Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 20, 2014

Raichur District Special Note

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿನಾಂಕ 19-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ 28ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ 50- 8102 ರ    ಚಾಲಕ ಸಾಃ ದೇವದುರ್ಗ2) ರಮೇಶ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪ 31ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ 50-8496ರ    ಚಾಲಕ ಸಾಃ ತಗಡೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡ್ಯ3) ಶಂಕರ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ 50-6294 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾಃ ಬೆಂಗಳೂರು4) ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ 34 ಬಿ 858ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹೆಸರು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದೇವದುರ್ಗ ರವರಿಂದ ಕೋಣ ಚಪ್ಪಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವರೆಗೆ ಅಂತಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವಾದ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನದಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಲಾರಿಗಳ°è ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾgÉ CAvÁ  ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಸ್.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಂಧನೂರು ರವರು ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಸಿಂಧನೂgÀÄ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ºÁUÀÆ ¥Éưøï ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಮರ¼ÀÄ ತುಂಬಿದ 4 ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮರುಳು ಸಾಗಾಣಿಕ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2014  U/S. 3, 42,43 KARNATAKA MINOR MINERAL  CONSISTENT RULE 1994,  & U/S 4, 4(1A) MINES AND MINERALS REGULATION OF DEVELOPMENT ACT 1957 ºÁUÀÆ PÀ®A. 379,420  gÉ.«. 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೇgÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ವರದಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗುರಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಮಾಣಿಕ ಸಾ:ಗೋಳಾ (ಕೆ) ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪುರ ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಗಳಾದ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ:-19/02/2014 ರಂದು ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಇತನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಾಗು 11 ತೋಲಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವಳ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಾರಾಮ, ಮಾವ ಗುಂಡಪ್ಪ, ಅತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ, ನಾದಿನಿ ನಿರ್ಮಲಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಾಗು ಸಿದ್ದಾರಾಮನ ಸೊದರತ್ತೆಯರಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಪಾಟೀಲ, ಜಗದೇವಿ ಟೆಂಗಳಿ, ಹಾಗು ಅವನ ಕಾಕಾ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಇವರು ಇನ್ನು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 1 ತೋಲಿ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ:-15/04/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 01:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ  ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.    
ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 20/05/2014 ರಂದು 12:15 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಪಣ ಹಚ್ಚಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಎಮ.ಬಿ. ನಗರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 07 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು 1. ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಜೈನ್ ಸಾಃ ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2. ಅಂಬ್ರೀಷ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ಕಡಗಂಚಿ ಸಾಃ ಚ್ರಕಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3. ರೇವಣಸಿದ್ದ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಹತ್ತಿ ಸಾಃ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  4. ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ದಸ್ತಯ್ಯ ಸಾಃ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 5. ರೋಹಿತ ತಂದೆ ಅಂಬು ವಳಕೇರಿ ಸಾಃ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 6. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಫರತಾಬಾದ ಸಾಃ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಗಾಜಿಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ 7. ವಿನೋದ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಗೋಳ ಸಾಃ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ  ಒಟ್ಟು 10,000/- ರೂ. ಹಾಗು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ದಿ19-05-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 09-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ,ವಕ್ರಾಣಿಯವರು, ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ, ವಯ-23ವರ್ಷ,  :ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ಹಳ್ಳಿಹೋಸೂರು FPÉAiÀÄÄ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕೊಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರು ತರಬೇಕೆಂದು ನಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಹರಿದಾರ,ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ,ಸಾ:ಹಳ್ಳಿಹೋಸೂರು  FvÀ£ÀÄ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿ ತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು  ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ  ಆಕೆಯ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ನಂತರ ಆಕೆಯ ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಡಿ ತುಡುಗು ಸೂಳೇ ನಮ್ಮ ಕರುವಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀರು ಉಗ್ಗಿ ದೆಲೆ ಸೂಳೇ  ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ನೀನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ದಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ  ಹಾಕಿರುವು ದಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA:  130/2014 ಕಲಂ: 341, 354, 323. 504, 506, .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w: -
            ¢£ÁAPÀ.19-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r°£ÉÆA¢UÉ ªÀļÉAiÀÄÄ ¥ÁægÀA§ªÁV eÉÆÃgÁV ¹r®Ä ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ, ¦gÁå¢ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà C«Ä£ÀUÀqÁzÀ, 60 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÄÌ®vÀ ¸Á: ªÀÄlÆÖgÀÄ. FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA,223/1 gÀ°è PÀnÖzÀÝ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¹r° §r¢zÀÝjAzÀ ¹r°£À ºÉÆqÉvÀPÉÌ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨É«£À ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.70000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¸ÀA:02/2014 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ದಿನಾಂಕ 19.05.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಯರಗುಂಟಾ ಸೀಮಾದ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð eÁ: UÉÆ®ègïG: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ದು, ಜಿನಿ ಜಿನಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದ್ದjA ತನ್ನ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಶಬ್ದವಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಎತ್ತುಗಳು ಕಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಂತಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಎತ್ತುಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು CªÀÅUÀ¼À C.Q.gÀÆ: 70,000/- UÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À £ÀA: 01/2014  gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ- 19-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À: 01-45UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ¦üAiÀiÁ𢠲æëoÀ¯ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, ¥ÀAZÀªÀıÁ°,G:qÉæöʪÀgÀ PÀªÀiï PÀAqÀPÀÖgÀ, ¸Á: ©.EPÀÌ£ÀUÀÄAr vÁ:¹AzÀV ºÁ:ªÀ: zÉêÀzÀÄUÀð,   ºÁUÀÄ PÀAqÉPÀÖgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj §¸ï £ÀA- PÉ.J.36 J¥sï-742 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ ¹gÀªÁgÀ PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛÛzÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ªÀÄĤì¥Á°nAiÀÄ ªÉ¯ï PÀªÀiï ¨ÉÆÃqÀð zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀĤïï vÀAzÉ gÀAUÀtÚ,n¥ÀàgÀ £ÀA-J¦-05/nn-4577£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:PÀĪÀÄä®ÄgÀÄ, vÁ:DvÁäPÀÄgÀÄ f: PÀ£ÀÆð¯ï  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA-J.¦ -05/nn-4577 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ §¹ìUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §¸ï£À°è PÀĽvÀ ²æëoÀ¯ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ EvÀgÉà 17 d£ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¹wÛzÀݪÀjUÉ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄAlÄ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2014. PÀ®A- 279, 337, 338 L¦¹.   £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


             ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ C«ÄÃgï vÀAzÉ ºÁf«ÄAiÀiÁ, eÁ-ªÀÄĹèA, G-DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36/9447 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ತನ್ನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 1) ¦üAiÀiÁ𢠠±ÉÃSï f¯Á¤ vÀAzÉ ±ÉÃSï CºÀªÀÄzï ºÀĸÉãï, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À, ¸Á-vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ 2)wPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå, ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ, 3)¹, ¸ÀįÉÆÃZÀ£À UÀAqÀ FgÀtÚ ¸Á-DzÉÆä (J¦), 4)ªÀĺÉñÀªÀÄä @ ªÀĺÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ vÁAiÀÄ¥Àà eÁ- G¥ÁàgÀ, ¸Á: UÀAUÀªÁgÀ, 5) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Éưøï EqÀ¥À£ÀÆgÀ oÁuÉ ಜನ  ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯರಗೇರಾದಿಂದ ತಲಮಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡಪನೂರ ಇನ್ನು 1 1/2 , ಕಿ,ಮಿ, ದೂರ ಇರುವಾಗ  ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ  ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತಿದ್ದ ರಾಮನಗೌಡನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದಲ್ಲದೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತಿದ್ದ ರಾಮನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಈತನಿಗೂ ಸಹ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು  ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ.  ಕಾರಣ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ   ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿ¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   

              ¢£ÁAPÀ: 19-05-2014 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À ªÀĸÁÛ£À ¸Á¨ï vÀAzÉ §zÀgÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á¨ï §¸ÀÄì £ÀA PÉJ 36 J¥sï 571 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ 36 nJ 2655 mÁæöå° £ÀA PÉJ 36 nJ 2656 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¹ì£À°è PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ vɯÉUÉ PÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ H½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, £ÁUÀªÀÄä, gÁWÀªÉÃAzÀæ¸Á, ¥ÀQÃgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁWÀªÉAzÀæ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï JgÀqÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ.  CAvÁ ªÀĺÉÃAzÀæ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀÄ G: ªÀiÁåPÁ¤Pï ¸Á: ºÀÄqÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2014 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 19.05.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಈತನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ತನಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಬೇಕಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನು ನಿನಗ್ಯಾವ ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2014 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹.CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-    
              ದಿನಾಂಕ 19-05-2014 ರಂದು 4-15 ಪಿ.ಎಮ್  ಸುಮಾರಿಗೆ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ ಬಾರ್ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) ಅಜಿತ್ ತಂದೆ ಉಕುಮಿಚಂದ್ ಜೈನ್ , ವಯ:35ವ, ಉ: ಸೈಕಲ್ ಅಂಗಡಿ , ಸಾ:ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಳನಗೌಡ ಎಸ್.ಎಮ್  ಪಿ.ಎಸ್. (ಕಾಸು) ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ. gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.850/- , ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅ.ಕಿ.ರೂ.500/- , ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ªÉÄ°AzÀ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  . ಗುನ್ನೆ ನಂ.117/2014 , ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
            ¢£ÁAPÀ:19-05-2014 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ PÁåA¥ï£À §¸ï §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  1)ªÀÄ»§Æ¨ï¥Á±Á vÀAzÉ C§Äݯï±ÀÄPÀÆgï¸Á§, 34ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:¥Á£ï±Á¥ï CAUÀr ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï 7/28 ºÀnÖ PÁåA¥ï £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ,ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 2 ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ, ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj) £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýzÀÄÝ EzÉ.  ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀÀ£ÀÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÀÀ «gÀÄzÀÝ   ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
             ದಿನಾಂಕ 19-05- 2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.20 ಗಂಟೆಗೆ ಮಸ್ಕಿ ನಗರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಅಗಸರ್ 35 ವರ್ಷ ಹೊಟೇಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾ. ಉಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ ಮಸ್ಕಿ
ºÁUÀÆ EvÀgÉ  7 d£ÀgÀÄ
ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ಇಸ್ಪಿಟ್  ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಸ್ಕಿ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 3880/- ಹಾಗೂ  52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಂಶದ ªÉÄÃಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 71/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಸಿಂಧನೂರು ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ.369* ಹಿಸ್ಸಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 5 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಟಿ.ಸಾಯಿಬಾಬ ತಂದೆ ಟಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ , ವಯ:50, :ಒಕ್ಕಲುತನ , ಸಾ: ಪುನರ್ವಸತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ.3, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು. FvÀ£À ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಎಸ್.ಶಂಖರ ತಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು , ವಯ:54, :ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:73 ನೇ ಕಾಲುವೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕವಿತಾಳ್ , ತಾ: ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ  ತಾನೇ ಮಾಲೀಕನಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ: 27-02-2009 ರಂದು ಸಿಂಧನೂರು ಉಪನೊಂದಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಸಂ.11486/2008-09, ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ:27-02-2009 ರಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಕೃಷಿ) ಶಾಖೆ ಸಿಂಧನೂರು ಇವರಿಗೆ ಆಧಾರ ಪತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂ.107/2014 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.116/2014, ಕಲಂ. 420 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
               ದಿನಾಂಕ 17/05/2014 ರಂದು ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀiÁzÀ §qÀVvÀ£ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄAPÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁZÀ¥Àà EªÀgÉÆAzÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ C°èUÉ 1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà 2) CAzÀªÀé UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà 3) ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà 4) zÉêÀ¥Àà 5) wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á. J¯ÁègÀÆ DzÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr  §AzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁZÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr EAzÀÄ ¢.19/05/2014 gÀAzÀÄ 6-45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß JwÛºÁPÀĪÀ zÀÄgÀzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J¯ÉÆèà CeÁÕvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃ¥ÀåªÁV §AzÀ£ÀzÀ°ègÀĹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ಹಾಜರಡಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/14 PÀ®A.365 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ       
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 12-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ºÉAqÀw (¥Àwß) ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀtÚ 50 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: AiÀÄvÀUÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ ªÀlUÀ¯ï §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ, ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2014 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 54/2014 PÀ®A; ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ:19-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÄÃAiÀiÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀjAzÀ ¨sÀvÀÛzÀ gÁ²UÉ vÁqÀ¥Á®Ä M¢¸À®Ä ºÉÆVzÁÝUÀ ªÀļÉAiÀÄ UÀÄqÀÄV¤AzÀ ¹r®Ä ©zÀÄÝ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À FvÀ¤UÉ JqÀ ¥ÀPÀÌUÉ vÀUÀÄ° MzÁÝrvÀÛzÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà  ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:«ÄÃAiÀiÁ¥ÀÄgÀ FvÀ¤UÉ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¤AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆSÁAvÀgÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ ªÀÄUÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

      ದಿನಾಂಕ 19/05/14 ರಂದು ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಚಮಣ್ಣ ಸಾ: ಮಾಡಗಿರಿ ಈತನು ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಕೇರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗು ಮಿಶ್ರಿತ  ಧಾರಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಮತ್ತು ಎರಡು ಕುರಿಗಳು ಸಹ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ¦üÃAiÀÄ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ UÀlÄÖ, 50 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : PÀÄrð vÁ: ªÀiÁ£À«  ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ , ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ, ನಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಯ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿ ರಾಮಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಬಾರಕೇರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ತಮ್ಮ ಸಿಡಿಲಿನ ಬಡಿತದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ನಂತರ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪನನ್ನು ವಲ್ಕ್ಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕಿದೆವು. ಘಟನೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾಗಪ್ಪನ ಶವªÀನ್ನು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಶವಗಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆವು. ಇಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4: 30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಧಾರಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 17/14 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ಆರೋಪಿ ನಂ.[1] ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ [ ಗಂಡನೇದ್ದವನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ,    ವಯ-21ವರ್ಷ, ; ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ಜಕ್ಕಲದಿನನ್ನಿ FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಿದ್ದು  ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ನೇದ್ದವನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದ 3 d£À  ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣ ಹಣ ತರಬೇಕೆಂದು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಸೂಳೇ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ  ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾತೆಂದು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2014 ಕಲಂ: 498 [], 323,504,506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ   ಮತ್ತು   ಕಲಂ:3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:-
   ದಿನಾಂಕ : 18-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀ:40 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß FvÀ£À  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಕ್ಯೂಟ್ ನಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 59,000/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟು ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ¸ÀASÉå. 04/2014.   CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2014 gÀAzÀÄ 50 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄv