Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 4, 2013

REPORTED CRIME


ಹಣ ದೋಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಚಟ್ಟಿ ವಯ; 32 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ;ಲಿಂಗಾಯತ ಉದ್ಯೋಗ;ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ||ಬಸನಾಳ ತಾ||ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾವ ಪ್ಲಾಟ ನಂ:217 ಜಾಧವ ಲೇಔಟ  ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಅಫಜಲಪೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:01-01-2013 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯ  ಉದ್ಯಾನ ವೈನ ಶ್ಯಾಪ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟಾಪ ಸಮೀಪ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಿಚಯದವನಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪರಂಜಪೆ ಕಾರ್ಪೊರೆಟರ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಾ;ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಉದನೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ನನಗೆ ಕರೆದು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಬರ್ರೀ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು, ವಿಜಯಕುಮಾರನು  ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು  ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹಣ ಕೋಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು  ಆಗ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೇನು  ಆಗ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ  ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಟೀಲ್ @ ಸೀನೂ  ಎನ್.ಜಿ.ಓ. ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಬಂದು ಏಕೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಸುಮನೆ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರಿದ್ದೇವು ಮಜಾಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ವಿಜಯಕುಮಾರನು ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ ಮಾಡಿ  ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ  ಹೇಳಿ  ನನಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 18,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಕೊಂಡನು  ಆತನ ಗೆಳೆಯ ತಂದಿರುವ ಮಚ್ಚು ತೆಗೆದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿದನು, ಆಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದೇನು, ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ ಕೊಟ್ಟರ ನಿನಗೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿ  ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೂನಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವನು ಕಾರ್ಪೋರೆಟರ ಆಗಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಣದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ:8/2013 ಕಲಂ.394 ಐಪಿಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-01-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-01-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 03-01-2013 gÀAzÀÄ.1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄgÉqÉØ¥Àà ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ UÁA¢üUÀAd §¸ÀªÉñÀégÀ mÁæ£Àì¥ÀÆlð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤gÀPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ £À¹Ã©£À E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ 1) J.J¸À.L (JªÀÄ) ºÉZï.¹. 616, 689, ¦¹. 1419. J.¦.¹. 228 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA.PÉJ-38/f-178 £ÉÃzÀgÀ°è oÁuɬÄAzÀ 1230 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ UÁA¢üUÀAd §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ mÁæ£Àì¥ÀÆlð JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 5 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr 5 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ DlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/- gÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.01/2013, PÀ®A 174 s¹.DgÀ.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 30-12-2012 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁqÀUÀÆ® ¸ÁB ªÀÄÄvÀÛAV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÀaÑzÁUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁqÀUÀÆ® vÀ£ÀUÉ PÀÄPÀÌgÀzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ vÀ£ÀUÉ PÀÄPÀÌgÀzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄPÀÌgÀzÀ°è CQÌ ºÁQ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÄPÀÌgÀ MAzÀÄ ¸À® ¹n ºÉÆÃqÉzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÉÆÖà ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀÄPÀÌgÀ vÉUÀAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ lªÁ®UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ£À ¸ÉÆAl¢AzÀ ¥ÀÆwð ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯É 108 CA§Ä¯ÉÊ£ÀìzÀÝ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ gÉêÀt¹zÀÝ ªÀUÉΣÉÆÃgÀ E§âgÀÄ PÀÆr alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 02/01/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á«£À°è £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÁAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.01/2013, PÀ®A 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03/01/13 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À¦üÃeÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 35 G: ªÀÄ£É PÉî¸À ¸Á: PÀªÀÄoÁt EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ ¸ÉºÉeÁzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ WÀÄqÀĸÁ§ EªÀgÀ dÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤¸Á§ RÄgÉʹ, E¸ÁäAiÀÄ®¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄįÁÛ¤¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ RÄgÉʹ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ U˸ÉƢݣÀ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°è ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CzÉ jÃwAiÀiÁV DgÉÆæ E¸ÁäAiÀÄ®¸Á§ EvÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ªÀÄįÁÛ¤¸Á§ EªÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄA¶Öà ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ MwÛgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ ¸ÉºÉeÁzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ WÀÆqÀĸÁ§, vÀ¹èA¨ÉÃUÀA UÀAqÀ E¸ÁäAiÀÄ®¸Á§, ªÉƬģÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr ©r¹ UÁAiÀÄUÀÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÀÆnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2013, PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 4 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀ ºÀÄnÖzÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ¸ÀvÀÛ £ÀAvÀgÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ J°èAiÉÆà ºÀƽnÖzÀ£ÀÄß HgÀ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ ªÁ¸À£É¬ÄAzÀ CzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ¼ÀÄ wAzÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ zÉúÀ ªÀiÁvÀæ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ©¸ÁrgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀvÀÛ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛ®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ PÁqÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄB 34, eÁwB PÀÄgÀħ, GB UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzÀåPÀëgÀÄ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î ¸ÁB ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2013, PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ gÀ« eÁAvÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: vÀÄUÁªÀA PÀnÖ vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå eÉ.¦ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀ« vÀAzÉ PÁ±À¥Áà eÁAvÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð G: ZÁ®PÀ PÀA ¤ªÁðºÀPÀ EªÀgÀÄ §¸Àì r¥ÉÆÃzÀ°è ¨sɺÀƸÀ ©¢ÝzÁgÉ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ ¤ÃªÀÅ §¤ß CAzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ½UÉ «ZÁj¹zÁUÀ «µÀ ¸Éë¹zÁÝgÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÀ« F ªÉÆzÀ®Ä PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁzÁUÀ DgÉÆæ 1) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ r«d£À¯ï PÀAmÉÆæîgï ©ÃzÀgÀ «¨sÁUÀ (F ªÉÆzÀ®Ä PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÀݪÀgÀÄ) F ªÀÄÆzÀ®Ä ¸ÉêÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ CªÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ªÀÄÄaÑ ºÁPÀ®Ä 25,000/- gÀÆ PÉýzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ gÀ« ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÀt¢AzÀ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£Á£ÀÄPÀÄ® GAmÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀå EgÀĪÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ 2)r«d£À¯ï PÀAmÉÆæîgï ©ÃzÀgÀ «¨sÁUÀ EvÀ¤UÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¨sÉÃn DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ FªÁUÀ ºÀt PÉÆlÖgÉ ªÀiÁvÀæ ¤ªÀÄä PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÀ«AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀÄvÁÛEgÀÄwÛzÀÝgÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ÉêÀÄPÁw ¢£À¢AzÀ®Ä CªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ WÀlPÀzÀ°è qÀÆånUÁV ºÀt PÉüÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÈvÀ gÀ« EvÀ¤UÉ «±ÁæAw ¸ÀºÀ E®èzÀ ºÁUÉ DgÉÆæ 3)©ÃzÀgÀ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ WÀlPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ 4] J.n.J¸ï r¥ÉÆ ©ÃzÀgÀ WÀlPÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÀt ¸À®ÄªÁV ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, F ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ «µÀ ¸Éë¹ CvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-12-2012 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÁªÀ UÀAzÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ²PÀëPÀ, ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ(JA) ¸ÀzsÀå £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉèÃAqÀgï ¥Àè¸À £ÀA. PÉJ-38/e-4449 C°è EgÀ°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ F PÀ¼ÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ 1] ªÁºÀ£À: »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉèÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA.PÉJ-38/eÉ-4449 2] §tÚ: ¤Ã° §tÚ  3] ªÀiÁzÀj: 2006 4] EAf£À £ÀA: 06E15JA40128 5] ZÀ¹ì £ÀA: 06E16¹44403 6] CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ      : 20,000/- EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2013, PÀ®A 279, 336 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2013 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ OgÁzÀ J.¦.JªÀiï.¹ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉƦ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î, fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/720 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÀ mÁ¦à£À ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹zÀÄÝ PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ mÁ¦à£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ¥Àj²°¹ £ÉÆÃr ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁ¦à£À ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹zÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è fÃ¥À ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2013, PÀ®A 279, 338, 304 [J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 04-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄeÁvÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ PÀ£ÁmÉ ªÀAiÀÄ 35 eÁw gÀrØ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ElUÁ vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ PÀ£ÁmÉ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 04-01-2013 gÀAzÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ PÉÆaAUï ¸ÉAlgï£À°èzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀævÁ¥À gÉrØ EvÀ¤UÉ §¹ì°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ C°è ¤°è¹zÀÝ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-3138£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ EmÁUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 0300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÆ£ÀPÀÄt PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/J-3053 EzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉdªÀ¨ÁÝj¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtPÀgÉrØ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀævÁ¥À gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄð¤AzÀ ¯ÁgÀ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¦üÃl zÀÆgÀzÀ ªÀgÉUÉ J¼ÉPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV zÉúÀ a¢AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯Áj ¤°è¹ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C°èAzÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁtÂPÀgÉrØ EvÀ¤UÉ ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ 108 PÀgɹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
   

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ರವೂಫ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ ಸಾ: ಮೋಮಿನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ದಿನಾಂಕ: 04-03-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿ.ಟಿ.ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ಜನತಾ ಬಜಾರ ರೊಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟಾಂಗಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋರಟಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಆರ್ 2327 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಜನತಾ ಬಜಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:30/2012 ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಭಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಸಾ: ಕೊಲ್ಲುರ ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 06-03-2012 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಅಂಬೆರೆಷ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪಾ ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ವಿಣಾ, ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ಹುಳಂಡಗೆರಾದ ಗೌಸ, ಅಯ್ಯೂಬ ಖಾನ ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾಲವಾರ ಸ್ಟೆಶನದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಇತನ ಟಂ ಟಂ ನಂ ಕೆಎ-33 1972 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾಲವಾರ ಸ್ಟೇಶನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಕೊಲ್ಲುರಿನ ರಸ್ತೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೆಗ ಹಾಗು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೆ ಟಂಟಂಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟಂಟಂ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತ ಅಂಬ್ರೆಷ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದವರಿಗೂಸಹ ಮೈಕೈಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ತಂದು ಯಾದಗಿರಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೆರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 10-45 ಪಿ,ಎಮ್, ಸುಮಾರು ಅಂಬ್ರೆಷ ಇತನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 38/2012 ಕಲಂ 279,337.338,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ :

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ದನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:06.0312 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಕ ನೀರು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೊರಗಡೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಶನ ಜಮೀಲ್ ತಂದೆ ಚಾಂದ ಸಾಹೇಬ ಸಾ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಕರೆದು ನಿನಗೆ ಹಾರ್ಟ ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ರೂಂ ತೋರಿಸುತ್ತೆನೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದರು ಅವನು ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಹಿಡಿದು ರೂಮ ನಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಬೆಡಾ ಅಂತಾ ಚಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನು ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಚುಕಿ ಸಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಶಿವಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಯವರ ಮಗಳು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 22/12ಕಲಂ 354.307.376 ಡಿ&ಎಪ,.511 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(2)3(3),3(10),3(11),3(12) ಎಸ,ಸಿ,ಎಸ,ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 01)  ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà eÁ: ºÀjd£À 02) vÀAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà eÁ: ºÀjd£À 03) ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà eÁ: ºÀjd£À 04) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà eÁ: ºÀjd£À J®ègÀÆ ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉƼɬÄAzÀ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï ªÀiÁr ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀAwUÉ ¥ÀæPÁgÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 03.01.2013 gÀAzÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß UÀzÉÝAiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2013 PÀ®A: 323, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ :03-01-2013 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁªÀ®¸Á§zÉÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁzÀ ²æêÀÄw ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ZÁAzï ªÀ:60 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:zÁªÀ®¸Á§zÉÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ 1)SÁzÀgÀ° vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ 2)gÁdªÀĺÀªÀÄäzï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï 3)ªÀi˯Á vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï 4)£ÀÆgÀĪÀĺÀªÀÄäzï vÀAzÉ §AzÉãÀªÁeï 5)§AzÉãÀªÁd vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ J®ègÀÆ eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:zÁªÀ®¸Á§zÉÆrØ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÄl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ DPÉUÉÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¨É¤ßUÉ ,vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2013 PÀ®A. 143,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ . CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÉÆüÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èèè PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÉÃj zÀÄAqÀPÉÌ PÀĽvÀÄ PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ°è vÉÆÃqÀV ©½AiÀÄ ºÀÄAd UÉzÀÝgÉ 500/gÀÆ PÉA¥ÀÄ ºÀÄAd UÉzÀÝgÉ 500/ gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÄÝ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 2 1)²æà ºÉZï. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁA ªÀAiÀiÁ: 39 eÁ: PÀªÀiÁä 2) £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÉÃnè ªÀAiÀiÁ: 43 eÁ: F½UÉÃgï E§âgÀÆ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁ°PÁåA¥ï EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1 ºÀÄAd C.Q 150-00 gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3250-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ PÀ£ÉÆìý ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á: PÉƼÀ¨Á¼À (PÉÆý ¥ÀAzÀå Dl Dr¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ) FvÀ£ÀÄ G¸ÀÄÛªÁj ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉÆý ¥ÀAzÀå Dl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ zÁ½AiÀÄ°è vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®ÄzÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.03.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 07.20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀUÁÎt ªÀB 25ªÀµÀð eÁBªÀiÁ¢UÀ GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBPÉ.UÀÄqÀ¢¤ß. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ¢AzÀ PÉ.UÀÄqÀ¢¤ßUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉAzÀÄ ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼ÉAiÀÄÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä »AzÉ ¹gÀªÁgÀzÀ «£ÁAiÀÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ-J¦-21/AiÀÄÄ-4856£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄä¯É §AzÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÀzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ ¸ÀÆgÀÄwÛvÀÄÛ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 04/2013 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.E PÁ¬ÄzÉ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.01.2012 gÀAzÀÄ 54 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ,