Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 10, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-03-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-03-2018

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 30/2018, PÀ®A. 427, 436, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 03-03-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭಾಕರ ಐನಾಪೂರೆ ಸಾ: ಮದಕಟ್ಟಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಪ್ತಾಹಾ ಕೇಳಲು ಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಥ ಮಂದಿರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು, ಸಪ್ತಹಾ ಕೇಳಲು ಗಂಡ ಪ್ರಭಾಕರ ಮತ್ತು ಮಗ ಏಕನಾಥ ಹಾಗು ದತ್ತಾ ರವರುಗಳು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು, ನಾಥ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಮ್ಮೂರ ಕಪೀಲ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣ ಹಳ್ಳಿಖೇಡೆ ಇತನು ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸಪ್ತಾಹಾ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೀರಾಡುವುದು ಕೂಗಾಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಗ ಏಕನಾಥ ಇತನು ಕಪೀಲನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ನೀನು ರೀತಿ ಚೀರಾಡುವುದು ಒದರಾಡುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರಿಂದ ಕಪೀಲ ಇತನು ಏಕನಾಥನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯಾವಾಗಿ ಬೈದ್ದನು, ಮರುದಿವಸ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಹ ಕಪೀಲನಿಗೆ ಹೇದರಿ ನ್ನ ಹೀರಿಯ ಮಗ ಸಂತೋಷ ಇತನ ಹತ್ತಿರ ಉದಗೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 09-03-2018 ರಂದು ಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಕೇಲವು ಜನರು ಮಗನೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಮಗ ಸಂತೋಷ ಇತನು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಸುಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೆ ಇಬ್ಬರು ಉದಗೀರದಿಂದ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು 1) ಒಂದು ಹಳೆ ಫ್ರೀಜ್ ಅ.ಕಿ 20,000/- ರೂ., 2) ಅಕ್ಕಿ 20 ಕ್ವೀಂಟಲ್ ಅ.ಕಿ 1,00,000/- ರೂ., 3) 10 ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅ.ಕಿ 11,500/- ರೂ., 4) ಸಕ್ಕರೆ 2 ಕ್ವೀಂಟಲ್ ಅ.ಕಿ 6600/- ರೂ., 5) ಶೇಂಗಾದ ಬೀಜ 50 ಕೆ.ಜಿ ಅ.ಕಿ 3500/- ರೂ., 6) ತೂಗರೆ ಬೇಳೆ 30 ಕೆಜಿ ಅ.ಕಿ 1860/- ರೂ., 7) ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ 50 ಕೆಜಿ ಅ.ಕಿ 3000/- ರೂ., 8) ಚಣಗಿ ಬೇಳೆ 30 ಕೆಜಿ ಅ.ಕಿ 1500/- ರೂ., 9) ಸೀಗರೆಟ ಬ್ರೀಸ್ಟಲ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅ.ಕಿ 2750/- ರೂ., 10) ಸೀಗರೆಟ ಗೋಲ್ಡ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅ.ಕಿ 4500/- ರೂ., 11) ವ್ಹಿಲ್ 10 ಬಾಕ್ಸ್ ಅ.ಕಿ 1700/- ರೂ., 12) ಫೇರ್ & ಲವಲಿ ಮತ್ತು ಪಾವುಡರ ಇತರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅ.ಕಿ 10000/- ರೂ., 13) ಬೀಸ್ಕಿಟ 15 ಬಾಕ್ಸ ಅ.ಕಿ 9000/- ರೂ., 14) ಗಣೇಶ ಬೀಡಿ 10 ಬಾಕ್ಸ ಅ.ಕಿ 3500/- ರೂ., 15) ಸುರಜ ತಂಬಾಕ 30 ಬಾಕ್ಸ ಅ.ಕಿ 4500/- ರೂ., 16) ವ್ಹಿಲ್ ಸಾಬೂನ 10 ಬಾಕ್ಸ ಅ.ಕಿ 3500/- ರೂ., 17) ವ್ಹಿಲ್ ಪಾವುಡರ 5 ಬಾಕ್ಸ ಅ.ಕಿ 5000/- ರೂ., 18) ಕೋಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅ.ಕಿ 5000/- ರೂ., 19) ಕೋಬ್ಬರಿ 50 ಕೆಜಿ ಅ.ಕಿ 5000/- ರೂ., 20) ಮಸಾಲ ಸಾಮಾನೂಗಳು ಅ.ಕಿ 10,000/- ರೂ., 21) ಗುಟಖಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅ.ಕಿ 15,000/- ರೂ., 22) ತೋಗರಿ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಕಡಲಿ ಕಾಳು 20 ಚೀಲಾ ಅ.ಕಿ 80,000/- ರೂ ಹಾಗೂ 23) ಇತರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅ.ಕಿ 35,000/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 3,43,910/- ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಮೂರಾ ಕಪೀಲ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಳ್ಳಿಖೇಡೆ ಮತ್ತು ದಶರಥ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಜೇಕೆಕುರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ ಇತ್ತು ವೈರ್ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಲೀಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 29/2018, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09-03-2018 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ ªÁlgï mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖtzÀ ªÁlgï mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨sÉlÖzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÁlgï mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ n.«í.J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ n.«í.J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EzÀÄÝ CzÀPÉÌ £ÀA§gÀ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ EAf£À £ÀA. M.r.1.¹.91851438, ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.r.6211.©.r.1291.¹.09585 EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É EzÀÝ MAzÀÄ ©½ aîªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 90 JA.J¯ï ªÀżÀî MlÄÖ 36 AiÀÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, C.Q 1012.68 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EzÉAiÉÄà CAvÀ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁUÀÄ D¥Á¢vÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 15/2018, PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÁtzÀPÀ®è ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: WÁtUÉÃgÀ, ¸Á: ¹AzÀUÉÃj, vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUɪÁr gÀªÀgÀ CtÚ ªÀiÁAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀÜw ¸ÀjAiÀiÁV E®èzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, DzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆj¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ MmÁÖgÉ PÀrªÉÄ DUÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjAzÀ UÉÆvÁÛVzÉÝãÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ OgÁzÀ (©) vÁ®ÆQ£À PËoÁ (©) UÁæªÀÄzÀ°è M§âgÀÄ SÁ¸ÀV OµÀ¢ü PÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ UÉÆvÁÛV ¢£ÁAPÀ 03-03-2018 gÀAzÀÄ CtÚ ªÀiÁAvÀ¥Àà EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèÃAiÀÄ°ègÀĪÀ OgÁzÀ (©) vÁ®ÆQ£À PËoÁ(©) UÁæªÀÄPÉÌ MAiÀÄÄÝ SÁ¸ÀV OµÀ¢ PÉÆr¹ §gÉÆÃt CAvÀ ªÀiÁAvÀ¥Àà EªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¹AzÀUÉj UÁæªÀÄ¢AzÀ ©lÄÖ PËoÁ(©) UÁæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 04-03-2018 gÀAzÀÄ §AzÀÄ §¸ï ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¹ì¤AzÀ CtÚ¤UÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E½zÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃgÀrPÉ DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CtÚ ªÀiÁAvÀ¥Àà EªÀjUÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆl®zÀ°è ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ CtÚ¤UÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è CtÚ ªÀiÁAvÀ¥Àà EgÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PËoÁ (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Ä ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è, ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Ä EgÀĪÀ ºÀ½îUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CtÚ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹UÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä CwÛUÉAiÀiªÀgÁzÀ PÀ¸ÀÄÛj UÀAqÀ ªÀiÁAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ¥ÀgÀ¥Àà vÀAzÉ UÉƯÁè¼À¥Àà ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ EªÀjUÉ F WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹ CtÚ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É J°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w E¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ PÀÆr CtÚ¤UÉ ºÀÄqÀPÁqÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Ä ºÀ½îUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, CtÚ ªÀiÁAvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw ¸ÀjAiÀiÁV E®èzÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 09-03-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.