Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 9, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                                         
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 08-06-2015 ರಂದು 8.30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರು ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಡಿ. ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೀರೇಶನ ಹೊಲದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕ್ರತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸೋನಾಲಿಕ್  ಕಂಪನಿಯ ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಟಿಬಿ- 2531 ಮತ್ತು ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿನೇದ್ದರಮಾಲೀಕgÀÄ  ತಮ್ಮ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಉಸುಕನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿಗಳ ಚಾಲಕರು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಉಸುಕನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಲು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮರಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮರಳು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 159/2015 ಕಲಂ 43 KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE 1994 ಮತ್ತು ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                       ಮೃತ ಮೌಲಾಲಿ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂದಾಬ್ 30ವರ್ಷ ಸಾ:ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಈತನು ದಿನಾಲೂ ವಿಪರೀತ ಕುಡಿಯುವ ಚಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಸ್ರೀನ್ ಗಂಡ ಮೌಲಾಲಿ, 28ವರ್ಷ,ಮುಸ್ಲಿಂ ,ಕೂಲಿ, ಸಾ:ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಇವಳು ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಬ್ಯಾಡ ಅಂತಾ ಎಷ್ಠೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೇ , ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:08.06.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7.30 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ  ಕುಡಿದ ನಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಟೀನ್ ಯ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಗೆ ಸೀರೆಯಿಂದ  ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಸನ್ 2012 ನೇ ಸಾಲೀನಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಹೊಂಗೆ ಗಿಡದ ನರ್ಸರಿ ಗಿಡಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ 350 ಮೀಟರ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತಿ ವೈರ್ ನ್ನು ಅಂದಾಜು ರೂ. 40,000/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24.05.2015 ರ ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 25.05.2015 ರ ಬೆಳಿಗಿನ 4.00 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  77/2015 PÀ®A : 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 08.06.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÀ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ZÁ®PÀ ¸Á: J¸ï.©.ºÉZï. PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ನಾಗರಾಜ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ-36 ಈಈ-3346ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತಿಂಥಿನಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಜೆ 4-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋಲ್ ಪಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಟೇಕ್ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರಿನ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೋ 800 ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ  ಸಾದ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2015 PÀ®A : 279. 337. 338 L¦¹ & 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨ÁåUÀªÁmï vÀAzÉ: ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, 33ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: ¥ÀvÀæPÀvÀð (F±Á£Àå mÉʪÀiïì ) ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ ºÁ.ªÀ. J¦JA¹ ºÀwÛgÀ PÀ°è£ÀUÀt¥À zÉêÀzÀÄUÀð.EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå zÉêÀzÀÄUÀðzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ°è£À ¸ÁÖgï PÀA¥ÀÆålgï CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ).ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ: ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: C§ÄªÉÆúÀ¯Áè zÉêÀzÀÄUÀð. 2)Cj¶tÂV ¥ÀÆeÁj, 3)F±À¥Àà ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è §A¢zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, «£Á:PÁgÀt ¹nÖUÉ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ¨Á¼ÉUÉƣɬÄAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛAiÀÄÄ `` J¯Éà FvÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð ‘’ CAvÁ CAzÁUÀ F ¥ÀvÀæPÀvÀð ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ²ªÀ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ£Àß ¸ÉÆð¸ÁågÀ, ²ªÀ£ÀUËqÀ£À «gÀÄzÀÞ §wðzÉãÀ¯ÉÃ, ¤ªÀÄä£É߯Áè £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛ£É fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ C®èzÉ F ¸À® ©qÉÆÃt E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® EªÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÉÆÃzÀÄ ¨ÁåqÀ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2015  PÀ®A. 341,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.         
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2015 gÀAzÀÄ  219 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  21,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                            

                                                                    


Bidar District Daily crime update 09-06-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-06-2015

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/15 PÀ®A 143, 147,  148, 324, 308 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2015 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà aAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð  ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ    ªÀiÁºÁzÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ, UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ¢°Ã¥À vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ EªÀgÀÄ EµÀÄÖ d£À £ÁªÀÅ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁ¬ÄzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà aAZÉÆÃ¼É £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà aAZÉÆÃ¼É UÁr ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ EªÀgÀÄ UÁr EAzÀ PɼÀUÉ E½¹ vÀ¯ÉUÉ PÉÆqÀ¯É EAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ UÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä E§âjUÉ CµÀÄÖ d£À PÀÆr DªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 103/2015 PÀ®A 143,147,148,324,308 eÉÆvÉ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/15 PÀ®A PÀ®A 143,147,148,324,308 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/06/2015 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁåw UÁtÂUÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 08/06/2015 gÀAzÀÄ 6 UÀAmÉAiÀÄ CAzÁdÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ £À£ÀUÉ aAZÉÆÃ¼É PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ªÉÆqÀ¼À¥Áà JªÀiï aAZÉÆüÉ, ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà JªÀiï. aA¨ÉÆüÉ, ©üêÀÄuÁÚ JªÀiï aAZÉÆüÉ, zsÀ£ÀgÁd JªÀiï aAZÉÆüÉ, GªÀiÁPÁAvÀ aAZÉÆüÉ, ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÆqÀ¼À¥Áà aAZÉÆüÉ, ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÆqÀ¼À¥Áà aAZÉÆüÉ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà aAZÉÆÃ¼É EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ dfÓ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ §gÀĪÀ ºÁUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, £À£ÀߣÀÄß DAiÀÄ vÀ¦à ºÉÆUÀĪÀ ºÁUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©¢ÝgÀÄvÉÛÃ£É £ÀAvÀgÀ ¥ÀæeÉÕ §AzÀ £ÀAvÀgÀ gÀPÀÛ ªÉÄÊvÀÄA§ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.  

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/15 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 09/06/2015 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ ¥ÀævÁ¥À ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¸ÁB ±ÁºÀ UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ PÀ®§ÄgÀV «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è JªÀiïJ¸ï¹ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå C¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É ¢£ÁAPÀ 23/05/2015 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À gÀ«ªÁgÀ gÀeÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß eÉÆvÉ JªÀiï.J C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß UɼÀw ªÁt²æà E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀ®§ÄgÀV §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï£À°è 03:30 UÀAmÉUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁrzÀÄÝ §¸ï£À°è ¹Ãmï ¹UÀzÀ PÁgÀt  vÁ£ÀÄ  »A¢£À ²Ãn£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÀw ªÀÄÄA¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwgÀĪÁUÀ  vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨ÁåV£À°è ¯É£ÉƪÉÇ ¯Áå¥ïmÁ¥ï ºÁUÀÄ JªÀiïJ¸ï¹AiÀÄ gÉPÁqÀð ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃlì ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåUÀ §¹ì£À PÁågÉÃd£À°è EnÖgÀÄvÉÛãÉ. §¸ÀÄì ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PɼÀUÉ E½zÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ §¸ï£À°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ¹Ãn£À ºÀwÛgÀ PÁågÉÃeïzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä  vÁ£ÀÄ PÁågÉÃd£À°è ElÖ  ¨ÁåUï C°è E¢ÝgÀĪÀÅ¢®è  J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÉ£ÀÄ DzÀgÉ J®Æè vÀ£Àß ¨ÁåUï ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ¯Áå¥ïmÁ¥ï ºÁUÀÄ gÉPÁqÀð ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¨ÁåUï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 33,500=00 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2015 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸ÀA/  187 L.JA.«. DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 08/06/2015 gÀAzsÀÄ ¨É½UÉÎ 11 J.JAPÉÌ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À C½AiÀÄ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-41-J¯ï-3453 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAUÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝjAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ CzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ZÀl£À½î UÁæªÀÄPÉÌ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀPÀð£À½î ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ  MAzÀÄ mÁåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ-33-nJ-114 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzsÀ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÄ PɼÀ:UÀqÉ  ©zÁÝUÀ ¦gÁå¢üUÉ C®°è ¸ÁzsÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §¸ÀªÀgÀd FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ, JqÀ ªÉÄ®QUÉ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÀAiÀÄUÀ¼ÁV¢ÝAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2015 PÀ®A: 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸ÀA/  187 L.JA.«. DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrüPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/2015 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹:- ¢£ÁAPÀ 08/06/2105 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆý ªÀAiÀÄ//51ªÀµÀð, eÁ//PÀÄgÀħ, G//PÉ J¸ï Dgï n ¹ £ËPÀgÀ ¸Á//agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVgÀ vÀªÀÄUÉ §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ £À£Àß JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ËªÀÄå²æà CªÀÄÈvÀ JAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À°è 4 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É PÁ¯ÉÃfUÉ gÀeÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁzÀVjUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¯ÉÆà ©¦ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ £Á¼É ¥ÀjPÉëAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DPÉ ¸ÀjAiÀiÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¥sÉïÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, £ÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ 07/06/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ PÉ®¸À«zÀÄÝ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄd£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀĽvÀÄ NzÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ËªÀÄå²æà gÀÆ«Ä£À M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀÄ NzÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ M¨ÁâPÉ EzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃt¬ÄAzÀ ¹Ã°AUï ¥Áå¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ PɼÀUÀqÉ ZÉÃgï ElÄÖPÉÆAqÀÄ F WÀl£É ªÀiÁrPÉÆArzÁݼÉ.¸ÀzÀj WÀl£É gÁwæ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ UÀAmÉ (11:00 ¦ JªÀiï) ¸ÀĪÀiÁjUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2015 PÀ®A : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1)(2)(3)(4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r JPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 08-06-2015 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ-33-nJ-2497 mÁæ° £ÀA. PÉJ-32-nJ-2498 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ gÀ»vÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr d¦üÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉĪÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1)(2)(3)(4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r JPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2015 PÀ®A:457.380 L,¦¹:- ದಿನಾಂಕ  08/06/2015 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.05 ಪಿ,ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾಪಟೇಲ ತಂದೆ ಉಸಮಾಣ ಪಟೇಲ ಪೊಲೀಸ ಪಟೇಲ  ಸಾ|| ಸಿದ್ದೇಸ್ವರ ನಗರ ಶಹಾಫುರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರ ಪಡೆಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಬಾವಾನಿ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಮ್ಮ ನೀವ್ ಬಾರತ್ ಹರ್ಡವೇರ ಅಂಗಡಿಯ  ಮೇಲ್ಚಾವಣೆಯ ಪತ್ರಸ್ ಬೊಲ್ಟ ಗಳನ್ನು  ದಿನಾಂಕ 7/06/2015 -08/06/2015 ಮದ್ಯದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳೂರು ಬಿಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ 157500 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಲೆ ಬಾಳುವ ಹರ್ಡವೇರ ಸಾಮನುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗದ ಹಣ 7.000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು  ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳವಂತೆ ಲಿಖತ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ 129/2015 ಕಲಂ  457.380 ,ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2015 PÀ®A. 279 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 07/06/2015 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁUÀ C°è £ÀªÀÄÆäj£À dUÀ¢Ã±À vÀA. ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ElV FvÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ªÀqÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤AwzÀÄÝ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÁzÀ «ÃgÀÄ¥ÀtÚ vÀA.¥ÀgÀtÚ gÉöä FvÀ£À PÀÆæ¸ÀgÀ £ÀA.PÉJ.33.JA.1157 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvɪÀÅ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁzÀVj¢AzÀ ªÀqÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁ®UÉÃgÁ zÁn ªÀÄÄAzÉ ªÀqÀUÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ D¢§¸ÀªÀtÚUÀÄr zÁlÄwÛzÀÝAvÉ PÀÆæ¸ÀgÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ «gÀÄ¥ÀtÚ FvÀ£ÀÄ CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ EzÀÝ MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÀÆæ±ÀgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨Á£Émï ±ÉÆà ºÀwÛgÀ qÁåªÉÄÃeï DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj WÀl£É ¹zÀÝ¥Àà UÉÆãÁ® EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 10B00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj PÀÆæ¸ÀgÀ £ÀA.PÉJ.33.JA.1157 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «gÀÄ¥ÀtÚ FvÀ£À ªÉÄ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 93/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 07/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉÃ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ ªÀÄvÀ ºÁQgÉãÀ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ, ¦ügÁå¢ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä¤UÉ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ  PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ «ªÀgÀ«zÀÝ ¦ügÁå¢.


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2015 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 07/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉÃ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ ªÀÄvÀ ºÁQgÉãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ, ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä¤UÉ PÀ°è¤AzÀÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ  PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ «ªÀgÀ«zÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢.