Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 20, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
                 ದಿನಾಂಕಃ19-02-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲರಾಜ ದೇವರಖದ್ರಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಯುಚೂರು ರವರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ. ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಥ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ  ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1524/1 ಒಟ್ಟ 5-12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದು.ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪೈಕಿ 1-12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ¸ÀÆgÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÁAzÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸ÁB gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 21 ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ/ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ರಿಂದ 21 ರವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಪೌರಾಯುಕ್ತಕರು ರಾಯಚೂರುರವರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ/ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ರಿಂದ 21 ರವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರೊಡನೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಬದ್ದತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ಸರಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ / ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ರಿಂದ 21 ರವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಚೆಂಜ್ ಡೀಡ್ ಮೂಲಕ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಖಾತಾ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ರವರು ಸರಕಾರಿದ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಖೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ರಿಂದ 21 ರವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಪೌರಾಯುಕ್ತಕರು ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು 20 ಖಾಸಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುಂತೆ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 32/2015 ಕಲಂ 192(ಎ) ಕ್ರ.ಸಂ. 1, 2, 3,4, 6, 7, 8 ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ಮತ್ತು 420, 468, 471 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
            ದಿ.19.02.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 07-45 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆಪೇಟೆಯ ಮುಟ್ಟೂರ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  gÉúÀªÀÄ£ï ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 40 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á ºÀ¼É¥ÀmÉ ªÀÄÄzÀUÀ®è FvÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು, ಮೋಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಲಿಂಗಸೂಗರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮುದಗಲ್ಲ ಠಾಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ & ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿಯಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3410 /- ರೂ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು & ಒಂದುನೋಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾನಾಮೇಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2015 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
            ¢£ÁAPÀ:-19-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1445 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1. £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ vÁ|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.2 zÉÆqÀØ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á||£ÁUÀ£ÀzÉÆrØ vÁ|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ wªÀÄägÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj EgÀĪÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgÀ£ÀÄß DAzÀæzÀ PÀȵÀÚ¢AzÀ vÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA.1 FvÀ¤UÉÉ »rzÀÄ, DgÉÆæ £ÀA. 2 EªÀgÀÄ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆævÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è 500 UÁæA. ¹,ºÉZï,¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ.300=00. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®ÄzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2015 PÀ®A. 273, 284 L¦¹ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2015 gÀAzÀÄ           116 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,200 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-02-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-02-2015

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ C¤Ã® £ÀªÀ®¸À¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: aªÀÄPÉÆqÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAQ£À°è ¸Á® ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà F ªÀµÀð ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃwAiÀĪÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀºÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ F ªÀµÀð »AUÁUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÁgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ §AiÀÄ®Ä ¨sÀÆ«ÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ ¸Á®ªÁVzÉ F ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É §A¢¯Áè ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀºÀ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÁVzÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ aAvÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §UÉÎ KPÉ aAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛj JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ zsÉÊAiÀÄð ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀªÀjUÉ PÀgÉzÁUÀ CªÀgÀÄ ¸Á®zÀ aAvÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤ÃªÀÅ Hl ªÀiÁrPÉƽî JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆAArzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É 6:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀAqÀ C¤Ã® gÀªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ¨sÁzɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀØ zÀAlPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ qsÉA¥É, «ÃgÀ§¸À¥Áà qsÉA¥É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆåÃw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÀiÁgÀÄw gÀªÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀgÀÄ UÀAqÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸Á®zÀ ¨sÁzɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀåºÀvÉä ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ, CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 19/2/15 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತರಾದ  ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಸಿದ್ಧಾರೋಡ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕುಂಬಾರ ಎಂಬುವರ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ  ಮಲ್ಲಿಸಾಬ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂಡಾ ಎಕ್ಟೀವ ಕೆಎ. 32 ವಿ 5315 ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಸಿಮೇಯ ಜವಳಿ ಧಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ  ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಘಾತದಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಕಾನಶೆಟ್ಟಿ  ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಇವರುಗಳ ತಲೆ ಒಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಇವರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಹಾಗೇ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 19.02.2015 ರಂದು ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪ ಸಾಲೋಡಗಿ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ  ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸನಲ್ಲಿ ಕೇಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಶಾಹಾ ಬಜಾರ್ ಕಲಬುರಗಿ  ಈತನೊಂದಿಗೆ ಚಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ ಹಣ ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟೀಯಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಕೆ.ಎ33ಎಲ್999 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ನಾಗರಾಜ ಈತನು ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೇವರ್ಗೀ ಹೊರವಲಯದ ಸಂಪತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 06:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ.ಎ32ಎಫ್1625 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಸ್‌ನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ನಾಗರಾಜ ಈತನು ಕೂಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನಾಗರಾಜ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಗೊಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್ ಸಾ|| ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ ೦1.2.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 02.02.2015 ರ ಬೇಳಗ್ಗಿನ  06:00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ನಂ ಕೆ.ಎ37ಆರ್‌2729 ಅಂ.ಕಿ  24.000/-ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 42/2015 ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ:
19-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨sÀAqÁæ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.¹. 129, 160, 323 J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¨sÀAqÁæ¼À HgÀ ªÀÄÄAzÉ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¹QÌ©zÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄÆ£ÀÆ¸ï «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 62 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ¨sÀAqÁæ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 310/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. F §UÉÎ ¸ÀAeÉ 6:30 jAzÀ 7:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 31/2015  ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಹಿತ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ:.  
ದಿನಾಂಕ-19-02-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕಮಲೇಶ ತಂದಿ ಉದಯ ಸಿಂಗ್ ಲಾವಾ ವಯಆ- 36 ವರ್ಷ ಜಾತಿ- ರಜಪೂತ ಉ- ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ. ಮಹೇಂದ್ರಗಡ ತಾ. ಸಾಹಡಾ ಜಿ- ಬಿಲ್ವಾಡ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಬೆಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರಿಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲೆಂದು ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನವರಾದ ಟೋನು ತಂದಿ ಬನಸಿಸಿಂಗ್ ರಕಸಪೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈಗ್ಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ದು ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಐಸ್ ಕ್ರಿಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ-19-02-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಟೋನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಸಾಲುಂಚಿಮರದ ಕಡೆಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರಿಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲೆಂದು ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರಿಂ ಬಂಡಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ರವಿನಗರ ದಾಟಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರದ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಟಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಕಾರಟಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.ಎ 01 ಡಿ- 5428 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಬಂಡಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಟೋನು ಈತನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ಗಾಲಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಟೋನು ಈತನಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕರಳುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಲಾರಿಯ ನಂಬರನ್ನು ವಾಹನಗಳ ಬೆಳಗಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಶರಣಪ್ಪ ತಂದಿ ಮುರಡ ಬಸಪ್ಪ ರಾಂಪೂರ ಸಾ. ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
3) ಹನುಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 9/2015 ಕಲಂ. 454, 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.

ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಜಹಗೀರಗೂಡದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾದ್ಯಾಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ.  ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:    18-02-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ತಾವೂ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಚಾರಕಿ ಯವರಾದ ಯಂಕವ್ವ ರವರು ಬಂದು ಶಾಲೆಯ ಬಿಗ ತೆಗೆದು  ಶಾಲೆ ಮುಗಿನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲದ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 19-02-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಚಾರಕರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಜಹಗೀರಗೂಡದೂರ  ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲೆಯ ಆರೂ ಕೊಠಡಿಗೆ ನೋಡಲು ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ ಮುರಿದು ಬಾಗಿಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಜಜ್ಜಿ ರೂಮನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಬಿರೋವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ  ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೀಲಿ ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಲಿನೋವಾ ಕಂಪಣಿಯ ಟ್ಯಾಬಲೇಟಗಳು ಅ.ಕಿ.40000=00 ರೂ/  ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿಯ  ಬಾಗಿಲದ ಬೀಗ  ಮುರಿದು  ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ  ಒಂದು ಒಂದು ಹೈಪವರ್ ಎಕ್ಸಎಲ್ ಇನ್ವೈಡರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅ.ಕಿ.=10000=00 ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯ ವರ್ಚೂಮ್ ಲ್ಯಾಬ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 40 ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮಸಾಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಮಾನಿಟರ್ ಅ.ಕಿ. 50,000=00 ರೂ/-ಹಾಗೂ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು  ಒಂದು ಯು.ಪಿ.ಎಸ್, ನಂ: ಬಿ.1410113 ನೇದ್ದು ಅ.ಕಿ-15000/-ರೂ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಲ್ಯಾಪಟಾಪ [ಟ್ಯಾಬಲೇಟನ] ಚಾರ್ಜರ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಅ.ಕಿ-400/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್-115400/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು  ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 18-02-2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 05-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 19-02-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಳುವಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :-  40/2015 PÀ®A; 379 L¦¹ :-   ¢£ÁAPÀ: 19/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀÀgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà gÁdgÉrØ ¸Á; ®QëöäãÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj, gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ; 17/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ «zÁåPÁA¥ÉèÃPÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ UÀzÀݯÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß CAV ªÉÄîÎqÉ eÉé£À°ènÖzÀÝ ªÉƨÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°®è £Á£ÀÄ vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ UÁæöåAqÀ ¥ÉæöÊA ªÉÆèÉÊ® £ÀA; 9972245544, L.JªÀiï.L £ÀA; 356554/06/191504/3 C;Q: 12000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 21500/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. F §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÀ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt £À£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁå¢.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2015 PÀ®A; 379 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 19/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ; 44 G; MPÀÌ®ÆvÀ£À eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ®QëöäãÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj, gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ; 17/02/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 11 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ «zÁåPÁA¥ÉèÃPÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ UÀzÀݯÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß CAV ªÉÄîÎqÉ eÉé£À°ènÖzÀÝ ªÉƨÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°®è £Á£ÀÄ vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ UÁå¯ÁQë PÉÆÃgÀA¥ÉæöÊA ªÉÆèÉÊ®, ªÉÆèÉÊ® £ÀA; 9448251451, 8904274099 L.JªÀiï.L £ÀA; 357386062372281 C;Q: 7000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 25300/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt, EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÀ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt £À£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁå¢.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2015 PÀ®A; 379 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 19/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄ®¥Àà ªÀAiÀÄ; 38 G; PÉ.E.© ¯ÉÊ£ÀªÀÄ£À ¸Á; ºÀjd£À ¸Á; ¯ÁqÉÃdUÀ°è AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 16/02/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸À¤vÁ ¨ÉÃPÀjUÉ ºÉÆÃV ¨Éæqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ UÀzÀݯÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨Éæqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¥ÁåAl JqÀUÀqÉ eÉé£À°ènÖzÀÝ ªÉƨÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°®è £Á£ÀÄ ¨Éæqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ¸ÉƤ JPÀì¦æAiÀiÁ E-1 ªÉÆèÉÊ®, ªÉÆèÉÊ® £ÀA; 9686631188, 8095141999 L.JªÀiï.L £ÀA; 353850062001962 C;Q: 4500/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 19400/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt, EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÀ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ £À£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÀÆgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀUÀj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2015 PÀ®A; 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 19/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ C£ÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ; 23 G; ªÁå¥ÁgÀ eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¥ÉÃoÀ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 17/02/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÖñÀ£À gÉÆÃqÀ£À°ègÀĪÀ mÉAV£ÀPÁ¬Ä CAUÀrAiÀÄ°è mÉAV£ÀPÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ UÀzÀݯÁVzÀÄÝ d£ÀgÀÄ £À£Àß MvÁÛrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ mÉAV£ÀPÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß CAVAiÀÄ ªÉÄð£À eÉé£À°ènÖzÀÝ ªÉƨÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°®è £Á£ÀÄ mÉAV£ÀPÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ªÉÆÃlgÀ¯ÉÆà ªÉÆÃmÉÆÃf ªÉÆèÉÊ®, ªÉÆèÉÊ® £ÀA; 9739303000, 9035386170 L.JªÀiï.E.L £ÀA; 359296059145145 C;Q: 10500/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 16350/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÀ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ £À£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁå¢.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2015 PÀ®A; 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 19/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ; 53 G; MPÀÌ®ÆvÀ£À eÁ; «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á; «±ÀégÁzÀå £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 17/02/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀĨsÁ¸À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÀÆ«£À CAUÀrAiÀÄ°è ºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ UÀzÀݯÁV £ÀÆPÀÄ £ÀÄUÀίÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀÆ«£ÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ £À£Àß CAVAiÀÄ ªÉÄð£À eÉé£À°ènÖzÀÝ ªÉƨÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°®è £Á£ÀÄ ºÀÆ«£À ºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ¸ÁåªÀĸÁAUÀ UÁå¯ÁQë PÉÆÃgÀ ªÉÆèÉÊ®, ªÉÆèÉÊ® £ÀA; 7406971603 L.JªÀiï.E.L £ÀA; 357089057695993 C;Q: 10500/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 27450/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÀ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ £À£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁå¢.
        
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA. 45/2015 PÀ®A; 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 19/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ ²ªÀgÁdgÉrØ £Á®ªÁgÀ ªÀAiÀÄ; 25 G; SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ®QëöäãÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 17/02/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 11 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀtÂÚ£À CAUÀrAiÀÄ°è ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ UÀzÀݯÁV £ÀÆPÀÄ £ÀÄUÀίÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¥ÁåAn£À JqÀ eÉé£À°ènÖzÀÝ ªÉƨÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°®è £Á£ÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ¸ÁåªÀĸÁAUÀ UÁå¯ÁQë UÁæöåAqÀ ªÉÆèÉÊ®, ªÉÆèÉÊ® £ÀA; 9902394123, 9663577555  L.JªÀiï.E.L £ÀA; 359843050181833 C;Q: 10500/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 18600/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ £À£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁå¢.
  
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2015 PÀ®A; 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 19/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. vÀļÀÄd¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ; 39 G; ²PÀëPÀgÀÄ ¸À¥Ëæ±Á¯É §¸ÀªÀAvÀ¥ÀÆgÀ eÁ; £Á¬ÄAzÁ ¸Á; zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 17/02/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÁA¢ü ZËPÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉƸÀA© UËqÀgÀ ºÀtÂÚ£À CAUÀrAiÀÄ°è ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ UÀzÀݯÁV £ÀÆPÀÄ £ÀÄUÀίÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ £À£Àß CAVAiÀÄ ªÉÄð£À JqÀ eÉé£À°ènÖzÀÝ ªÉƨÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°®è £Á£ÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ¸ÁåªÀĸÁAUÀ UÁå¯ÁQë UÁæöåAqÀ-2 ªÉÆèÉÊ®, ªÉÆèÉÊ® £ÀA; 9481001463, 9035392503  L.JªÀiï.E.L £ÀA; 353202061645599 C;Q: 14500/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 19000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ £À£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁå¢.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2015 PÀ®A; 379 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 19/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥À ©ÃgÀ£Á¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ; 40 G; SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á; qÁ; ©Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 17/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¸ÉÖñÀ£À JjAiÀiÁzÀ CgÀtå E¯ÁSÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀ®èAUÀr  ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ UÀzÀݯÁV £ÀÆPÀÄ £ÀÄUÀίÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ £À£Àß CAVAiÀÄ ªÉÄð£À JqÀ eÉé£À°ènÖzÀÝ ªÉƨÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°®è £Á£ÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ¸ÁåªÀĸÁAUÀ UÁå¯ÁQë PÉÆÃgÀ-2 ªÉÆèÉÊ®, ªÉÆèÉÊ® £ÀA; 9591672221, 9483615117  L.JªÀiï.E.L £ÀA; 354797068085755 C;Q: 6500/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 17400/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀÝjAzÀ £À£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁå¢.


UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/15 PÀ®A. 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦¹:- ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®vÁ UÀAqÀ «dAiÀÄ ¥ÀªÁgÀ £ÀrºÁ¼À vÁAqÁzÀ°è ¢£ÁAPÀ 10-09-2014 gÀAzÀÄ 5 ¦.JAPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉêzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2015 PÀ®A 279,304(J) L¦¹:-¢£ÁAPÀ:27/01/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ eÉÆüÀzÀrV UÁæªÀÄ¢AzÀ eÉÊAiÀÄUÁæAPÉÌ PÉ.J.33 Dgï 1467 »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀwÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÆqÀÆgÀÄ PÁæ¸À£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ¹ÌqÀ DV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ©lÄÖ  NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£À ZÁ®PÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¢£ÁAPÀ:27/01/2015 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ zÁR°¹zÀÄÝ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸ÀĪÀAvÉ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀÝzÀjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¢£ÁAPÀ:28/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02.02 UÀAmÉUÉ §¼ÁîjAiÀÄ «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ F ¢£À ¢£ÁAPÀ;01-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11.40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀÈPÀvɬÄAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA§«¹zÀÄÝ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîªÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ PË® §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2015 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÄÝ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj f¯ÉèUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVjgÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÀqÀvÀªÀÅ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀzÀÝAiÀÄ°è §gÀÄwzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¦¹-222 gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-02-2015 gÀAzÀÄ 5 ¦JªÀiï PÉÌ  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ PÀqÀvÀzÀ ¸ÁgÁA±À.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2015 PÀ®A.279,338 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 19/02/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöät ©zÀgÁt ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ lA,lA, £ÀA§gÀ PÉ,J 33 5086 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©gÁ¼À © UÁæªÀÄ¢AzÀ §½ZÀPÀæ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£É zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÁAiÀÄ̯ï ZÀlß½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÉÃAzÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lA,lA, UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ lA,lA, M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¸Á§tÚ ªÀAiÀiÁ: 11 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ PÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ