Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 3, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


Jai Bhavani Internet Café ರವರು On-Line ಮುಖಾಂತರ ನಾಗರೀಕರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆನಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ನೀಡುವದಕ್ಕೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವ ಮಾಪಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.5 ರಿಂದ ವಾರ್ಡ ನಂ 8 ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಾಗರೀಕರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಮಾಪಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಜೈಭವಾನಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಕೆಫೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು [ಪ್ರಾಂಚೈಸಿ] ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಸೈಯ್ಯದ ಮುಸ್ತಖ ಪಾರೂಕ ಸಾ:ಮಹಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮೋಮಿನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂ.164008 ದಿನಾಂಕ:22/11/2011 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆನ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಡಾ:ಅಜೀತಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಸಾ:ಮಕ್ತಾಂಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಡೆದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅವರುಗಳ ಭಾವ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀ ಜೈ ಭವಾನಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಕೆಫೆ ನೇಹರು ಗಂಜ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸೈಯ್ಯದ ಮುಸ್ತಫಾ ಫಾರೂಕ ಇವರಿಗೆ  ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೈಬರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು  ಅರ್ಜಿ ಸಂ.164008 ಸೈಯ್ಯದ ಮುಸ್ತಖ ಫಾರೂಕ ಸಾ:ಮಹಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಡಾ:ಅಜೀತಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ ಇವರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಆನಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ನೀಡಲಾದ ಹಕ್ಕಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ:ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಗುಜ್ಜಾರಿ ಆಹಾರ ನೀರಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಡ ನಂ.5 ರಿಂದ 8 ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ:50/2012 ಕಲಂ.420,468,ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ.66, 66[ಡಿ] IT Act 2000 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಟಬಾ ಉ|| ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ, ಸಾ|| ದೇವಿ ನಗರ ಅಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-32/ವಾಯ್-3880 ನೇದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 31-05-2012 ರಂದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 9-00  ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 01-06-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲಾ,  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 38/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ¨sÉÃgÀV 2) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ¨sÉÃgÀV 3) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ¨sÉÃgÀV, 4) ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ UÉÆA¢, J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ªÀÄzsÉå F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 02-06-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ UÁæzÀªÀÄ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ §¤ßPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ MzÀÄÝ, "J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÖgÀÆ PÉüÀĪÀªÀj®è" CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/12 PÀ®A. 341, 504, 323, 355, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤Sï PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

FUÉÎ 4 wAUÀ¼À »AzÉ PÀĪÀiÁj DAiÀÄåªÀÄä vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ 17 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:AiÀÄrªÁ¼À FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 24.1.2012 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀÄrªÁ¼À FvÀ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV DPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« §®ªÀAvÀªÁV ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ DUÁUÀ DPÉUÉ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÉÆ£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ C°è÷UÉ §AzÀÄ §®ªÀAvÀªÁV ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2012 PÀ®A: 376 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ: 02-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÀÄ AiÀÄÄ. DAf£ÉAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®ªÀÄAzÀ GªÀÄä£Éä ªÀAiÀiÁ: 27 eÁ: PÀªÀiÁä , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: M¼À§¼Áîj gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆ° ºÀtzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɹPÉÆArzÀÄÝ , DvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ 1000/- gÀÆ PÀÆ° ºÀt PÉÆlÄÖ G½zÀ ºÀt £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ DUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ CAd£ÉAiÀÄå£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¥ÀÆtð ºÀt PÉÆqÀzÉà wgÀÄV¸ÀÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV DvÀ£À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ , §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀ¨ÉgÀ½UÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ ,C®èzÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.121/2012 PÀ®A.341, 504, 323,324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

gÁdÄ vÀAzÉ eÉÊ¥Á® ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw J¸ï ¹ ¸Á; gÁA¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwægÀ ªÉÆxÁér¸ÀÖ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è QæPÉÃl Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.00 UÀAmÉUÉ ]CPÀëAiÀÄ 2]¦æÃvÀÄ 3] PÁwðPÀ 4]gÀ«. 5]«gÉñÀ 6]¤¯ÉñÀ 7]£ÀgÀ¹AºÀ®Ä 8]²ªÀgÁd 9]Vj 10]£À«Ã£ï 11]£ÀAzÀ 12] ¸ÀĤïï 13] ¥ÀvÉÛ J®ègÀÄ eÁw J¸ï ¹ ¸Á; gÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Áåmï ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ G½zÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÀqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2012 PÀ®A. 143,147,148,323,324 504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ïPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 


 

¢£ÁAPÀ:-02/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 33 ªÀµÀð.eÁ:-dAUÀªÀÄ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ vÉÆÃj¹zÀAvÉ £ÀµÀÖPÉÆ̼À¥ÀlÖ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,84000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ £É®Äè ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ zÀ£ÀPÀlÄÖªÀ eÉÆÃ¥Àr, J«Ää DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÀì£ÁVzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ . §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ''DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ'' 06/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¥sÀjÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀĸÉãï¦ÃgÁ PÉÆqÀ ¥sÁåPÀÖj , ªÀAiÀÄ:33ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ºÀĸÉãï¦ÃgÁ vÀAzÉ dAVè¸Á¨ï PÉÆqÀ ¥sÁåPÀÖj ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , 09 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ FvÀ£ÀÄ qÉʪÀgïì PÉÆlÖ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ qÉʪÀgïì PÉÆlÖ ªÉÄÃ¯É KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢Ã CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ EzÀÝgÉà EgÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃgÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV fêÀ£ÁA±À PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ£ÁA±À PÉøÀÄ gÁf ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆj£À JªÀiï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ ªÉÆzÀ®Ä JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ CPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðQëöå¹ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀzÉà vÀAzÀÄ ºÁPÀzÉà EzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ , DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ½¹j CAvÁ DvÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ ªÁzÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛÃAiÀiÁ §zÁä±ï ªÀÄÄAqÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 120/2012 , PÀ®A. 498(J) , 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 30.05.2012 gÀAzÀÄ F±À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉUËqÀ ¨É¼ÀªÁn ªÀ: 35, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀ: 40, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÄ ¸Á: ¤rUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà @ ±ÀgÀuÉUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀ: 43, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤rUÉÆüÀ ºÁ/ªÀ: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀºÁgÀ E®è¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸Á® ªÀÄÄnÖ¸ÀzÉà ¢üªÀiÁPï ªÀiÁqÀÄwÛ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà E°èAiÉÄ PÀnÖ ºÁQ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀÆvÀÄ ©qÀÄvÉÛêÉAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2012 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2012 PÀ®A 323, 324 506 gÉ/« 149 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 70 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-UÀ®UÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉƼÀÄîwÛvÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ-27/05/2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÉÆÃmÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ CjPÉÃgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹zÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÀj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ,¢£ÁAPÀ-01/06/2012 UÀAmÉ aQvÉì ¥sÀ®PÀjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ , ªÀÄÈvÀ£ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦üÃgÁå¢ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà 40 ªÀµÀðeÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-UÀ®UÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2012 PÀ®A-174 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 


 

FUÉÎ 25 ¢£ÀUÀ½AzÉ ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ¢B¹zÀÝtÚ ªÀAiÀÄB 35 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB¥ÀlPÀ£ÀzÉÆrØ [ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊzÀÄ£Á/UÀAqÀ£À vÀªÀÄä ] FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¹zÀÝtÚ FvÀ£ÀÄ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ gÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀzÁäªÀw FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 01/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 10.40 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ¢AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:02.06.2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄB 37 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GB MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB¥ÀlPÀ£ÀzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgïÀ. £ÀA:16/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæöPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.02-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §Ä¢ÝPÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À zÉÆqÀØ¥Àà PÉÆÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §¸ï £ÀA.PÉJ-22-J¥sï-1735 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-36-9887 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ £ÁUÀ¥Àà ¸Á.§Ä¢Ý¤ß, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á.vÉgɨsÁ« E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ 3-4 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀÈ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ±ÀAPÀgÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà £ÀA¢ºÀ½î 30 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.ªÀÄlÆÖgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/12 PÀ®A.279.337.338.304(J) L¦¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:  02-06-2012 gÀAzÀÄ 12:20 UÀAmÉUÉ AiÉÆçÄgÁd vÀAzÉ eÁ£À ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G:¸ÉPÉÆåjn UÁqÀð, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-3-28 Dgï Dgï PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¯ÁpE®èzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¤¯ÁÝt ¥Àæ¨sÁgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¯ÁpAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä w½¹zÁUÀ J¸ï.©.ºÉZï. PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ l¤ðAUï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨Éë£À ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ gÀ¸ÉÛ CdħdÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀjzÉà ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è MAzÀÄ eÉ.eÉ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J¦J¸ï.Dgï.n¹ §¸ï §AzÀÄ C°è ¨Éë£À ªÀÄgÀ PÀqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ¦.gÁªÀıÉõÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå, J¦J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA : J¦ 28/eÉqï 3458 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÉÆÃr §¸Àì£ÀÄß ¤°è¸ÀzɪÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ PÀqÉAiÀÄĪÀ) ¨Á§Ä vÀAzÉ ±Á®A ¸Á¨ï, G: UÀÄvÉÛzÁgÀ, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ ©Ã¼ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÝgÀÆ CzÀgÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À ¥Áæt ,ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ¨ÁgÀzÀAvÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀªÀÅ §¹ì£À ªÉÄïÉÉ ©zÀÄÝ mÁ¥ï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ qÉäAiÀįï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå, 51 ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, gÉïÉé £ËPÀgÀ, ¸Á: ªÀÄlªÀiÁjf: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 60/2012 PÀ®A: 304(J)¸À»vÀ 34L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 02-06-2012 gÀAzÀÄ ²æà JA. dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÉÆæÃeÉPïÖ D¦ü¸Àgï ºÉ¯ïá J ZÉʯïØ D¥sï EArAiÀiÁzÀ J£ï.f.N. ºÁ.ªÀ. £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ gÉÆÃqï zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ vÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß D¦üÃ¸ï ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ C°èAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CPËAmÉAmï QgÀuï PÀĪÀiÁgï E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð¢AzÀ ªÀQðAUï ¸ÁÖ¥sï wAUÀ¼À «ÄÃnAUï PÀÄjvÀÄ UÀ§ÆâjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä D¦üøïUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä D¦üøï£À »A¢£À ¨ÁV®£ÀÄß MzÀÄÝ ¨ÁV°£À M¼ÀUÀqÉ a®PÀzÀ ªÉƼÉUÀ¼ÀÄ ©aÑzÁUÀ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÉç¯ï qÁæzÀ°èzÀÝ ¤PÁ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ PÁåªÉÄÃgÁ C.Q.10,200/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄßAiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A: 454, 380 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 02.06.2012 gÀAzÀÄ
D¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà EªÀgÀ UÀÄr¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ.) ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀªÀÄZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀĺÉñï vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á: D¯Áݼï vÁ: ªÀiÁ£À«.ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ ¹Q©zÀݪÀjAzÀ 1) §eÁeï ¥ÁènãÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 PÀÆå-9912 C.Q.gÀÆ. 20000/-2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34 J¯ï-6499 C.Q.gÀÆ.20000/- 3) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-36 «-7186 C.Q.gÀÆ 25,000/-4) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 «-2296 C.Q.gÀÆ. 25000/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 600/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðªÀÄzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/12 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2012 gÀAzÀÄ 48 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 

 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ನಾಟಿಕರ ಸಾ|| ತರನಳ್ಳಿ ರವರು  ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:01/06/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೇಟ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವು ನಾನು ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ,  ಮಶಾಕ ಇತನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಗ ನಾನು ಔಟ ಅಂದೆನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದವನೆ ಬ್ಯಾಟನಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನುದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಡ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರಹತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 77/2012 ಕಲಂ 324 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮಾನಕರ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರರವರು ನನ್ನ ಮಗನು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಶೇಳ್ಳಗಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮನೆ ಭಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಅರ್-4962 ನೇದ್ದು  ದಿನಾಂಕ: 27-04-2012 ರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 98/12 ಕಲಂ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.