Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 4, 2015

Kalaburagi District Reported Crimes.

ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ  : ದಿನಾಂಕ 04.09.2015 ರಂದು 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿಯಾರ್ಧಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಿಕೃತ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ವಯಾ|| 34 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಅವರಾದ ಇವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ದಿ: 04.09.2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಖಂಡಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದವರು ಖಂಡಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕೆ ತಾವು ಉಟ್ಟಿದ್ದ ದೋತರದಿಂದ ಊರಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತನಗಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವುತಾಳಲಾರದೆ ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳದೆ ಮುಂಜಾನೆ 08:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 09:00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಊರಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲು ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕುಅಂತ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯುಡಿಆರ್ ನೇದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

Raichur District Reported Crimes

                                                                                             
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                                 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ:03.09.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುನ್ನಾ ಬಾಷ ತಂ: ಮೊದೀನ್ ಸಾಬ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಪೋತಗಲ್ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ36  EH 0375 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಂದ್ರಬಂಡಾ -ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ 7 ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಎಡಹಣೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಎಡ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮೂಕ ಪೆಟ್ಟು, ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2015 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ಪಿರ್ಯಾದಿ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀĤ PÀ®¸À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄ ತಮ್ಮನಾದ ಅಮರೇಶನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ  1) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 40 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ಈತನ ಮಗಳಾದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದ್ದು UÀAqÀ ºÁUÀÆ G½zÀ 5 d£À ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಂದೆಯಾದ ಯಂಕಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಣಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಂಕಪ್ಪನು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಈಗ ದಿನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋದ ನಂತರ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಮನಪ್ಪನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಮ್ಮನಾದ ಅಮರೇಶನು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಪೋನಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 03-09-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂಧು ಏಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರಿಘಾದರು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಅರೋಪಿ ನಂ 01 ಈತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಳು ನನಗೆ ಅಂಬಮ್ಮಳು ಕೈಯಿಂದ ಗುದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬಳೆಯ ಚೂರು ನನ್ನ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಯಂಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೋಡೆದು ಜೀವದ ಬೇದರಿ ಹಾಕಿದರು ಕಾರಣ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ªÉÄðAzÀ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ 206/15 PÀ®A.143, 147, 504, 323, 325, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹      CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:-04/09/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-00 UÀAmɬÄAzÀ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¸À¥ÀÛVj PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄzÁgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆPÀÄÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ C¯ÁägÀUÀ¼£ÀÄßÀ ªÀÄÄjzÀÄ, MAzÀÄ C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ 137500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 18000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 155500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd 26ªÀµÀð, eÁw; bÀ®ªÁ¢ G:UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉ®¸À ¸Á:¸À¥ÀÛVj PÁ¯ÉÆä zÉêÀzÀÄUÀð  EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2015 PÀ®A.457,380  L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                                           

                                                 
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.09.2015 gÀAzÀÄ  91 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800 /- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported Crimes

Yadgir District Reported Crimes±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2015 PÀ®A 279 304[J] L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ 03/09/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಖಜ್ಜೆರ ಸಾ|| ತಡಿಬಿಡಿ ಇವರು ಹಾಜರಾಗಿ ದಸ್ತೂರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 03/09/2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30 ,ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಾಲಪ್ಪ ಖಜ್ಜೆರ ವಯ|| 50 ವರ್ಷ ಈತನು ಸಂಡಾಸಗೆಂದು ಹತ್ತಿಗೂಡುರ -ಸೂರಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪೆರ್ಟೋಲ ಬಂಕ ದಾಟಿ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಹೆಚ್ ಆರ್ -38 ಕ್ಯೂ- 1480 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಾಜುಖಾನ ತಂದೆ ಮಾಸುಮಖಾನ ಈತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂಧ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಟ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಫಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಲಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮ್ರತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕ್ಐಕೊಳ್ಳಬೆಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 204/2015 ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2015 PÀ®A:323 324 354 504 506 448 ,¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:03/09/2015 gÀAzÀÄ 09.00 J.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ  ªÉÆÃVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr  fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2015 PÀ®A 498 (J),L¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ. 02.09.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ²æêÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄä UÁdgÀPÉÆÃl EªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁzÀ §UÉÎ .F- ªÉÄî ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.  ¢£ÁAPÀ.03.09.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÉZï.¹-80 gÀªÀgÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹PÀÄjvÀÄ   §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆV ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ²æêÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄä UÀAqÀ PÉÆAqÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð, eÁ: zÁ¸ÀgÀ G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÁdgÀPÉÆÃmï vÁ: f; AiÀiÁzÀVj EªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,¢£ÁAPÀ.02.09.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.30 UÀAmɬÄAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ PÉÆAqÀ¥Àà£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀÆ° ªÀiÁr UÀ½¹zÀ 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ  50,000/- gÀÆ. vÀªÀgÀÆgÁzÀ £ÁªÀĪÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤ªÀÄä CtÚ£À ºÀwÛgÀ KPÉ EnÖ¢Ý ¨sÉÆÃsÀ¸ÀÄr , gÀAr ,a£Á° ¥sÉÆ£À ªÀiÁr vÀj¸À®Ä ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr vÀj¹PÉƼÀÄîªÉ £ÀªÀÄä CtÚ D zÀÄqÀÄØ §AUÁgÀ ¸ÀĪÀÄä£É ElÄÖPÉÆAr®è CzÀPÉÌ §rØ ºÁQ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ ºÉ½gÀÄvÁÛ£É. EµÉÖ®è £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¹ ºÉýzÀgÀÄ JµÉÆÖvÁÛzÀgÀÄ £À£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ §AUÁgÀ gÉÆPÀÌ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆV «µÀ PÀÄrzÀÄ ¸Á¬Ä E®è¢ÝzÀÝgÉ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä £À£ÀUÉ ªÀÄÄR vÉÆÃj¸À¨ÉÃqÀ CAvÀ EzÉ jÃw ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä C£ÀßvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 02-09-2015  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÉÛ£É. CzÀjAzÁV £À£Àß JzÉUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ,PÀ¥Á¼ÀPÉÌ , UÀzÀÝPÉÌ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÉZï.¹ 80 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-09-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 PÉÌ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÀÄÆ® ¥Àæw ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ oÁuÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄqÉ¥Àà ºÉZï.¹-88 UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.124/2015 PÀ®A.498 (J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2015 PÀ®A 420 379 ಐಪಿಸಿ :- ¢£ÁAPÀ 03/9/2015 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä PÉ ºÁ®Ä vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁj ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/08/215 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ f¯Éè gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ ¹r[CqÀPÀ ªÀÄÄ¢æPÉ] ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ ¹.rAiÀÄ°è MlÄÖ 10 «rAiÉÆà Qè¥ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁ®A UÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀzÀ SÁ° JA.r.¦.AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁrzÀ ¨sÁªÀavÀæ EzÀÄÝ, «rAiÉÆUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1)MlÄÖ 5 «rAiÉÆÃUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä »mÁaUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ, PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ., 2) MlÄÖ 2 «rAiÉÆÃUÀ¼À°è ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯É AiÀÄQëAw ºÁUÀÆ ºÉÊAiÀiÁ¼À(©) UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ¨ÉÆÃqÀðUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. 3) MAzÀÄ «rAiÉÆÃzÀ°è AiÀÄQëAw ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉð.£ÀA.12/6 gÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl PÉÃAzÀæ ¨ÁèPï £ÀA.05 ¨ÉÆÃqÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. 4)RįÁè d«Ää£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrzÀ «rAiÉÆà MAzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. 5) £À¢AiÀÄ°è UÀtÂPÁjPɬÄAzÁV £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ºÁ¼ÁVgÀĪÀ «rAiÉÆà PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «rAiÉÆêÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 27/08/2015 gÀAzÀÄ 4.03 ¦.JA ¢AzÀ 4.25 ¦.JA ªÀgÉUÉ gÉPÁrðAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀPÀ° (JA.r.¦)gÁAiÀÄ°ÖUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀévÁÛzÀ £À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÀ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2015 PÀ®A 420 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-09-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-09-2015

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-09-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʧģÀ © UÀAqÀ C«ÄÃgÀ¸Á§ ¯ÁzsÁ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ C«ÄÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ £À¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå WÁ£ÉªÁ¯É JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ G¢Ý£À ¨ÉÃ¼É gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C«ÄÃgÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ CzÉà ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À ¨É¼ÉUÉ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, OµÀzsÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ C«ÄÃgÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ ajÃzÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ £À¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå EªÀgÀ ªÀÄUÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ C«ÄÃgÀ¸Á§ EvÀ£À §®UÁ® »ªÀÄärUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ zÀ¸ÀÛVÃgÀ UÁ§jAiÀiÁV CªÀgÀ£ÀÄß PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÉÊzÀågÀÄ E®èzÀÝjAzÀ C°èAzÀ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ, £ÀAvÀgÀ C¥ÉPÀë D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CªÀgÀÄ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 27-08-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ dUÀzÉë UÀAqÀ D£ÀAzÀ ºÀÆUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨ÉÆA§¼ÀV, vÁ: ©ÃzÀgÀ ರವರ ತಾಯಿ ಮೃತ ಶಿವಕಾಂತ ಗಂಡ ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪಾ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ, ಸಾ: ತಾಳಮಡಗಿ ರವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕುಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹಾವು ಅವರ ಎಡಗೈ ಕಿರು ಬೆರಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 28-07-2015 ರಂದು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದನ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಾಯಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ 01-09-2015 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಾಯಿ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 02-09-2015 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 24/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-09-2015 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ eÉÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä «zÁåªÀw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ²Ã®ªÀÄÆwð ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: d®¹AV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ²Ã®ªÀÄÆwð ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: d®¸ÀAV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ eÉÊ£ÀÄ ¥ÀmÉïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄ£ÉUÉ UÁ§j¬ÄAzÀ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ‘£ÀªÀÄÆägÀ eÉÊ£ÀÄ ¥ÀmÉïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÀÄ®Äè vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ PÀr¢gÀÄvÀÛzÉ’ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ aQvÀ¸É PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀrzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03-09-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, G: PÉ.J¸ï.Dgï.n¹ ¤ªÁðºÀPÀ, ¸Á: ±ÉA¨É½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀvÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ±ÉÃA¨É½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¨ÉÆgÁ¼À- OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹°AqÀgÀ UÁå¸À£ÀÄß vÀÄA©PÀÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/6213 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀÆÌnUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆVzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2015, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 03-09-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ  ±ÀgÀt¥Áà  ²gÀ¸ÀV ¸Á: aAZÉÆý UÁæªÀÄ   ರವರು ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಡಬಿ ಶಿವಾರದ ಮುಡಬಿ - ಕಮಲಾಪುರ ರೂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರಕುಡ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸುಪರ್ ಎಕ್ಸಲ್ ನಂ ಕೆಎ-39/ಜೆ-4413 ನೇದರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಊರಿನ  ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಶಾಮಣ್ಣಾ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಮಲಾಪುರ ಕಡೆಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪಿ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/5415 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಭಿಮಶಾ ಖೇಲ್ಡೆ ಸಾ: ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ವಾಡಿ ಇವನು ತನ್ನ ಅಪ್ಪಿ ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರಭು ಇವರು ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎಡ ಕೀವಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಇವನಿಗೆ ನೋಡಲು ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆರೋಪಿಗೆ ನೋಡಲು ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಕೇಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಮ ಸದರಿ ಅಪ್ಪಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತಾನು ಚವ್ಹಾಣ ಇವನಿಗೆ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಕೇಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ ಘೋರಮುಡೆ ಸಾ: ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ವಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ನೋಡಲು ಎಡಗಾಲಿನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಉಮೇಶ ಘೋರಮುಡೆ ಸಾ: ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ಇವನಿಗೆ ನೋಡಲು ಎಡಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2015, PÀ®A 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03-09-2015 gÀAzÀÄ MAzÀÄ CmÉÆà £ÉÃzÀgÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀrvÀgÀ £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀr aÃnzÁgÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §UÀzÀ® PÀqɬÄAzÀ d»gÁÀ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ªÀÄ£Àß½î ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ²æÃPÁAvÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ¸ÀÄ¤Ã¯ï ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄ£Àß½î ¯ÉÃzÀgÀ ¥sÁåQÖç PÁæ¸À£À°è ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è VqÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤UÁ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¹AzÉÆî vÁAqÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA. J.¦-23/ªÁAiÀiï-5393 £ÉÃzÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr gÉÆÃrUÉ §AzÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤°è¹ DmÉÆà ¥ÀjøÀ°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj DmÉÆà ºÀ¼À¢ §tÚzÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è 8 UÉÆt vÀnÖ£À aîUÀ½zÀÄÝ J¯Áè aîUÀ¼À ¨Á¬Ä ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ¥ÀrvÀgÀ £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ aÃnzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀ gÉñÀ£ï UÉÆâü EzÀÄÝ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DmÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÄgÀeÁ ±À©üÃgÀ¨ÉÃUï vÀAzÉ «ÄgÀeÁ ªÉĺɪÀÄÄzÀ¨ÉÃUÀ ¸Á: aPÀgÁPÀ¥À½î (nJ¸À) CAvÀ  w½¹zÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀ ªÀåQÛUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÀÄqÀÄUÉ ¸Á: §UÀzÀ® CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, CmÉÆÃzÀ°è£À UÉÆâü aîUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¢AiÉÄà CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀrvÀgÀ UÉÆâ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ¥ÀnÖzÀjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CmÉÆÃzÀ°è£À UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃgÀUÉ vÉUÀzÀÄ rfl® ªÉ¬ÄAUï ¸ÉÌÃ¯ï ¢AzÀ vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ®Ä 50 PÉ.f AiÀÄļÀî MlÄÖ 08 UÉÆt vÀnÖ£À UÉÆâ vÀÄA©zÀ aîUÀ½zÀÄÝ MlÄÖ 4 QéAl¯ï UÉÆâü EzÀÄÝ C.Q 4800/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj DmÉÆà C.Q 1,00,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj UÉÆâü ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2015, PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¥Áà PÀÄvÁÛ¨ÁzÉ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¸ÀgÀPÁj ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀªÀÅ ²w®UÉÆArzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-07-2013 jAzÀ ¸ÀgÀPÁj PÀ£Áå ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ PÀlÖqÀzÀ°è vÀgÀUÀw vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ, ºÀ¼ÉAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁ¼ÀzÀ 5 PÀA¥ÀÆålgÀ (ªÀiÁ¤lgÀ), 2) MAzÀÄ ¨Áålj, 3) MAzÀÄ ¨sÉÆUÀt ElÄÖ Q° ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, ¢£ÁAPÀ 27-08-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀ¼É ±Á¯É PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ElÖ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä MqÉzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÁ¼ÀzÀ 1) MAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ (ªÀiÁ¤lgÀ), 2) MAzÀÄ ¨Áålj, 3) MAzÀÄ ¨sÉÆUÀt MlÄÖ C.Q 8000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ 13-07-2013 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-08-2015 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-09-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2015, PÀ®A 468 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ²ªÀ±ÉnÖ ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ ರವರ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿಯಾದ ದಿವಂಗತ  ಗೀತಾಬಾಯಿ ರವರು ಸುಮಾರು 06 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ, 2) ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಘಾಳರೆಡ್ಡಿ, 3) ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗೋಪಾಳರೆಡ್ಡಿ, 4)  ಶೇಶಿಗೆರಾವ ತಂದೆ ಯಾದವರಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಯನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮ ರವರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೃತ ಗೀತಾಬಾಯಿ ರವರ ಜಾಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 05-03-2015 ರಂದು ವಿಲ್ ಡೀಡ್ ಪೇಪರ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ರವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 03-09-2015 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.