Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 13, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಛತ್ರಪ್ಪ ಪವಾಡಶೆಟ್ಟಿ ಉ|| ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಸಾ|| ಕಲ್ಯಾಣ ಗಡ್ಡಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06-09-2012 ರಂದು ಹೋಗಿ ಪರ್ಸಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 01-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ನನ್ನ ಅಶೋಕ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ.-32 ಬಿ.-2618 ನೇದ್ದನ್ನೂ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ (ಹಳೆಐ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರವಿರುವ) ಭೋಗಾವತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ ಎದುರುಗಡೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಂದಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ  ನಾಗಮೂರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದೆ ದಿನಾಂಕ 06-09-2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೋಡಲು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿಯು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಲಾರಿಯ ಇಂಜಿನ ನಂ. ಸಿ.ಝೆಡ್.ಈ. 276350,ಮತ್ತು  ಚೆಸ್ಸಿಸ್ ನಂ. ಸಿ.ಜೆಡ್.ಈ. 387683 ಇರುತ್ತವೆ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.82/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಗಾಜು ಓಡೆದ ಬಗ್ಗೆ:
ಕಾಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹಡಪದ ಎನ್.ಈ.ಕೆ.ಎಸ.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕ ಕಾಳಗಿ ಬಸ ಡಿಪೋ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 13-09-2012 ರಂದು  1-00 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಎ 32 ಎಫ್.1533 ನೇದ್ದನ್ನು  ಮಂಗಲಗಿಯಿಂದ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದ ಭರತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಅನೀಲ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬೆರ್ಜಿ ಸಾ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕ ಕಾಳಗಿ ಘಟಕ ಇತನು ಬಸ್ಸನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೇ ಬಸ್ಸು ಓಡುಸುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅಂದಾಜು 10-12 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಾಪೂರದಿಂದ ಕಾಳಗಿಗೆ ಬರುವ  ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆಎ 28 ಎಫ್-1613 ನೇದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂದಿನ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಂದಾಜು 10-12 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:71/2012 ಕಲಂ 341, 504, 283, 427 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು  ಆರೋಪಿತ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       :¢£ÁAPÀ 11/09/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CgÀ¶tÂV PÁA¥ÉèPïì£À°ègÀĪÀ ²æÃ.C§Äݯï gÀeÁPÀ vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ¯ï ¸Á§ 28ªÀµÀð,ªÀÄĹèÃA,ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-§¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.JªÀiï.DUÉÆæà Kd¤ì CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ,¢£ÁAPÀ 12/09/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ CAUÀrUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ²æÃ.C§Äݯï gÀeÁPÀ CAUÀrAiÀÄ ±Élgï£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ UÀ¯ÉèAiÀÄ°èzÀÝ 12000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ J¸ï.JªÀiï.DUÉÆæà Kd¤ì CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjAiÀÄzÉà gÁqÀ ¨ÉAqï ªÀiÁqÀĪÀ °ÃªÀgï¢AzÀ ±Élgï vÉgÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1750/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀiÁ¸ÉAiÀÄ GAUÀÄgÀ CA.Q.6000/- »ÃUÉ MlÄÖ 19750/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:- 11-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-12/09/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠠 ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2012 PÀ®A- 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
. gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   §ªÀ¸ÀgÁd vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV ºÁ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ZÁAzÀ¥ÁóµÀ EªÀgÀ UÀÄdj CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¸ÀPÁðj PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-36-J¥sï-718 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉlÄÖ vÀUÀÄ° gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV£À°è, Q«AiÀÄ°è, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
.               1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà fãÀÆgÀÄ ªÀ: 28 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉ. ºÉƸÀ½î 2) ¸ÀvÀå¥ÀàgÉrØ §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï ¸Á: PÁgÀlV (§ÄQÌ) EªÀgÀÄ  vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ¢£ÁAPÀ:-12-09-2012 gÀAzÀÄ 8-20 ¦.JAPÉÌ PÉ.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ .¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉêÀ® CzÀȵÀÖzÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà fãÀÆgÀÄ ªÀ: 28 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉ. ºÉƸÀ½î FvÀ£ÀÄ  dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ ¦,J¸ï,L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀvÀå¥ÀàgÉrØ §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï ¸Á: PÁgÀlV FvÀ¤UÉ   PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV CªÀ£ÀÄ §ÄQÌ EzÀÄÝ E§âgÀÆ F dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 530/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, ¥É£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA;  115/2012 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¹.ºÉZï. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï , ¸Á: ¥ÉÊ¥ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ  FvÀ£ÀÄ §¼Áîj ²æÃgÁªÀiï amïì ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï£À°è ¢:30-12-05 gÀAzÀÄ aÃnzÁgÀgÁV nPÉmï £ÀA.24 aÃmï UÀÆæ¥ï £ÀA.581010 £ÀA§gï ºÉÆA¢ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ aÃn ¥ÀqÉzÀÄ 40 PÀAvÀÄUÀ¼À°è 5 ¸Á«gÀ gÀÆ.AiÀÄAvÉ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ aÃn ºÀt ¥ÀqÉzÀPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ²æÃgÁªÀiï amïì£À°è ) ¦.J ªÁ¸ÀÄzÉêÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ C®ÄÌAzÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 41ªÀ, G: °ÃUÀ¯ï C¹¸ÉÖAmï , ²æÃgÁªÀiï amïì ¥sÀ¸ïÖ ¥sÉÆèÃgï Qæ¸ÀÛ eÉÆåÃw ¤ªÁ¸À ªÉÆÃw ¸ÀPÀð¯ï §¼Áîj .gÀªÀgÀÄ °ÃUÀ¯ï C¹¸ÉÖAmï DV , DgÉÆæ 02 PÀ¯ÉPÀë£ï C¹¸ÉÖAmï DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ  FvÀ£ÀÄ ¢: 21-11-2007 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÉÃnAiÀiÁV PÀAvÀÄUÀ¼À ¨ÁQ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý DvÀ£À  PÀqɬÄAzÀ 1,20,000/- gÀÆ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆvÀÛPÉÌ vÁ£É ¸À» ªÀiÁrzÀ gÀ²Ã¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦.J ªÁ¸ÀÄzÉêÀgÁAiÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢: 31-01-2009 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ DvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ¤UÉ ¨ÉÃnAiÀiÁV DvÀ£À  PÀqɬÄAzÀ ¨ÁQ EzÀÝ PÀAvÀÄUÀ¼À ºÀt PÉý DvÀ£À  PÀqɬÄAzÀ 28,750/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆvÀÛPÉÌ gÀ²Ã¢ PÉÆnÖzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ 01 FvÀ£ÀÄ DvÀ£À  ªÉÄÃ¯É ºÀt ªÀ¸ÀƯÁwUÁV §¼ÁîjAiÀÄ qÉ¥ÀÆån gÉf¸ÁÖçgï D¥sï PÉÆ-D¥ÀgÉÃnªï ¸ÉƸÉÊn¸ï & amïì §¼ÁîjgÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆnÃ¸ï §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ F §UÉÎ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¯ÉPÀÌvÀ¥Á¹Ã¯ï£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ DgÉÆæ 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 EªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ 1,20,000/- gÀÆ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÉêÀ® 20,000/- gÀÆ ªÀiÁvÀæ ¯ÉPÀÌPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁr ªÀiÁr 1,00,000/- gÀÆ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ 28,750/- gÀÆ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 20,000/- gÀÆ ªÀiÁvÀæ ¯ÉPÀÌPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 8750/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹ vÀªÀÄä gÀ²Ã¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ w¢ÝPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ zÁªÉAiÀÄ°è ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ SÉÆnÖ zÁR¯É ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä gÀ²Ã¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ w¢Ý ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹ DvÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr £ÀµÀÄÖªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.373/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2012 PÀ®A : 406, 420 , 465 , 468 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ©üêÀıɥÀà ªÀAiÀÄB 60 ªÀµÀð eÁwB ®ªÀiÁt GB MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁBCqÀ«¨Á« vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃWÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 40 ªÀµÀð GBMPÀÌ®vÀ£À ®ªÀiÁt ¸ÁBCqÀ«¨Á« vÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ SÁ° eÁUÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¢£ÁAPÀ B-13/09/12 gÀAzÀÄ 11.00 J.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ w¥ÀàtÚ CqÀ«¨Á« vÁAqÀzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ VqÀzÀ £ÉgÀ½£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ ªÉÄÃWÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ EzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖ¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ SÁ° eÁUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÀ PÉÆqÀĪÀ°è, ªÀÄÄ¢ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀªÀ£É C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®,JqÀ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ §qÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ,¨É¤ßUÉ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ vÁAqÀzÀªÀgÁzÀ ±ÉÃoÀ¥Àà, ºÁUÀÆ ¥ÁAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2012 PÀ®A 504,323,324 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.09.2012 gÀAzÀÄ 180 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  46100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-09-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Àà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß J£ï.JZï-09, d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ UÉÆëAzÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÉîAUÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: alUÀÄ¥Àà EvÀ£À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 448, 498[J], 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉõÁä UÀAqÀ zsÀªÀÄðªÀÅ ªÁ° ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: AiÀÄgÀ¨ÁUÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ - vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt £Àr JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ - vÁ¬Ä EªÀgÀÄ, ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr CAvÀ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ - vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁzÀ-«ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV 1) PÀĵÀ vÀAzÉ ªÀįÉèò, 2) ®ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀįÉèò, 3) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, 4) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀįÉèò, 5) ªÀįÉèò vÀAzÉ ¸ÀzÀæ¥Áà ªÁ° EªÀgÉîègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqɧr ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ vÀAzÉ - vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆÃqɧr ªÀiÁr, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄAiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄzÀå¨ÉÃgÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà, ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà, EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©Ãr¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀgÀ ¥ÉÊQ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ PÀĵÀ EªÀ£ÀÄ §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 220/2012 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-09-2012 gÀAzÀÄ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ §¹ì£À°è PÀĽvÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è UÁAd vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¦Ã®zÉêÀ J.f ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀĺÁQ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸Àì §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èAzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄdgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁzÀPÀ C° ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀÄvÀÄÛªÉgÀzÀÄ »qÀzÀÄ ¸ÀzÀj UÉÆÃt aîzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 2 PÉ.f UÁAeÁ C.Q 2000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¹QÌzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è UÁAeÁ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAiÀiÁj¹, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®zÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ M¦à¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಚಿಣಮಗೇರಿ ಸಾ|| ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:12-09-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಭಾಗೇಶ ತಂದೆ ಚಿದಂಬರ ಈತನ ಜೊತೆಗೆ ಶರಣು ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಕೇಸು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಏನಂತದ ಅಂತ ಅಂದವನೇ ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದನು, ಅತನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು  ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗೇಶ ಈತನು ನನ್ನ ಶರ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗು 5000/-ರೂಪಾಯಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:67/2012 ಕಲಂ 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು:
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:13-09-2012 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ವೇತನ ರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡುವರೆಂದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ದುರಿಣರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿಕ ನೌಕರರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಂತೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವದರಿಂದ , ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13-09-2012  ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಧ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಶ್ರೀ ಇನಾಯತ ಬಾಗವಾನ ವಿಭಾಗಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ...ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಲಬಗಾ ವಿಭಾಗ-2  ಅಲ್ಲದೆ  .ಹೆಚ್.ನಾಗೇಶ ...ಸಾ. ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ -1 ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಧಿಕಾರಿ ...ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ -2 ರವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಡಿಪೋ ನಂ-01 ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ  ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು , ಗಮನಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶೌಖತ ಅಲಿ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ಆಲೂರ || ಸಿ.ಪಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ವಕರ್ಸ ಫೇಡರೇಶನ್ ಜೆಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೋಹಲ್ಲಾ ಮುಲ್ಲಾ ತಂದೆ ದಾವಲಸಾಬ || ಸಿ.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾ|| ಆಳಂದ, ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯಕಂಚಿ ವರ್ಷ || ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಚಾಲಕ ಸಾ|| ಪ್ಲಾಟ ನಂ:23 ಆರ್,ಜಿ. ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ರಾಜವಾಳ ವರ್ಷ || ಸಿ.ಪಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶೀ ಸಾ|| ಎಮ್..ಜಿ-31 ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು  ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ:13-09-2012 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮುಷ್ಕರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಇವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:12-09-2012 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತಾ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು  ಮೇಲ್ಕಂಡವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ, ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಯಾಧವ || ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಡಿಪೋ ನಂ:2 ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾ|| ರೋಳ ವಾಡಿ ತಾ|| ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಗಣಪತರಾವ ತಂದೆ ಗುಂಡೆರಾವ ದೂದ ಕವಡೆ ವರ್ಷ || ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಡಿಪೋ ನಂ-2 ಹೇಡ್ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾ|| ಪ್ಲಾಟ ನಂ:51 ನಿಯರ್ ಕೆ..ಬಿ ಪವರ ಹೌಸ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಗುರು ತಂದೆ ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ದೋಡ್ಡಮನಿ ವರ್ಷ || ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್..ಟಿ,ಸಿ ಡಿಪೋ ನಂ:01 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡೇಕ್ಟರ್  ಸಾ|| ಕಾಚಾಪೂರ ತಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾಳೆ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಷ್ಕರದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇವರು ಸಹ  ಇಲಾಖೆಯ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಹಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತಾ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್. (.ವಿ)  ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ವರು ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೇಯಾಗಿ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:117/2012 ಕಲಂ 107, 151 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.