Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 31, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:ಮಾನ್ಯ 2 ನೇ ಅಪರ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ.ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಪತ್ರ ನಂ.383/2013 ದಿನಾಂಕ:17.01.2013  ನೇದ್ದರ ಆದೇಶದ ಸಾರಂಶದವೇನೆಂದರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ  ಶೀತಲ ಗಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಿಂತರೆ, ಸಾ||ಪ್ರಗತಿ  ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ:12-06-2011 ರಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಸಿಂತ್ರೆ ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಗದು ಹಣ ಬಂಗಾರ ಇತರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಈ ವಿಷಯ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಮೊದಲನೇ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹಣ ಕೊಡುವದು ಆಗುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ಹಣ ತರಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದರೂ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮಾವ ಲಕ್ಷಣ ಇತನಿಗೆ ಸಾದ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಣ ತಂದೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಣ ತಂದು ಕೊಡಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸಹ ನನ್ನ ಗಂಡ  ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನುವ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:04/2013 ಕಲಂ 498 (ಎ). 323. 506. 511 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:29-01-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ನಂದಿತಾ  (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ) 19 ವರ್ಷ ಇವಳು ಹೊಲದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಸಾತನೂರ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬಸ್ಸು @ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಳ್ಳಾ ಸಾ:ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರದವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಬುಲೆರೋ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು,ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡಗಿಯ ಅಣ್ಣ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:26/2013 ಕಲಂ 366 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 28-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.32 8 JPÀgÉ 20 UÀAmÉ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ, 28 ªÀµÀ, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀįÉè£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ FvÀ£À CfÓAiÀiÁzÀ ©üÃüªÀĪÀé UÀAqÀ ®PÀätÚ FPÉUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ ¸ÀeÉÓAiÀÄ JgÀqÀÄ UÀÆqÀÄUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀÄlÄÖ 50 aî ¸ÀeÉÓ C,Q.50,000/- ªÀÄvÀÄÛ ¸À¥Éà C.Q.10,000/-MlÄÖ-60,000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EzÀÝ °TvÀÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ. zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/2013 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ 29-01-13 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ »gÉÃUËqÀgï 25 ªÀµÀð ¯Áj Qè£Àgï ¸Á|| PÀ£À¸Á«. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ E§âgÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉ.J 37 - 7164 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ¹Ì - ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÉÆÃr£À ªÀĹÌAiÀÄ zÉêÀ£ÁA¦æAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ §A¢zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è qÉæöʪÀgÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊUÉ lZïÑ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖ ªÀÄÄjzÀAvÁV, ªÉÆÃt PÉÊ PɼÀUÉ ªÀiËA¸À QwÛ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2013 PÀ®A. 279.338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 30-01-2013 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ UÉÆÃgɨÁ¼À §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï zÁn ±ÉÃRgï gÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 37/3649 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB J¸ï.© gÉrØ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 37/3649 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢ CA§tÚ vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà 45 ªÀµÀð, §rUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁB UÀAUÁªÀw FvÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¹PÉÆAqÀÄ CA¨ÁªÀÄoÀ PÀªÀiÁ£ÀÄ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¨ÁAqï PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ UÀzÀÝPÉÌ PÁ°UÉ PÉʬÄUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄgÀ¢zÀÄÝ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀÆwð dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2013 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §zÉÝÃ¥Àà gÁoÉÆÃqï 50 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÉÆêÀiÁèöå£ÁAiÀÄPÀ£À vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ QgÉÃ¥Àà ®ªÀiÁt 60 ªÀµÀð 2] ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ®ªÀiÁt 30 ªÀµÀð 3] ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¯ÁªÀiÁt 25 ªÀµÀð 4] ªÀiÁ£À¹AUï vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ®ªÀiÁt 23 ªÀµÀð 5] £ÉêÉÄ¥Àà vÀAzÉ QgÉÃ¥Àà ®ªÀiÁt 55 ªÀµÀð6] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÉêÉÄ¥Àà ®ªÀiÁt 28 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÄ ¸ÉÆêÀiÁèöå£ÁAiÀÄPÀ£À vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÁVzÀÄÝ CªÀj§âjUÉ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À DVzÀÄÝ DV¤AzÀ CªÀj§âjUÉ ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ: 30.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ dUÀ¼À EzÀÝ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀî®Ä dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÁzÀ §ÄzÀÄݪÀAvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ »A¢£À ¹nÖ¤AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà §Ä¢ÝªÀAvÀgÀ ºÀwÛgÀ K£ÀÄ ºÉÆUÀÄwÛAiÀiÁ E¯Éè §UɺÀj¹PÉÆ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ. PÉʬÄAzÀ §qÉ¢zÀÝ®èzÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀ æ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A. 147.148.341.504.323.324.326.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà @ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà §Arè 35 ªÀµÀð, eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¢§â£ÀPÉÃqï, 40 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀlUÀ¯ï 28 ªÀµÀð,¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¢§â£ÀPÉÃqï 35 ªÀµÀð, J®ègÀÆ, eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ zÁåªÀtÚ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀĨÁ¸À FvÀ£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è dªÀ¼ÀUÉÃgÀzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀĨÁ¸À¤AzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÁåªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀj§âgÀÄ ¸ÀĨÁ¸À£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, D ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀĨsÁ¸À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ªÀÄÈvÀ zÁåªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀj§âgÉà PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É F oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zsÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÉÎ 4-5 wAUÀ¼À »AzÉ zÁåªÀtÚ FvÀ£ÀÄ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ;-30/01/2013 gÀAzÀÄ zÁåªÀtÚ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéÃóµÀ¢AzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀj§âgÀÄ zÁåªÀtÚ£À vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæü ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A.302. ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ 30-1-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dAUÉè¥Àà vÀAzÉ C®è¥ÁqÀ dAUÉè¥Àà ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß vÁ.f. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£À   CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀiË®¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ PÀnÖUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¨ÉÊzÁrzÀÝgÀ §UÉÎ ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀzÀäªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʬÄAzÀ §®ªÁV PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ eÉÆÃgÁV zÉÆ©âzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ,  PÀ¥Á¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ M¼À ¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A: 302 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

:¦üAiÀiÁ𢠺À¹Ã£Á¨Á£ÀÄ UÀAqÀ gÁd¨sÀPÁë , ªÀAiÀÄ: 22ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á:R¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ gÁd¨sÀPÁë vÀAzÉ ±ÉPÁëªÀ°¸Á¨ï ªÀÄ£ÀÆßgÀÄ , 25ªÀ, ¸Á: ºÀÄ®V FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:28-03-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 30,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ , 01 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÆ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ , ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¢£À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ , ªÀiÁªÀ, CvÉÛ , ¨sÁªÀ£ÀªÀgÀÄ , ªÉÄÊzÀÄ£À ºÁUÀÆ £Á¢¤ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 50,000/- vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 30-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ R¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃj¢Ý , ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀAzÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.03/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2013 PÀ®A.498(J) , 323 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 23 ªÀµÀðEzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀUÀqÀÄ ºÁQ¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzÀ vÀUÀqÀÄ vÀgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 30/01/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀίïUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ PÀÆqÁ vÀªÀÄä eÉÆvÉ E®èzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ E¯Áè £ÉÆÃrPÉÆüÀÄîªÀªÀgÀÄ E¯Áè CAvÁ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀUÀqÀÄ vÀgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV PÀÄrzÀÄ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÉà ¢|| 30/01/13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2013 gÀAzÀÄ 205 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-01-2013

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ®PÉë£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯É ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ CªÀ½UÉ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ vÀ¯É £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀݼÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 28-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀ¸Àéw EPÉUÉ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw EPÉAiÀÄÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀjAzÀ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 29-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ®PÉë£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ©-»gÀ£ÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ »gÀ£ÀUÁAªÀ ¥ËæqsÀ ±Á¼É ºÀwÛgÀ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/E-4713 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw : PÀ§â°UÁ, ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ F±ÀégÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà dªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á:  »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀjUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É KjzÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ F±ÀégÀ dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ F±ÀégÀ dªÀiÁzÁgÀ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ F±ÀégÀ dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dªÀiÁzÁgÀ  ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2013, PÀ®A 447, 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-01-2013 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà zsÀ¼ÀªÁ¬Ä ¸Á: UÉÆÃ¥Á® UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀ 10 QéAmÁ¯ï vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) °AiÀiÁRvÀ C° vÀAzÉ «¯ÁAiÀÄvÀ C°, 2) C§gÁgÀ vÀAzÉ CºÀäzÀ C° E§âgÀÄ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ              30-01-2013 gÀAzÀÄ EAVèõï£À°è °TvÀªÁV Cfð ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÉÃAPÀmÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà UËqÀì ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: EqÀUÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-5-257 ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ºÉÆgÀ ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ. £ÁUÀgÁd  vÀAzÉ ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ UËqÀì ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÉêÀAvÀ qÉà CqÉéÃAn¸ïÖ ºÉʸÀÆÌ® ©ÃzÀgÀzÀ°è 5£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-01-2013 gÀAzÀÄ PÀÄ.£ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ügÀPÀgÀÄ EgÀĪÀ PÀqÉ J®èjUÀÆ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÄ. £ÁUÀgÁd EvÀ£À §UÉÎ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 30-01-2013 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸À¥ÁmÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, G: ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ, ¸Á: ºÉÃqÀUÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: d£ÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁzÀV Q¯Áè gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd ZËgÀ¸ÁÛ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÁzÀV gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/eÉ-9267 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMESಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡೆಹಳ್ಳಿ ವಯಾ||16 ವರ್ಷ ಸಾ||ಬೋರಾಭಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಜೋತೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಬೇಕರಿ @ ಕಾಶಿನಾಥ ಹಾದಿಮನಿ ಸಾ|| ಬೋರಾಬಾಯಿ ಬಡಾವಣೆಯವನ ಜೋತೆ ದಿನಾಂಕ:30-01-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಆಗಿತ್ತು, ಗಣೇಶನು ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಬಂದರವಾಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುಳಿತಾಗ, ಕಾಶಿನಾಥ ಬೇಕರಿ @ ಕಾಶಿನಾಥ ಹಾದಿಮನಿ ಇತನು ಬಂದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಲವಾರದಿಂದ ಗಣೇಶನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ, ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯದಿಂದ ಬೇಹುಶ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಫಾ ಕಡೆಹಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಭೊರಾಭಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:9/2013 ಕಲಂ 307, ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 30-01-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00  ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಲಂ 302 ಐಪಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ನಂ:01/2013 ನೇದ್ದು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ. ಶ್ರೀ,ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಕಂದಾರೆ ವಯಾ|| 41 ವರ್ಷ ಉ|| ಪತ್ರಕರ್ತ  ಸಾ|| ತೆಲಸಂಗ  ತಾ|| ಅಥಣಿ ಜಿ|| ಬೆಳಗಾಂವ ರವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಶಿವಣಗಿ ವಯ|| 56 ವರ್ಷ ಉ|| ಅಧಿಕ್ಷಕರು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕೇಂದ್ರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಾ|| ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ  ಕ್ರಾಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:22/2013ಕಲಂ 323, 341, 504, 506  ಐಪಿಸಿ & 3(1)(10) ಎಸ್‌.ಸಿ/ಎಸ್‌.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಆಕ್ಟ್ 1989 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಲಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ: ಎಸ್ ಮಳ್ಳಿ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಯಮನಪ್ಪಾ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:28-01-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಯ ಎದುರಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಟಾಟಾ-ಎಸಿ ನಂ ಕೆಎ-28-ಎ-4415 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಯಮನಪ್ಪನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಡೊಂಕಕ್ಕೆಎದೆಗೆಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದುವಾಹನ ಚಾಲಕನು ಅವನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ  ಅವನಿಗೆ ಆದ ಗಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಮನಪ್ಪ ಇತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಆತನ ತಂದೆಯಾದ ಮಲಕಪ್ಪಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:19/2013,ಕಲಂ,279304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.