Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 17, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-08-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-08-2018

ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 82/2018, ಕಲಂ. 419, 420, 465, 468, 506 ಐಪಿಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ರುಕ್ಮೀಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಂಡಿತರಾವ ಮೂಲಗೆ ವಯ: 72 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಬಗದುರಿ  ರವರ ಗಂಡನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೈದುನನಿಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21/2 ನೆದರಲ್ಲಿಯ 5 ಎಕರೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 68/2 ನೆದರಲ್ಲಿಯ 2 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 72/1 ರ 6 ಎಕರೆ 9 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 99/1 ರಲ್ಲಿ 09 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ರಲ್ಲಿ 03 ಎಕರೆ 32  ಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 13 ರಲ್ಲಿ 13 ಎಕರೆ 38 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ದಿನಾಂಕ 24-01-2012 ರಂದು ತೀರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸದರಿ ಹೊಲವನೆಲ್ಲಾ ಮೈದುನ ಶಿವಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಉದಯಕುಮಾರ ಇವರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಲ ಅವರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದಾಗ  ನಿನಗೆ ಯಾವೂದು ದುಡ್ಡು ಕೋಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಗಂಡನ ಪಾಲಿನ ಹೊಲ ನೀವು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಕೋಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾವೂದೇ ಹೊಲ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೋಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮೈದುನ ಮತ್ತು ಮೈದುನನ ಮಗ ಉದಯಕುಮಾರ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು 2016 ರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಾದ ಎಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ರಾಂಪೂರ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ವಳಖಿಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಹೊಲದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ತಹಸೀಲ ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೊಲದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಮೈದುನನ ಮಗನಾದ ಉದಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರ  ಮೂಲಗೆ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 21/2 ನೆದರಲ್ಲಿಯ 5 ಎಕರೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, ದಿನಾಂಕ 24-09-2013 ರಂದು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮೂಲಗೆ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68/2 ನೆದರಲ್ಲಿಯ 2 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 72/1 ರ 6 ಎಕರೆ 9 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 99/1 ರಲ್ಲಿ 09 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮೋಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ದಿನಾಂಕ 03-05-2016 ರಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯದಿಯು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಬೀಗರು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿದಾರರಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪಾಲಿನ ಹೊಲ ತನಗೆ ಕೋಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ದಿನಗಳು ದೂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನಾದ ಕಾಶಿನಾಥರಾವ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಒಳಖಿಂಡಿ ಎಲ್ಲರು ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಮೈದುನ ಶಿವಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಅವನ ಮಗನಾದ ಉದಯಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲಾ ಹೊಲ ಕೋಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೇನು ನಿಮಗೆ ಕೋಡುವದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 16-08-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 164/2018, PÀ®A. 419, 420, L¦¹ 66 r 74 L.n PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Áà UËqÀ¥Àà£ÀªÀgï, ªÀAiÀÄ: 66 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ zÀQët ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ AiÉÆÃUÀzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÀAd° ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À §UÉÎ ºÉaÑ£À M®ªÀÅ ºÉÆA¢zÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è gÁªÀÄzÉêÀ ¨Á¨Á gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnÖAiÀiÁVzÀÄÝ, DUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnÖAiÀiÁV ©ÃzÀgÀzÀ°è ¥ÀvÀAd° r¹ÖççÆålgÀ ¤ÃqÀ®Ä PÉýPÉÆArzÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ FUÀ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À°è £Á®ÄÌ ºÉƸÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ £ÁªÀÅ n.«AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉ§¸ÉÊl£À°è eÁ»gÁvÀ£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÀAvÀgÀ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà eÁ»gÁvÀÄ PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-07-2018 gÀAzÀÄ UÉÆÃUÀ®£À°è ¸ÀZÀð ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ ¥ÀvÀAd°AiÀĪÀgÀÄ £Á®ÄÌ ºÉƸÀ GvÀà£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁAZï ªÀiÁrzÀ §UÉÎ eÁ»gÁvÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁ»gÁw£À°è ºÉƸÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À «vÀgÀPÀgÁUÀ®Ä §AiÀĹzÀÝ°è ¤ÃªÀÅUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊn£À «¼Á¸À PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ «¼Á¸À »ÃVzÉ. patanjali@server80.hostblast.net JA¢zÀÄÝ, F «¼Á¸ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß F ªÉÄïï Lr-sn.goudappanour123@gmail.com £ÉÃzÀjAzÀ ºÉƸÀ GvÀà£ÀUÀ¼ÁzÀ ¢ªÀå d¯ï, ¥sÀÄqï, PÁ¸ÉäÃnPï ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÀiïPÁqÀðUÀ¼À f¯Áè «vÀgÀPÀgÉAzÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆÃj ¢£ÁAPÀ 29-06-2018 gÀAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß D£ï¯ÉÊ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¹zÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ 26-07-2018 gÀAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 7546981765 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9686780777 £ÉÃzÀPÉÌ DZÁgÀå ªÉÇÃPÉñÀ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄß PÀgÉ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¥ÀvÀAd° ºÀjzÁégÀzÀ ªÀiÁPÉðnAUï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ JA¢zÀÄÝ ¤ÃªÀÅ ¸À°è¹zÀ Cfð ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ CzÀPÁÌV ¤ÃªÀÅ £ÉÆAzÀt ±ÀÄ®Ì gÀÆ 35,500/- UÀ¼À£ÀÄß Dgï.n.f.J¸ï. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÀjzÁégÀ ±ÁSÉAiÀÄ ¨ÁåAPï D¥sï §gÉÆÃqÁzÀ SÁvÉ £ÀA. 67010002230, L.J¥sï.J¸ï.¹ £ÀA. BARBOHARDWA  £ÉÃzÀPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-07-2018 gÀAzÀÄ 35,500/- UÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄUÉ ¥ÀvÀAd° f¯Áè «vÀgÀPÀgÉAzÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ gÀÆ 41,000/- UÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥ÀvÀAd° ºÀjzÁégÀzÀ ¸ÉAlæ® ¨ÁåAPï EArAiÀiÁzÀ SÁvÉ £ÀA. 3627110987, L.J¥sï.J¸ï.¹ £ÀA. ¹.©.L.J£ï0280271 £ÉÃzÀPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ J¸ï.©.L ªÉÄÃ£ï ±ÁSÉAiÀÄ°è£À vÀ£Àß SÁvÉ £ÀA. 11063291223 £ÉÃzÀjAzÀ Dgï.n.f.J¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 41,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 16-07-2018 ¸ÀzÀj SÁvÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9686780777 £ÉÃzÀPÉÌ ªÁmïì C¥ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18-07-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DZÁgÀå ªÉÇÃPÉñÀ J£ÀÄߪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀgÉ ªÀiÁr ¸ÉPÀÆåjn r¥Áfl JAzÀÄ gÀÆ. 44,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÀAd° ºÀjzÁégÀzÀ ¸ÉAlæ® ¨ÁåAPï EArAiÀiÁzÀ SÁvÉ £ÀA. 3627110987, L.J¥sï.J¸ï.¹ £ÀA. ¹.©.L.J£ï0280271 £ÉÃzÀPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ J¸ï.©.L ªÉÄÃ£ï ±ÁSÉAiÀÄ°è£À vÀ£Àß SÁvÉ £ÀA. 11063291223 £ÉÃzÀjAzÀ Dgï.n.f.J¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 44,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 19-07-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj SÁvÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¢£ÁAPÀ 24-07-2018 jAzÀ 26-07-2018 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr G½zÀ gÀÆ. 3,50,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÀAd° ºÀjzÁégÀzÀ EArAiÀÄ£ï ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA. 6561700272 L.J¥sï.J¸ï.¹ £ÀA. L.r.E.©000.ºÉZï.032 £ÉÃzÀPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ J¸ï.©.L ªÉÄÃ£ï ±ÁSÉAiÀÄ°è£À £À£Àß SÁvÉ £ÀA. 11063291223 £ÉÃzÀjAzÀ Dgï.n.f.J¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-07-2018 gÀAzÀÄ 3,50,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj SÁvÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£ÁAPÀ 02-08-2018 gÀAzÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¥ÉÆæÃqÀPÀÖ ¯ÁAZï ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ±Á¥ï ¸Émï C¥ï ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, F §UÉÎ nPÉl PÀÆqÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 06-08-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÁmïìC¥ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ MAzÀÄ ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¹ £À£ÀUÉ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀiÁPÉðnAUï qɪÀ®¥ÀªÉÄAl ªÀiÁå£ÉÃdgÀ JAzÀÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ w½¹zÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹éÃPÀj¹PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 06-08-2018 gÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 09-08-2018 gÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9523532582, 7546981765 £ÉÃzÀªÀÅUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ PÀgÉ j¹ªï ªÀiÁr vÁ£ÀÄ §gÀÄwÛzÉÝãÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, DzÀgÉà FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄ PÀgÉ ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛ®è, ¥ÀvÀAd° DAiÀÄÄðªÉâPÀ ªÁnPÁ ¥Áæ.° ºÀjzÁégÀ JAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9523532582, 7546981765 £ÉÃzÀgÀ §¼ÀPÉzÁgÀ£ÀÄ ¥ÀvÀAd° ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀAvÉ £Àn¹, £ÀPÀ° F-ªÉÄïï LrUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹, ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÀvÀAd° ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀAvÉ £Àn¹, £ÀA©¹, ¥ÀvÀAd°AiÀĪÀgÀ £ÀPÀ° F-ªÉÄïï Lr §½¹  ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ MlÄÖ gÀÆ. 4,70,500/- UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À SÁvÉAiÀÄ°è dªÀiÁ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 16-08-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಅಪರಾಧ ಸಂ. 196/2018, ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 16-08-2018 ರಂದು ಕಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 1 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರಘುವೀರಸಿಂಗ್ ಠಾಕುರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಕಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೊಡಲು ಕಣಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ಕಾರ್ತಿಕ ತಂದೆ ಕಂಠಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಯ: 52 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಜಂಗಮ , ಸಾ: ಕಣಜಿ ಇತನು 1 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನೀಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಟ್ಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ನಸೀಬಿನ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪರೀಶಿಲಿಸಿ ನೊಡಲು ಆತನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ 1) ನಗದು ಹಣ 8,800/- ರೂ., 2) ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ 5 ಚೀಟಿಗಳು ಹಾಗು 3) ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ನೇದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತಾನು ಜನರಿಗೆ 1 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನೀಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಟ್ಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ನಸೀಬಿನ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 118/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 16-08-2018 ರಂದು ಕಪಲಾಪೂರ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಹಿಂದೆ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ §¸ÀªÀgÁdÄ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ §AzÀ ಮೇರೆಗೆ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಕಪಲಾಪೂರ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಹಿಂದೆ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದ ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ಆನಂದ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ, 2) ಭರತ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ, 3) ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಮಲಗೊಂಡ, 4) ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಮಾಶೇಟ್ಟಿ, 5) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಚಾಂಬೋಳೆ 5 d£À J®ègÀÆ ಸಾ: ಕಪಲಾಪೂರ (ಎ), 6) ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಪಿಂಜರೆ, 7) ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಕೀಶನರಾವ ತುರತ E§âgÀÄ ಸಾ: ಉದಗೀರ ºÁUÀÆ 8) ಧನರಾಜ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಸಂಗನಳೆ, ಸಾ: ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 8710/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 108 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 148/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-08-2018 gÀAzÀÄ ºÀÄtf (J) UÁæªÀÄzÀ C¥ÀàuÁ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl JA§ ¥ÀgÉð£ï dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ §UÉÎ ¸ÀĤîPÀĪÀÄgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÆ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀÄtf (J) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ C¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 2) ²ªÁ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, 3) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ CªÀzÁ¯Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 4) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¥Án® ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 5) UÀt¥Àw vÀAzÉ «¯Á¸ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ºÁUÀÆ 6) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¥Án® ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄtf (J) UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ £À¹©Ã£À E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt 1300/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 149/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-08-2018 gÀAzÀÄ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl JA§ ¥ÀgÉð£ï dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ §UÉÎ ¸ÀĤîPÀĪÀÄgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÆ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀĸÀÌ¯É ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 3) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©qÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, 4) gÁfAzÀæ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, 5) ²ªÁf vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 6) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÁUÀÆ 7) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀPÉð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ J®ègÀÆ ¸Á; PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ £À¹©Ã£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt 3870/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.