Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 3, 2015

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 02.02.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಸ್ಕಿ ರವರು. ಮುದಗಲ್ಲ ಠಾಣೆಯ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಅಮಾನುಲ್ಲಾಖಾನ ಹಾಗೂ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಗೋವಿಂದ ಪಿಸಿ 106 ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆ,, 36/ಟಿಸಿ-4102 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೆದಿಕನಾಳ ಹಳ್ಳದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಸರಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ, ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡದೇ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರದ ಕಾರಣಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2015, PÀ®A 379 L¦¹. & 4(1)(A),21,MMDR Act.1957 CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
                ದಿನಾಂಕ  3-2-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿ.ಹರೀಶ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾನವಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಸೂರ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ 1)  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 32/ಟಿ.ಎ 2440,. ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಟಿ 8690 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಬಸರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವಯಾ 25 ವರ್ಷ  ಜಾತಿ ಹರಿಜನ ಸಾ: ಗಾರಲದಿನ್ನಿ ತಾ: ರಾಯಚೂರು 2) ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36/ ಟಿ.ಬಿ 7365 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಕೆ.ಎ 36/ಟಿ.ಬಿ 4071 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಹ್ಮದ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ವಯಾ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ: ಜುಮ್ಮಲದೊಡ್ಡಿ ಮಾನವಿ 3) ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36/ಟಿ.ಎ 0252, ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಾಮು ತಾಯಿ ಹುಸೇನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೂರು ವಯಾ 28 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಹರಿಜನ ಸಾ: ಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋನಾಪೂರು ಪೇಟೆ ಮಾನವಿ ಸದರಿ 3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಚಾಲಕರು ಯಾವದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನವನ್ನು ತುಂಬದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಮದ್ಲಾಪೂರು ಹಳ್ಳದಿಂದ  ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ದ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ವರದಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಸದ್ರಿ ಮರಳು ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಲಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವರದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.43/15  ಕಲಂ  3,42,43 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ ರೂಲ್ಸ 1994 ಹಾಗೂ 4,4(1-ಎ) ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್ 1957  & 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ 02-02-2015 ರಂದು ದುರ್ಗಾಕ್ಯಂಪನ ದುರಗಪ್ಪ ಕುರಬರು ಇವರ ಮನೆಯಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ è 1) ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಕ್ರಿಷ್ಣ ವ;32 ಜಾತಿ:ಕಮ್ಮಾ ಉ;ಒಕ್ಕಲತನºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಸಾಹೇಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಗೆ ºÉÆÃಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು 8 ಜನ ರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 2450 ರೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.      

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.02.2015 gÀAzÀÄ 75 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-02-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-02-2015

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ªÀÄÄ°ªÀĤ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: §ÄzÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §ÄzÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£À DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3034 £ÉÃzÀgÀ°è NAPÁgÀ ªÀÄÄ°ªÀĤ EvÀ£ÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÀÆgÁ ²ªÁgÀzÀ UÉÆqÀA¥À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: §ÄzÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÁUÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ, JgÀqÀÄ ¸ÉÆAqÀPÉÌ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁDVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É aQvÉìUÉ 108 CAUÀįɣÀì£À°è £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀUÉÆAqÀ ZÀgÀ¥À½î ¸Á: ¹AzÉÆ® gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀiÁ®V ¸Á: ¹AzÉÆ® E§âgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ CAvÀåQæAiÉÄà PÀÄjvÀÄ ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38-eÉ/9669 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzÉÆ® UÁæªÀÄzÀ E¨Á滪ÀÄ alUÀÄ¥ÁàªÀ¯É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ, dmÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁ®V ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ¹AzÉÆ® gÀªÀjUÉ DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ dmÉ¥Áà EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ NrºÉÆVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ dmÉ¥ÁàgÀªÀjUÉ, JqÀUÀqÉ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃPÉëªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2015, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÀnÖ ¥Án¯ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæ ºÀ®UÉ EªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£À ¥Àè¸À £ÀA. PÉJ-29/PÀÄå-8022 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÁßJSÉý ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉl£Àðj PÁ¯ÉÃd zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £ÀA. 1) ¸ÀÄAzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-7780 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà gÉÆqÁØ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯É »AzÀÄUÀqÉ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀÄAzÀgÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Q« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Q« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2015, PÀ®A 41 (r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ eÉÆvÉ 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ E¯Áè¼À ¦J¸ïL(C.«) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ ²AzsÉ ¹ºÉZï¹-621, zsÀ£ÀgÁeï ¹¦¹-1740 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-38/f-243 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃgÀlÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉë PÁ¯ÉÆä, CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä, £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä, ªÉƺÀ£ï ªÀiÁPÉðmï, gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï, CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄwÛvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÁUÀ C°è M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ fÃ¥ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÄzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ, «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä D®ÄPÀÄAmÁ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ¨ÁUÁgÉrØ¥À°è d»gÁ¨ÁzÀ, f: ªÉÄzÀPï(ngï) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj F ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ  ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-34/J¯ï-9920, ZÁ¹¸ï £ÀA. 05J¯ï.09.¹.20878, EAfÃ£ï £ÀA. 05J¯ï.0J¸ï.JªÀiï.11007 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÀ£ÀÄß E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁCVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2015 gÀAzÀÄ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PËlUÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ f.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PËlUÉ EvÀ£À ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PËlUÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸À,n UÉÆAqÀ, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ gÀnÖ£À PÁl£ï EnÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ gÀnÖ£À PÁ£ÀzÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj PÁl£ÀªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï£À AiÀÄÄ.J¸À «¹ÌAiÀÄ MlÄÖ 28 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À C.Q 1680/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburgi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ-02/02/2015 ರಂದು ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಫಕೀರಪ್ಪಾ ಮಣಿಗೀರಿ ಸಾ : ಕಣಸೂರ ರವರು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತ್ತಿ ಜಗದೇವಿ ಇವಳಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಕಾಳಗಿ ಬಜಾರ ಇದೆ ತನಗೆ ದವಾಖಾನೆ ತೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಜಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣಾ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈ ನಂ ಕೆಎ-32 ವಾಯಿ-1601 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕಣಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಜ ಹತ್ತಿರ ರೊಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದಂತೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋ.ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಮೋ.ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೇನು. ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತ್ತಿ ಜಗದೇವಿ ಲಾರಿ ಹಿಂದಿನ ಟೈರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತ್ತಿ ತಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಡೆದು ಮೇದಳು ಹೊರಗೆ ಬಿದಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅದರ ನಂ ಕೆಎ-32 ಬಿ-7459 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾನು ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಮುಕಿತಾಂಡಾ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅನಧಿಕೃತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 02-02-2015 ರಂದು, ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಮ್ಮ ದೇವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಭಾಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ  ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡಲಾಗಿ, ಭಾಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೇಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಹೊಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಷನಿಂದ ಸರಾಯಿ ಪೌಚಗಳನ್ನು ತಗೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಬಾಕ್ಸನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 43 ಓಲ್ಡ ಟವೆರನ್ ಕಂಪನಿಯ 180 ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಳತೆಯ ಮದ್ಯ ತುಂಬಿದ ರಟ್ಟಿನ ಪೌಚಗಳು ಇದ್ದವು. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿ ವ್ಯೆಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಶಾಕಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಬಡದಾಳ ಸಾ|| ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೊಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲರಾವ .ಎಚ್. ಬಂಡಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು -2 ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 02-02-2015 ರಂದು ಕಛೇರಿ ಸಿಎ ನಿವೇಶನ ಸಂ. 4/1 ಸರ್ವೆ ನಂ. 17 ಲೇಔಟ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಕಛೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು -1 ರವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಎಚ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ ಹಾಗು ಸಿಪಿಯು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು  ಅದರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 24,000/- ರೂ ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.