Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 7, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                                                   
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.02-07-2015  ಮೃತ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà dA§®¢¤ß 22 ªÀµÀð eÁw:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆ®¢¤ß  ಈತನು ತನ್ನ ಸಂಬಂದಿಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36/.ಎಫ್ 2681 ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೊಲದಿನ್ನಿಯಿಂದ ಸಿರವಾರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನವಲಕಲ್ ಕಾಲುವೆಯ ಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ್  ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ,ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದವನೆ ಕಾಲುವೆಯ ಹತ್ತಿರ  ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ತಲೆಗೆ,, ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಬಲಗೈ , ಮೊಣಕೈಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  . ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಗ ದಿನಾಂಕ 06-07-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-20 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015  PÀ®A: 279,304[J] L.¦.¹   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
            ದಿನಾಂಕ:06.07,2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03.50 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಾಚೂರು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಖಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಯಾ-29 ವರ್ಷ ಜಾ-ಚೆಲುವಾದಿ ಉ- 108 ಅಂಬ್ಯುಲೇನ್ಸ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ-40 ಜಿ-0491 ಚಾಲಕ, ಸಾ; ಹಸನಾಪುರ್ ತಾ-ಸುರಪುರ್ ಹಾ.ವ: ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾದಗಿರಿ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ 108 ಅಂಬ್ಯುಲೇನ್ಸ್ ನಂಬರ-ಕೆ.ಎ-40 ಜಿ-0491 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಕಡೆ ಚಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆವೇ ವೇಳೆಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅಜೀಮ್ ತಂದೆ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಉ-ಹೆಲ್ಪರ್ ಸಾ: ಟೈಪ್-7/195 ಆರ್.ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ-36 ಜೆ-5334 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಎಡಬಾಜು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಬ್ಯುಲೇನ್ಸ್ ಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಡ ಬಂಪರ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿನಾಮವಾಗಿ ಆರೋಪಿತನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡಗಾಲು ತೊಡೆಗೆ ಹಿಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಲಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಸವಾರನಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗಳಾಗಿದ್ದು 108 ಅಂಬ್ಯುಲೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಜೆಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:77/2015 ಕಲಂ 279 337,338 ಐಪಿಸಿCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w  ­:_  
ಫಿರ್ಯದಿ ಶ್ರೀ. ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ನಾಗಪ್ಪ, 45 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮಂಚಲಾಪೂರ ತಾ||ಜಿ|| ರಾಯಚೂರು EªÀರು ತನ್ನ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ನಾಗಪ್ಗ ತಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ 65 ವರ್ಷ ಜಾ;ನಾಯಕ ಈತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಆಗಿದ್ದು ಆತನ ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಇಲಾಜು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಪೂರ್ತಿ ಗುಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.ದಿನಾಂಕ. 2.7.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ  ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 2300 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಚೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ನಾಗಪ್ಪನು ಮನೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಚಿಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಸುರುವಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯೇ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ. 3.7.2015 ರಂದು 0200 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಭೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಇಲಾಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆನು. ಆದರೆ ಸದರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಅಗದೇ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ. 6.7.2015 ರಂದು 2330 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ತನ್ನ ವಯೋವೃದ್ಧ ತಂದೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮೈ ಮೇಲೆ ಚಿಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುವಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೊರತು ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA12/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°èಕ್ರಮಜರುಗಿಸಿತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.                                                                                                                                                                                                      
¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà qÉÆPÀÌtÚ£ÀªÀgï, ªÀAiÀÄ:40ªÀ, eÁ:¸ÀÄqÀÄUÁqÀÄ ¹zÀÝgÀÄ, G:±Á¸ÀÛç ºÉüÀĪÀzÀÄ, ¸Á: §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï vÁªÀgÀUÉÃgÁ, vÁ; PÀĵÀÖV FvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà @ PÉÆAqÀAiÀÄå @ gÁªÀÄ PÉÆAqÀAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀÄ:38ªÀ, FvÀ¤UÉ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw wÃjPÉÆArzÀÄÝ, vÀ£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ:10ªÀ, ºÁUÀÆ bÀvÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ:07ªÀ, EªÀgÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ±Á¸ÀÛç ºÉüÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄr UÀÄAqÁgÀ, §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ, PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦ümïì SÁ¬Ä¯É ¸ÀºÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 06-07-2015 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉà ¤±ÀåQÛAiÀiÁV, ¦ümïì §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA:06/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


         
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 17/04/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 18/04/2015 ಬೆಳಗಿನ 3-30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ .ಡಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಟಿ. ಲೇ ಔಟ್ ನಂ. 1-4-1254/405 ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ²æà ©.ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À  ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ  ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ನಂ:KA-36-EF- 8785ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದಾಜು 30000/- ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದನ್ನು ಕಳುವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 06/07/2015 ರಂದು ²æà ©.ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಇದ್ದುದರ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 142/2015 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ:05/07/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ  ±ÀgÀt¥Àà   ªÀiÁ¢UÀ 23ªÀµÀð,PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á- ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ FvÀನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮೂರಿನವರು ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà  UÀÄjPÁgÀ  zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ  CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ,§¸ÀªÀÄä UÀAqsÀ  ¸ÀAUÀ¥Àà ,£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ  ¸ÀAUÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ  £ÁUÀ¥Àà  UÀÄjPÁgÀ ,£ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà  UÀÄjPÁgÀ J¯ÁègÀÄ  ¸Á- ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ EªÀgÀÄUÀ¼Éîè ಕೂಡಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಿಯಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ  ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೊಂಮೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ  ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2015 PÀ®A.143.147,323,504.506.¸À»vÀ 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

            ¢£ÁAPÀ 20/6/15 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ JA.±ÀAPÀæ¥Àà  30 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï G: qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á|| C¹ÌºÁ¼ï   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ 1] £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà eÁw £ÁAiÀÄPï ¸Á: C¹ÌºÁ¼ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ. EªÀgÀÄ ZÀgÀAr ¤Ãj£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ JgÀqÀĪÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ CA.Q.gÀÆ. 75,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß QwÛPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊ UÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2015 PÀ®A 143,147, 504,354, 392, 323. 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 6-7-2015 ರಂದು 17-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಅಂಚೆಯ ಮುಖಾಂತರ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ ಲೀಲಾವತಿ (ಸದ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ) ಇವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಂಬರ್ 5 ಕಾಲುವೆ ವಿಭಾಗ, ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಛೇರಿಯ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 00800662 ರ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,00,000/-ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ. 7,01,766/- ಅಂತಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ   ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಧನಾದೇಶವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಮತ್ತು ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಖಜಾನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನಡುವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಮೇಲೆ   ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 141/2015 ಕಲಂ 408, 409, 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 06-07-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉUÉ UÉÆÃ¥À¼À¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹áÃmï dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ  ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr E¹áÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1)    ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: PÁ¹¥Àw §rUÉÃgÀ, £ÁAiÀÄPÀ, 30ªÀµÀð, ¸Á: CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ. 2)   ºÉÆ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj, 28ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ. 3)   gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ªÉÄʯÁj vÀ¼ÀªÁgÀ, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ªÀUÀqÀA§½. 4)   CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ: ²ªÀtÚ ¥ÀÆeÁj, 30ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ. 5)   C¼ÀªÀ¼Àî¥Àà vÀAzÉ: CªÀÄgÀtÚ ¥ÀÆeÁj, 27ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ. 6)   DzÉ¥Àà vÀAzÉ: ªÀįÁègÀAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ, £ÁAiÀÄPÀ, 35ªÀµÀð, ¸Á; ªÀUÀqÀA§½. ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4940 gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¹áÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2015. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                 ¢£ÁAPÀ: 06-07-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è D£ÀAzÀ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánïï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr gÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ: zÉêÉAzÀæ¥ÀàUËqÀ, £ÁAiÀÄPÀ, 68ªÀµÀð, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð. EªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀzÀ CAPÉ ¸ÀASÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ MAzÀÄ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ 1250/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2015. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ.. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
:
            ದಿನಾಂಕ 06-07-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ 1] ಲಕ್ಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಯಾ-25 ವರ್ಷ ಜಾ-ಕುರುಬರ್ ಉ-ಟಿಪ್ಪರ್   ಸಾ: ಕಮಲದಿನ್ನಿ ತಾ: ಲಿಂಗಸೂಗೂರು 2] ಪಾಯಪ್ಪ  ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ವಯಾ-35 ವರ್ಷ ಜಾ- ಮಾದಿಗ -ಟಿಪ್ಪರ್     ಚಾಲಕ ಸಾ:ಎಸ್,ಎನ್ ಹಿಪರಗಾ ತಾ-ಜೇವರ್ಗಿ §UÉÎ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆ.ಬಸವರಾಜ ಸಿಪಿಐ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ.gÀªÀjUÉ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೆಲಿಂದ ಕರೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಂತರದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಶಕ್ತಿನಗರ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಕ್ತಿನಗರ ಶಿಲ್ಪಾ ಯಾಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಹತ್ತಿರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ »rAiÀÄ®Ä 1] ಕೆ.-34 8343 ಟಿಪ್ಪರ್, .ಕಿ-8,00,000/-ರೂ.2]ಕೆ.-34 119 ಟಿಪ್ಪರ್ ಅ.ಕಿ-8,00,000/-ರೂ.3] ಎರಡು ಟಿಪ್ಪರ್ ಉಸುಕು ಅ.ಕಿ-19,600/-ರೂ.EªÀÅUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಆಧಾರದ ªÉÄÃಲಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 76/2015 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 4[1], 4[1], 21 ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

                   ¢£ÁAPÀ: 06.07.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ ಚುಕನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯ್ಯ ತಾತನ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಸೂಗಯ್ಯ ವಯಾ: 48 ವರ್ಷ ಜಾ: ಜಾ: ಜಂಗಮ    : ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಚುಕನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 11/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 07.07.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                                                            
                                                                   
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦üAiÀiÁð¢²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà PÀjUÁgÀ    50 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ  G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zsÀªÀÄðtÚ 16 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/4/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVªÉ ºÀÄqÀÄQ PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸À ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 27/4/15 gÀAzÀÄ ¤Ãr zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/15 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀ£Àß ªÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÁUÀ DvÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ PÉƼÀî¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è EzÀjAzÀ C£ÀĪÀiÁ£À §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 6/7/15 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà UÀÄr eÁw PÀÄgÀħgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §ÄgÀÄr ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà CAV, ¥ÀAZÉ, ZÀ¥Àà° & J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ©¢ÝªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ §mÉÖ, ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ zsÀªÀÄðtÚ EªÀ£ÀªÉà DVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå CªÀÄ£À½î 22 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁ:ªÀ: UÀ§ÆâgÀÄ 2) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà 23 ªÀµÀð eÁ:G¥ÁàgÀ G:PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV vÀ£Àß ªÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¢£À CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/4/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ CxÀªÁ E£ÁåªÀÅzÉÆà jÃw¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ §ÄgÀr ºÀ¼ÀîzÀ°è ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/15 PÀ®A 302, 201 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 5/7/15 gÀAzÀÄ1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ, 36ªÀµÀð,  eÁw £ÁAiÀÄPÀ  MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ CªÀÄgÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ PÉÆÃrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ J-1 ±ÉÃRgÀ¥Àà §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀPÉÌ ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ «ZÁgÀzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ MzÀÄÝ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, J-2 jAzÀ J-6 gÀªÀgÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ-ZÀ¥Àà° ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉUÉ UÀÄ¢Ý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/15 PÀ®A 143,147 323,324 355,504 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3(1)(10)J¸ï¹/ J¸ïn PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 4/7/15 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 5/6/15 gÀ 0230 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀAUÀ FgÀtÚ 44 ªÀµÀð eÁw ªÉʱÀå ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀÆr£À°è PÁå±À ¨ÁåUÀ£ÀnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 49,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.152/15 PÀ®A 457 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2015 gÀAzÀÄ 123 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  20,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.