Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 21, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಿರಗೆಪ್ಪ ತಗಾರೆ ವ ಯ; 75 ವರ್ಷ ಸಾ; ಜೀವಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ತಾಜಿಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ; 20/02/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿಂಗಮ್ಮಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಶೋಕ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 1- ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಯಾರೋ ಗುಜು ಗುಜು ಮಾತನಾಡುವ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ನಾನು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಯಾರೋ ಮೂರು ಜನರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾವು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕೀಲಿ ಕಪ್ಪಿ ಮುರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಅಕಿ 9000= ರೂ ಗಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸರದಾರಬೀ ಗಂಡ ಶಾಖಾದ್ರಿ ನಾಗೂರವಾಲೆ ಇವಳು ಸಹ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೀಲಿನ ನಳಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಬ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 10900=00 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಓಡಿ ಹೋದ ಮೂರು ಜನ ಕಳ್ಳರನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ; 18/2012 ಕಲಂ 457.380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ವ: 65 ವರ್ಷ ಸಾ;ಬೇಲೂರ [ಕೆ] ಗ್ರಾಮ ತಾ;ಜಿ; ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಗ ಸಿದ್ದಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ನಾನು ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಲಮೇರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರೂಮಿನಿಂದ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಮೂರು ಜನರು ಓಡಿ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಯಾರು ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಮೂರು ಜನರು ಓಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಅಲಮೇರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 7800=00 ರೂಪಾಯಿ 2 ಮೋಬೈಲ್ ಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 23,800-00 ಗಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ; 17/2012 ಕಲಂ 457. 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ 20-02-2012 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃgɨÁ¼À PÉ.E.©. ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ®PÉÆÌeï Q±ÉÆÃgÀ ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-PÉ-5697 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ zÉêÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À NqÁlPÉÌ CqÀZÀuÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀPÉÌ ©zÀÄÝ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ, JqÀvÉÆqÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ J¯ï. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªï, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ
zÀÆgÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2012 PÀ®A. 279,338,283 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ 20-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ f¯Áè ¥ÉÆðøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æà QµÀ£ï vÀAzÉ gÀÄPÉÆäÃfgÁªï 35ªÀµÀð eÁ:DAiÀÄð PÀlUÀgÀ G:J¯ÉÃQÖçöAiÀÄ£ï ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á§ J£ï.¨sÁ£ÀgÁd EªÀgÀ ºÀ¼Éà ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥ÁèAn£Á ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/J¸ï-2578 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¢AzÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸À PÀqÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C¯Éè UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÀqÉ (GvÀÛgÀPÉÌ) ªÀÄÄRªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CmÉÆà £ÀA.PÉJ-36/-2522 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉƼÀÄîvÁÛ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ «UÉßñÀégÀ ¥ÀÄeÁj 26ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÊ ¸À£Éß CxÀªÁ EArPÉÃlgÀ ºÁPÀzÉà vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹ CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ QµÀ£ï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝzÀjAzÀ QµÀ£ï FvÀ£À JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

¢£ÁAPÀ:-20/02/2012 gÀÀAzÀÄ 19;30 UÀAmÉUÉ
ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄãï PÉãÁ® ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà 24 ªÀµÀð eÁ;£ÁAiÀÄPÀ mÁæöåPïÖ £ÀA.PÉJ,36/J-2126 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á;zÉêÀgÀ§Æ¥ÀÆgÀÄ vÁ;°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ
vÀ£Àß mÁæöåPïÖ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ §¤ßVqÀPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæöåPïì£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà 25 ªÀµÀð eÁ;G¥ÁàgÀ mÁæöåPïÖ £ÀA.PÉJ,36/J-2126 gÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á;UÀÄqÀzÀ£Á¼À vÁ;°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2012.PÀ®A.279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ.20-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï 30 ªÀµÀð PÀÆ° ªÀÄĹèA ¸Á.ºÀ¼ÉÃ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ©ÃUÀgÀÄ ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¹ÃªÀÄAvÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À vÁ¬Ä SÁzÀgÀ©Ã, vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀªÀgÉà ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà EµÀÄÖ d£À £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ AiÀiÁPÉ §AzÁgÉ, F gÀAqÁågÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ K£ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JAzÀªÀgÉà DvÀ¤UÉ J¼ÉzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èzÀݪÀgÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ DºÁ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À°è ªÀÄtÄÚ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà DvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà DvÀ£À CtÚ£ÀÄ §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À DzÀ±Àð ªÉíéæÃqïÓ ºÀwÛgÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÀqɬÄAzÀ ²æà NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀ:45 ªÀµÀð,. eÁ:ªÀiÁ® [J¸ï¹] G:J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï PÀAmÁæöålgï ¸Á:J¸ïn©n ¯Éà Omï AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/PÉ-5474 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÀAV ¸ÀA¥ÀÆtð, DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqÉ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-36/JA-1876 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦üà §zÀ® vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï §zÀ® ªÀ:54 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:£ÀA¢¤ ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ°è ªÁZÀªÀiÁå£ï PÉ®¸À ¸Á:ºÁf PÁ¯ÉÆäAiÀÄ CgÀ§ªÁqÀ KjAiÀi gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¨ÁPïìUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ fÃ¥À£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É JqÀPÉÌ wgÀÄUÀĹPÉÆArzÀÝjAzÀ fÃ¥À ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ fÃ¥À£À°èzÀÝ ªÀĺÀäzï gÀ¦üà §zÀ® ªÀ:54 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÀwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð QwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, E¤ßçâgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ gÉúÀ£Á ¨ÉÃUÀA, ±ÀA±ÀzÀ ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ fÃ¥À£À PÀ©âtzÀ gÁqÀ §rzÀÄ §®PÀtÂÚ¤AzÀ »rzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉwÛAiÀĪÀgÉUÉ ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀæUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄtÂPÀlÄÖ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ PÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¥ÀÆtð FPÉUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀæUÁAiÀĪÁV, JqÀPÀtÂÚ£À G©â£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-19-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà §¥ÀÆàgÀÄ, ªÀ: 26 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀ£ÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 34 PÉ-5559 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ mÁmÁ J.¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄÄ.ªÀÄļÀÆîgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV AiÀÄAPÉÆç ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ E§âgÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV ºÀħâ½î QêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁD ¢£ÁAPÀ: 20.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2012 PÀ®A 279, 337. 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.20-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ¯ÁUÀÆAa £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À FPÉAiÀÄ UÀAqÀ (DgÉÆæ) £ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ CwÃAiÀÄV PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀ®Ä ¦Ãr¹zÀÄÝ, ºÉAqÀwAiÀÄÄ ºÀt E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ, ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ F UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨ÉAQ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑwÛzÀÝAvÉAiÉÄà CzÀÄ ºÉZÁÑV UÀÄr¸À°UɯÁè ºÀwÛ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ 1 ¥ÁQÃmï CQÌ, 1 aî ¸ÀeÉÓ, 1 aî eÉÆüÀ, §mÉÖ §gÉ ºÁUÀÆ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ & £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.25000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 17/12 PÀ®A.435 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 21.00 UÀAmɬÄAzÀ 22.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è, ¥ÀAZÀªÀÄÄT zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ ªÉÃPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ:-48 ªÀµÀð eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 36 PÉ 6001 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 15000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2012 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.02.2012 gÀAzÀÄ 54 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-02-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉÃmÉÖ¥Áà vÀUÀqÀªÀĤ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: «ÃgÀ±ÉʪÀ °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 09/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸À ¤«ÄvÀåªÁV alUÀÄ¥Àà UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV§gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-6067 PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q 34000/- gÀÆ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA JA.©.J¯ï.JZï.J 10E.ªÁAiÀiï J.JZï.f02382, EAf£ï £ÀA JZï.J.10J.J¥sï.J.JZï.f05850, ªÀiÁqÀ¯ï 07/2010, ¨ÁèöåPï §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ CzÉà ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÀÆPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13-02-2012 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2989 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁ¼ÀªÀÄqÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-39/E-7449 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ±ÀgÀt¥Àà E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À°è ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 20.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¤A¥ÀuÉÚ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A 341, 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÊgÁ©ü UÀAqÀ ±ÁºÀÄzÀįÁè¸Á§ ¸Á: PÉƼÀÄîgÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀi˯Á£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 2) C°A¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 3) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 4) SÁd© UÀAqÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ VgÀuÉ J®ègÀÆ ¸Á: PÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ DPÀæªÀĪÁV gÀ¸ÉÛ vÀqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À eÁUÀzÀ°è KPÉ? vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉ¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°A¥Á±Á vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ¸Á: PÉƼÀÄîgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CdÄ¥Á±Á @ ªÉƬÄd¥Á±Á vÀAzÉ ±ÁºÁzÀįÁè¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 2) CPÀâgÀ vÀAzÉ ±ÁºÁzÀįÁè¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 3) ªÀÄwãÀ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÁºÁzÀįÁè¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 4) eÉÊgÁ©ü UÀAqÀ ±ÁºÁzÀįÁè¸Á§ ¥Á¥ÀqÉ, J®ègÀÆ ¸Á: PÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è ¸ÀAqÁ¸À PÉÆuÉ PÀlÖ®Ä KPÉ vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉ¢¢ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è £ÁªÀÅ K£ÁzÀgÀÆ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiqÀÄwÛë CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ZÁAzÀ¥Á±ÁUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: gÁåPÀ¯ï, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, f¯Áè: ªÉÄzÀPÀ (J¦), ¸ÀzÀå: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C¤Ã® vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĹ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼ÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV DvÀ£À PÉÊUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ «zÀÄåvÀ PÀA§zÀ ªÉÊjUÉ PÉÊ ºÀwÛzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ «zÀÄåvÀ vÀUÀ° ªÉÄʸÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄd£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ, vÁ¬Ä ºÁUÀÄ CtÚ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀĽwgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É NtÂAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ¯ÁvÀÆgÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ºÁgÀ D CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀªÀiÁgÉ UÀ°èªÉÄ N ¥ÁUÀ®PÉÆà PÀÆåªï bÉÃqÀgÁ CAvÁ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PɼÀUÉ ºÁQ ºÉÆmÉÖ ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬನಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ: ಬಸವ ನಗರ ಸೇಡಂರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಗೋದಾವರಿ, ಪರಿಚಯಸ್ಥ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೊಲಿಮನಿ ಇವರು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಿರುಗಡಿ ಮುತ್ಯಾನ ಜಾತೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿಃ 20-02-12 ರಂದು ಕೆಎ 28 ಎಂ 2548 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೇಡಂದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತ ಶರಣಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದವರು ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳಂದ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣ ಸಿಮಾಂತರ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಬಿರಾದಾರ ಹೊಲದ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಚಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ ಇತನು ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಹಾಲಿನ ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ಗಾಡಿ ಕೆಎ 49 2260 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ಗಾಡಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಲಭಾಗದ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು, ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗೋದಾವರಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಹೂಗಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೊಲಿಮನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಚಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರಿಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 58/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.