Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 12, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-07-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-07-2018

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 83/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 11-07=2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೊಹನ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಜಾಧವ, ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ತಾ: & ಜಿ: ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಹಣ್ಣಿನ ಟೇಲಾ ಬಂಡಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಹಾರೂರಗೇರಿಯ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುಂಪಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರೂರಗೇರಿ ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗುಂಪಾ ರೋಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಮ್-2122 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಸೋಮಲು ಜಾಧವ ಸಾ: ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 12-07-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.