Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 17, 2012

GULBARGA DISTRICT


ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಶವ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ,
ಒಬ್ಬನ  ಬಂದನ, ಅಟೋ ರೀಕ್ಷಾ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ &ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಪೋನ ವಶ.
ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಅಪರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ, ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಎಸ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ  ಸಿಪಿಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭೋಜರಾಜ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಫರತಬಾದ, ಪಂಡಿತ ಸಗರ ವಿಸ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ,ಪ್ರಬೋಶನರಿ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಿರಾದಾರ, ಆನಂದ ಡೊಣಿ  ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶಂಕರ  ಹೆಚ.ಸಿ,   ಸುಧೀರ ಪಿಸಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಿಸಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಿಸಿ, ಅರ್ಜುನ ಎಪಿಸಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪಿಸಿ, ವೇದರತ್ನಂ ಪಿಸಿ   ರವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 17/8/2012  ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ರೇಲ್ವೆ  ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಡ ಮೈಲಾರಿ ಪೂಜಾರಿ ವಃ 35 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಮಾಲಗತ್ತಿ ಎಂಬುವಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಅಟೋ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 5074 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ  ಆರೋಪಿತನಾದ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಮುಗಳಿ ವಃ 32 ವರ್ಷ ಜಾಃ ಲಿಂಗಾಯತ ಉಃ ಅಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾ|| ಮಾಲಗತ್ತಿ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನನ್ನು  ವಶಕ್ಕೆ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳ ಪಡಿಸಿದಾಗ  ಆರೋಪಿತನು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಶಶಿಕಲಾ ಇವಳು ತನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿ ಶಶಿಕಲಾ ಇವಳಿಗೆ ಕೆಸರಟಗಿ ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟಾವೇಲನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗು  ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಮೃತಳ ಶವವನ್ನು ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಫರಹತಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಅಟೋ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಮೃತ ದೇಹ ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೃತಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೊಗಿಸಿದ ಒಂದು ಅಟೋ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 5074, ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿ ಓಲೆಗಳು  ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಪೊನಗಳು ವಗೈರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಸಂಚಿನ ಆರೊಪಿತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ಪ್ರಶಂಸಸಿ  ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16-08-2012 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA.PÉÌ G¥Àà¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ CA§tÚ vÁ¬Ä gÉÃtÄPÀªÀÄä 38 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÁ¬Ä gÉÃtÄPÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: G¥Àà¼À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ «£Á: PÁgÀt ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 242/2012 PÀ®A. 341, 323, 504,506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ 55ªÀµÀð, PÀÄ®PÀ¸ÀħÄ, ¸ÁB ºÀgÀmÉãÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ FgÀªÀÄä 50ªÀµÀð FPÉUÉ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀqÉØAiÀiÁV DUÁUÀ «Ã¥ÀjvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 13-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß FgÀªÀÄä FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-15 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£ÀªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 29/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹..ªÉÄð£ÀAvÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2012 gÀAzÀÄ 37 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   8400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-08-2012


OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÁrPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: JPÀA§ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ 12 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀĤ¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÁ®PÉÌ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ(©) zÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀAd£Á UÀAqÀ §½gÁªÀÄ ªÁrPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÀAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÁ«PÀmÉÖ ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¨sÁ«PÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÉÆÖÃzÀ JuÉÚ ©lÄÖ PÀrØ VÃa ªÉÆzÀ®Ä ¨Á¬ÄAiÀÄ°èzÀÝ ©rUÉ ¨ÉAQ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆÖêïUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ zsÉÆÃvÀgÀPÉÌ ºÀwÛ ¨ÉAQ ªÉÄÊAiÀÄ°è DªÀj¹ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ PÁ®Ä, PÉÊ, JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-008-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Áà ªÀÄÄPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀĺÁ¹¤ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§   EPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ wAUÀ½¤AzÀ K¸ÀÄ ¤®AiÀÄ ZÀZïð£À°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀĺÁ¹¤ EPÉAiÀÄÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁgÀt¢AzÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É EPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀÄæ ¥ÀªÁgÀÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ºÀjñÀÑAzÀæ £ÁAiÀÄPÀ xÁAqÁ, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ(J¦) EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä xÁAqÁzÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA J¦-09/n¹-332 eÉL £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¨Á®ªÀiÁä zÉëAiÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA ºÉZïDgï-55/¹-8607 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ dRªÀÄSÁ£À vÀAzÉ ªÀÄÄ£À¹SÁ£À ¸Á: eÁºÁ£À¥ÀÆgÀ (gÁd¸ÁÛ£À) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »A¢¤AzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÉ ªÉÃUÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ eÉ.¹.© £ÀA PÉJ-38/6615 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£À mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ£ÀÀ°èzÀÝ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.¹.© ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ E£ÉÆߧâ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀzÀ°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ PÀÄ.ªÀÄAUÀĨÁ¬Ä @ ªÀÄAUÀ® vÀAzÉ  eÁ£ÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ºÀjñÀÑAzÀæ £ÁAiÀÄPÀ xÁAqÁ, vÁ: d»ÃgÁ¨ÁzÀ(J¦) EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀå ©ÃzÀgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2012 PÀ®A 498(J), 323, 328, 307, 302, 504  eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, ¸ÀzÀå LrAiÀĸï PÁ¯ÉÆä ±ÁAw £ÀUÀgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±Á»Ã£À ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ jAiÀiÁd ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÆ£Àß½ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À£ÀÄß 7 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ jAiÀiÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ gÀAeÉÆüÀªÁ¯É ¸Á: UÀÆ£Àß½ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ CªÀ½UÉ  ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ SÉÊgÀÄ£À© UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ gÀAeÉÆüɪÁ¯É ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ 13-07-12, ¢£ÁAPÀ 19-07-12, 20-07-21012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ±Á»£À ¨ÉUÀA EPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ JqÀPÁ®Ä »AzÀPÉÌ wgÀÄ« ¤£Àß ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉý ±Á»£À ¨ÉUÀA EPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄ¯É DgÉÆævÀgÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ PÀrØ Vj ¨ÉAQ ºÀaÑgÀĪÀÅzÀjAzÀ ±Á»£À ¨ÉUÀA EPÉAiÀÄ 75% ªÉÄʸÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ, ±Á»£À ¨ÉUÀA EPÉAiÀÄ ªÉÄʸÀÄlÖ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2012 PÀ®A 41(r),(L), 102 ¹Cg惡 eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤gÀAd£À JA.¥ÁnÃ¯ï ¦.L, r¹L© r.¦.M ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀUÀAd KjAiÀÄzÀ°è r.JZï.J¯ï. §Æèöå qÀlð PÉÆÃjAiÀÄgï ¸À«ð¸ï ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀægÉ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. E.qÀ§Æèöå.J¸ï PÉ.JZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ §Æèöå qÀlð PÉÆjAiÀÄgï CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸Áßöå¥Àrïï DqÀðgï §UÉÎ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÀªÀĤ¹ CªÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ C¸ÁìA ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ E-ªÉÄÃ¯ï £À°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸Áßöå¥Àrïï DqÀðgÀUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä §A¢gÀĪÀzÁV w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ 11 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr CªÀgÀ JnJA gÀºÀ¸Àå ¸ÀASÉå w½zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ JnJA ¢AzÀ ºÀt qÁæ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ EªÀ£À DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/2239 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁªÀÄ£À PÉÃj ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ©lÄÖ §gÀ®Ä ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ £ÁªÀzÀUÉÃj ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV zÀÄqÀQ¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨É£ÀßPÀ£À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ  DmÉÆÃjPÁëzÀ ¨ÉæÃPÀ MªÉÄä¯É ºÁQ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ JqÀ PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊ PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj EªÀjUÉ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 379, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¨sÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ azÉæªÁgÀ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èlÖ ¨É½î C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q 7 jAzÀ 8 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁåóµÀ£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »ÃUÉ MlÄÖ 47,600 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmɬÄAzÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢ CAvÉñÀégÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁ¯Á ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è qÀ©âAiÀÄ°ènÖzÀ MAzÀÄ 7 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q 21,000/-gÀÆ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,500/- gÀÆ »UÉ MlÄÖ 24,500/-gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgÀ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTIRICT REPORTED CRIME


ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 15/8/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿಂದ ದಿ: 16/8/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀರಾಪೂರನ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೈಲ್ವ ಹಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಕಲು ಶರೀರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ಶವ ಅಂದಾಜು ವ 50 ರಿಂದ 55 ವರ್ಷ ತಳ್ಳನೆಯ ಬಡಕಲು ಶರೀರ,ಕಣ್ಣುಗಳು  ಅರೆತೆರೆದಿದ್ದು, ಎತ್ತರ 5. ಫೀಟ 6 ಇಂಚು,ಸಾಧಗಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು  ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ದಾಡಿ ಮೀಸೆ, ಕರಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಚೌಕಡಿ ಶರ್ಟ ಇರುವ ಬಿಕ್ಷುಕ ಮನುಷ್ಯನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆತನು ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರವಿ ತಂದೆ ರುಕ್ಮಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾ|| ಸಿಂದಗಿ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ನಂ: 22/2012 ಸಿಅರಪಿಸಿ 174  ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.