Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 25, 2014

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 24.04.2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà PÁªÀ°, 40 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉ PÉÆmÉßPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಈಗ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲು ಬೆಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರಣ ಕಟಾವು ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ ಕೆ..36/ಕ್ಯೂ-4649 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರು-ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹೊರಳಿಸಿದಾಗ ಸಿಂಧನೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಿಫ್ಟ ಡಿ ಝೈರ್ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆ..36/ಎಮ್-7008 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ , ¹é¥sïÖ r gÉhÄÊgï PÁgï £ÀA PÉ.J.36/JªÀiï-7008 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆqÀ¯ï vÁ:f: AiÀiÁzÀVj ಈತನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹಿತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡ ಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ  ಮುರಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಎಡಗಾಲ ಚಪ್ಪೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಎಡಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ  ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 121/14 ಕಲಂ 279,338 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ. .
                  ಮನೊಹರ್ ಕೆಸಿನೇನಿ ಟ್ರಾವೇಲ್ ಪ್ರವೇಟ ಬಸ್ಸಿನ ನಂ ಎಪಿ-28/ಟಿ. 9595 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಕೆಸಿನೇನಿ ಟ್ರಾವೇಲ್ ಪ್ರವೇಟ ಬಸ್ಸಿನ ನಂ ಎಪಿ-28/ಟಿ. 9595 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 24 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಾಬಾದದಿಂದ- ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿ.    25-04-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12-10 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲೋಗಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಮೀಪ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಎಡಬಾಜುಗೆ ಹೊಯ್ದು  ಎಡಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಸ್ಸು ಎಡಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ¸ÀAಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ದಿ:ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 22 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಉ: ಕೆಸಿನೇನಿ ಟ್ರಾವೇಲ್ ಪ್ರವೇಟ ಬಸ್ಸಿನ ನಂ ಎಪಿ-28/ಟಿ. 9595 ನೇದ್ದರ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ   FvÀ£À ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರ ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಕರಿಗೂ ಸಹಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA:   111/2014 ಕಲಂ: 279,337 .338 IPC ಮತ್ತು 187 .ಎಂ.ವಿ ಕಾಯ್ದೆCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


            ದಿನಾಂಕ;-24/04/2014 ರಂದು ಶ್ರೀ ಸಿ.ರಾಜು ತಂದೆ ಪಾಪಯ್ಯ 30 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಹರಿಜನ,ಲಾರಿ.ನಂ.ಎ.ಪಿ.-21-ವಿ-4764 ರ  ಮಾಲಿಕ, ಸಾ;-ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗರ ರಾಯಚೂರುFvÀ£À  ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯನ್ನು ಶರಣಬಸವ ಈತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಯಚೂರುಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜವಳಗೇರ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಜಕ್ಕಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನಗೆ ಬಲಪಾದ ಮತ್ತು ಎಡಪಾದದ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ  ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಲಮೊಣಕಾಲು ಕಳಗೆ ಎಲುಬು ಮುರಿದಂತಾಗಿ ಭಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ,ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 97/2014.ಕಲಂ.279,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೋಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿ.24-04-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಡದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ  ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು,ವಯ- 45ವರ್ಷ, :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಕಡದಿನ್ನಿಕ್ಯಾಂಪು, FvÀ£À ವಾಸದ ಜೋಪಡಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಜೋಪಡಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಳು ಕಡಿ,ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳು,ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮಂಚ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಲ್ಮರಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಮರಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.5,000=00,ಟಿ,ವಿ.ಫ್ಯಾನು, ಗೊಬ್ಬರ , 2-ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ,5 ಚೀಲ ನೆಲ್ಲು,2-ಚೀಲ ಜೋಳ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ.80,000=0ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಷ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಹಾನಿ ಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 04/2014 £ÉÃzÀÝgÀ° ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä FPÉUÉ FUÉÎ CAzÁdÄ 07 ªÀµÀðUÀ½AzÀ »AzÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀAiÀÄ DPÉUÉ 03 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÀªÁå¸À ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä½UÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£Á¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà PÀnÖUɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ JqÀ¨sÁdÄ, ¸ÉÆAlzÀ JgÀqÀÄ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ CvÉÛ ªÀĺÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ K£ÀÆ £ÉÆÃqÀÄwÛAiÀiÁ MzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀÄ CAvÁ ªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦ügÁå¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2014 PÀ®A: 498(J), 323, 324, 504,  ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3& 4 r.¦. AiÀiÁPïÖ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ;-24/04/2014 ರಂದು ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚೀತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. ಬಳಗಾನೂರುರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗೋನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೂಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ  1).ಕರಿಬಸಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಹೀರೆಮಠ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಜಂಗಮ,   2).ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಳವಾರ 25 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ನಾಯಕ,ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕ ಇಬ್ಬರು ಸಾ:-ದುಮತಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು3).ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮೇಠಿ 50 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ನಾಯಕ,ಸಾ;-ಪುಲದಿನ್ನಿ 4).ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಚುಮಯ್ಯ ಕಾತರಕಿ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ನಾಯಕ,ಸಾ:-ಪುಲದಿನ್ನಿ 5).ಹುಲುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಹರಿಜನ,ಸಾ;-ಗೋನ್ವಾರ.EªÀgÀÄUÀ¼À ಮೇಲೆ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ  CªÀjAzÀ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 2300/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 52-ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2014.ಕಲಂ,87 ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                ದಿನಾಂಕ:24/04/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗೋನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ  ಮಾಡಿದ ಆಯನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚೀತ ಭಾತ್ಮಿ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂ¢AiÀĪÀgÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಆಯನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಯಂಕೋಬ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಅಂಗಡಿ ವಯಾ 48 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ನಾಯಕ, ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ;-ಆಯನೂರು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು  FvÀ£ÀÄ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ¸ÀzÀjAiÀĪÀನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 420/-ರೂ.1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು 1-ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೋಬೈಲ್ .ಕಿ 500/-ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 96/2014.ಕಲಂ.78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
1)        ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ; £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁ; °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ                                                  2)  PÀÄ¥ÀàtÚ vÁ¬Ä ºÉƽAiÀĪÀÄä ªÀAiÀiÁ: 24 eÁ: ºÀjd£À G: mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ  ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁ; °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ                                                             3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÀ§ÆâgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 22 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁ; °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀPÁðj ºÀA¥À£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ°è mÁæPÀÖgïUÀ¼ÁzÀ 1) mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36 n©-3719  ¸ÀégÁeï 744FE ¤Ã° §tÚzÀÄÝ, mÁæ° ¤Ã° §tÚzÀÄÝ £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è.                                                 2) ¸ÀégÁeï 744FE ¤Ã° §tÚzÀÄÝ, £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è. EAf£ï £ÀA 431024SSF07181 mÁæ° PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ, £ÀA§gï PÉ.J-32 n-6954 3) eÁ£ïrÃgï mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36 n.©-3446 ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀÄÝ, mÁæ° £ÀA PÉ.J-36 n©-3447 ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀÄÝ,                                               4) EICHER mÁæPÀÖgï ¤Ã° §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EAf£ï £ÀA F50392 ZÁ¹ì £ÀA 921813172728 EzÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæ° EzÀÄÝ, £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è.  5) ªÀÄ»ÃAzÀæ 575 DI mÁæPÀÖgï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ, £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. Sr no; KKBC 00113GC CAvÁ EzÀÄÝ, mÁæ° £ÀA PÉ.J-36 n©-923  ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀÄÝ  £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è  C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀwÛgÀĪÁUÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ  ¥Àæ¨sÁgÀ G¥À-vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ºÁUÀÆ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA 1 jAzÀ 3£ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄÆ¢vÀ LzÀÄ mÁæPÀgïUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2014 PÀ®A RULE 44 OF KARANATAKA MINOR MINERAL CONCESSION RULE's ,1994 & 379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

          EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ 24/04/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà UÀÄr»AzÀ¯ïgÀ,ªÀAiÀÄ:27, PÀÄgÀħgÀÄ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÁåPÀgÀ£Á¼À FPÉAiÀÄÄ  ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇgÀÄವಾಗ ಆರೋಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅಗಸಿಮುಂದಿನ ,ಇತನು ಬಂದು ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಏಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಈ ಸೂಳೆಯದು ಬಹಳ ಆಗೈತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು ಬರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಮುದ್ರಿತ ದೂರನ್ನು PÉÆnÖzÀÝgÀ  ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2014 PÀ®A.323,354(J),504,506, L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                       -E¯Áè-
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2014 gÀAzÀÄ  33 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.