Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 16, 2015

Raichur District Special Press Note

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಡಿ.ವಿ.ಆರ್. ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಬುರುಗಿ ಸಕ್ಯೂðಟ್  ಬೆಂಚ್ ರಿಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ ನಂಬರ 207054/2014 ರ ಷರತ್ತು 6 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ ಆಫ ಪೊಲೀಸ್  ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದವರು ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ರಾಯಚೂರು ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ. 15-6-2015 ರಂದು 1940 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 37ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ 25 ಜನ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರು ಟೇಬಲ್ ಸುತ್ತಲು ಕುಳಿತು ಹಣಕ್ಕೆ ಪರಾಭಾರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಕಾಯಿನ್ ಗಳನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ (Stake) ಇಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಹಣ(Stake amount) ಒಟ್ಟು ರೂ.4,04,944/- ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಕ್ಲಬ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ತು 02 ಮತ್ತು 03 ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ನಂ:04 ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟ ಆಡುವುದು ನಿರ್ಭಂಧಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಸದರಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
     ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಢಲು ಸೂಚಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ಶ್ರೀಮತಿ.ಅಯೇಷಾ ಮುಬಾರಕ್ ಗಂಡ ಎಂಡಿ.ಅಬುಬಕರ್   ಸಿದ್ದಿಖ್, 25  ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ , ಮನೆಗೆಲಸ, ಮನೆ ನಂ.12-12-68,   ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರಾಯಚೂರು ತನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 4-6-2013 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು  ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು    10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರದಕ್ಷಿಣ ತರುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟುದ್ದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ತಾನು ತನ ನ ತವರುಮನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡ  ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಕೊಡದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡಮತ್ತು ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕೂ ಜನ ನಾದಿನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ತಾನು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ರಾಯಚೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾದಿನಿಯವರು ರಾಯಚೂರುಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಖುಲಾ ಕೊಡುವಂತೆ, ಕೇಸುಗಳನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಗಿರೋದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೆದರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂತಾಗಿ  ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ನಂ 124/2015 ಕಲಂ 498(), 506 .ಪಿ.ಸಿ.ಮತ್ತು ಕಲಂ 3 ಮತ್ತು 4 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
C¥ÀºÀgÀt  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
            ದಿನಾಂಕ 13.06.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw CA§ªÀé UÀAqÀ zÁåªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: gÁAiÀÄzÀÄUÁð vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FPÉAiÀÄ  ಗಂಡನಾದ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾನಪ್ಪ ತಳವಾರ ಈತನಿಗೆ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ¸Á: AiÀÄgÀdAw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ  ಮುಂಚರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷತರ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2015 PÀ®A : 365 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀévÀÄÛ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt:-
¢£ÁAPÀ: 15-06-2015 gÀAzÀÄ 4-40 ¦.JªÀiï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ªÀgÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è j¯ÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÁ®PÉÌ gÁeï ªÀĺÀäzï @ gÁeÁ @ aPÀ£ï gÁeÁ vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï, ªÀÄįÁègÀ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÁgï qÉæöʪÀgï ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï §ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À  FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeï ªÀĺÀäzï @ gÁeÁ @ aPÀ£ï gÁeÁ vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï, ªÀÄįÁègÀ, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï §ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ºÉüÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 6-00 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2015 PÀ®A.41(1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
:¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¥ÀªÁgÀ, 45ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á- J.f.PÁ¯ÉÆä (PÁå¢UÉÃgÁ ) vÁ- zÉêÀzÀÄUÀð.FvÀÀ¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 2UÀAqÀÄ, 1ºÉtÄÚ EzÀÄÝ, ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀªÀįÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:-15-05-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀÆeÁj vÁAqÁ §AqÉUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ²æäªÁ¸ï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ JA§ ªÀgÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-10-6-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀªÀįÁ UÀAqÀ ²æäªÁ¸ï 22ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á- ¥ÀÆeÁj vÁAqÁ §AqÉUÀÄqÀØ.  FPÉ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄUÀ½UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt vÉÆÃj¸À°PÉÌ J.f PÁ¯ÉÆäÀ PÁå¢UÉgÁPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;-14-06-2015  gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 16-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2015  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ:- 1)ºÉ¸ÀgÀÄ  PÀªÀįÁ UÀAqÀ ²æäªÁ¸ï 2) 22 ªÀAiÀĸÀÄì, 3) JvÀÛgÀ :- 5 ¦üÃmï 5 EAZÀÄ  4) ªÉÄʧtÚ:- UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, ¸ÀzsÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ 5) zsÀj¹zÀ §mÉÖ:-¤Ã° §tÚzÀ ¹ÃgÉ ¤Ã° §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À  
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಂಗನಗೌಡ  ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್  27 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಲಿಂಗಾಯತ,ಬಳಗಾನೂರು ನಾಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪರೇಟರ್ ಕೆಲಸ,ಸಾ:-ಬಳಗಾನೂರು EªÀgÀÄ ಬಳಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಡ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪರೇಟರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ದಿನಾಂಕ;-15/06/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಾಡಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಛೆರಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗೌಡನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಈತನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವನೆ ನನಗೆ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದನು ಆಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತುಕೊ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಸವರಾಜ ಈತನು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೇಲೆ ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನನಗೆ ಪಹಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಲ್ಲಲು ಹೇಳುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ನನ್ನ ಎದೆಯೆ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವನು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ ಸುಮಾರು 40,000/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲ್ಯಾಪಟಾಪನ್ನು ಲುಕ್ಸಾನುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ    ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 79/2015. ಕಲಂ.323.504.353.427.506 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
        
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2015 gÀAzÀÄ  105 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  16000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                             


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-06-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-06-2015

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2015, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-06-2015 gÀªÀÄzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸À§â¯ï §jÃzï ±Á»AiÀÄ°ègÀĪÀ UÀÄA§eï JzÀÄgÀÄUÀqÉ VqÀUÀ¼À PÉüÀUÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃlÄ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §¸ÀªÀªÉñÀégÀ ¹¦¹ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgï PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸À§â¯ï §jÃzï ±Á» JzÀÄgÀÄUÀqÉ, PÁgï ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ ¸À§â¯ï §jÃzï ±Á»AiÀÄ PÀA¥ËAqï M¼ÀUÉ EgÀĪÀ UÀÄA§eï JzÀÄjUÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 4 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃlÄ DqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É WÉgÁªï ºÁQ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀæªÀĪÁV 1) ªÀÄAdÆgÀ CºÀäzï vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPïë ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: §UÀzÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ, 2) ¸ÉÊAiÀÄzï CfªÉƢݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ±À¦üÃAiÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: Omï ¸ÉÊqï ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ, 3) ¸ÉÊAiÀÄzï Cdgï ªÀÄÄfèï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï UÀ¥sÀÆgÀ ªÀÄÄfÃ¨ï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÀºÀÄvÁ°ÃªÀÄÄ £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£ï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, 4) ¸ÉÊAiÀÄzï §§Äè vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ZÁAzÀ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä PÀªÀiÁ£ï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÉ®èjUÉ »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 2,680/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àÃlÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2015, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-06-2015 gÀAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É  zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä E§âgÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄlPÁ Drj CAvÀ aÃgÀÄvÁÛ d£ÀgÀ UÀªÀÄ£À vÀªÀÄä PÀqÉ ¸É¼ÀAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr SÁwæ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸ÀÄ£ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, 2) UÀÄgÀĹzÀÝ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà J¼ÀªÀAvÀV ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CA§®UÁ, vÁ: D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÀwÛgÀ MlÄÖ 1355/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 ¥É£ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-06-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-06-2015

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2015, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÀÄ£Àß½î ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ G¥ÁgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, §PÀÌgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ PÀÆqÁ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §PÀÌgÀrØ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖwÛzÀÄÝ, ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄgÀ½ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §PÀÌgÀrØ gÀªÀgÀ n.«.J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/PÉ-5702  £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ©lÄÖ GqÀªÀÄ£À½î ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ GqÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î  UÁæªÀÄzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §PÀÌgÀrØ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï  ¤°è¹zÁUÀ E¨Áæ»A£ÀÄ £Á£ÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄwÛ®è ¤ªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀgÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉýzÀÝjAzÀ §PÀÌgÀrØ gÀªÀgÀÄ E¨Áæ»A¤UÉ PÀĽvÀÄPÉÆ CAzÁUÀ E¨Áæ»A£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß §PÀÌgÉrØ gÀªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ GqÀªÀÄ£Àß½î-¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÉÆÃqï ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ Hj£À ¹zÁæªÀÄ ªÉÄÊ£ÀPï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. J¦-23/qÀ§Æè-0017 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ, ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ,  §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §PÀÌgÉrØUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä ¸ÀÄvÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, E¨Áæ»A¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ, E¨Áæ»A¤UÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÉPïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è E¨Áæ»A vÀAzÉ PÁ²A ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-06-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ w¥ÀuÁÚ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©¢zÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ dUÀ¼À ªÀiÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ 01 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ÁUÀÆgÀ (JªÀÄ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-06-2015 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13-06-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ ºÉaÑUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ DvÀ¤UÉ aQvÀì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 13-06-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃUÁgÁªÀÄ ZËzÀj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÊAiÀÄA¨É ¸ÉÆøÉÊn ¥Álð £ÀA. 02 ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ gÉʯÉéà ¸ÉÖñÀ£À PÀĨÉÃgÀ £ÀUÀgÀ CºÀªÀÄzÀ¨ÁzÀ UÀÄdgÁvÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀAmÉÊ£ÀgÀ ¯Áj £ÀA. feÉ-18AU7363 £ÉÃzÀgÀ°è CºÀªÀÄzÁ¨ÁzÀ¤AzÀ CgÀ«AzÀ ¥sÁå©æPÀì §mÉÖ PÁmÉÆãÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr CºÀªÀÄzÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï-09 ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè CA©PÁ ZÀºÁ ºÉÆÃl JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¹ ZÁ®PÀ ©üêÀiÁ vÀAzÉ °A¨Á WÁn zsÀªÀiÁð vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀÄ PÀÄAqÉ ZÁ®PÀjzÀÄÝ §»ðzÉøÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀAmÉÊ£ÀgÀ ¨ÁV®Ä ¹Ã¯ï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀV¤AzÀ CAzÁdÄ 25 CgÀ«AzÀ ¥sÁå©æPÀì PÁmÉÆãÀ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ C.Q 11,01,661/- gÀÆ. ¨É¯É AiÀÄļÀî ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-06-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14-06-2015 gÀAzÀÄ PÀ©gÁ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĤî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁuÁ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀ©gÁ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĤî FvÀ£À QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ MnÖUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ©½ aî vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MlÄÖ 180 JA.J¯ï G¼Àî 26 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál® C.Q 48=30 MlÄÖ 26 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál® C.Q 1255/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ CrAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 15-06-2015 ರಂದು ಮೃತ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಶಾ ಇತನು ಏತ ನಿರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿಟಾಚಿಯ ಮಾಲಿಕ ತನ್ನ ಬುಲೇರೋ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸಲ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಶಾ ಇತನು ಹಿಟಾಚಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಕೆನಾಲ್ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬುಲೆರೋ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ ಎ 28 ಎನ್ 6491 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೃತ ಅಬ್ದುಲಬಾಶಾ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಹಿಟಾಚಿಯ ಚೈನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲ್ಭಗಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ  ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಹಾಪೂರ ಒಯ್ದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಡಾ|| ವಿನೋದಕುಮಾರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 15-06-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತಮ್ಮ  ಕಾರ ಟಿಪಿ ನಂ ಕೆಎ-25-ಟಿಎ-007437 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ MDHHSNAW5E8-014755  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟಷನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ಐವಾನ-ಈ-ಷಾಹಿ , ಗುಲ್ಲಾಬಾವಾಡಿ, ಏಷಿಯನ್ ಮಹಲ,ಮುಖಾಂತರ ಡಿ.ಎ.ಆರ್ ಮೇನ ಗೆಟ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹಳೆ ಡಿಪಿಓ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತೀರ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-36-ಕೆ-6424 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೆಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಕಾರಿನ ಬಲಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಡೋರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಹಾಗೆ ಎಡಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಬಂಪರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ  ಕಾರ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಮಾಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಸುತಾರ ಸಾ|| ಭೂಸನೂರ ರವರು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಜಾಗೆಯ ಸಂಭಂಧ ತನ್ನ ನಗೇಣಿಯ ಸೊಸೆಯಾದ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಗುರುನಾಥ ಸುತಾರ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 14-06-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೂಕಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಜೀವ ಭಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.