Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 8, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-07-2018

             
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-07-2018

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 111/2018, PÀ®A. 454, 380 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಣೇಶ ತಂದ ಕಂಟೆಪ್ಪ ದುಬಲಗುಂಡೆ  ಸಾ: ಭಾಗ್ಯ ನಗರ  ರವರು ಭಾಗ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೊಂದು ಹಳೆಯ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಛತ್ ಹಾಕುವ ಕುರಿತು ನಗದು ಹಣ 1,50,000/- ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಟನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಯ ಅದರ ಮೇಲೆ ವೈಜಗೊಂಡಾ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲಮಾರಾದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ   06-07-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಪಲಾಪೂರ ಭವಾನಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಸುವರ್ಣಾ ಇವರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಪಲಾಪೂರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ 1100 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1700 ಗಂಟೆಯ ಹಗಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹಾಕಿದ ಮನೆಯ ಬೀಗ ತರೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಮಾರಿಯ ಬಲ ಬದಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ ನಗದು ಹಣ 1,50,000/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಮಯ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 07-07-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.