Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 31, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:ಮಾನ್ಯ 2 ನೇ ಅಪರ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ.ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಪತ್ರ ನಂ.383/2013 ದಿನಾಂಕ:17.01.2013  ನೇದ್ದರ ಆದೇಶದ ಸಾರಂಶದವೇನೆಂದರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ  ಶೀತಲ ಗಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಿಂತರೆ, ಸಾ||ಪ್ರಗತಿ  ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ:12-06-2011 ರಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಸಿಂತ್ರೆ ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಗದು ಹಣ ಬಂಗಾರ ಇತರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಈ ವಿಷಯ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಮೊದಲನೇ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹಣ ಕೊಡುವದು ಆಗುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ಹಣ ತರಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದರೂ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮಾವ ಲಕ್ಷಣ ಇತನಿಗೆ ಸಾದ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಣ ತಂದೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಣ ತಂದು ಕೊಡಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸಹ ನನ್ನ ಗಂಡ  ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನುವ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:04/2013 ಕಲಂ 498 (ಎ). 323. 506. 511 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:29-01-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ನಂದಿತಾ  (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ) 19 ವರ್ಷ ಇವಳು ಹೊಲದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಸಾತನೂರ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬಸ್ಸು @ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಳ್ಳಾ ಸಾ:ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರದವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಬುಲೆರೋ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು,ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡಗಿಯ ಅಣ್ಣ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:26/2013 ಕಲಂ 366 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.32 8 JPÀgÉ 20 UÀAmÉ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ, 28 ªÀµÀ, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀįÉè£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ FvÀ£À CfÓAiÀiÁzÀ ©üÃüªÀĪÀé UÀAqÀ ®PÀätÚ FPÉUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ ¸ÀeÉÓAiÀÄ JgÀqÀÄ UÀÆqÀÄUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀÄlÄÖ 50 aî ¸ÀeÉÓ C,Q.50,000/- ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥Éà C.Q.10,000/-MlÄÖ-60,000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EzÀÝ °TvÀÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ. zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/2013 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ 29-01-13 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ »gÉÃUËqÀgï 25 ªÀµÀð ¯Áj Qè£Àgï ¸Á|| PÀ£À¸Á«. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ E§âgÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉ.J 37 - 7164 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ¹Ì - ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÉÆÃr£À ªÀĹÌAiÀÄ zÉêÀ£ÁA¦æAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ §A¢zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è qÉæöʪÀgÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊUÉ lZïÑ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖ ªÀÄÄjzÀAvÁV, ªÉÆÃt PÉÊ PɼÀUÉ ªÀiËA¸À QwÛ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2013 PÀ®A. 279.338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 30-01-2013 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ UÉÆÃgɨÁ¼À §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï zÁn ±ÉÃRgï gÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 37/3649 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB J¸ï.© gÉrØ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 37/3649 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢ CA§tÚ vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà 45 ªÀµÀð, §rUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁB UÀAUÁªÀw FvÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¹PÉÆAqÀÄ CA¨ÁªÀÄoÀ PÀªÀiÁ£ÀÄ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¨ÁAqï PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ UÀzÀÝPÉÌ PÁ°UÉ PÉʬÄUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄgÀ¢zÀÄÝ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀÆwð dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2013 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §zÉÝÃ¥Àà gÁoÉÆÃqï 50 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÉÆêÀiÁèöå£ÁAiÀÄPÀ£À vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ QgÉÃ¥Àà ®ªÀiÁt 60 ªÀµÀð 2] ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ®ªÀiÁt 30 ªÀµÀð 3] ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¯ÁªÀiÁt 25 ªÀµÀð 4] ªÀiÁ£À¹AUï vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ®ªÀiÁt 23 ªÀµÀð 5] £ÉêÉÄ¥Àà vÀAzÉ QgÉÃ¥Àà ®ªÀiÁt 55 ªÀµÀð6] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÉêÉÄ¥Àà ®ªÀiÁt 28 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÄ ¸ÉÆêÀiÁèöå£ÁAiÀÄPÀ£À vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÁVzÀÄÝ CªÀj§âjUÉ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À DVzÀÄÝ DV¤AzÀ CªÀj§âjUÉ ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ dUÀ¼À EzÀÝ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀî®Ä dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÁzÀ §ÄzÀÄݪÀAvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ »A¢£À ¹nÖ¤AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà §Ä¢ÝªÀAvÀgÀ ºÀwÛgÀ K£ÀÄ ºÉÆUÀÄwÛAiÀiÁ E¯Éè §UɺÀj¹PÉÆ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ. PÉʬÄAzÀ §qÉ¢zÀÝ®èzÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀ æ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A. 147.148.341.504.323.324.326.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà @ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà §Arè 35 ªÀµÀð, eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¢§â£ÀPÉÃqï, 40 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀlUÀ¯ï 28 ªÀµÀð,¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¢§â£ÀPÉÃqï 35 ªÀµÀð, J®ègÀÆ, eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ zÁåªÀtÚ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀĨÁ¸À FvÀ£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è dªÀ¼ÀUÉÃgÀzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀĨÁ¸À¤AzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÁåªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀj§âgÀÄ ¸ÀĨÁ¸À£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, D ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀĨsÁ¸À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ªÀÄÈvÀ zÁåªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀj§âgÉà PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É F oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zsÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÉÎ 4-5 wAUÀ¼À »AzÉ zÁåªÀtÚ FvÀ£ÀÄ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ;-30/01/2013 gÀAzÀÄ zÁåªÀtÚ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéÃóµÀ¢AzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀj§âgÀÄ zÁåªÀtÚ£À vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæü ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A.302. ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ 30-1-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dAUÉè¥Àà vÀAzÉ C®è¥ÁqÀ dAUÉè¥Àà ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß vÁ.f. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£À   CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀiË®¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ PÀnÖUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¨ÉÊzÁrzÀÝgÀ §UÉÎ ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀzÀäªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʬÄAzÀ §®ªÁV PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ eÉÆÃgÁV zÉÆ©âzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ,  PÀ¥Á¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ M¼À ¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A: 302 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

:¦üAiÀiÁ𢠺À¹Ã£Á¨Á£ÀÄ UÀAqÀ gÁd¨sÀPÁë , ªÀAiÀÄ: 22ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á:R¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ gÁd¨sÀPÁë vÀAzÉ ±ÉPÁëªÀ°¸Á¨ï ªÀÄ£ÀÆßgÀÄ , 25ªÀ, ¸Á: ºÀÄ®V FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:28-03-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 30,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ , 01 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÆ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ , ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¢£À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ , ªÀiÁªÀ, CvÉÛ , ¨sÁªÀ£ÀªÀgÀÄ , ªÉÄÊzÀÄ£À ºÁUÀÆ £Á¢¤ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 50,000/- vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 30-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ R¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃj¢Ý , ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀAzÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.03/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2013 PÀ®A.498(J) , 323 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 23 ªÀµÀðEzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀUÀqÀÄ ºÁQ¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzÀ vÀUÀqÀÄ vÀgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 30/01/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀίïUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ PÀÆqÁ vÀªÀÄä eÉÆvÉ E®èzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ E¯Áè £ÉÆÃrPÉÆüÀÄîªÀªÀgÀÄ E¯Áè CAvÁ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀUÀqÀÄ vÀgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV PÀÄrzÀÄ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÉà ¢|| 30/01/13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2013 gÀAzÀÄ 205 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-01-2013

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ®PÉë£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯É ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ CªÀ½UÉ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ vÀ¯É £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀݼÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 28-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀ¸Àéw EPÉUÉ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw EPÉAiÀÄÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀjAzÀ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 29-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ®PÉë£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ©-»gÀ£ÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ »gÀ£ÀUÁAªÀ ¥ËæqsÀ ±Á¼É ºÀwÛgÀ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/E-4713 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw : PÀ§â°UÁ, ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ F±ÀégÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà dªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á:  »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀjUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KjzÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ F±ÀégÀ dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ F±ÀégÀ dªÀiÁzÁgÀ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ F±ÀégÀ dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dªÀiÁzÁgÀ  ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2013, PÀ®A 447, 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-01-2013 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà zsÀ¼ÀªÁ¬Ä ¸Á: UÉÆÃ¥Á® UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀ 10 QéAmÁ¯ï vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) °AiÀiÁRvÀ C° vÀAzÉ «¯ÁAiÀÄvÀ C°, 2) C§gÁgÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ C° E§âgÀÄ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ              30-01-2013 gÀAzÀÄ EAVèõï£À°è °TvÀªÁV Cfð ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÉÃAPÀmÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà UËqÀì ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: EqÀUÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-5-257 ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ºÉÆgÀ ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ. £ÁUÀgÁd  vÀAzÉ ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ UËqÀì ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÉêÀAvÀ qÉà CqÉéÃAn¸ïÖ ºÉʸÀÆÌ® ©ÃzÀgÀzÀ°è 5£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-01-2013 gÀAzÀÄ PÀÄ.£ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ügÀPÀgÀÄ EgÀĪÀ PÀqÉ J®èjUÀÆ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÄ. £ÁUÀgÁd EvÀ£À §UÉÎ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 30-01-2013 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸À¥ÁmÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, G: ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ, ¸Á: ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: d£ÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁzÀV Q¯Áè gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd ZËgÀ¸ÁÛ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÁzÀV gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/eÉ-9267 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMESಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡೆಹಳ್ಳಿ ವಯಾ||16 ವರ್ಷ ಸಾ||ಬೋರಾಭಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಜೋತೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಬೇಕರಿ @ ಕಾಶಿನಾಥ ಹಾದಿಮನಿ ಸಾ|| ಬೋರಾಬಾಯಿ ಬಡಾವಣೆಯವನ ಜೋತೆ ದಿನಾಂಕ:30-01-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಆಗಿತ್ತು, ಗಣೇಶನು ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಬಂದರವಾಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುಳಿತಾಗ, ಕಾಶಿನಾಥ ಬೇಕರಿ @ ಕಾಶಿನಾಥ ಹಾದಿಮನಿ ಇತನು ಬಂದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಲವಾರದಿಂದ ಗಣೇಶನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ, ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯದಿಂದ ಬೇಹುಶ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಫಾ ಕಡೆಹಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಭೊರಾಭಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:9/2013 ಕಲಂ 307, ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 30-01-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00  ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ನಂ:01/2013 ನೇದ್ದು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ. ಶ್ರೀ,ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಕಂದಾರೆ ವಯಾ|| 41 ವರ್ಷ ಉ|| ಪತ್ರಕರ್ತ  ಸಾ|| ತೆಲಸಂಗ  ತಾ|| ಅಥಣಿ ಜಿ|| ಬೆಳಗಾಂವ ರವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಶಿವಣಗಿ ವಯ|| 56 ವರ್ಷ ಉ|| ಅಧಿಕ್ಷಕರು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕೇಂದ್ರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಾ|| ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ  ಕ್ರಾಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:22/2013ಕಲಂ 323, 341, 504, 506  ಐಪಿಸಿ & 3(1)(10) ಎಸ್‌.ಸಿ/ಎಸ್‌.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಆಕ್ಟ್ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಲಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ: ಎಸ್ ಮಳ್ಳಿ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಯಮನಪ್ಪಾ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:28-01-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಎದುರಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಟಾಟಾ-ಎಸಿ ನಂ ಕೆಎ-28-ಎ-4415 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಯಮನಪ್ಪನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಡೊಂಕಕ್ಕೆಎದೆಗೆಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದುವಾಹನ ಚಾಲಕನು ಅವನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ  ಅವನಿಗೆ ಆದ ಗಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಮನಪ್ಪ ಇತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಆತನ ತಂದೆಯಾದ ಮಲಕಪ್ಪಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:19/2013,ಕಲಂ,279304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Wednesday, January 30, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 30/01/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ವ|| 52 ವರ್ಷ|| ಕೂಲಿಜಾ|| ಹಟಗಾರಸಾ||ಹಿತ್ತಲಶಿರೂರ, ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಾವಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ವ|| 45 ವರ್ಷಜಾ|| ಕುರುಬ|| ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಸಾ|| ಹಿತ್ತಲ ಶಿರೂರ, ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಭದ್ರೆ ವ|| 35 ವರ್ಷಜಾ|| ಪರಿಶಿಷ್ಟ, ||ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಸಾ|| ಹಿತ್ತಲ ಶಿರೂರ,  ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಡ್ಡರ ವ|| 24 ವರ್ಷ,ಜಾ|| ವಡ್ಡರ|| ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಹಿತ್ತಲ ಶಿರೂರ,ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ವ|| 68 ವರ್ಷಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ, || ಕೂಲಿಕೆಲಸಸಾ|| ಹಿತ್ತಲ ಶಿರೂರ,  ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 08/2013 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-01-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-01-2013

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.04/2013, PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ®ªÀiÁä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd «ÄgÀUÀ£À½î ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ¤£ÀÄ ¹AzÀ§AzsÀV UÁæªÀÄzÀ PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «ÄîzÀ°è ¨ÁAiÀÄègï CmÉAqÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ JzÉ £ÉÆêÀÅ DVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀ½îSÉÃqÀ (©)£À°è ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀzÀj zsÀ£ÀgÁd EvÀ¤UÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉAUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà UÀÄgÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¯ÉÃ¥À£À zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð, ¨É½îAiÀÄ ¯ÉÃ¥À£À ¥ÁzÀÄPÉ 2, ¨É½îAiÀÄ ¥À®èQÌ 1, EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ C.Q 20,000/-gÀÆ. ºÀÄAr (¸ÀtÚ) CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ gÀÆ. 2,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ J®è CAzÁdÄ C.Q 22,500/-gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà zsÉÆAn, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: PÁAiÀiÁðzÀ²ð ²æà UÀÄgÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀgÀPÀ£À½î, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2013, PÀ®A 427, 447 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ PÁªÀÄvÀ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀvÀ£ï mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤AiÀÄ eÁUÀzÀ°è CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ DgÉÆæ ªÀfÃgï CªÀgÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÁÌV eÉ.¹.©¬ÄAzÀ CUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, eÉ樀 ºÉÆgÀvÉÆÃlzÀ PÀA¥ËAqï C£ÀÄß E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ£À eÉ.¹.© ZÁ®PÀ ªÉÇïÉÆéÃ-210 ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄt vÀAzÉ PÉìëAiÀÄgï ¸Á: K®ÆgÀ ªÉ¸ïÖ UÉÆÃzÁªÀj DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉqÀ« ¸ÀPÁðj d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄt ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðj PÀA¥ËAqï£À ªÀÄÆgÀÄ Cr CZÉUÉ eÁUÀ ©lÄÖ vÀªÀÄä PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁVvÀÄÛ DzÀgÉ ºÁUÉà ªÀiÁqÀzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀA¥ËAqÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÉqÀ« ¸ÀPÁðj d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄt ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀºÁ§Ä¢Ý£À PÁ¯ÉSÁ£À, C¢üÃPÀëPÀgÀÄ f¯Áè PÁgÀUÀȺÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 427, 447, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¥sÀgÁeï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ vÁeÉÆâݣÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ G¸ÀÄÛªÁj, ¸Á: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÀA¥ÀvÀ @ ¸ÀA¥À£ÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà, ¸Á: eÉïï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzÀ jeÁé£À, ªÀÄÄfèï @ ªÀÄÄdÄÓ, RÄgÀĪÀiï, vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¸Á§, ±ÁQÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 190/1 © ºÁUÀÆ 190/2 © £ÉÃzÀgÀ §UÉÎ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ d«ÄãÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV CPÀæªÀÄ PÀÆlªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ §rUÉ, gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÁégÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F eÁUÉ SÁ° ªÀiÁqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁd¥Áà EvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ G½zÀªÀjUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°è ¤AwzÀÝ ¯Áj, eÉ.¹.©, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀPÉÌ §rUÉ ºÁUÀÆ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÀAPÀgÀ ªÀIJä£À PÀ£ÀégÀ ¨ÉÃ®Ö PÀvÀÛj¹ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.07/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAR 29-01-2013 gÀAzÀÄ 1635 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦.Dgï.zsÀ¨Á° ¦J¸ïL, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥Á¥ÀuÁÚ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á:oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢ gÉÆûzÁ¸À ¸À¦¹-1219, GvÀÛªÀÄ ¹¦¹-1531, ºÁUÀÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-1638 fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-138 ºÉÆÃV DgÉÆæ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ±É¼ÀPÉ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ), vÁ: OgÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ  EvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÉƧâgÀzÀ aî ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj aîzÀ°èzÀÝ AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï £À MlÄÖ 73 ¨ÁqÀ°UÀ½zÀݪÀÅ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ (n¥ÀÄà¸À¯ÁÛ£ï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §r¨Éøï )ªÉĺÀªÀÄÆ£Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ ªÀĢãÁ £ÀUÀgÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ CºÀäzÀįÁè vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á¨ï FvÀ¤UÉ FUÉÎ 13 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉêÀ® PÉ®ªÀÅ ¢£À ªÀiÁvÀæ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ , CvÉÛ ¸À¥sÉÃgÁ , £Á¢¤ RÄwÃeÁ , ªÀiÁªÀ E¨Áæ»A¸Á¨ï EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ zsÀjzÀæ E¢Ýà , ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ DV §A¢®è , CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ ZÀÄZÀÄÑ ªÀiÁvÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ FUÉÎ 6 wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ DPÉAiÀÄÄ ºÉjUÉ ¸À®ÄªÁV vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ , ºÉjUÉAiÀiÁV 5 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:27-01-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §r¨Éøï zÀ°è DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃQ¯Áè qÉʪÀgïìUÉ ¸À» ºÁPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀ¨Áâr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2013 ,PÀ®A.498(J) , 504 , 323 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁ: ¸ÀAvÉÆõÀ ºÀÄt¸ÀV ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 7-7-48/118 ¸Á«wæ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉqï ¥ÉÆøïÖ D¦ü¹UÉ ºÉÆÃV PËAlgï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.10 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ®£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA: 9448022496 £ÉzÀÄÝ ¸ÁåªÀĸÀAUï UÁå®Që J¸ï.2 ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA: f.n. 19100 J¯ï PÉ.f.L.J¸ï. AiÀÄÄ. CzÀgÀ L.JªÀiï.E.L. £ÀA: 358401040725200 C.Q. gÀÆ 30,548/- §É¯É ¨Á¼ÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2013 PÀ®A: 379 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:27/01/2013 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÁeÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät, UÀAn, eÁ:ºÀjd£À, 34ªÀµÀð, G:SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á:AiÀÄzÀÝ®¢¤ß, ºÁ:ªÀ: ºÉƸÀ§¸ï¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÉÆÃµï ¨Ágï »AzÀÄUÀqÉ, ªÀĹÌ, vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ ºÁ®¥ÀÆgÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ°èzÁÝUÀ 1] a£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, 2] ±ÀÀgÀt¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà, 3] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ a£ÀߥÀà,
4] eÉÆåÃPÉãï vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, 5] CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉÆåÃPÉãï, 6] §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ a£ÀߥÀà, 7] ºÉÆ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ eÉÆåÃPÉãï J®ègÀÆ eÁ:ºÀjd£ÀgÀÄ, ¸Á:AiÀÄzÀÝ®¢¤ß §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆr§AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ£À¯Éà ¸ÀªÉð ªÀiÁr¸À®Ä F ¸ÀļÉêÀÄUÀ gÁªÀÄtÚ£Éà dUÀ¼À ºÀZÀÄѪÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉlÖ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÉÆqÉ vÀnÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. £Á¼É MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤Ã£ÀÄ AiÀÄzÀÝ®¢¤ßAiÀÄ°è PÁ°lÖgÉ ¤£Àß PÁ®Ä PÀrAiÀÄÄvÉÛêÉ, ºÉÆ®zÀ°è PÁ°lÖgÉ Erà ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§ªÀ£Éßà ¸ÀªÀð£Á±À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2013 PÀ®A: 143,147,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.Û

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30/01/2013 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ, 35ªÀµÀð,G:¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á: vÀ¥Àà®zÉÆrØ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ,PÀ«vÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ35, PÉ2181£ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ«vÁ¼À-»gÉúÀtV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À ¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀtÚ vÉVΣÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À §®UÁ®Ä »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ«vÁ¼À ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2013 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2013 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 29-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁÁjUÉ ºÉƸÀ mÁ.l. fÃ¥ïì ( £ÀA§gÀ §gÀ¬Ä¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀÄ) £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ºÁ®ªÀwð ¸Á: ªÀÄÄzÁݧ½ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÁݧ½î ¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À »AzÉ mÁæ°AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtªÀé ºÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 2 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À- ªÀÄÄzÁݧ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉægÀnzÀÝ E£ÉæßAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß M«ÄäAzÀ MªÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ gÀAUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ºÁUÀÆ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2013 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 29-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁÁjUÉ VtÂUÉÃgÀ C¯ÁÖç mÉPï ¹ªÉÄÃAmï ¥sÁåPÀÖj ¸À«ÄÃ¥À n.«í.J¸ï.JPïì.J¯ï. ªÉÆÃ¥sÉÊqï £ÀA: PÉ.J-27/Dgï-8075 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á:UÀÄqÀzÀ½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ «ÃgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:UÀqÀzÀ½î EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ UÀÄqÀzÀ½î¬ÄAzÀ- VÃUÉÃgÀ PÀqÉUÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: J.¦-24/ªÁAiÀiï-6488 £ÉÃzÀÝPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ «ÃgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EªÀjUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 21/2013 PÀ®0 279, 338 L¦¹. 187 LJA« AiÀiÁåPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 29-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¹.«. ªÁqÉÃzÀ EªÀgÀÄ LDgï© ¬ÄAzÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁn qÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ LDgï©UÉ gÀ¸ÉÛ zÁnPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï09/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À gÁwæ ºÀÄ°UɪÀÄä ºÁUÀÆ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀªÀÄä ¹gÀªÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀAUÀ£Á¼À-»gÉÃvÉ«Ää£Á¼À ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀAUÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36/eÉ-8824 CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ºÁUÀÆ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀªÀÄä EªÀjUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV ºÀÄ°UɪÀÄä ºÁUÀÆ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀªÀÄä E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ºÀÄ°UɪÀÄä §®UÁ® ªÉÆtPÁ®Ä ºÁUÀÆ ¥ÁzÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVgÀĪÀÅzÁV. ¸ÉÆêÀÄ°AUÀªÀÄä EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

Tuesday, January 29, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29/01/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-01-2013

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20/01/2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄ®PÉÃj, ¸Á: ¨É¼ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸Àaãï, ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð ¸ÀEvÀ£À ¦üeï PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉAiÀiÁzÀ ¸ÀzÉÆââü¤ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¦üøï PÀlÖ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ D¦üøïzÀ°è ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸Àaãï FvÀ£À vÀAzÉ EzÀÄÝ, vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ ¦üøÀÄ PÀlÖ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ D¦üù£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÁè¹£À°è ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁåUï EzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ® ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ £ÉÆÃr ²PÀëPÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ ±À¯ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸Àa£À EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ J¯Áè £ÉAlj¸ÀÖgÀ°è ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/01/2013 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÉÆââü¤ ±Á¯É¬ÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÁtÂAiÀiÁzÀ ¸Àa£À EvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ZÀ¥ÀàmÉÖ ªÀÄÆUÀÄ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, PÀj PÀÆzÀ®Ä, CAzÁdÄ 4 ¦üÃmï 8 EAZï GzÀݪÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçUÀ¼ÁzÀ ©½ ºÁ¥sï ±Àlð, ZÁPÀ¯Émï §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2013, PÀ®A 279, 427, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-13 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄtÂUÉA¥ÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-39/E-5521 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀÌPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄ zÁn ªÁlgï ¦üîÖgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆà vÁvÁÌ°PÀ £ÉÆAzÀuÉ ¸ÀASÉå PÉJ 25 n.Dgï/E 2241 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÁlgÀ ¦üîÖgï PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁlgÀ ¦üîÖgÀ DªÀgÀtzÀ°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á§½î  EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.±À

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAR 27-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ GzÁf gÁoÉÆÃqÀ  ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ:®A¨Át G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁAiÀÄ UÁAªÀ CA¨Á¨Á¬Ä vÁAqÁ  EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ  vÀAzÉ zsÀ£Áf ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð G:qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁAiÀÄ UÁAªÀ CA¨Á¨Á¬Ä vÁAqÁ E§âgÀÄ ¸ÉÃj §eÁd ¥Áèn£ÀA ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-38/JZï-4863 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÝ PÀ®ÄèUÀ½UÉ qÀQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÀÄ PÀÆqÁ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄt vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî gÀrØ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: PÀA¥ÀÆålgÀ PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä UÀzÀUÀ ¸ÀzÀå n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀĵÁà @ C£ÀIJæà UÀAqÀ CgÀÄt ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ºÉÆlÄÖ£ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝ ¸À®ÄªÁV C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 26-01-13 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 27-01-13 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® £ÉÆìĸÀÄwÛzÉ CAvÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ aPÀìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 28-01-2013 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÀĵÁà EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA¸À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁt UÀÄ£Éß £ÀA.15/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ ZÀºÁPÀÄrAiÀÄ®Ä ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ±ÉµÀgÁªÀ vÀAzÉ CA§gÀ¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-39/ ºÉZÀ-8306, £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ®§UÁð EvÀ£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2013, PÀ®A 306, 506, 504 L.¦.¹. :-
¦üAiÀiÁ𢠱À²PÀ¯Á vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, eÁw: J¸À.¹. (¸ÀªÀÄUÁgÀ), ¸Á: ¦æÃw PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ¦æÃw PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ 14 wAUÀ¼À »AzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£ÀÄ fêÀAvÀ«zÁÝUÀ EvÀgÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀt ¤ÃrzÀÝ£ÀÄ. CªÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ªÁ¥À¸Àì ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ, DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁPÀgÉ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 1 ®PÀë ¸Á® PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ºÀt PÉÆqÀzÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ zsÀPÉÌ ºÁQ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸Áj ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-01-2013 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢gÀĪÁUÀ Dgï.¹.¹ ¹°AUï PÉÆArUÉ SÁw ºÀUÀΪÀ£ÀÄß PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÁAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉ¢zÀÄÝ, D ¥ÀvÀæzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 14 wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ¸ÀºÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ £ÁåAiÀi ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀ d£ÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ¤¨sÀðAiÀĪÁV MqÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr®è EzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀªÁV DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §gÉzÀ qÉÃvÀ£ÉÆÃl£À°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼É DvÀäºÀvÀåUÉ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÀÄAlħPÉÌ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÉAiÀÄzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À zÀÄqÀÄØ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁPÀgÉ FvÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀzÉ ¸ÀvÁ¬Ä¹zÀ PÁgÀt DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:-28/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ © FgÀtÚ vÀAzÉ ¢// §dÓ¥Àà QjAiÀÄ EAAf¤ÃAiÀigï £ÀA.54.ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ, FvÀ£ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, £ÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ PÉ®¸À ¤jÃPÀëgÁzÀ ªÉAPÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉUÁV £ÀA.54.ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ 2-£Éà ºÀAvÀzÀ ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ 610 gÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAq¹À£À ±ÀªÀªÀÅ ¤Ãj£À°è vÉð §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð EzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉwzÀÄÝ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ DVzÀÄÝ, PÁgÀt vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2013.PÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA.PÉÌ CA¨ÁªÀÄoÀzÀ vÉÃgÀÄ ©Ã¢AiÀÄ°è CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄtÚ 32ªÀµÀð, §dAwæ PÀÆ°PÉ®¸À, ¸ÁB d£ÀvÁPÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1) 90 JA.J¯ï £À 46 N.n. ¨Ál° 2) 180 JA.J¯ï£À 5 N.n. ¨Ál° J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ .C.Q 1680/- ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2013 PÀ®A. 32, 34 sPÉ.E DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.01.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀgÁªï PÀ®ÌtÂð 26 ªÀµÀð ¨ÁæºÀät ¸Á: dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀįÁègÉrØ ºÁUÀÆ ªÀiÁ¼À¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: J¦ 16 /n.« 5877 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 3 d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆߧ⠹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï vÀªÀÄzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ gÁªï ¸Á¼À gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2013 PÀ®A: 279,304 (J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 25-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ PÁå¢UÉÎgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà zÉëAzÀæ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ: CªÀÄgÉÃUËqÀ, 44ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÁå¢ÃUÉÎÃgÁ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À zÁjAiÀÄ°è, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, 1) CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ; ¸ÀAUÀtÚ, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ; ¸ÀAUÀtÚ, E§âgÀÆ eÁw: §tfUÀ, ¸Á: PÁå¢UÉÃgÁ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É £ÀA. 221 £ÉÃzÀÝgÀ RjâAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÁ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤®è¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄ£É ªÉÄïÁÒªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,00,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2013 PÀ®A.341,504,427,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2013 gÀAzÀÄ 35 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICTಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ
7 ಜನ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನ, ಬಂಧಿತರಿಂದ 1 ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್,       9 ಮಾರಕ ಆಯುಧಗಳು, ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ, ನಗದು ಹಣ, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ವಶ.
ದಿನಾಂಕ:29-01-2013 ರಂದು 00-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ-ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿ.ವ್ಹಿ.ಆರ್. ಶೈನ್ ಬೋರ್ಡ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ 7 ಜನರು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಡೆದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ, ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಅಸ್ಲಾಂ ಭಾಷಾ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ, ಶ್ರೀ,ಎಸ್.ಎಸ್. ಹುಲ್ಲೂರ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಭಜಂತ್ರಿ ಪಿ.ಐ. ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಹಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆಶ್ರೀ, ಗೋಪಾಲ ರಾಠೋಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿಶ್ವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ, ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ ಭಿಸೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಅ.ವಿ) ವಿವಿ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ವಿ.ವಿ.ಠಾಣೆ, ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದರಾಜಶೇಖರ,ಸುರೇಶಮಶಾಕಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುರೇಶಅಜರುದ್ದೀನ್ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಮಲ್ಲಿನಾಥವೇದರತ್ನಂವೀರಶೇಟ್ಟಿಬಲರಾಮಪ್ರಭಾಕರಶಂಕರ,ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಗಂಗಾಧರ, ನದಾಫತಾರಾಸಿಂಗ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರಪಂಡಿತ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆಗಳು ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಘಟಕರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 7 ಜನ ದರೋಡೆಕೋರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ,  1) ಗಜಾನಂದ ತಂದೆ ಅರುಣಕುಮಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವ:25ವರ್ಷ ಉ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ|| ರಾಮನಗರ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,  2) ಪ್ರಶಾಂತ ಸೋನು  @  ಡಾಬರ ತಂದೆ ಮಹೇಶ ಹಳ್ಳಿ ವ:19 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ ಉ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ:ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 3) ಮಹ್ಮದ ಇಸಾಮುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ದಸ್ತಗೀರ ಶೇಖ್ ವ:19 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ:ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 4) ಅಭಿಶೇಕ ಅಭಿ ತಂದೆ ಪ್ರಭುರಾವ ಹೊಸಮನಿ ವ:18 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಉ:ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ:ಕೋಟನೂರ (ಡಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ, 5) ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜು ತಂದೆ ಧಾನಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ವ:25 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ:ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 6) ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಯಾಧವ ವ:19 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ:ಯಾಧವ ಸಾ:ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 7) ಜಗತಸಿಂಗ ತಂದೆ ಸುರೇಂದ್ರಸಿಂಗ  ವ:30 ವರ್ಷ ಸಾ:ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವರ ವಶದಿಂದ 1 ನಾಡ ಪಿಸ್ತುಲು9 ತಲವಾರಗಳು, 1 ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ತಾ ಕಾರ ನಂ.ಕೆಎ:33 ಎಮ್-1759, 3 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು3 ಬಡಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ 39,000/-ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 4,00,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ  ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಈ ಆರೋಪಿತರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಲಾಂಗಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಲ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ದಂಪತಿಗಳು ಹೋದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು, ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.6/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J. 37-PÀÆå 5341 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß 2 ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ±ÉÆÃgÀÆ«Ä£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥ï PÀqÀUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄdªÀgÀ PÁåA¦£À M¼ÀV¤AzÀ vÀ£Àß n«J¸ï JPÀì J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ºÉ«qÀÆån £ÀA PÉ.J.05-EJPÀì 3481 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè .DgÉÆævÀ¤UÉ JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.7/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÁ§¼ÉñÀ ªÀQîgÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «gÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà D£ÀAzÀºÀ½îªÀAiÀÄ: 40, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: CPËAmÉAmï PÉ®¸À, ¸Á|| ºÀÄ®V, vÁ/f|| PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r qÁ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.35-PÉ-3518 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA. 2 ±Áå«ÄÃzÀ vÀAzÉ JªÀiï.©.¸ÀĨÁ£ï ªÀAiÀÄ: 21 G: ªÉÄñÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á|| ªÀįÁè¥ÀÆgÀ, vÁ|| UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ¸ÀÄ¥Àgï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-34-AiÀÄĪï-8928 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ E§âgÀÄ ¸ÀªÁgÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁ§¯ÉñÀ ªÀQîgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉUÉ, ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ® a¦àUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ §ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.8/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-32 J¥sï-1621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÀA§gï E®èzÀ eÁ£ï rÃgï mÁæPÀÖgï & mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÉÆtPÁ® ºÁUÀÆ JqÀªÀÄÄAUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ: ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ ಇಲಿಯಾಸ ತಂದೆ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಮ ಶೇಖ ವಯಾ:47 ವರ್ಷ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನದು ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ186/4 ನೇದ್ದರ ಹೋಲವಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನನ್ನ ಒಡತಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ-01/09/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಸ್ಲಾಂ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಬಾಸೀರ ಸಾಬ ಸಾ:ಮಿಜಗುರಿ ಮೋಮಿನಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾಶೇಖ ಜಾಫರ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಹುಸೇನ ಸಾ:ಬಿಲಾಲಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಸೈಯ್ಯದ ಸರ್ವರ ಅಲಿ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಸಾ:ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಟವೇರಾ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-32/ಎಂ-7888 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡುಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ ಆಫೀಸಗೆ ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾಂಪ ಪೇಪರ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಮತ್ತು ರುಜು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದರು ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಕೇಸು ಮಾಡಿದರೇ ನಿನಗೇ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗ, ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ತೋರಿಸಿ ಹೇದರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ 3 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಆಂತಾ ಮಹಮ್ಮದ ಇಲಿಯಾಸ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:60/2013 ಕಲಂ 447 364 (ಎ), 420, 504 506 (2) ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


Monday, January 28, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28/01/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-01-2013

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.03/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 25-01-2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀzÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ vÉÆÃmÉæ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:rVÎ UÁæªÀÄ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CªÀÄÆ® vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÉÆÃmÉæ, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, ¸Á: rVÎ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß rVÎ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EªÀgÀĪÀ §AqÉ¥Áà ¸ÀA¨Áf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ£ÁzÀ RAqÀÄ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr vÉUÉzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 26-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2040 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÀmÁÖV ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀxÀ£ÁVzÀÄÝ CzÉ DªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/01/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà PÀAZÀ£Á¼À, ¸Á: ªÀÄĸÀÛj gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆägÀ gÀ« vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÁªÀÄt E§âgÀÆ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀ £ÀA PÉ.J 32/JªÀiï-9837 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÀªÀiÁð FvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉë gÀªÀjzÀÄÝ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj gÀªÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀjAzÀ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ vÀÄvÁðV ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¦.f ±ÁºÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ PÉÆoÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2013 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À, DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ38/7095 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁë £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¨ÉÃvÉèºÉA PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦.qÀ§Æè.r D¦üøÀ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëzÀ ¨ÉæÃPÀ ªÀªÉÄäÃ¯É ºÁQzÀjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖªÀiÁr ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉƪÀÄrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲gÉÆêÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2013, PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ¬ÄzÉ :-
¢£ÁAPÀ: 27/01/2013 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ PÉ UÉÆÃR¯É ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¹¦¹-1529, 1579, 1378 gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ UÁA¢ü ZËPï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÁlÆ£ï EnÖPÉÆAqÀÄ ¨Áwä ¥ÀæPÁgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀiÁå PÁ¸À¯É, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä PÁlÆ£ï ¨sÁ°ÌAiÀÄ CA©PÁ ªÉÊ£ï ±Á¥ï CAUÀrAiÀÄ°è 2200/- gÀÆ.UÉ Rj¢ ªÀiÁr vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ zÁR¯Áw ºÁUÀÆ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä PÁlÆ£ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 48 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì PÁélgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2013, PÀ®A 279, 427, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-13 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄtÂUÉA¥ÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-39/E-5521 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀÌPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄ zÁn ªÁlgï ¦üîÖgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆà vÁvÁÌ°PÀ £ÉÆAzÀuÉ ¸ÀASÉå PÉJ 25 n.Dgï/E 2241 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÁlgÀ ¦üîÖgï PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁlgÀ ¦üîÖgÀ DªÀgÀtzÀ°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.±À