Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 25, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು:
ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯಪ್ಪಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟಿಲ್ ಸಾ|| ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಜಿ|| ಯಾದಗಿರ ರವರು ನನ್ನ  ಮಗಳು ನಿಂಗಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ  ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಜೋತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆನೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 4 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ, 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆನೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ  ಅತ್ತೆ ಕಮಲಮ್ಮ, ನಾದಿನಿ ಸರಮ್ಮ, ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದರಿಯವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ದಿನಾಂಕ:25/01/13 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6-00  ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 12/2013 ಕಲಂ 504323498(ಎ)306 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತರಾಯ ಬಿರಾದಾರ ವ||30 ವರ್ಷ ಸಾ||ಬೋಸಗಾ ರವರು ನನಗೆ  ಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತರಾಯ ಬಿರಾದಾರ ಈತನ ಜೊತೆಗೆ 2005 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ 2-3 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆವು, ನಂತರ ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿತ್ತಿರಿ, ನಾನು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 50,000/- ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಲದೇ , ಅತ್ತೆ, ಮಾವಮೈದುನರವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಪ ತಾಳಲಾರದೆ ಬಳೂಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ:13-01-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00  ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಡಅತ್ತೆಮಾವನಾದನಿಭಾವಮೈದುನರು ಬಳೂಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿ ಅಂತಾ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಎಳೆದಾಡಿ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 19/2013 ಕಲಂ 498 (ಎ) 504 506 ಸಂ. 149 ಐ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು 3, 4. ಡಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-01-2013

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08-2013, PÀ®A 498(J), 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÁä UÀAqÀ ¸ÀAdÆPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ Hl ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀÄäPÀwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013, PÀ®A 498(J), 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉòæà @ ¤gÀAd£Á UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ ¥ËgÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-07-2008 gÀAzÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ ¥ËgÁtÂPÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, E£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ DV®è, DgÉÆæ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ ¥ËgÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ qÁPÀļÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ, UÁæªÀÄzÀ°è J®èjUÀÆ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÝgÀÄ, CªÀwÛ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀð ªÀgÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ°®è, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸À® UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ, 2) CvÉÛ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä, 3) ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, 4) ªÉÄÊzÀÄ£À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è, ¤£Àß PÁ®UÀÄt ¸ÀjAiÀiÁV®è, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁV¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ, £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ Nr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, C®èzÉ FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ PÀ¼ÀÀ»¹PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ 25-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CvÉÛ ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÁ JAzÀÄ KµÀÄÖ ºÉý ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛ®è, ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ £ÁªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁrzÉݪÉ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁPÉ ©¼ÀÄwÛ, £ÀªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 09-2013, PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2013 gÀAzÀÄ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ EgÀĪÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÁQzÀ vÀAw ¨ÉðAiÀÄ JAUÀègÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀmï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ, (ªÀiÁ°) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¨sÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: G¥À CgÀtå C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (¥ÁæzÉòPÀ) ©ÃzÀgÀ ±ÁSÉ ¸Á: ©d®UÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (¥ÁæzÉòPÀ) ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ, CgÀtå gÀPÀëPÀ ©ÃzÀgÀ (±ÁºÁ¥ÀÆgÀ ¥Àæ¨sÁgÀ), 2) ¥ÀAZÁPÀëgÀ¥Áà G¥À ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj ºÉƤßPÉÃj ±ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Ágï ªÀiÁ° J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr CgÁ ¥ÀwÛ¬ÄAzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÁQzÀ vÀAw ¨ÉðAiÀÄ PÀ©âtzÀ JAUÀègÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ PÀmï ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀªÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀjUÉ »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, Nr ºÉÆÃzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-25/qÀ§Äèöå-1968 £ÉÃzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è vÀAw ¨ÉðUÉ ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ MlÄÖ 12 JAUÀègï ¥ÀnÖ PÀmï ªÀiÁr C¯Éè ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆæUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄĤç CxÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄfç eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ zÀÀvÀÛAiÀÄå UÀ°è ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¹QÌ©zÀÝ ªÀåQÛUÉ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä 1) C° ¥Á±Á ¸Á: ¥sÀvÉÛ zÀgÀªÁeÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) gÁ²ÃzÀ vÀAzÉ ºÀ¦üÃd ¸Á: ¨ÁªÀað UÀ°è ©ÃzÀgÀ, 3) ±ÁzÁ§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ ¥Á±Á ¸Á: ¨ÁªÀaðUÀ°è ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÁAZÁ¼À, ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀÄ ræ¯ï ªÀĶ£ï vÀgÀ®Ä ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAPÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀgÀĪÀ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÁAZÁ¼À FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-1020 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAPÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ræ¯ï ªÀĶ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ, ¤®AUÁ, GzÀVÃgÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ªÀ¯ÁAr, OgÁzÀ (©) ºÁUÀÆ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉ ºÉÆÃV ºÀÆqÀPÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À C.Q 24,000/- EgÀÄvÀÛzÉ, EAf£À £ÀA. ºÉZï.J10E©9f¹04378 ºÁUÀÆ ZÉ¹ì £ÀA.JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J10E.J¯ï9fr00017 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ       24-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀÄlÖ®ÆgÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ:PÉƽ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ zÀ£ÀzÀ D¸ÀàvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĹ¢ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ fÃ¥ï £ÀA PÉJ-01/f-2523 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À JqÀUÁ°£À ªÉÆÃtPÁ°£À PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉ.E.© ¥ÀªÀgÀ ºË¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ±Á±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ¹ÃvÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¦à CmÉÆ £ÀA. PÉJ-39/3497 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°ÖAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±Á§dªÁ° EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©), vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ »gÉÆà ºÉÆÃqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-37/f-9453 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌ OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ RArÃPÉj UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ C¨sÀAUÀgÁ UÀqÀzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆî ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè VnÖAiÀÄ UÀÄArUÀ½zÀÄÝzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÄ vÀÄrUÀ½UÉ, §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ UÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, PÉüÀ vÀÄnUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ 24-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 18-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì £ÀUÀgÀzÀ ¸À¥ÀÛVj ¨ÁgÀ & gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ¸ÀܼÀzÀ°è1]CA¨Á¸ÀvÀAzÉgÀAUÀƸÁgÀAUÀgÉÃd¸Á||ªÀĹÌ. 2] ®PÀëöät vÀAzÉ gÀAUÀƸÁ gÀAUÀgÉÃd ¸Á|| E®PÀ¯ï
3)±ÀgÀt¥Àà¸Á||ªÀĹÌ4)ªÀÄ®è¥Àà¸Á||ªÀÄ¹Ì 5] §¸ÀªÀgÁd ¸Á.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉAiÀÄÄvÁÛzÁÝUÀ ²æà UÀÄgÀÄgÁd PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV M§â DgÉÆæ CA¨Á¸À ¹QÌzÀÄÝ E£ÀÄß 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ NrºÉÆVzÀÄÝ ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 830/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 19-15 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁt UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 09/13 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 25-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹gÀªÁgÀÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÉêÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÉêÀ® CzÀȵÀÖzÀ DlzÀ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÀ §ºÀgÀ CAvÁ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 35 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á:¹gÀªÁgÀ 2] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 51 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¹gÀªÁgÀ 3] ªÀiÁºÁªÀĤ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¹gÀªÁgÀ 4) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EgÀ§UÉÃgÀ 30 ªÀµÀð eÁw:ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á:¹gÀªÁgÀ 5) gÀªÉÄñÀ eÁqÀ®¢¤ß vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á: eÁqÀ®¢¤ß 6) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 40 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ 7) dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:¹gÀªÁgÀ 8) ªÀiË£ÉñÀ vÀA<zÉ §¸À°AUÀ¥Àà 38 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:¹gÀªÁgjªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ MlÄÖ 42,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt & 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1 lªÁ®Ä , 3 ZÉÊ£Á ¸ÀlÖ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Àmï C Q gÀÆ 1500/- , gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ C £ÀA 1 jAzÀ 5 gÀªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ 3 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

²æà ªÀÄw UÀªÀÄ®ªÀé UÀAqÀ: RƧtÚ, 40ªÀµÀð, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ vÁAqÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ «£ÁPÁgÀtªÁV DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ. UÉÆãÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ RƧtÚ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£ÉÆA¢UÉ K£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ ? ¤Ã£ÉÃ£ï ±ÀAl ºÉýwÛ '' CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, ¨É¤ßUÉ, vÉÆÃqÉUÉ ¨Á¸ÀÄAqÉ §gÀĪÀAvÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉ, JqÀUÉÊ, §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÀlÄÖUÉƽ¹, ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr, ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛ£É, CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2013 PÀ®A. 498(J), 504, 323, 324, 506(2) L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2013 gÀAzÀÄ 91 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಜಪ್ತಿ:
ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹಾಗು ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:24/01/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ.ಐ (ಕಾ.ಸು) ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗಣೇಶ ನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಹೌಸಿಂಗ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿಯವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶಿವಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ ವಯಃ 28 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃ ಈಳಿಗ ಉಃ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಾಃ ಕಲ್ಲಬೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುಬಹುದು ಅಂತಾ ಬಲವಾದ ಸಂಶಯ ಮೇಲಿಂದ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಆತನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ Hero Honda Passion Pro Red Colour M/c No. KA 37 W 4296, Chassis No. 0202IC03239, Engine No. 02C21M03750 ಅಃಕಿಃ 25,000/- ರೂ. ನೇದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 11/2013 ಕಲಂ. 41(ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗು 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.