Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 29, 2012

GULBARGA DISTRICT:: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ::
ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕಛೇರಿ ಸಹಯೊಗದೊಂದಿಗೆ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಭಾಗಣ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ,
 ದಿನಾಂಕ:29-12-2012 ರಂದು ನಡೆದ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆ ಅನುಷ್ಟಾನ ಕಾರ್ಯಗಾರ.
ದಿನಾಂಕ:29-12-2012 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಭಾಗಣ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕಛೇರಿ ಸಹಯೊಗದೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಮ್.ನಟರಾಜನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರರವರು, ಮುಖ್ಯ ಅಥಿತಿಗಳಾಗಿ, ಶ್ರೀ,ಆರ.ಎಚ್.ಔರಾದಕರ್.,ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು  ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಈ. ಇಂದ್ರೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಬಿಯೋಜಕರು, ಹೈಕೊರ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಮ್ ನಟರಾಜನ್  ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ವಜೀರ ಅಹಮದ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಮ್ ನಟರಾಜನ್ ರವರು ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನ ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲಂಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ರೀತಿ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವದು, ಹಾಗು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಲೋಪ ದೋಷಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ, ಆದ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವ ಯಾವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವದರ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತ್ರುತವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ,ಈ.ಇಂದ್ರೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಹೈಕೊರ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಈ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಹೈಕೊರ್ಟನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪರಿಚ್ಚೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಂಭಂದದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರು.  
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ. ಆರ್.ಎಚ್.ಔರಾದಕರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆಯ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ವಜೀರ ಅಹಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆಯ ಸದ್ಬಳಕೆ ಅನುಷ್ಟಾನ ಬಗ್ಗೆಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಶ್ರೀ ಎನ್, ಸತೀಷಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಉಪನ್ಯಾಸ ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.  
ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಶ್ರೀ,ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀಮತಿ, ಲತಾಕುಮಾರಿ  ಅಪರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಬೀದರ , ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ.ಜಾಫರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ, ಶ್ರೀ, ಬಿಸನಳ್ಳಿ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅದೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು, ಶ್ರೀ, ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕೊಪ್ಪಳ, ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೊಜಕರು, ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀ ಭೂಷಣೆ ಬೋರಸೆ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. (ಎ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಾಗು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರಗಳು, ಮತ್ತು  ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ರವರುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ವಜೀರ ಅಹಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎನ್, ಸತೀಷಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶ್ವಿಸಿಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
              28/12/12 gÀAzÀÄ  gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ °AUÀzÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉZï,¦ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï & mÁæöå° £ÀA-PÉ.J-36 n.J-4972 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è FvÀ£ÀÄ  mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ  mÁæ° £ÀA-PÉ-36 n.J-4972 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ °AUÀzÀ½î¤AzÀ eÁ®ºÀ½î §gÀĪÁUÀ ,ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É  ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀĽwPÉÆArzÀÄÝ , ZÁ®PÀ£ÀÄ  mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ©gÁzÁgÀ 19 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-¸ÉƪÀÄ£ÀªÀÄgÀr  FvÀ£ÀÄ mÁæ°AiÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ  ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ  WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÀÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  107/2012 PÀ®A-279.304[J],L¦¹ 187 L JA « PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                  «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ n.ªÉAPÀl¸Áé«Ä, 26 ªÀµÀð,eÁ-ZÉnÖ§°eÁ, G-ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:£ÀAzÁå¼À, f¯Éè: PÀ£ÀÆð¯ï (J¦)  FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀ§£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è UÀȺÀ§¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ  vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÀÆ¥Àgï ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA. J¦-21/JeÉ-6801 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«,J¸ï. JPÉì¯ï ªÉÆÃ¥Éqï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAd¯Áð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£À  JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ ZÁAzï ¥Á±Á vÀAzÉ ºÀÄdÆgÀÄ ¸Á§, 45 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèÃA, ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-36/eÉ-9669 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ E§âgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÁ®Ä ºÉ§âgÀ½ £À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ lPÀÌgïPÉÆlÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ UÀzÀÝzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É wêÀæ ¸ÀÆæ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ Q«UÀ¼À°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£À »AzÉ PÀĽvÀ E¤ß§âjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CgÉÆæ ZÁAzÀ¥Á±À EªÀjUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ jêÀÄì ¨ÉÆÃzÀPÀ C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §¼Áîj C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ §¼Àîj ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 220/2012 PÀ®A. 279, 338 304(J) L¦¹  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ;-29/12/2012 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ©ædØ ºÀwÛgÀzÀ PÉÃqÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀ¸Àß«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀQî ªÀÄ»§Æ§«ÄAiÀiÁ 32 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀÄĹèA. G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,.¸Á;-ªÉÄÃgÀ£Á¼À.  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ PÉÃqÀ vÉUÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1).ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ 32 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀÄĹèA ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;-ªÉÄÃgÀ£Á¼À.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MUÀÎnÖ¤AzÀ §AzÀªÀgÉà ºÀ¸Àß«ÄAiÀiÁ  FvÀ¤UÉ ''K£À¯Éà PÁ®ÄªÉ PÉÃqÀÄ AiÀiÁPÉà vÉUÉAiÀÄÄwÛ DzÉãÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÀ'' CAvÁ CAzÁUÀ EzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁ®ÄªÉ EzÉ J®ègÀÆ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ £ÁªÀÅ vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ CAzÁUÀ ''¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É EzÉãÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ CAvÁ'' CAzÀªÀgÉà DvÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ GVj¤AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è PɪÀjzÀjAzÀ ZÀÆjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀƦüÃAiÀiÁ FvÀ¤UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ §®ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÀ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2012. PÀ®A.143,147,341,323,324,504, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  29.12.2012 gÀAzÀÄ  203  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  33,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-12-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2012, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÆ£À½î EªÀgÀ ªÀÄvÀ¼ÁzÀ gÀÄvÀÄzÉë @ gÀvÀßPÀ¯Á UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt gÀÄvÀÄzÉë @ gÀvÀßPÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁzÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2012, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-3772 C.Q. 30,000/- gÀÆ. ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ ¨sÁ°ÌAiÀÄ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¥ÀlÖzÉêÀ ¥ÀÆuÁå±ÀæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2012, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ ºÁ¸ÉÖ® ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ PÁl£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß EnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.Dgï.zsÀ¨Á° ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹, ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ ºÁ¸ÀÖ® ºÀwÛgÀ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÀAzÉ¥Áà ªÉÄʯÁgÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ 2 PÁl£À EnÖPÉÆAqÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¯ÉʸɣÀì/¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉÃAiÉÄà CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  2 PÁl£À vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï £À 72 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ MAzÀÄ 180 JªÀiïJ¯ï ¨Ál® C.Q 43.39/- gÀÆ EzÀÄÝ, MlÄÖ 72 ¨Ál®UÀ¼À C.Q 3124.08/- gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ, £ÀAvÀgÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ CPÀæªÀĪÁV AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2012, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ £Á£À¥ÀÄgÉ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉÆý, EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ §¸À¥Àà ¨ÁªÀÅUÉ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ UÀt¥Àw ¨ÁªÀÅUÉ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ©ÃgÀ¨ÁzÀªÁr, ¸ÀzÀå: nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 25-12-2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-770 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ UÉÆÃgÀaAZÉÆý¬ÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAVAiÀÄÄ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ¢è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ EPÉUÉ ©ÃzÀj£À ²æà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQìvÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¤T® D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁT°¸À¯ÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTÃPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RECRUITMENT OF CONSTABLES (GD) IN CAPFS AND RIFLEMAN (GD) IN ASSAM RIFLES-2013


 STAFF SELECTION COMMISSION
       (KARNATAKA KERALA REGION)
              Bangalore
                  …….

         PRESS NOTE

RECRUITMENT OF CONSTABLES (GD) IN CAPFS AND RIFLEMAN (GD) IN ASSAM RIFLES-2013
Staff Selection Commission makes recruitment to Group B (Non-Gazetted) and Group ‘C’ (Non-technical) posts in the Ministries/Departments, attached and subordinate offices of the Government of India, the C&AG and its Accountant-General Offices, Election Commission and Central Vigilance Commission. 
SSC has its Headquarter located at New Delhi. Shri N.K.Raghupathy is the Chairman, Staff Selection Commission at present. The Commission is having 7 Regional and 2 Sub-Regional Offices. These offices ensure that the Commission’s examinations are conducted through a large network of examination centers situated in different parts of the Country for the convenience of the candidates. The Regional Office at Bangalore (Karnataka Kerala Region) was established in the year 1990 with jurisdiction over the States of Karnataka, Kerala and the UT of Lakshadweep Islands.
The Commission’s examinations are held at the following centers in Karnataka and Kerala:
Karnataka
Kerala
Bangalore
Thiruvananthapuram
Dharwad
Kochi
Mangalore
Thrissur
Gulbarga
Kozhikode


Staff Selection Commission will be handling the Recruitment of Constables (General Duty) in CAPFs ( BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB )  and Rifleman(GD) in Assam Rifles - 2013 under Ministry of Home Affairs, in the pay scale of Rs.5200 – 20200 with Grade Pay of Rs.2000/-.  The Age limit is 18-23 years.  The tentative number of vacancies is about 22,000 and actual number will be finalized later. The Minimum essential qualification is Matriculation for this recruitment.
2.         The Commission has published the notice in 15-21 December, 2012 Edition of Employment News/ Rozgar Samachar and the closing date will be 11.01.2013. The Candidates domiciled in a State / UT only are eligible for vacancies in respective States / UTs. The Physical Standard/Physical Efficiency Test will be held in February-March 2012. Written Examination will be held on 12.05.2013 for candidates qualifying in PST/PET. Questions for Part-A, B & C will be set in three languages. In addition to Hindi & English, it will be available in Kannada in Karnataka and in Malayalam in Kerala. Allocation to different CAPFs will be made on merit-cum-preference basis. Paper applications are to be sent by candidates to the respective Regional / Sub-Regional Offices of the Staff Selection Commission in whose jurisdiction the Centre of Written Examination falls.  Candidates opting for Centres in the state of Karnataka and Kerala need to send the applications to:
The Regional Director,
Staff Selection Commission (KKR),
I Floor ‘E’ Wing, Kendriya Sadan
Koramangala, Bangalore – 560034.

In case of online applications, the candidates will have the option to apply either through http://ssconline.nic.in or http://ssconline2.gov.in. For online applications, Part-I registration will close on 09.01.2013 and Part-II registration will close on 11.01.2013. As very heavy server loads are encountered during the closing dates, candidates are advised that in their own interest, they should complete their online applications well in advance, without waiting for the closing date.
The following help lines are available from 10.00 AM to 5.00 PM (Mon to Fri) for the guidance of the applicants to this recruitment:
                      Helplines: 9483862020, 08025502520
3.         The following are the major features of the Recruitment:-
(i)         Vacancies have been allocated State/UT-wise in CPO to be filled by candidates domiciled in the State / UT. Therefore, this provides an excellent opportunity for the youth of Karnataka, Kerala and Lakshadweep Islands to serve the Nation, besides getting a secured Government job.
(ii)        Separate vacancies have been reserved for Border Districts and Naxalite / Militancy affected areas in different States / UTs.
(iii)       The selection process will consist of Physical Standards Test (PST) / Physical Efficiency Test (PET), Written Examination for PST/PET qualified candidates and Medical Examination for candidates shortlisted on the basis of Written Examination.
(iv)       Vacancies are likely to increase and will be finalized before the Written Examination.
(v)       The Written Examination will consist of Matriculation level questions on General Intelligence and Reasoning, General Knowledge and Awareness, Elementary Mathematics and English or Hindi.
(vi)       Only one application should be sent by an applicant, indicating the forces for which he would like to be considered in the order of preference. Submitting multiple applications will result in rejection of all such applications summarily.
(vii)      It is also observed that many applicants belonging to SC/ST/OBC categories fail to produce the certificate in the format prescribed in the notice during document submission. In order to be eligible for the benefits of reservation, they are advised to obtain the relevant certificates as per the formats given in the notice and submit when sought for.
Detailed notice and application forms are available on SSC website http://ssc.nic.in and the SSC (KKR) website http://ssckkr.kar.nic.in from 15.12.2012 onwards.

**********

STAFF SELECTION COMMISSION
(KARNATAKA KERALA REGION)
Bangalore
…….

RECRUITMENT OF CONSTABLES (GD) IN CAPFS AND RIFLEMAN (GD) IN ASSAM RIFLES-2013


        The Staff Selection Commission will hold on 12.05.2013 an open competitive examination all over the country for Recruitment of Constables (General Duty) in Border Security Force, Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Force, Sashastra Seema Bal and Indo Tibetan Border Police Force and Rifleman (General Duty) in Assam Rifles in the Pay Scale of Rs. 5200-20,200 in Pay Band 1 with Grade Pay of Rs. 2000/-.  The recruitment process will consist of Physical Standard Test (PST), Physical Efficiency Test (PET), Written Examination for candidates qualified in PST & PET and Medical Examination for the candidates short listed, based on their performance in the written examination.

Application form and Detailed Notice are available in the 15-21 December 2012 edition of Employment News and the websites http://ssckkr.kar.nic.in and http://ssc.nic.in. These can be downloaded and used by the candidates for submission of paper applications.  For applying online, please visit either http://ssconline.nic.in or http://ssconline2.gov.in.  Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the examination as stipulated in the Notice. Only one application should be submitted and the final allocation of a particular CAPF will be based on merit-cum-preference. Female candidates will be considered for the vacancies earmarked for them.
   

1.
Number of vacancies
Total 22000 (approx.) Final number will be decided later. Karnataka has about 600 vacancies and Kerala has about 350 vacancies.
2.
Educational qualification as on 11.1.2013
Matriculation or Class X pass from recognized Board/University.
3.
Age limit as on 1.1.2013.
18-23 years (candidates should not have been born earlier than 2.1.1990 and not later than 1.1.1995. (For details on relaxation of upper age limit for SC/ST/OBC/Ex-S/ Departmental Candidates, etc. Para 4 of the Notice may be referred to).
4.
Fee. 
For offline paper applications Rs. 50/- payable through ‘Central Recruitment Fee Stamps (CRFS) ONLY.  For online applications fee payable through State Bank of India as per instructions in Para 6 and Annexure III of the Notice. (Fee is exempted for all women candidates and candidates belonging to SC/ST/Ex-S eligible for reservation. Note:  Fee paid by modes other than stated above will be forfeited and the application of such candidates rejected (Please refer to Para 6 of the Notice).
5.
Scheme of the Examination
I) Physical Standards Test (PST)

Height  -   Male: 170 cms          Female : 157 cms
Chest   -   For Male only –         Unexpanded   : 80 cms
                 (Expanded-  minimum expansion  : 5 cms)
Weight -  For Males and Females: Proportionate to height                                and age as per medical standards

II)  Physical Efficiency Test (PET)

Race   -   Male: 5 Kms in 24 minutes  
                Female 1.6 Kms in 8.30 minutes.

III) Written Examination: For all those candidates who qualify in the PET, written examination having one single paper of two hours duration consisting of Objective Multiple Choice Type Questions carrying 100 Marks on (A) General Intelligence & Reasoning (25 Marks), (B) General Knowledge and General Awareness (25 Marks), (C) Elementary Mathematics (25 Marks) and (D) English/Hindi (25 Marks) will be held.

Note: Questions for Part-A, B & C will be set in three languages. In addition to Hindi & English, it will be available in Kannada in Karnataka and in Malayalam in Kerala.

IV) Medical Examination for those candidates who scored above the cut off marks fixed by the Commission in the written examination.
6.
Centres of Examination in Karnataka Kerala Region
Bangalore, Dharwad, Gulbarga, Mangalore, Thiruvananthapuram, Kochi, Kozhikode and Thrissur.  For Centres in other regions para 7 of the notice may be referred to.
7.
Last date for receipt of applications
For offline paper applications: 11th January, 2013
For online applications: PART-I : 09.01.2013
                                           PART-II: 11.01.2013
(To avoid server overloading problems, online applicants are advised to apply well before the closing date)
8.
Paper Applications for Constable (GD) should be addressed to: 
The Regional Director (KKR),
Staff Selection Commission,
I Floor, ‘E’ Wing, Kendriya Sadan,
 Koramangala, Bangalore- 560034.

Only single application in the prescribed format should be submitted. Multiple applications will be summarily rejected.

9.

Tentative Schedule
PST/PET                      :   February-March 2012
Written Examination  :   12th  May 2013
Medical Examination :  June-August 2013
10
Help lines for assistance
For the States OF KARNTAKA, KERALA &  UNION TERRITORY OF LAKSHADWEEP:   09483862020  &   08025502520 (Between 10.00AM and 5.00PM, Monday to Friday)

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


35 ದಿವಸಗಳ ಕಂದನನ್ನು  ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿನಿಂದ  ಅಪಹರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಫರೀದಾ ಗಂಡ ನಜೀರೊ @ ನಜೀರ ವ: 38 ವರ್ಷ ಉ:ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ರೆಹಮತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು  ನನ್ನಗೆ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಹೆಣ್ಣು 4 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗಂಡು ಮಗು 35 ದಿವಸಗಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:26.12.2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬುರಖಾ ಹಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ  ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಳು ನನಗೆ ನೀನು ಬಡವಳು ಇದ್ದಿ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಈ ಕೊನೆಯ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ  ಮಾಡಲು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ನಾವು ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಗೆ ನಡೆ ನಿನ್ನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಐವಾನ-ಶಾಹಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಟೋದಿಂದ ಇಳಿದು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕೆಂಪಗೆ ದಪ್ಪಗೆ ಇದ್ದವಳು ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ನೀನು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಚೀಲ್ ತೆಗೆದುಕೊ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಕೆಂಪ್ಪಗೆ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆನು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಪುಟಾಣಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ದುಕಾನ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಲು ಹೇಳಿ ನೀನು ರೇಶನ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಖರ್ಚಿಗೆ 200 ರೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಪ್ಪಗೆ ತಳಗೆ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪಗೆ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಾನು ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ರೇಶನ ತೆಗೆದಿಕೋ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ 35 ದಿವಸದ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಸುಮಾರು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಯಾದರು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆಟೋ ತರಲು ಹೋದವರು ಬರದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಹರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು.ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ್ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:89/2012 ಕಲಂ 363.ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಸೈಬಣ್ಣಾ ನಾಟಿಕಾರ ವ:26 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ:ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ತೊನಸಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮ ರವರು ದಿನಾಂಕ:19/06/2010 ರಂದು ತೊನಸಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಸೈಬಣ್ಣ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ  ಗಂಡ ಸೈಬಣ್ಣಾ ಇತನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶರಣಮ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಂದಿರಾದ ಸಾತಮ್ಮಾಚಂದಮ್ಮಾ ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಜೀವಂತವಿರುವಾಗಲೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಹೂನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಬಸಮ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಭಾವ ಮೈದುನನಾದ ಶರಣಪ್ಪಾ ರವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ದಿನಾಂಕ:26/12/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಬಾದದ ಬಂಜಾರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಿಪ್ಪಮ್ಮಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ವಿರುದ್ದ ದೂರು ಕೋಡಲು ಪೊಲೀಸ ಸ್ಟೇಷನಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:170/2012 ಕಲಂ:323,498(ಎ),494,109,504,506 ಸಂ:149 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಗಂಡನು ಎರಡನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ   :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:26/12/2012 ರಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ತಿಪ್ರಮ್ಮಾ ಇವರು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈದುಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ವಜೀರಪ್ಪಾ ನಾಟಿಕಾರ ವ:35 ಸಾ:ತೊನಸಳ್ಳಿ (ಎಸ್‌) ರವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:169/2012 ಕಲಂ, 341,323,355,504,506 ಸಂ:34  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ. ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಶಪ್ಪ ಗಂಟೇರ ಸಾ:ಹಂದರಕಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ವ|| 24 ವರ್ಷ ಸಾ:ಕಾಕಲವಾರ ತಾ:ಯಾದಗಿರಯವನ ಪರಿಚಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ದಿನಾಂಕ:19-12-2012 ರಂದು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮ್ಮೂರಿನವರ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸಲು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದವರನ್ನು  ವಿಚಾರಿಸಲು ನಾವು ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನೀವು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ:26-12-2012 ರಂದು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೆವೆ. ದಿನಾಂಕ:28-12-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:19-12-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆತನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಪುಸಲಾಯಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ, ತನು ಹೇದರಿಸಿ  ಒಂದು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಊರಾದ ಕಾಕಲವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನನ್ನನ್ನು ಹೇದರಿಸಿ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ  ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:249/2012 ಕಲಂ, 376,504,506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.