Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 25, 2019

KALABURAGI DISTRICT PRESS NOTE


       ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ  ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ   ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು