉrØ EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä UÁªÀÄzÀ°è ®Qëöäà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ HlªÀiÁqÀ®Ä §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ E§âgÀÆ PÀÆr ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Dgï) UÁæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 10-02-2015 gÀAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀÄAqÀgÉrØ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ UÉÆÃgÁgÉrØ PÀuÉð ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ DUÀ¯É CzÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ£ÀÄ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ UÉÆïÁè¼À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Áà AiÀiÁvÀ£ÉÆÃgÀ, §§£À vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¹ÃV, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä zÀħ®UÀÄAr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî¹AUÀ ºÀeÁgÉ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀºÀ C°èUÉ §AzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁtÂPÀgÉrØ PÀĽwÛzÀÝ£ÀÄ, J®ègÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UÉÆïÁè¼À¥Áà AiÀiÁvÀ£ÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀéUÀðªÁ¹AiÀiÁzÀ ¤ªÀÄä CuÁÚ «ÄÃgÁeÉÆâݣï EªÀgÀÄ JªÀiï.J¯ï.J EzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÁÝgÉ CªÀgÀÄ §ºÀ¼À M¼ÉîAiÀĪÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ §§£À EªÀgÀÄ ºËzÀÄ ¸Àgï ¤ÃªÀÅ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj EzÉ DzÀgÉ PÉ®ªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ªÀiÁrzÉÝªÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §§£À EªÀjUÉ ºÉÆÃUÀ° ©r £ÀªÀÄä CuÁÚ «ÄgÁeÉÆøÀ¢Ý£ï ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ D²ÃªÁðzÀ¢AzÀ JµÉÆÖà d£À ¹èÃ¥ÀgÀ ZÀ¥Àà° ºÁQPÉƼÀÄîªÀ AiÉÆÃUÀåvÉ EzÀéªÀgÀÄ FUÀ °§nð ZÀ¥Àà° ºÁQPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ UÉÆÃgÁgÉrØ PÀuÉð ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ M«Ää¯É ¹nÖUÉj ªÀÄÄd¨Áå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ¤ªÀÄä CuÁÚ «ÄgÁeÉÆÃ¢Ý£ï ¥ÀmÉî K£À ªÀiÁrzÁÝgÉ E°è ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ F jÃw ¨ÉÊAiÀĨÉÃqÀ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉãÀÄ CA¢¯Áè £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÉÝªÉ £À£ÀUÉÃPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉƦAiÀÄÄE ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¹AiÉÄ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ°è ¹Q̹PÉÆArzÀÝ MAzÀÄ ¦¸ÀÆÛ®£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÊgÀ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉUÉ ¦¸ÀÆÛ® »rzÁUÀ C°èAiÉÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÀAfêÀgÉrØ, ¦ügÉÆÃd ªÀÄvÀÄÛ R°® gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ FvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¦¸ÀÆÛ°¤AzÀ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹AiÉÄà ©nÖzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¦¸ÀÆÛ°¤AzÀ §AzÀ UÀÄAqÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ zsÀ£ÀgÁd ºÁUÀÆ UÀÄAqÀÄgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æäªÁ¸ÀgÉrØ gÀªÀgÀÄ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÀ ±À§Ý PÉý PÀĽwzÀÝ gÀÆ«ÄãÀ M¼ÀUÀqÉ §AzÀgÀÄ ²æäªÁ¸ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¦¸ÀÆÛ® PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀgÀÄ DUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁtÂPÀgÉrØ EªÀ£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä PÀtÂÚUÉ PÁt¹zÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.