Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 6, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-08-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-08-2019

ಖಟಕಚಿಂಚೊಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 08/2019, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 05-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವೈಜನಾಥ ಕುರುಬಖೇಳಗೆ ರವರ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಂದೆಯವರು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಾನು 1000 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ 1230 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತು ಹೊಲದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಎಡಗಡೆಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಎದೆಗೆ ನೊಡಲು ತಂದೆಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಕೊಳಾರ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ರವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಲಿಖಿತ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.         

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 62/2019, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 05-08-2019 ರಂದು ರಾಜೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಸಾವರಗಾಂವಕರ ವಯ: 70 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಜನವಾಡಾ ರವರ ಮಗ ಸುಧಾಕರ ಇತನು ಬೇಳ್ಳೂರಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬಿ.ಸಿ ಹಣ ತರುತ್ತೇನೆಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ-38/ಕ್ಯೂ-5619 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಜನವಾಡಾದಿಂದ ಬೆಳ್ಳೂರಾಗೆ ಹೋಗಿ ಜನವಾಡಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಚಿಕಪೇಟ ಪೆಟ್ರೊಲ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ಬೀದರ ಔರಾದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಸ ನಂ. ಕೆ.ಎ-38/ಎಫ್-0936 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಭಗವಾನಸಿಂಗ ತಂದೆ ಕಿಶನಸಿಂಗ ಸಾ: ಬೀರಿ(ಕೆ), ಸದ್ಯ: ಜನವಾಡಾ ಇತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಧಾಕರ ಇತನಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸುಧಾಕರನಿಗೆ ನಡು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಾಗ ಸುಧಾಕರ ಇತನು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಆರೋಪಿಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.     

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 78/2019, PÀ®A. 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲¨Á UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CPÀâgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊeï zÀUÁð ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CPÀâgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ AiÀiÁ¹Ã£À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: C«ÄÃgÀ ºÀªÀÄeÁ PÁ¯ÉÆä, C§ÄÝ¯ï ¥ÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£À ªÉÆzÀ®£É ¥ÀwßAiÀÄÄ ±Á»Ã£À ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀ½UÉ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, ±Á»Ã£À¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04-08-2019 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CPÀâgÀ ±Á EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £À£Àß JzÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ K£ÁVzÉ AiÀiÁPÉ £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥Éưøï ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ gÉʯÉéà UÉÃmï ºÀwÛgÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÉÃR ªÀĸÀÆzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ¸ÉÊzÀ, CgÀ¸À¯ÁªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ R¢Ãgï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀAiÀiÁeï vÀAzÉ ¸ÉʯÁ¤ J®ègÀÆ ¸Á: C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊeï zÀUÁð, ©ÃzÀgÀ, J®ègÀÆ DmÉÆà ¤°è¹ ¤AvÁUÀ JªÀiï.r d«Äïï vÀAzÉ JªÀiï.r d»Ãgï ¸Á: ¯Á®ªÁr, ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß DmÉÆà mÁ¦UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ «£ÁB PÁgÀt £À£Àß DmÉÆÃUÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý JAzÀÄ PÉýzÁUÀ JªÀiï.r d«Äî EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £À£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ JzÉ£ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á¼É ªÀÄÄAeÁ£É D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÉÆt JAzÀÄ ºÉý ªÀÄ®VzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 05-08-2019 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ ºÀ¤¥sÁ©Ã EªÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ JªÀiï.r UÀįÁªÀÄ C° ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÉÊAiÀÄåzÀ D²Ã¥sï EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAqÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnàgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ DgÉÆæ JªÀiï.r d«Äïï EªÀ£ÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 123/2019, ಕಲಂ. ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ :-
ದಿನಾಂಕ 01-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ತಾನಾಜಿ ಬೊರೊಳೆ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ವಿಳಾಸಪೂರ ರವರು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಲಲೀತಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಸೊನಿ ಮೂವರು ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, 1330 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ ಮಂದಿರದ ಎದರುಗಡೆ ನಿಂತಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮರಳಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ ನೊಡಲು ಇಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೊಗಿ ನೊಡಲು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನೆಗೂ ಸಹ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಲಾವತಿ ಹಾಗು ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ದದ್ದಾಪೂರೆ, ದತ್ತು ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ದದ್ದಾಪೂರೆ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಾಣೆಯಾದ ತಾಯಿ ಲಲೀತಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಾನಾಜಿ ಬೊರೊಳೆ ಇವರು ಅಂದಾಜು ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಗೊಧಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟು, 49 ಫಿಟ ಎತ್ತರ, ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ತಂಗಿ ಸೊನಿ ತಂದೆ ತಾನಾಜಿ ಬೊರೊಳೆ ಇವಳ ವಯ: 08 ವರ್ಷ, ಗೊಧಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, 3 6 ಫಿಟ ಎತ್ತರ, ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ, ತಂಗೆಯ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚೂಡಿದಾರ ಮತ್ತು ಪೈಜಾಮಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 47/2019, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-08-2019 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀªÁr NtÂAiÀÄ CuÁÚ ¨sÁªÀÅ ¸ÁoÉ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁ£ÉAzÀÄ UËvÀªÀÄ ¦J¸ïL ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CuÁÚ ¨sÁªÀÅ ¸ÁoÉ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CuÁÚ ¨sÁªÀÅ ¸ÁoÉ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¥sÁgÀÆPÀ vÀAzÉ CPÀ§gÀ C° ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆmÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1720/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 2 ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.