Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 7, 2012

Gulbarga District Reported Crimes


20 ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊಲೆಗಾರನ ಬಂಧನ :
 ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : 1992 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕರೇಪ್ಪ ಚೌಡಾಪುರ ಸಾ: ದೇಸುಣಗಿ ಗ್ರಾಮ ಇವಳು ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವನೊಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಾಗ  ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೋರಟಗಿ ಸಾ: ದೇಸುಣಗಿ ಎನ್ನುವನು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಸಿ ನಾಗಮ್ಮಾಳ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ಬರೆದು ಕೊಡಲಾರದಕ್ಕೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೋರಟಗಿ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 15/03/1992 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ  ನಾಗಮ್ಮಾಳಿಗೆ ಕುಡಿಗೊಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಗಮ್ಮಾಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತಳ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ: ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಕರೇಪ್ಪ ಚೌಡಾಪುರ ಸಾ: ದೇಸುಣಗಿ ಹಾ.ವ. ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವಳು ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 41/1992 ಕಲಂ. 302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೋರಟಗಿ ಸಾ: ದೇಸುಣಗಿ ಇತನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 10/04/1992 ರಂದು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್.ಪಿ.ಆರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕರೀಕಲ್  ಪಿ.ಐ ಅಶೋಕ ನಗರ ರವರು ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಪರಶುರಾಮ ಹೆಚ್.ಸಿ. 87, ಯೊಗೇಂದ್ರ ಪಿ.ಸಿ. 1258, ಉಮೇಶ ಪಿ.ಸಿ. 30, ರವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ತಂಡವು ಸುಮಾರು 10-15 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೋರಟಗಿ ಸಾ: ದೇಸುಣಗಿ ತಾ: ಸಿಂಧಗಿ ಜಿ: ಬಿಜಾಪುರ ಇತನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿ ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾತಾರ, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈಯಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿ  ದಿನಾಂಕ 29/06/2012 ರಂದು ಈ ತಂಡವು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ಕೊಲೆಗಾರನಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊಲೆಗಾರನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ ಬೋರಸೆ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಶ್ಲ್ಯಾಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.   ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಪವಾರ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಎಲ್.ಪಿ.ಆರ್  ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ  ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಘೋಸಿಶಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


                                                         
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢: 07-07-2012 ªÀÄzÀågÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §ÆvÀ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¹ªÉÄAmï J¼Éî §mÉÖAiÀÄ°è J¼Éî vÀAiÀiÁj¹ EqÀ®Ä EnÖzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 ¹ªÉÄAmï J¼Éî EqÀĪÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 4000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¥ÀªÁígï eÁ: ®ªÀiÁät ¸Á: dPÀ̪ÀÄqÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ 2) ¸ÉÆêÀÄÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁoÉÆÃqÀ eÁ: ®ªÀiÁät ¸Á: dPÀ̪ÀÄqÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ 3) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ PÀ¸ÀÆÛgÉ¥Àà eÁ: ®ªÀiÁät ¸Á: dPÀ̪ÀÄqÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¨sÀUÀvÀ¥Àà @ AiÀĪÀÄ®¥Àà eÁ: ®ªÀiÁät ¸Á: dPÀ̪ÀÄqÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁmÁ J.¹.E £ÀA PÉJ 36/ 7864 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÉÆç ªÀAiÀiÁ; 24 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2012 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                      ¢£ÁAPÀ: 06.07.2012 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà 5 d£ÀgÀÄ VæÃ£ï ¥ÁPÀð ¨Ágï & gɸÉÆÖgÉAmï £À PËAlgï £À°è §AzÀÄ 5 ©ÃAiÀÄgï ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀÄ £ÀAvÉ Hl ªÀiÁr D d£ÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¨Ágï ºÉÆgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¥Á£ï ±Á¦£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ VæÃ£ï ¥ÁPÀð ¨Ágï £À ¸À¥ÁèAiÀÄgï G¥ÉÃAzÀæ  PÀÆqÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨Ágï £À PÁA¥ËAqï  M¼ÀUÀqÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ°è E§âgÀÄ G¥ÉÃAzÀæ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀiÁ:21 ªÀµÀð, eÁ:¥ÀzÀä¸Á° G:VæÃPï¥ÁPÀð ¨Ágï& gɸÉÆÖÃgÉAmï£À°è ¸À¥ÁèAiÀÄgï ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁ.ªÀ ºÉÆmÉïï VæÃ£ï ¥ÁPÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ©r¸À®Ä §A¢ÃAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢zÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2012 PÀ®A:504, 323, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
            ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀqÀ¥Àzï, ªÀ:33, ¯Áj qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀqÀ¥Àzï, ªÀ:22 ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÄ.¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀgÁd ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ  C°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ £ÁªÀÅ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ EzÀgÀ°è ¤ÃªÀÅ §gÀ¨ÉÃrj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ   ¸ÉÆAlPÉÌ §qÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2012 PÀ®A 504,324 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ gÀAeÁ£À¸Á§ eÁ: ªÀÄĹèA G: DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36/5885 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2012 gÀAzÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ  ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉ  ªÀiË£Éñï PÁ¥ÉÃAðlgï  CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JqÀ¨ÁdÄ ¤AvÀ  ¤ÃgÀªÀiÁ£À« ¹zÀÝ gÉÆÃqï ¥ÉæöʪÀÄj ¸ÀÆÌ¯ï §¸ï £ÀA: PÉ.J¯ï. 13/r-3663 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀzÀ°è lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄ»§Æ§£À ºÀuÉUÉ  ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV E¯ÁeÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ gÀAeÁ£À¸Á§ 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ZÁ®PÀ ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/12 PÀ®A 279,304 (J)   L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
                ¢£ÁAPÀ: 06-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ¼À- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄ¹Ì PÁæ¸À ªÀÄÄAzÉ ªÀĺÀäzï C° vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§, PÀqÉÆØÃtÂ, eÁ:ªÀÄĹèA, 40 ªÀµÀð, G:¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä, PÀ«vÁ¼À  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ C©Ã§ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36, PÀÆå- 8914 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀAzÀUÀ¯ï §¸À¥Àà£À ¨sÀvÀÛzÀ UÉÆÃqÁ£ï PÀqÉUÉ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆgÀnzÁÝUÀ JzÀgÀÄ -UÀqɬÄAzÀ D¥É DmÉÆà £ÀA : PÉ.J.36, 9384 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ , §®¥ÀPÀÌrUÉ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀĤUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï dPÀªÀiïUÉƽ¹ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2012 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹/ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 06.07.2012 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ FgÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀiÁ:20 ªÀµÀð , eÁ:ªÀiÁ¢UÀ (J¸ï¹), G:PÀÆ° ¸Á:¹zÁæA¥ÀÄgÀ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ °AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ²æäªÁ¸À J®ègÀÆ ¸Á: :¹zÁæA¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  F 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr Væãï¥ÁPÀð ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï, ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  C°èUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV  ©ÃAiÀÄgï PÀÄrzÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Ágï£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¥Á£À¸Á¦£ÀªÀ¤UÉ 10 gÀÆ; PÉÆlÄÖ 5 »ÃgÀ UÀÄlPÁ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ DUÀ ¥Á£À±Á¥ï CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ  4 UÀÄlPÁUÀ¼À£ÀÄß  PÉÆqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ FgÉñÀ£ÀÄ 5 UÀÄlPÁ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ  Væãï¥ÁPÀð ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï, £À ¸À¥ÁèAiÀÄgï §AzÀÄ 5 UÀÄlPÁ §gÀĪÀ¢®è. 4 §gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ DUÀ ¤Ã£ÀÄ £À«Ää§âgÀ ªÀÄzÉå KPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÉà JAqÀÄ ¸À¥ÁèAiÀÄgï FvÀ¤UÉ zÀ©âzÀÄÝ DUÀ ¸À¥ÁèAiÀÄgï £ÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ zÀ§ÄâwÃAiÀiÁ JAzÀÄ ºÉý PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ  ºÁUÉà ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ  ¸À¥ÁèAiÀÄgï £ÀÄ FgÉñÀ£À£ÀÄß UÉÃmï  M¼ÀUÀqÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ VæÃ£ï ¥ÁPÀð ¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀUËqÀ £ÀÄ  §AzÀÄ D ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄÝ §ºÀ¼À  DVzÉà UÉÃmï ºÁQ ºÉÆrj¯Éà CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DUÀ ¸À¥ÁèAiÀÄgï UÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ  ,GgÀĪÀªÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ.UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®A: 143, 147, 148, 114, 504, 323, 324 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (10) J¸ï¹/J¸ïn AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è lªÀiÁmÉ AiÀÄAPÀ¥Àà£À qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ: 35, eÁ: G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À2) ±ÀgÀuÉUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ºÉƸÀUËqÀæ ªÀ: 35, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À3) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç ¸ÀdÓ£ï ªÀ: 30, eÁ: UÁtÂUÉÃgï G: ¥sÉÆÃmÉÆà ¸ÀÄÖrAiÉÆà ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À 4) ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸ÀAf ªÀ: 60, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ 5) §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ UÀÄgÀ£ÀUËqÀ UÀÄAd½î ªÀ: 40, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À 6) ¹gÁeï¥ÁµÀ vÀAzÉ PÀjÃA¸Á¨ï ªÀ: 40, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 3000/.-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 10-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà PÉÆ®¨Á¼À ªÀAiÀÄ:45 MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: bÀvÀæ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÀÄ bÀvÀæ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä§rzÀ ±À§Ý PÉý, ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀÄ £ÉÆrzÁUÀ C°è QæµÀÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw zÁ¸ÀgÀ 25ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ, ¤£Àß eÉÆvÉ ¸Àé®à ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢zÉ, ¸Àé®à CZÉ ¨Á CAvÀ ºÉýzÀÀ£ÀÄ, DUÀ DPÉAiÀÄÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ   ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ gÉÆÃrUÉ §A¢zÀÄÝ, C°è DgÉÆæ £ÀA. 2 jAzÀ 5 gÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ DUÀ QæµÀÚ FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄQëöäUÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ¨Á, ¤£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ, C°èzÀÝ DgÉÆæ £ÀA.2 jAzÀ 5 gÀªÀgÀÄ FPÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É §gÀ¢zÀÝgÉ, fæ£À°è JwÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©qÀÄ CAvÁ CªÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀgÀÄ, DUÀ «dAiÀÄ®QëöäAiÀÄÄ £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, J¯Áè DgÉÆægÀÄ «dAiÀÄ®QëöäAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À ºÀƪÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr ºÁQ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ºÉÆgÀUÉ ©nÖgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAR: 06.07.2012 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/12 PÀ®A. 363,109,506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              zÉêÀgÁeï vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀ: 27, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆüÀ¨Á¼À FvÀ£ÀÄ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆüÀ¨Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ («Ä°Öç) ªÀ: 35, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀzÀælV FvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä£ÁVzÀÄÝ, FgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà @ AiÀÄAPÀtÚ VgÉrØ ªÀ: 32, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆüÀ¨Á¼À FvÀ£ÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ zÉêÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÁeï vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀ: 27, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆüÀ¨Á¼À  EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£ÀÄì DVzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr DPÉAiÀÄ£ÀÄß  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, G½zÀ d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ FUÀ¯Éà ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ vÀ¯É PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƼÀ¹, PÀnÖUɬÄAzÀ §® ªÉÆtPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ,   ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ  CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A 448, 324, 323, 504, 506, 354, 109, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀzÀPÀëëuÉ PÁAiÉÄÝ:-
         AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÉÃUÀ®è¥Àà eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀĸÀì 28 GzÀÆåUÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: eÁAvÁ¥ÀÆgÀ..FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀgÉÃUÀ®è¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà PÀÄjAiÀÄgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À. EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÁæzÁ¬ÄPÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ DPÉUÉ  ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ £ÀgÉÃUÀ®è¥Àà, ªÀiÁªÀ ©ÃgÀ¥Àà & CvÉÛ ¸ÉÆêÀĪÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ DPÉUÉ  QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ E°èUÉ 2 wAUÀ¼À »AzÉ DPÉAiÀÄ 7 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀgÀÄ ¢: 04/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ eÁAvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ DPÉUÉ  ªÀgÀzÀPÉëuÉ gÀÆ.50,000/-ªÀÄvÀÄÛ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á, vÀgÀ¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/12 PÀ®A.323,498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ r.¦.3 & 4 PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ¸Á§, 45 ªÀµÀð, eÁ-¦AeÁgï, G:-UÁ¢ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: ºÀ¼É UÉÆãÁégÀ, ºÁ.ªÀ. ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA. 106 gÀ°è MAzÀÄ ºÉÆ® EzÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è 1) CZÀÑAUÀ, vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, 50 ªÀµÀð, eÁ-ºÀjd£À2) PÀÄPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ PÀgÉAiÀÄå, 35 ªÀµÀð, eÁ-ºÀjd£À, 3) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, 30 ªÀµÀð, eÁ-ºÀjd£À,J®ègÀÆ ¸Á:ºÀ¼É UÉÆãÀªÁgÀ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀÄ ºÁQ ªÀQîjAzÀ CªÀgÀÄUÀ½UÉ  £ÉÆÃnøÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÆ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¹gÀĪÀÅ¢®è.
               ¢£ÁAPÀ 06-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ¸Á§, ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ £ÉÆÃnøï eÁjPÁgÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj DgÉÆæüvÀjUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ §AzÀ £ÉÆÃnøïUÀ¼À£ÀÄß eÁj ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃnøÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖgÀÆ ¹éÃPÀj¸ÀzÉà ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ, CªÀgÀ°è CZÀÑAUÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ¸Á§,  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ   PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, PÀÄPÀÌAiÀÄå EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §®UÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ JzÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀÄwÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®Ä©UÉ §®ªÁV UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀ£À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ UÉÆãÁégÀ UÁæªÀÄzÀ gÀdÄÓ¸Á§ vÀAzÉ §qɸÁ§, 55 ªÀµÀð, eÁ-¦AeÁgï, G-PÀÆ°, ªÀÄvÀÄÛ §qɸÁ§ vÀAzÉ CdÄð£ÀAiÀÄå, eÁ-ºÀjd£À, E§âgÀÆ ¸ÉÃj   ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹zÁUÀ   ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ EAzÀÄ G½¢AiÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2012 gÀAzÀÄ 87  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-07-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 07-06-2012


ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 111/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ: 06/07/2012 ರಂದು 1300 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆಶೋಕ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವ/23 ವರ್ಷ ಸಾ/ಶಮಶಾರಪೂರ ವಾಡಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 02/07/2012 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೇಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ.ಎ/39 ಜೆ/4641 ಆ/ಕಿ. 15,000/- ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಹಸಿಲ ಕಛೇರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಮೂಟಾರ ಸೈಕಲ ಇರಿಲಿಲ್ಲ , ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೂಡಕಾಡಿ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೂಡಲು ವಿಳಂಬ ವಾಗಿದೆ . ಸದರಿ ಮೂಟಾರ ಸೈಕಲ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಲಂಡರ ಇದ್ದು ಅದರ ಇಂಜಿನ ನಂಬರ. ಹೆಚ್.ಎ 10ಇಎಎಹೆಚ್.ಬಿ.80532 ಚೆಸ್ಸಿಸ್ ನಂಬರ-ಎಮ್.ಬಿ.ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಎ10ಇಜೆಎಹೆಚ್.ಬಿ29922 ನೇದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 75/12 ಕಲಂ ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ 06/07/2012 ರಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಮೋರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗಸಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಬರೆದುಕೋಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಸಿಪಿಸಿ-1311, 1723, 940 ರವರೊಂದಿಗೆ ಮೋರಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀರಂಗ ನಿಗಲೆ ಸಾ!! ಮೋರಖಂಡಿ ಇತನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 350, ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರವುಳ್ಳ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 89/12 ಕಲಂ 498 (ಎ), 323, 504, 506 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 06-07-2012 ರಂದು 2030 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಿಮಳಾ ಭಾಸ್ಕರ ಗಂಡ ಡೇವಿಡ್ ಉ: ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ, ಸಾ: ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆದಂರೆ ದಿನಾಂಕ 06-07-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 0800 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ ಕಾಲೋನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗಂಡ ಡೇವಿಡ ಈತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನೀನು ವಗರ್ಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬೀಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಅಂದಕೊಂಡಿದಿಯಾ, ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ನೀನಗೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಖತಮ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾರತ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಇವಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಜೆಮ್ಸ, ನೋಹನ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ರವರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಗಂಡ ಡೇವಿಡ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆದು ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 77/12 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ: 06-07-2012 ರಂದು 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಬೆಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಂಬೆಸಾಂಗ್ವಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲಿಂದ ಫಿಯರ್ಾದಿ ಸಂಬಾಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಜಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಬೈಕನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಟವರ  ಕೇಬಲ್ ವೈಯರ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ,  ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ  ವಸ್ತುಗಳ  ವಶ
ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ  ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ  ಘಟಿಸಿದ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಟವರಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್  ವಾಯರ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೊಪಿತರ  ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ ಸಿಪಿಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 1) ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾಸು) ವಿವಿ ಠಾಣೆ 2) ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾಸು) ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ, 3) ಶ್ರೀ ಭೋಜರಾಜ ರಾಠೋಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಫರಹತಾಬಾದ  4) ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಕೊಳ್ಳಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಅವಿ) ವಿವಿ ಠಾಣೆ, ಪ್ರಬೇಶನರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರುಗಳಾದ  ಬಾಳಪ್ಪ ಎಸ್ ತಳವಾರ ಮತ್ತು ಹಸೇನ ಭಾಷಾ  ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶಿವಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಸಿ, ದೇವಿಂದ್ರ ಪಿಸಿ,. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಿಸಿ, ಸುಬ್ಬುನಾಯಕ ಪಿಸಿ, ಅಶೋಕ ಪಿಸಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪಿಸಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪಿಸಿ, ಅರ್ಜುನ ಪಿಸಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಿಸಿ, ಶಂಕರ ಹೆಚ್.ಸಿ  ರವರು ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ6/7/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ನದಿಸಿನ್ನೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಟಾವರನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್  ವೈಯರದ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ  ಕಳ್ಳತನ  ಮಾಡುವ 1) ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಸಂಗು ಪಾರದಿ ಸಾ// ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2) ವಿಜಯಸಿಂಗ ತಂದೆ ಅಮರಸಿಂಗ ಸಿಕಲಗಾರ  ಸಾ// ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 3) ಜೀತಸಿಂಗ ತಂದೆ ಚಂದುಸಿಂಗ ಸಿಕಲಗಾರ  ಸಾ// ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ 4) ಕಿಶನ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ  ಸಾ// ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಈ 4 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
          ಸದರಿ ಆರೊಪಿತರು ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸುಮುತ್ತಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬಾಯಿಲ ಟಾವರನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಕೇಬಲ್ ವಾಯರ ( ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ) ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿನ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ  ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು  ಆರೊಪಿತರಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಲಾದ ಸುಮಾರು 13 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 6 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ, ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಟವರನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮೊಬಾಯಿಲ ಪೊನಗಳು, ಕಳವು ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಅಟೋ ರೀಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 3998, ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ವಗೈರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಆರೊಪಿತರು ಫರಾರಿ ಇದ್ದು ಫರಾರಿ ಇರುವ ಆರೊಪಿತರಾದ 1) ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಧನು ಪಾರದಿ, 2) ರಘು ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಪಾರದಿ 3) ಪದ್ಮು ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಪಾರದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ// ದರ್ಗಾಶಿರೂರ 4) ಲಗಮು ತಂದೆ ಚಂದು ಪಾರದಿ ಸಾ// ಝಳಕಿ  ಇವರ ದಸ್ತಗಿರಿಗಾಗಿ ಜಾಲ ಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಟವರಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಪರ ವೈಯರ ಕಳ್ಳತನ  ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ.ಅಂಬುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುರುನಾಥರಾವ ಸುತ್ರಾವೆ ಸಾ: ರಾದಾ ವಿಟಲ್ ಕುಂಜ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ  ಖೂಬಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 06-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ  ಸಂಗೀತಾ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ಎಂಟು ತೊಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅ.ಕಿ.2,00,000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:94/2012 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.