Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 21, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ, ಸುಮಾರು 9,901 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಅನಧಿಕೃತ ಮಧ್ಯ ಜಪ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಬಂದನ :

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  ಹೊನ್ನ ಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:20-10-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಎಸ್.ಪಿ.  ಗುಲಬರ್ಗಾಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:20-10-2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ  ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕದ ಆಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಹುಲ್ಲೂರ  ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ, ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ  ಬಸವರಾಜ ಎ.ಎಸ.ಐ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆಯಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ, ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ, ವೀರಣ್ಣಾ ಎಪಿಸಿ ಹಾಗು ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರಾದ ಭೋಜರಾಜ ರಾಠೋಡ,  ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಪಿಸಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಬೂಸಾ ಸಾ|| ಹೊನ್ನ ಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ಇತನು ಯಾವದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಗದು ಹಣ 620/-, ಒಂದು ಮೊಬಾಯಿಲ್, ಹಾಗು ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 9,901/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲದ್ದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:129/2012 ಕಲಂ  32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ  ಮಹ್ಮದ ಇಮ್ರಾನ ಹನಿಫೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಜಮೋದ್ದಿನ ಸಾಃ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ರೋಜಾ (ಬಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ:21-10-2012 ರಂದು  12-00 ಪಿ.ಎಮ್ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾವನಾದ ರಫೀಕ ಪಾಷಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ದರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಎಮ್. 9758 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಟಿದ್ದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 52/2012 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w                                                                           
         ¢£ÁAPÀ: 20-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï£À°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¥sÀjÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÉĺÀ§Æ¨ï¸Á¨ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÁdªÀiÁ½UÉ vÀ£Àß ±ÉrØ£À ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  1] gÁdªÀiÁ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ¸Á¨ï 2] gÀfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãï 3) ¥À«ð£ï¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¦ülÖgïªÀi˯Á 4) ¦ülÖgïªÀiË® EªÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ vÀnÖ vÉUÉAiÀÄĪÀ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà ¸ÀÆ¼É CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ , ºÉÆmÉÖUÉ , §®£ÀqÀÄ«UÉ MzÀÄÝ §®UÁ®Ä JvÀÛ®Ä ¨ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.242/2012 PÀ®A:504,323,325,354,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

          ¢£ÁAPÀ 20/21-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 12-00 UÀAmÉ £ÀAvÀgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛ ªÉAPÀmÉñÀégÀ avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ©AV, ªÀAiÀÄ:30ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G:ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á:¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä qÀ©â CAUÀrUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 15 aî MtªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, 3 QéAl¯ï SÁgÀzÀ¥ÀÄr, vÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ qÀ©â CAUÀr ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ gÀÆ.1,37,500/- zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è J¥sï.J £ÀA. 10/2012 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2012 gÀAzÀÄ --70  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   12000 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-10-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-10-2012

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2012 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠤±ÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¨Á§Ä ¥Án¯ï ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÀÆå PÉE© PÁ¯ÉÆä ¥Áèl £ÀA. 144 UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgïzÀ°èzÀÝ
1) 30 UÁæA. JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ C.Q. 90,000/- gÀÆ.
2) 8 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆÃvÉ Q«AiÀÄ N¯É C.Q. 24,000/- gÀÆ.
3) 6 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ©½ ºÀ¼ÀîzÀ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ C.Q. 18,000/- gÀÆ.
4) 2 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ C.Q. 6,000/- gÀÆ.
5) 1 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ GAUÀÄgÀ C.Q. 3000/- gÀÆ.
6) £ÀUÀzÀ ºÀt. 11,000=00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ  1,52,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-10-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2012 PÀ®A 308, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁgÀ¨Áj ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: £ÉüÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ EnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ DtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÉüÀV EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¤ªÀÄUÉ ¨sÁj ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÁªÀÄPÀwÛ¬ÄAzÀ KqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ©Ãr¸À®Ä §AzÀ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ EªÀjUÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2012 PÀ®A 308, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÁgÀ¨Áj, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÉüÀV, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: £ÉüÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ ºÁUÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄUÉ KPÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj PÉÆqÀÄwÛ¯Áè ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2012 PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt§¸À¥Àà PÉ ¦.J¸ï.L ºÀUÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ¢ªÀÄzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©), 2) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀj§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ 1 ¨Á¯ï ¥É£ï, ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ 860/- gÀÆ ºÀt ¹QÌzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²æªÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánïï eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ, ¸ÀzÀå: ¸ÀªÀÄvÁ£ÀUÀgÀ GzÀVgÀ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ mÁmÁ EArUÉÆà E.J¸ï.¹.Dgï-4 PÁgÀ £ÀA JA.JZï-24/«-5848 C.Q 5,54,000/- gÀÆ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÉÆAqÀgÁd vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ¸ÁPÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: J¸ï.¹ ªÀiÁAUÀ, ¸Á: ¸ÀªÀÄvÁ£ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ(JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-10-2012 gÀAzÀÄ GzÀVÃgÀ¢AzÀ OgÁzÀUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ gÉʯÉéà UÉÃl ºÀwÛgÀ OgÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ CAvÀ ºÉýzÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ 22-24 ªÀµÀðªÀżÀî ºÀÄqÀÄUÀjUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ ªÁºÀ£À ¤°è¹ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¤«ÄµÀzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV §AzÁUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀºÀZÀgÀ E£ÉÆߧâ C¥ÀjavÀ CzÉà ªÀAiÀĹì£À ºÀ¹gÀÄ nñÀlð zsÀj¹zÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ZÁ®PÀ UÉÆAqÀgÁd EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀĸÁÛªÀÄÄ¹Û ªÀiÁr £ÀÆQ PÉÆlÄÖ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹ CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï C.Q 500/-, MAzÀÄ PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ C.Q 500/-, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,100/- UÀ¼ÀÄ, r.J¯ï ºÁUÀÄ DzsÁgÀ PÁqÀðªÀżÀÄî MAzÀÄ ¥ÁPÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À ZÁ« vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ UÉÆAqÀgÁd EvÀ£À agÁl¢AzÀ ¥ÀPÀÌzÀÝ ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ MqÀÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ UÉÆAqÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ MlÄ 5,56,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-10-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:20/10/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್.ವೈ ತುರಾಯಿ ಪೊಲೀಸ ಉಪಾಧೀಕ್ಷರು ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇನಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಉಡಚಣ ಕಾಲೇಜ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಲಿಂಗಾಯತ ಜಂಗಮ ಜಾತಿಯವನಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:09-04-1990 ರಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅಂತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 111/2012 ಕಲಂ, 198, 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು  3 (1) (9) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಪಿ.ಎ. ಆಕ್ಟ್ 1989 ನೇದ್ದರ ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾದರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjUÉ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä E§âgÀÆ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀgÀªÀÄÄr-ªÀÄÄzÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JqÀ§¢AiÀÄ°è PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÆüÀzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ gÁeÉøÁ§ ºÀÄ®ÆègÀÄ ¸Á: ºÁ¼ÀPÉÃj,
mÁæöåPïì£À £ÀA. PÉJ-37/7762 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ mÁæöåPïì£À £ÀA. PÉJ-37/7762 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É mÁæöåPïì£ÀÄß vÀ£Àß §®UÀqÉ PÀmï ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä½UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä FPÉUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀwñÀ ºÉZï.J¸ï ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 20-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁªÀgÀV ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.gÉõÉä E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤jÃPÀëPÀgÀÄ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ¸Á.ZÀ¼ÀUÉÃj ºÁ.ªÀ. ©.©. £ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/Dgï-3063 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ¥ÉÃn-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖVAiÀÄ «dAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹ÌÃqï ªÀiÁr ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß JqÀªÀÄUÀίÁV PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ZÉ¥ÀàUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, £ÀqÀÄ«UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà¤UÉ JqÀºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆUÀÄ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ UÀzÀÝPÉÌvÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ CAvÁ PÁgÀt ¸ÀzÀj «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà §®ªÀAvÀ¥Àà ºÉZï.¹-32 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ
gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 20-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà dUÀ£ÁßxÀgÁªÀÅ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªÀÅ PÉÆvÀÛ ªÀ: 57 eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ¹¥ïÖ PÁgï £ÀA PÉ.J. 36-JA 8048 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀgÁªÀÅ vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÀgÀ¸ÀAiÀÄå EvÀ£À£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ ²Ãn£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgï ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¦£À vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß «Ä¤ ¯Áj £ÀA PÉ.J. 41-4998 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ D gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ PÁgï §®¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À vÉVΣÀ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀgÁªÀÅ EvÀ¤UÉ JqÀªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ, §®gÀmÉÖUÉ, JqÀQ«UÉ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢zÁgÀ£À PÁgï qÁåªÉÄÃeï DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ §Ar ¦.J¸ï.L 2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.