Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 13, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-08-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-08-2017

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2017, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಂಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಮಡಿವಾಳ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಅಗಸ, ಸಾ: ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಭಾಲ್ಕಿಯ ಲೇಕ್ಚರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರೀ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಜಿನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಪಡೆದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 11-08-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ತನ್ನ ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದರಿಂದ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮರಳಿ 2330 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚೀತರು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ ಬಂಗಾರದ ಝುಮಕಾ ಒಂದು ಜೋತೆ 8 ಗ್ರಾಂ. 20,000/- ರೂ. ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 4800/- ರೂ. ಒಟ್ಟು 24,800/- ರೂ. ದಷ್ಟು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚೀತ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ ಬಂಗಾರದ ಝುಮಕಾ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 12-08-2017 ರಂದು ಗುನ್ನೆ  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ