Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 27, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ರೋಜಾ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:26/01/2012 ರಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫರಾನಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಫರಾನಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೋಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಬಿಜಾಪುರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕರೆದು ನನಗೆ ನೀನು 10,000/-ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು ಆಗ ನಾನು ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಜೈನ ಬಿಜಾಪುರಿ ಇತನು ಬೆಲ್ಟ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ಅವನ ಜೋತೆಗೆ ಇದ್ದ ಅವನ ಗೆಳೆಯ ಅವನು ಸಹ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದರೆ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ಟವೇರಾ ಗಾಡಿ ನಂ: ಕೆಎ-34-ಎಮ್.ಡಿ-2007 ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಬಯಲು ಜಾಗೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನನಗೆ ಜೈನ ಬಿಜಾಪುರಿ ಇತನು ಬೇಲ್ಟದಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತ ಕಂದುಗಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಗುಟಿ ಬಂದು ರಕ್ತ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 2 ಗಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಬಾವು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಟಾವೇಲದಿಂದ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಅವರು ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಟಾವೇಲನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೊಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಸತ್ತವನಂತೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆಗ ಅವರು ನಾನು ಸತ್ತಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಟವೇಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋಬ್ಬ ಇಮ್ತಿಯಾಜ ಬಿಜಾಪುರಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏ ಸಾಲೆಕೊ ಖತಂಕರೋ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ನಾನು ಬಿದ್ದಲ್ಲೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಇವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಪಿ ಎಮ ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸುಲೇಮಾನ ಇವರು ನನಗೆ ಆದ ಗಾಯವನ್ನು ಕಂಡು ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಅಮನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಸುಲೇಮಾನ ಪಟೇಲ್ ಸಾ||ಮ.ನಂ:5-993/61/ಎಂ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೋಜಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:08/2012 ಕಲಂ: 323,324,342,363,109,504,506,307 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


¢£ÁAPÀ: 26/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.J-36/ JªÀiï-5753 D¯ÉÆÖà PÁgï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 30 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²ªÀAV ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-36/Dgï-102 »gÉÆúÉÆAqÁ ¥Áå¸À£ï ¥Àè¸ï ZÁ®PÀ EªÀiÁ£ÀĪɯï vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉƸÀªÀĤ ªÀ: 29 eÁ: Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á: ºÀÄt¸ÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ PÁgï£À ¨ÉÊ£Àmï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®èzÉ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æà ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀÄAPÉñÀégÀºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A: 279 337 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.. .

¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, qÀPÀÌ®ªÀgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: 26 £Éà ªÁqÀð ¹gÀÄUÀÄ¥Àà f¯Áè: §¼Áîj FvÀ£ÀÄ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34-qÀ§Æèöå-8073 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹gÀÄUÀÄ¥Àà¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ FgÀtÚ£ÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è §®UÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï wgÀÄV¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ªÀĺÀäzï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-25-©-5505 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ FgÀtÚ£À JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ JzÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2012 PÀ®A. 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¦£À gÀvÀ£ï gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á¨ï 32 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ZÁ®PÀ, ¸Á: §°ZÀPÀæ vÁ: AiÀiÁzÀVÃgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹ £ÀA PÉJ 25. ¹ 1846 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀÄAdÆ£ÁxÀ dUÀzÉêÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqï EzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄzÀVÃgï vÁ®ÆQ£À §½ZÀPÀæ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀħâ½î PÀqÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀµÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁmÁ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀi˯Á¸Á¨ï FvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÀAUÀªÀÄä ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ
ªÀi˯Á¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ . £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2012 PÀ®A. 279 , 337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁ¬ÄzÉ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:- 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ²æà PÉ.ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå, 40ªÀµÀð, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ: ¢.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, ¸Á: PÉ.E.©.PÁ¯ÉÆä »AzÀÄUÀqÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð FPÉAiÀÄÄ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¥ÀA¥ï¸ËÖªï¤AzÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¥ÀA¥ï¸ËÖªï MAªÉÄäÃ¯É ¸ÉÆáÃlUÉÆArzÀÝjAzÀ, CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ gÉÃtÄPÀªÀÄä FPÉAiÀÄ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ, PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ, f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ K¸À¥Àà 32 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:«ÄqÀUÀ®¢¤ß FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¯Ádgï vÀAzÉ ±ÁåªÀĪɯï FvÀvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦-22-J.J¥sï-4575 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ©üêÀÄtÚ £ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÁgÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸Á° §ÄqÀØ¥Àà ¸Á/C®ÆÌgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-36-AiÀÄÄ-2465 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀPÀÌ gÉrØUËqÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ©üêÀÄtÚ¤UÉ §®UÉÊ ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ §®UÁ® vÉÆqÉ ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¯Ádgï EªÀ£À §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖV §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÉñÀ EªÀ£À §® ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä »A§qÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ:-26/01/2012 gÀÀAzÀÄ 12;30 UÀAmÉUÉ
dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ²æÃ.£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà PÀPÉÌÃj 55 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ À UÀÄr¸À°UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ
1]3 aî ºÉʨÉæÃqï eÉÆüÀ C.Q.gÀÆ.2400/-2]10 aî £É®Äè C.Q.gÀÆ.8000/-3]8 aî PÀqÀ¯É C.Q.gÀÆ.20000/-4]CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ & UÀÄr¸À®Ä gÀÆ.10000/-
5]MAzÀÄ PÀ®gï n.« C.Q.gÀÆ.5000/-6]MAzÀÄ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ & 2 ªÀÄAZÀ,lædj C.Q.gÀÆ.5000/-
7]6 vÉÆ¯É §AUÁgÀ gÀÆ.168000/-8]3vÉÆ¯É ¨É½î gÀÆ.2400/-9]£ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.30000/-10]50 PÉ.f.5 ¥ÁPÉÃmï CQÌ & §mÉÖ§gÉ gÀÆ,90000/-»ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ.2,51,400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ C.¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 01/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


vÀ£Àß UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 18-05-2009 gÀAzÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ¸Á AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¸Áé¢Ã£ÀzÀ°gÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¹zÀÄÝ D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è EzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj CAiÀÄå£ÀUËqÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CAiÀÄå£ÀUËqÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ ²ªÀgÁwæUÉ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CAiÀÄå£ÀUËqÀ£ÉÆA¢VzÀÝ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥ÀÝ÷à£ÀÄ K¯Éà ¸ÀÆ¼É F ªÀÄ£É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý PÀj¢¹¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄ°£À ¹ÃgÉ ¸ÉÃgÀÄUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ DUÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉüÀzÉà F ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀj¢¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ §£À¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà vÀªÀÄä ªÉAPÀqÉñÀ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ²æà ªÀÄw ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ §£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð eÁ PÀÄgÀħgÀ ¸Á AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 08/12 PÀ®A 323,354,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 22.01.2012 ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ LzÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÉ¥Àà »gÉà PÀÄgÀħgÀÄ 78 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁVgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉ ¸ÀºÁ EzÀÄÝ CvÀ¤UÉ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÁ UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀ°®è ¢£ÁAPÀ: 22.01.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ®¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÄÝ £ÉÆÃr Qæ«Ä£Á±ÀPÀ MOµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¥ÀvÉæÃ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà AiÀiÁzÀªÀ,65ªÀµÀð,PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á:eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÁªÀÅ Hj¤AzÀ vÀA¢zÀÝ CmÉÆÃzÉÆüÀUÉ PÀÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀ§ÆâgÀÄ -ªÀĹzÁ¥ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §£ÀzÀåöå vÀAzÉ §Æ¢§¸ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36/JPïë 8086 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸À°AUÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgï ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ §¸À°AUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ;26-01-2012 gÁwæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;27-01-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÁæZÁgï EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É £ÀA§gÀ mÉÊ¥À-6-88 £ÉÃzÀÝgÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) 500 UÁæA £À MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ vÁlÄ C.Q 50,000/- gÀÆ 2) 500 UÁæA vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ vÀA©UÉ C.Q.50,000/- gÀÆ. 3) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï vÀÆPÀ 24 UÁæA C.Q.40,000/- gÀÆ 4) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÀªÀgÀvÀß ºÁgÀ vÀÆPÀ 20 UÁæA C.Q.36,000/- gÀÆ 5) MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ ¸ÀªÉÄ (MlÄÖ 10 UÁæA ) C.Q.300/- 6) MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÀÄAPÀĪÀÄ ¨sÀgÀtÂ( MlÄÖ 20 UÁæA) C.Q.600/- gÀÆ,F jÃwAiÀiÁV MlÄÖ 1,76,900/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV :-²æà QµÀÚ vÀAzÉ £ÁUÀgÁeï ªÀAiÀÄ;21 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: ¥sÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï PÉ®¸À ¸Á: DzÉÆä(J¦) ºÁªÀ; ¥ÀzÁä ¥sÉÆÃmÉÆà ¸ÀÆÖrAiÉÆà 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 09/2012 PÀ®A.457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L (J¸ï), ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-36/f-144 gÀ°è ºÉÆgÀlÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ PÁæ¸ïUÉ vÀ®Ä¦ fÃ¥À£ÀÄß ¥sÁgɸïÖ ¯ÁåAqï£À°è VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹, J®ègÀÆ ¸ÉÃj GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ DAzsÀæzÀ aAvÀ®PÀÄAmÁ PÀqɬÄAzÀ 3 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ UÉƧâgÀzÀ 6 ¥Áèöå¹ÖPï aîUÀ¼À°è CAzÁdÄ 90 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ ¦°è £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 29 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: £ÀA¢¤(J¦), EªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ 6 d£ÀgÀÄ PÀ®¨ÉgÉPÉAiÀÄ ¸ÉÃA¢ vÀÄA©zÀÝ aîUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 6 ¥Áèöå¹ÖPï aîUÀ¼À°è CAzÁdÄ 90 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢CA.Q. gÀÆ. 450/- ºÁUÀÆ 1) £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï EgÀ¯ÁgÀzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r-100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® CA.Q. gÀÆ. 8,000/-, 2) n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï ªÉÆÃ¥Éqï £ÀA. PÉJ-33/F-5002 CA.Q. gÀÆ. 6,000/-, 3) »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-28/Dgï-4572 CA.Q. gÀÆ. 15,000/-, £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 21/2012 PÀ®A:- 273, 284, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ, C .PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2012 gÀAzÀÄ 89 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-01-2012

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ½î PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖAiÀÄ »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÀPÁgÉ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨Á»ÃgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫í.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L. ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀ ¥ÀAZÀÀgÉÆA¢UÉ JPÀA¨Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj dÆeÁlUÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CAUÀ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1340/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: RlPï aAZÉÆý, ¸ÀzÀå: C¯ïªÀ¯ï (J¦) EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA J¦-29/©-9243 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV - UÁA¢ü£ÀUÀgÀ zÁn ¤A§ÆgÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁ¸ÉÆä PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-29/AiÀÄÄ-0277 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¤Ã® EvÀ£À §®UÁ® vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀĤî EvÀ£À UÀ®èPÉÌ PÀmÁÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gÀvÀߪÀÄä EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁgÁzÁ EªÀjUÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 286, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃWÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ R¼ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð, 3£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉUÉ DlªÁqÀ®Ä CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ d«Ää£À°è vÀUÀÄÎ CUÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹rªÀÄzÀÄÝ ºÁQ ªÀÄÄaÑnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ ¹rªÀĢݣÀ ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®PÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄVÃgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁªÀÄzÀ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦-11/JJ-7796 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §UÀzÀ® PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ «ÄÃgÁeÉÆÃ¢Ý£ï ¥sÁåQÖçAiÀÄ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ D¥ÀjavÀ PÉÆæøÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ C²¥sï EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è, JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄʧƧ¥Á±À EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 427, 504, 506, 509 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: ¹.JªÀÄ.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ¹.JªÀÄ.¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ QgÁt CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£Àß NtÂAiÀÄ ¸ÀwñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀIJî EªÀj§âgÀÄ PÀÆr vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è 4-5 ºÀÄqÀUÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¸ÁvÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¹UÉÃgÉl, UÀÄlPÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ C®èzÉà CAUÀrUÉ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁvÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ. 10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀwñÀ ¹.JA..¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) ¸ÀIJî ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5-6 d£ÀgÀÄ J®ÆègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀArUÉ §AzÀÄ ¸ÀIJî EªÀ£ÀÄ ¹UÉÃgÉl PÀÆqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¹UÀgÉÃl E¯Áè CAvÀ ºÉýzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄUÉãÀÄ UÉÆwÛ¯Áè, £ÁªÀÅ JµÀÄÖ d£ÀjzÉݪÀÅ £ÉÆÃr J°èAzÁzÀgÀÆ vÀgɬĹ PÀÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉà ¤£ÀÄ CAUÀr ºÉÃUÉ £ÀqÉAiÀÄĸÀÄwÛ¢Ý £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆzÁUÀ CªÀgÉ®ÆègÀÄ PÀÆr CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ CgÀUÀ®Ä MqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ, PÀgÉAl «ÄÃlgÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ «ÄÃlgÀ MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ J¸É¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ°è d£ÀjUÀÆ ¸ÀºÀ eÉÆÃqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 5-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ©ZÀ¥À°è vÀA¢ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀªÀÄ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆAPÀ® ºÁ .ªÀ ±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀqÀØ¥À°è ªÀÄAqÀ® vÁ : ºÀ®èªÀÄ¥ÀÆgÀ f: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ ( J.¦) ªÀÄvÀÄÛ, ©üêÀÄtÚ, ªÀÄzsÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀ £ÀA§gÀ :J.¦-22/DgÀ-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á£Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ EPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¥À°ÖºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ, ªÀÄÄRPÉÌ, vÉgÀazÀ gÀPÀÛWÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-01-2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÁnÃ¯ï £À¹ðAUï ºÉÆÃA ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀuÉñÀ     ªÉÄrPÀ¯ïì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀuÉñÀ, J¸ï.PÉ. vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, J¸ï.PÉ. UÀuÉñÀ ªÉÄrPÀ¯ïì CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, ¥ÁnÃ¯ï £À¹ðAUï ºÉÆÃA ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï     ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¥ÀÄà §tÚ £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.3504 EAd£ï £ÀA. 04 ºÉZï. 15 E. 35876. ZÁ¹ì £ÀA. 04 ºÉZï.16 E. 35853. ªÀiÁqÀ¯ï 2004. CA.Q.gÀÆ. 20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಿನೋದ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗ ಬಿಸನಾಳ ಸಾ||ಸುವರ್ಣ ನಗರ ಶಹಾ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಿತೇಶ ರನ್ನಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚೋರ ಗುಮ್ಮಜ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿಬಿಜಡ್. Chassi No. MBLKC12EFBGH07527 ಮತ್ತು Engine No: KC12EDBGH09131 ನೇದ್ದು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನನ್ನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತ & ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 25/2012 ಕಲಂ 279,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಎಂ.ವಿ.ಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.