Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 7, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-02-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-02-2019

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 14/2019, ಕಲಂ. 279, 337, 338, 304 () ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 .ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 06-02-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜು ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ನಾಟೀಕರ, ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಸಾ: ರುಮ್ಮನಗೂಡ ರವರು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮ್ಮೂರ ದಶರಥ ಮಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ನಂ. ಕೆ.-32/3933 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹ ಇದ್ದು, ಇಟಗಾ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಬೈಪಾಸ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಿ ಧಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಮ್.ಹೆಚ್-12/ಕೆ.ಪಿ-1601 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಮುಂಗೈಗೆ, ಎಡಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬಿನ ಕ್ಲಿನರನಾದ 1) ಶಂಕರ ತಂದೆ ಸುನೀಲ ಬಾಳದ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಿ ಈತನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಗಿ ತಲೆಗೆ, ಎದೆಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 2) ದಶರಥ ಮಗಿ ವಯ: 22 ವರ್ಷ ಈತನಿಗೆ ಎಡಮೋಳಕೈಗೆ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, 3) ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ಸಿಂಗೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮೋಗ ರವರಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ತರಚಿದಗಾಯ ಹಾಗು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, 4) ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೋಗೆನೋರ ವಯ: 65 ವರ್ಷ, ಸಾ: ವಳಕಿಂಡಿ ರವರಿಗೆ ಬಲಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, 5) ಈಶ್ವರಿ ದಂಡಾ ವಯ: 10 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಖಂಡದಾಳ ರವರ ಎಡತಲೆಗೆ, ಎಡಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಮೋಳಕೈಗೆ ತರಚಿದಗಾಯ, 6) ಮನೋಜಕುಮಾರ ನಾಯಕೋಡೆ ವಯ: 19 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಕಣಸೂರ ಈತನಿಗೆ, ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎಡರಟ್ಟೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಮೋಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ, 7) ಅಕ್ತರ ಬೇಗ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರಿಗೆ ಎಡತಿಕಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಇವರ ಹೆಂಡತಿ 8) ಶಾಯಿನಬೇಗಂ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ರವರಿಗೆ ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಇವರ ಮಗ, 9) ಗೌಸೋದ್ದಿನ ಬೇಗ ವಯ: 13 ವರ್ಷ ಇವನಿಗೆ ಎಡಗೈಗೆ ಹಾಗು ಎಡಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 14/2019, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-56/ºÉZï-1168 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀrUËAqÀUÁAªÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁUÀ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ zÁn §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉîÆgÀ ²ªÁgÀzÀ FgÀuÁÚ ºÀ®UÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JqÀ§¢UÉ ¨ÉîÆgÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæPÁ±À@¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀÄzÀ£ÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î(©Ãj), vÁ: OgÁzÀ(©), FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥ÀæPÁ±À@¥À¥ÀÄà FvÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 06-02-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 12/2019, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06-02-2019 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁAvÉñÀ ®A© ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉƦ §®©üêÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÁqÉÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ©½ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ©½ aîªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 90 JA.J¯ï ªÀżÀî MlÄÖ 40 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1,212.80 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EzÉAiÉÄ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 29/2019, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06-02-2019 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛ UÉÆÃAiÉÄ® zÁ®«Äî ºÀwÛgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 100/- gÀÆ. PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L. UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÉÆAiÀÄ® zÁ® «ÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Àà «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 100/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV PÀÆUÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ anUÀ¼À£ÀÄß §gÀzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £ÀqɬĹ CªÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1000/-, 02 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß, MAzÀÄ ¸ÁªÀĸÀAUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 28/2019, ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 06-02-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಮೂಲಗೆ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ನಿಡೇಬಾನ ರವರು ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಫಿಲ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೂಲಗೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ರವರೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಹೊದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಇ-2349 ನೇದರ ಸವಾರನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ ಒಂದು ಆಟೋಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಬ್ಬರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.