Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 8, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-02-2018ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ 08-02-2018

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 25/2018, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 07-02-2018 ರಂದು ಭಾತಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಷ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಟನದಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಪಿಎಸ್ಐ ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಷ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಆರೋಪಿ ಧಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಕೀಶನ ಬಂದಾರೆ ವಯ 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ, ಸಾ: ಭಾತಂಬ್ರಾ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಷ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಕಾಟನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಕಾಟನನಲ್ಲಿ 1) ಓಲ್ಡ ಟವರನ್, ವಿಸ್ಕಿ 180 ಎಂ.ಲ್ ನ 09 ಸಾರಾಯಿ ಪೌಚ್ ಗಳು ಅ.ಕಿ 612/- ರೂ., 2) ಆಫಿಸರ್ ಚಾಯ್ಸ 180 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ 04 ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅ.ಕಿ 328/- ರೂ., 3) ಯು.ಎಸ್ ವಿಸ್ಕಿ 180 ಎಮ್,ಎಲ್ ನ 6 ಬಾಟಲಿಗಳು ಅ.ಕಿ 336/- ರೂ., ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಾಯಿ ಬೆಲೆ 1276/- ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಆರೋಪಿಗೆ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸರಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಇದೇಯಾ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು, ನಂತರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಾಯಿ ಪೌಚ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 26/2018, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 07-02-2018 ರಂದು ಅಂಬೆಸಾಂಗ್ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಟನದಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಪಿಎಸ್ಐ ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಅಂಬೆಸಾಂಗ್ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಆರೋಪಿ ಭೀಮ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಥೋಡ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಂಬಾಡಾ, ಸಾ: ಬೀರಿ(ಬಿ) ತಾಂಡಾ ಇತನು ಅಂಬೆಸಾಂಗ್ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಟನ್ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಕಾಟನನಲ್ಲಿ 1) ಯು.ಎಸ್, ವಿಸ್ಕಿ 90 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ 15 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅ.ಕಿ 400/- ರೂ., 2) ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ ವಿಸ್ಕಿ 90 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ 20 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅ.ಕಿ 560/- ರೂ., 3) ಐ.ಬಿ 180 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ 4 ಬಾಟಲಿಗಳು ಅ.ಕಿ 592/- ರೂ., 4) ಕಿಂಗ್ ಫಶರ್ ಸ್ರ್ಟಾಂಗ್ ಬಿಯರ್ 650 ಎಮ್.ಎಲ್ ನ 9 ಬಾಟಲಿಗಳು ಅ.ಕಿ 1125/- ರೂ., ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಾಯಿ ಬೆಲೆ 2697/- ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಆರೋಪಿಗೆ  ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸರಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಇದೇಯಾ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು, ನಂತರ ಸದರಿ ಸರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 21/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2018 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɬÄAzÀ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ©ÃzÀgï PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ «dAiÀÄ UÁgÀªÉÄÃAmïì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆà ¸Éà÷èöÊAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/AiÀÄÄ-2183, ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.¹.f.f.ºÉZï.JªÀiï.J.1371, EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.Dgï.f.ºÉZï.JªÀiï.¹.0293, ªÀiÁqÀ¯ï 2016, §tÚ ¨ÁèöåPï UÉæ, C.Q 45,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J±À¥Áà vÀAzÉ eÉʪÀAvï £Àr«£ÀzÉÆrØ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-95, CªÀįÁ¥ÀÆgï, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 07-02-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀaAZÉƽ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 18/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 07-02-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ ದುಬಲಗುಂಡೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ (ಗೊಂಡ), ಸಾ: ಭಾಗ್ಯನಗರ ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಹಾದೆವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.-39/-4412 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೋತೆ ಮಾತಾಡಲು ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೋತೆ ಮಾತಾಡಿ ಪುನಃ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಾಲ್ಕಿ ಹುಮನಾಭಾದ ರಸ್ತೆ  ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ  ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಸುಲ್ತಾನಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೂಜರ್ ಜೀಪ್ ನಂ. ಕೆ.-32/-3358 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕ್ರೂಜರ್ ಜೀಪನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಒಮ್ಮಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಮೋಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ  ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಹಾದೇವಿ ಇವಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೋಳಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕ್ರೂಜರ್ ಜೀಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 13/2018, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-02-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¥ÀlªÁ¢ ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ  vÀªÀÄÆägÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉÃmÉÖ¥Áà ¥ÀlªÁ¢ EªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÉñÀ FvÀ¤UÉ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁAqÁ - ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÉêÀÄÄ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄÆägÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-56/n-560 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÉñÀ FvÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¤ªÀÄä «gÉñÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝ£É, F mÁæöåPÀÖgÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀaÑ£À ©gÁzÀgÀ EªÀgÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀaÑ£À ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆr MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «gÉñÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÀ£ÀÄ, «gÉñÀ FvÀ¤UÉ JqÀ ¨sÀPÁ½ ªÉÄîÎqÉ vÀgÀazÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À JqÀPÉÌ ºÁUÀÄ §®PÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, E§âgÀÄ «gÉñÀ FvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, «ÃgɱÀ EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.