Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 30, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಶಹಾಬಾದ ಸಾ:; ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 29-01-2012 ರಂದು 9=30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ 38 ಹೆಚ್ 521 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 14/2012 ಕಲಂ: 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ 187 ಐ.ದಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿಂಗೆ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ 11-9543/1 ಅಶೋಕ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 30-01-2012 ರಂದು 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರ್.ಪಿ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-02 ಹೆಚ್ ಇ 3609 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 15/2012 ಕಲಂ: 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಸಾ ತೇಗಲತಿಪ್ಪಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕಃ 30.01.2012 ರಂದು 11.30 ಎ.ಎಮ್ಮ.ಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಗಡೀಕೇಶ್ವರ ಪೋಸ್ಟ ಆಫೀಸಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ತೇಗಲತಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂಜಾನೆ 8.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಭೈಲ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿ ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 6/2012 ಕಲಂ 323,324,341,504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 29-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À AiÀĪÀĺÁ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà @ CA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÄ£ÀßlV , ªÀAiÀÄ: 50ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÉÆÃgÉ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/PÉ-1551 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ gÁªÀÄ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÁUÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ²ªÁf eÁzÀªï §¸ï ZÁ®PÀ J£ï.E.PÉ.DgÀ.n.¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA.PÉJ-36/J¥sï-768 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ¸ÀªÁgÀ PÉÆÃgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ gÁªÀÄ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2012 PÀ®A.279.,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAf£ÉÃAiÀÄ®Ä vÀAzÉ eÁ®AiÀÄå,40ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¯Á,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:PÉÆÃgÀªÁ¤ ¥Á®åA PÉÆÃa¥ÁqÀÄ ªÀÄAqÀ®A. f:¥ÀæPÁ±ÀA (J.¦.) FvÀ£ÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨ÁåqÀV ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä CzsÀð MtV ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¯Á¸ï DUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÉÊAiÀÄð PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «:29/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-30 UÀAmÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jªÀÄì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ 108 DA§Æå¯É£ÀìzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ¸ÀAeÉ 16-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½zÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ DAf£ÉÃAiÀÄ®Ä, 35ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¯Á,G:MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ,¸Á:PÉÆÃgÀªÁ¤ ¥Á®åA PÉÆÃa¥ÁqÀÄ ªÀÄAqÀ®A. f:¥ÀæPÁ±ÀA (J.¦.) ºÁ:ªÀ: UÀÄAmÁæ¼ï PÁåA¥ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2012 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.01.2012 gÀAzÀÄ 155 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22100/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-01-2012


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2010 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥sÀÄ®¹AUÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: ®A¨sÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÉêÀ¼À £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ RArPÉÃj. EªÀgÀÄ RAqÉPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃeï PɼÀUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁåQÛUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjagÀvÀÄ J°èAiÉÆ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÉÆÌ PÉÆ¯É ªÀiÁr MAzÀÄ ©Ã½ ZÁzÀgÀzÀ°è ¸ÀÄwÛ ©æÃeï£À ¥sÀÄ°£À°è EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ LzÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀwÛgÀ §ºÀÄzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÉƼÉvÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ ®Qëöäà vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, ¸Á §lUÉÃgÁ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á §lUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀnÖUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 324, 504, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2012 gÀAzÀÄ 1850 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgɪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 66 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ªÀgÀªÀnÖ[PÉ] UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤Ã®PÀAl¥Áà ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¸É¢ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è £ÉUÉtÂAiÀiÁzÀ DgÉÆæ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ C¥ÁàgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ CªÀ¼À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ RÄgÀĦ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 323, 326, 307, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2012 gÀAzÀÄ 1835 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ; 56 ªÀµÀð, eÁ; PÀÄgÀħ G; PÉE© UÀÄvÉÛzÁgÀ/MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á ºÀÆ®¸ÀÆgÀ ¸ÀzÁå J£ïfN PÁ¯ÉÆä CQì¸À ¨ÁåAPï JzÀgÀÄUÀqÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀªÀÄä DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ; 48 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G; ¥ÉAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á; ºÀÆ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾನೆ ಸಾ:ಭೀಮಶಪ್ಪ ನಗರ ಶಾಹಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ವೇಂಕಟ @ ವೇಂಕಟಿ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 28/1/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 16:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಾಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ 29/1/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 16:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸರು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೇನೆಂದರೆ. ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೀಮಾ ಬ್ರೀಡ್ಜ, ಹಸನಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಮದ್ಯೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ ನಂಬರ ಇದ್ದು ಕೂಡಲೆ ಮೃತ್ತ ದೇಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮೂರಿನವರಾದ ನಾಗರಾಜ ಧೋತರೆ. ಭಾಲಪ್ಪಾ ಮರತೂರ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಮೃತ್ತ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ವೇಂಕಟ @ ವೇಂಕಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಆತನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸನಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 12/2012 ಕಲಂ 279 304(ಎ) ಐ,ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಎಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 29-01-12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣಮಂತ ಲೊಡ್ಡನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಲೊಡ್ಡನ ಸಂಗಡ 3 ಜನರು ಇವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 6140 ರೂ. ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 29/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಎಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ