Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 13, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-                                                                                                   gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 8-2-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ ವಯಾ 27 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಚಲುವಾದಿ, ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಉಮಳಿ ಹೊಸೂರು ತಾ: ಮಾನ« FvÀ£À ಮಾವನಾದ ಗಾಯಾಳು ದುರುಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವಿರುಪಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನೀರಮಾನವಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು  ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾನವಿ ಸಿಂದನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಲು ಮಡಿಯಲು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ N§¼ÉñÀ¥Àà vÀAzÉ N§¼ÉñÀ¥Àà 27 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: n¥ÀàÀgï ZÁ®P n¥Ààgï £ÀA J.¦ 37/n.© 567. ¸Á: ºÉÆ¼É ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಹನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣೆಗೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¢£ÁAPÀ: 12.02.2015 gÀAzÀÄ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 54/ ಕಲಂ  279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 11/02/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಮ್ಮ ಗಂಡ ಆದ್ಯಪ್ಪ  ಜಿರ್ರು 35 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಹೂಗಾರ ,ಉ;-ಹೊಲಮನಿ ಕೆಲಸ,ಸಾ;-ದುಮತಿ , ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FPÉAiÀÄÄ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ 132 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋದಾಗ1 )ಜಲಾಲಿ ತಂದೆ ಹಸೇನಿ2)ಪೀರಾಸಾಬ್ ತಂದೆ .ಹಸೇನಿ3)ಹಸೇನಿ ತಂದೆ ಫಿರಸಾಬ4)ಖಾಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಸೇನಿ 5)ಸಬ್ಬಲಿಸಾಬ ತಂದೆ ಹಸೇನಿ6)ಮಾಬಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಸೇನಿ  ಎಲ್ಲಾರೂ ಸಾ:-ದುಮತಿ ತಾ:-ಸಿಂಧನೂರ ಅಲ್ಲಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಏಕಾ ಏಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದಲೇ ನಿನ್ನ ಹೊಲ ಎಂದವನೆ ಜಲಾಲಿ ಈತನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾರಕೋಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೀ ಈ ಸೂಳೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡುವ ಎಂದು ಬಾರಕೋಲಿನಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವರು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಬಜಲಿ ಈತನು ಈ ಸೂಳೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೆ ಹುತು ಬಿಡುವಾ ಎಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕೇಸ್ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 13/2015.ಕಲಂ,143,147,354,355,447,,323,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   
     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.02.2015 gÀAzÀÄ     75  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-02-2015                 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-02-2015

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2015, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà K¼ÀªÀAvÀV ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ¥Àj²ÃµÀÖ, ¸Á: ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ 4 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀtð EªÀ½UÉ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄʸÀ®V EªÀ£À eÉÆvÉ CAzÁdÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀ½UÉ 4 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀArvÀ EvÀ£ÀÄ UËAr PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀݼÀ, ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ FUÀ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É PÀrªÉÄ DUÀ°®è, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÉÄʸÀ®V EªÀ¼ÀÄ ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉzÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý¹PÉÆAqÀÄ NtÂAiÀÄ d£ÀgɯÁè ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀĪÀuÁð ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁ®Ä wPÀÄÌvÁ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢, ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ºÁUÀÄ NtÂAiÀĪÀgÀÄ K£ÁVzÉ JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀzÉà ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ «µÀzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwvÀÄÛ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ «µÀ PÀÄr¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ WÁ¼ÉÃ¥Áà vÀAzÉ PÀ¼À¸À¥Áà CtPÀ®, eÉÊ©üêÀÄ vÀAzÉ PÀ¼À¸À¥Áà CtPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ aQvÉìUÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛVzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ CA§Äå¯ÉãÀìzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ, ¸ÀĪÀuÁð FPÉAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉAiÀÄ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ DzÀgÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2015, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzsÉ ¸ÀĨsÁµÀ UËgÀ±ÉÃmÉÖ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î, gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÀJJ-38/n-2857(EAf£À £ÀA.) mÁæöå° £ÀA. PÉJ-38/n-2858 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÁtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸À¯ÁA vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ vÀªÀÄÆäj£À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É mÁæöåPÀÖgï ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£À°è PÀĽvÀ ¯Éçgï d£ÀgÁzÀ 1) ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð EvÀ£À JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. 2) UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà zÁ®UÀÄAqÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¨É¤ß£À »AzÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ, 3) U˸ÀĢݣÀ vÀAzÉ CdUÀgÀ«ÄAiÀiÁå gÁªÀ®ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CµÀÖgÀ°è §AzÀ PÁ²£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ, ºÀtªÀÄAvÀ UËgÀ±ÉnÖ 108 CA§Ä¯ÉãïìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÀÄHªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀArvÀ EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ, CªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃoï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2015, PÀ®A 307, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¨ÁfÃgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: avÁÛSÁ£Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀ¯ïìð ºÉʸÀÆÌ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ZÀ¥Àà° ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EUÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ZÀ¥Àà° CAUÀrAiÀÄ°è CAd£ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ @ ¯ÁqÉ¥Áà ¥Á¥ÀqÉ ªAiÀÄÀ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: U˽î UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸Éïïì ªÀiÁå£ï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ¤UÉ PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁQzÀÄÝ, PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀĺÁQzÀ PÁgÀt CAd£ÀAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéñÀ ¸Á¢ü¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ F »AzÉ F §UÉÎ 2-3 ¸À® ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 12-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà° CAUÀr ªÀÄÄaÑ vÀ£Àß CtÚgÁzÀ azÁ£ÀAzÀ, gÀWÀÄ£ÁxÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ¥Àwß UËgÀªÀiÁä EªÀgÉÆA¢UÉ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉ¢¢Ý EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ vÀ£Àß eÉé¤AzÀ MAzÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÉÄä¯É ªÀÄÄR wgÀÄV¹zÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁPÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ KqÀ UÀ®èPÉÌ Q«AiÀÄ PɼÀUÀqÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚA¢gÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àwß DgÉÆæUÉ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2015, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-40 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀªÀÄAiÀÄAw UÀAqÀ ¯ÉÃmï ¸ÀĨsÁµÀ §Ar, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀzÀä±Á°, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-9-148, eÉʯï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ AiÀiÁgÀzÉÆà «¼Á¸À PÉýzÁUÀ £À£ÀUÉ UÉÆÃwÛ®è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÉý CAvÁ CAzÁUÀ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 12 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀî ZÉÊ£À£ÀÄß zÉÆaPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ EAVèõÀ£À°è §gÉzÀÄ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2015, PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠹êÀiÁ @ PÁªÀå vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ qÁ|| ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªï ¸Á: PÉ.ºÉZÀ.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¢£ÁAPÀ 03-06-2012 gÀAzÀÄ ¹AzÉÆïï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è £ÉÃgÀªÉjzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬Ä CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉUÉ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 2 vÉÆÃ¯É ¸ÀgÀ ºÁQ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÝ, D £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ, ¢£Á®Æ ªÀÄ£ÉUÉ gÁwæ 11 UÀAmÉ 12 UÀAmÉ §gÀÄwÛzÀÝ, §AzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã E£ÀÄß E¯Éè E¢ÝAiÀiÁ AiÀiÁPÉ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ ºÉÆÃUÀÄ ¤ªÀÄä C¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀÄÄAzÀPÉÌ £ÀÆPÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ, ªÀÄvÉÛ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À CxÀªÁ MAzÀÄ ªÁgÀ PÀ¼ÉÃzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ K£ÁzÀgÀÆ PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ £Á AiÀiÁªÀQ£ÀgÁ ºÀwÛgÀ EgÀÄvÉÛÃ£É CzɯÁè ¤£ÀUÁåPÉ CAvÁ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, £À£ÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃPÀÄ ¤£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ £ËPÀj EzÉ 10 ®PÀë PÉÆlÖgÉ CªÀgÀ UÀAmÉãÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ §AiÀÄÄwÛzÀÝ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ¤UÉ ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ CªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ, CªÀ£ÀÄ ºÉýzÀµÀÄÖ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÁßvÀPÉÆvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«zsÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À JµÉÖà CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀiÁrzÀgÀÆ CvÉÛ CzÀPÉÆÌAzÀÄ vÀ¥ÀÄà ºÀaÑ ªÀÄ£À £ÉÆìĸÀĪÀAxÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É §gÀÄvÁÛ¼É, ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ PÉ.¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªï PÀÆqÁ CµÉÖà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÁAiÀiï wAr JµÉÖ gÀÄaAiÀiÁV ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ ¤£Àß ªÀÄÄRzÀ ºÁUÉ ªÀiÁr¢AiÀiÁ JAzÀÄ »AiÀiÁ½¸ÀĪÀgÀÄ, CzÉà jÃw CvÉÛAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä ¹AUÉÆÃqÉ AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CvÉÛAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉý £À£ÀߣÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁ°nÖ¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±ÁAw PÀzÀrzÉ C¥À±ÀPÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ, ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÁAw §gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀÄÄ ¤ªÀÄä C¥Àà£À ªÀģɬÄAzÀ J£É£ï vÀA¢¢Ý JAzÀÄ ¨ÁAiÀiï §AzÀAvÉ §AiÀÄÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁ¢, ¥À¯ÁèAUÀ, C®ªÀiÁj, qÉæùìAUï mÉç¯ï, qÉʤAUï mÉç¯ï, JgÀPÀÄ®gï, ¸ÉÆÃ¥sÁ¸Émï ªÀÄvÉÛ CrUÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ J¯Áè ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÁÝgÉ, EµÉÖ¯Áè PÉÆlÖgÀÄ PÀÆqÀ E£ÀÄß J£ï PÉÆnÖzÁÝgÉ CAvÁ eÉÆÃgÁV ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛgÉ, JµÉÖ¯Áè »A¸É £ÀqÉzÀgÀÆ UÀAqÀ wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀvÀÄÛªÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀµÀÖ-zÀÄR PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè, wAUÀ¼À°è 1-2 ¢£À §AzÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ZÉ£ÁßVgÀÄwÛgÀ°¯Áè, K£ÁzÀgÀÆ ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ CzɯÁè ºÉüÀ¨ÉÃqÁ CvÉÛ-ªÀiÁªÀ ºÉýzÀAvÉ PÉý E°èAiÉÄà ©¢ÝgÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ, CµÉÖ C®è UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä ¹AUÉÆÃqÉ J®ègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ »AiÀiÁ½¸ÀÄvÀÛ ZÀÄaÑ ZÀÄaÑ ªÀÄ£À £ÉÆêÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, CzÉà jÃw ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ K£ÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ £ÉÆÃqÀÄ, ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀÄnÖ §Æ¢ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CvÉÛ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ¼É, ªÀiÁªÀ PÀÆqÁ £Á£ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛ EzÉÝãÉ, ¤£Àß vÁ¬Ä-vÀAzÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ J¯Áè §®UÀ½ªÉ £É£À¦gÀ° JAzÀÄ ¨ÉzÀj¸ÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 11-06-2014 ¢£ÀzÀAzÀÄ CvÉÛAiÀĪÀgÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ EjAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÁzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÃzÀj eÉÆÃgÁV C¼ÀÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è UÀAqÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MzÀÄÝ ºÉÆgÀ ºÁQ, ¤Ã ºÀt vÀgÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ JAzÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£ÀÄ vÉÆÃZÀzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä-vÀAzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä-vÀAzÉUÉ £ÀqÉ¢zÉݯÁèªÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁrzÀªÀjUÀÆ C£ÉÃPÀ ¸À® PÉýPÉÆAqÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæAiÉÆÃd£É DV¯Áè, ºÁUÉAiÉÄà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ J¯Áè «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ QvÀÄÛPÉÆArzÁÝgÉ CzÀ£ÀÄß »AwgÀÄV PÉÆÃqÀÄwÛ¯Áè, CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÀjAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¢£ÁAPÀ 19-12-2014 gÀAzÀÄ EzÉà vÉÃgÀ£ÁzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, F §UÉÎ ªÁdå¥ÀƪÀð ¸À®ºÁ PÉÃAzÀæPÉÌ PË£Àì°AUÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄ«j, DzÀgÉ ¸ÀzÀj PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉÃzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃn¸À DUÀ°Ã CxÀªÁ ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀj¸ÀĪÀÅzÁUÀ° ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè, F ªÀÄzsÉå DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ PËoÉ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªÀ, CvÉÛ 2) ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªÀ, 3) ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÉmÉƨÁ PËoÉ, CvÉÛAiÀÄ vÀAV 4) ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ£ÁxÀ ¹AUÉÆÃqÉ J®ègÀÆ ¸Á: PÉ.ºÉZÀ.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆÃA¢gÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-02-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃIÄJUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಕಡಲೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 09-02-2015 ರಂದು 12-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಹಕಾರೆ  ಸಾ:ನೆರೆಗಲ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ರೋಣ ಜಿ:ಗದಗ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:11-02-2015 ರಂದು 11-00 ಎ.ಎಮಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕಮಲಾಪೂರ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಎ.ಎಸ.ಐ ಕತಲಸಾ ಪಿ.ಸಿ-310 ಹಾಗೂ ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಪಿ.ಸಿ-491 ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಭಿಮನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಟಿನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಗುತ್ತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ 12-00 ಪಿ.ಎಮ ಸೂಮಾರಿಗೆ ಮರಗುತ್ತಿ ಇನ್ನೂ 1 ಕೆ.ಮೀ  ಅಂತರ ಇದ್ದಾಗ 4 ಜನರು ನಮ್ಮ ಪೋಲಿಸ ಜೀಪನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಶಯಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತ ನಮಗೆ  ನೋಡಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ 4 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿ 4 ಜನರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು 1) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಕಾಳೆ ಸಾ; ಶೆಖಾಪೂರ 2) ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಭಾಗಣ್ಣ ಗೋಡಕೆ ಸಾ; ಪಡಸಾವಳಗಿ, 3) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಂಗು ಕಾಳೆ  ಸಾ; ಶೆಖಾಪೂರ, 4) ಧರ್ಮರಾಜ ತಂದೆ ಭುತಾಳೆ ಸಾ;   ಪಡಸಾವಳಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಾ; ಆಳಂದ ಜಿ; ಕಲಬುರ್ಗಿ  ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದುನಂತರ ಅವರ ಸ್ವ ಖುಷಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮತ್ತು ಅಮೃತ ತಂದೆ ಮಕ್ಲು ಪವಾರ , ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆ ಖಾರೋಳ ಕಾಳೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯ ತಂದೆ ಪದ್ಮು ಕಾಳೆ, ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಪದ್ಮು ಕಾಳೆ, ವಸಂತ ತಂದೆ ಭೈರು ಪವಾರ ಮತ್ತು ರಾಜು ತಂದೆ ಭೈರು ಪವಾರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದಿನಾಂಕ 08-02-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕುದರೆಮುಖ  ಹೊಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ , ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಕೊಯಿತಾದಿಂದ ಲಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ತಾಡಪತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏಳು ಕಡಲಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಸಾಕಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರು ಜನರು ಮಹೇಂದ್ರ ಬುಲೆರೋ ಪೀಕಫ್ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳುವು ಮಾಡಿದ, ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದುನಂತರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಾರಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬುಲೆರೋ ಜೀಪನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಡಲಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಓಡಿ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಓಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಕಳ್ಳವು ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿತನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳೆ ಇತನು ತೋರಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಚೀಲ ಕಡಲಿ ಅ,ಕಿ 8500 ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಹೇಂದ್ರಾ ಪೀಕಫ್ ಬುಲೆರೋ ಜೀಪ್ ನಂ ಕೆಎ-32-ಬಿ-6722 ಅ.ಕಿ 2,00000 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೊಯಿತಾ ಅ.ಕಿ 00.00 ನೇದ್ದನು ಹಾಜಪಡಿಸಿದ್ದು  ಅವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಕುರಿತು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 11.02.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 06:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹೆಳವರ ಇವರ ಮನೇಯ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮೇನ್‌ ರೋಡ್‌ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ನಿಂಗಣ್ಣ ನಂದೆಳಿ ಸಾ: ಯನಗುಂಟಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟಂಟಂ ನಂ ಕೆ.ಎ32ಎ6769 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಿ.ಎಸ್12ಯು.ಎ೦551 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟಂಟಂಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಟಂಟಂ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 12-02-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ  ಸಾ: ಆರ್.ಜಿ. ನಗರ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಶರಣು ಪಾಟೀಲ ಇಬ್ಬರೂ ಜೆ.ಆರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಹೋಗುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಲ ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟು, ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುಪ್ತಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಬಾವ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಮೋ/ಸೈಕಲ ಸವಾರನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಸಾಗರ ಇತನು ಕೂಡಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಹೊಂದಿದ್ದು ಮೋ/ಸೈಕಲ ಸವಾರ  ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಜಿ.ಆರ್ ನಗರ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಝಕೀಯಾ ಗಂಡ ಅತೀಕ ಅಹ್ಮದ ಸಾ; ಮನೆ ನಂ 1-949-10/29ಎ ಶಹಾಬಾಜ ಕಾಲೋನಿ ರೆಹಮತ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 29.03.2008 ರಂದು ಅತೀಕ ಅಹ್ಮದನೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರನಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 15.000/- ರೂ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ 1 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂದವ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಪಿಯಾ ಮಹರನ ಅಂತಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಆವಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅತೀಕ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣ ಒಡ್ಡಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಬದರ ಜಹಾಂ ಮಾವ ಶೇಖಯಾಕುಬ ಮೈದುನ ಶಫೀಖಅಹ್ಮದ ನಾದಿನಿ ಆಸ್ಮಾ ಪೀರದೋಸ, ಅಪ್ಸಾನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದರು. ದಿನಾಂಕ 09.01.2015 ರಂದು 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ಯಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಲು  ಹತ್ತಿದನು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದು ಏ ರಂಡಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ತರದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಕೇಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Yadgir District Reported Crimes

Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2015 PÀ®A 78(111) PÉ.¦.DPïÖ :- ದಿನಾಂಕ: 12-02-2015 ರಂದು 09-10 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸು) ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಜಫ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 07.05 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿಯ ವಾಲ್ಮಿಕಿನಗರದ ಭುವನೇಶ್ವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿಸಿ-258 ಮತ್ತು ಪಿಸಿ-02 ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾದ ಪಿಸಿ-01 ಮತ್ತು ಪಂಚರಾದ ಮಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಬಾಷುಮಿಯಾ ಜಜ್ಜಾರ ರವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿಯನಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ  ಹಿಡಿಯಲಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪರಸಾಪೂರ ವ|| 32 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಬ್ಯಾಡರ ಸಾ|| ವಾಲ್ಮಿಕಿನಗರ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ತಾನು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ 1020/- ನಗದು ಹಣ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಅ.ಕಿ|| 00-00  ಒಂದು ಬಾಲ ಪಾಯಿಂಟ ಪೆನ್ ಅ.ಕಿ|| 00-00 ಹಾಗೂ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ ಅ.ಕಿ||  300/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು 07-45 ಪಿ.ಎಮ್ ದಿಂದ 08-45 ಪಿ.ಎಮ್ ದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಜಫ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಫ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 35/2015 ಕಲಂ: 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಎಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2015  U/s 379 I.P.C:- ON Date 22-01-2015  at 11.00PM TO23-01-2015 02.00AM  IN  BETWEEN SOME UNKNOWN   CULPRITS WERE COMMITTED  THEFT OF  HERO SPLENDOR PLUS  REG NO KA-33 L-3380,SILVER COLOUR WHICH WAS PARKED  BESIDE AT THE FIELD SOURASTRA HALLI ROAD CROSS BALCHED VILLAGE IN YaDAGIR DIST IN THIS REGARD A CASE HAS BEEN REGISTERED IN SAIDAPUR  POLICE STATION CR.NO. 17/2015 U/S  379 IPC.IF TRACED PLEASE INFORM TO SAIDAPUR POLICE STATION OR POLICE CONTROL ROOM, YADAGIR DIST.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2015 PÀ®A 353,308,186,332,427,504,506 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:12/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÆ¥sï vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀ±ï ¸ÀUÀj JA¢£ÀAvÉ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ AiÀÄ®¸ÀwÛ UÁæªÀÄPÉÌ ©¯ï PÀ¯ÉPïÖ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ Hj£À J¯Áè ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀÄvÁÛr PÉÆ£ÉUÉ CAzÁdÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ©ZÀÑtÚ EªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ SÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è SÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ CAUÀrUÉ ©¯ï PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV «ÄÃlgï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj «ÄÃlgï §Azï DVzÀÄÝ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀÄ C¯Éèà EzÀÝ DgÉÆævÀ¤UÉ «ÄÃlgï §Azï ªÀiÁrzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV  “K£À¯Éà ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛà ¤Ã£ÀÄ, ¤ªÀÄä ªÉÄð£À C¢üPÁjUÀ¼Éà £À£ÀUÉ PÉüÀÄwÛ®è, ¤Ã£ÉãÀÄ zÉÆqÀØ wÃ¸ï ªÀiÁPÀð” CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É C¯Éèà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ £É®PÉÌ PÉqÀ« £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ «ÄÃlgï jÃqÀgï AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ £Á±À¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß §®UÁ®¤ßlÄÖ vÀ£Àß JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®£ÀÄß eÉÆÃj¤AzÀ wgÀÄV¹ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ UÉÆwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ J°è ¨ÉÃPÉAzÀgÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ  PÉE© «ÄÃlgï jÃqÀgï C£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ £Á±À¥Àr¹, CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉAPÀlgÉrØ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢.
            

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:- ¢£ÁAPÀ: 12-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà §rUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀUÀgÀ AiÀÄ®èªÀÄä zÉëAiÀÄ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢ Cfð ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.


ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2015 PÀ®A 287, 427 L¦¹:-¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ¢£ÁAPÀ:06/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §®±ÉnÖºÁ¼À ¹ÃªÉÄAiÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý EªÀgÀ ¥Áèl eÁUÀzÀ°è ªÀÄtÚ£ÀÄß vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ fJ-02. eÉqï-6340 £ÉÃzÀÝjAzÀ qÀA¥À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÀÄt¸ÀV-§®±ÉnÖºÁ¼À 11 PÉ« J¥sï-4 «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¯ÉʤUÉ n¥ÀàgÀ£À ¨Ár vÀUÀÄ° ±Álð ¸ÀPÀÆåðl DV §®±ÉnÖºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀÄ£ÉUÀ¼À°èAiÀÄ «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁd 1,32,000=00 gÀÆ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄïÉAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.