Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 15, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂದಾಕನಿ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಹೊಳಕುಂದಿ ಉ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೇಚರ ಸಾ: ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 15-04-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1=00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎ.ಪಿ.ಸಿ 43 ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಎಸ್-7498 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ಕೊರಳ್ಳಲಿದ್ದ ಟಾವೆಲ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಸ್ಕಿಡ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿಗಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಅವರ ತಾಯಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:44/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮೈಹಿಬೂಬ ತಂದೆ ಗಪೂರಸಾಬ ಮಡಕಿ ಸಾ||ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 14/04/2012 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 5.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಪಂಕ್ಚರ ಅಂಗಡಿ ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ 32.ಡಬ್ಲೂ 7571 ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ರೋಡಿನ ಬಲಗಡೆ ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಬಜಾಜ ಕೆಎ 32. ಎಲ್ 4217 ನೇದ್ದು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ಪಂಪ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದನು . ಡಿಕ್ಕಿ ಪರಿಣಾಮ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಗು ಮತ್ತು ಸವಾರ ಹಾಗು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳು ರೋಡಿನ ಬಲಬದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು.ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಸವಾರನು ಸಹ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. ನಾನು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನೋಡಲು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾಲಕನ ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲ ಮುರಿದಂತಾಗಿತ್ತು ತಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕುಸಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಿ.ಟಿ 100 ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವದೇ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವವನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಬಸವರಾಜ @ ಬಿಸ್ಯೆ ತಂದೆ ರತ್ನು ಪವಾರ ಆತನು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಿಸ್ಯೆ ಸಾ||ಕಮಸುರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಸಿ.ಟಿ 100 ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಜಯರಾಮ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ: ಕೋರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 81/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. ªÀÄĸÁÛ¥sï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á : PÀ«vÁ¼À vÁ : ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ°è £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 24 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀA§AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ PÀÄtzÁqÀÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ¼ÀAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr vÀÄgÀÄPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¨ÉA§® EzÉ ¤ªÉãÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß QwÛPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ °TvÀ zÀÆj£ÀéAiÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2012 PÀ®A. 143,147,148,323,324,354,504,¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²æäªÁ¸À CUÉÆæÃEAqÀ¹ÖçÃeï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ mÁmÁ J.¹ £ÀA§gÀ PÉJ-36/J-520 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦ügÁå¢ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁ:ºÀjd£À ,G:¨É¯ÁÝgÀPÉ®¸À ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 17-d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢AiÀÄ°è ¥À°ÖUÉƽ¸À®Ä ªÁºÀ£ÀªÀÅ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁV ¤®è®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ°èAzÀ J®ègÀÆ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀÄ ©Ã¼À®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ¨Ár,¥ÁlPï EvÁå¢ §qÉzÀÄ ¦ügÁå¢ §®UÉʪÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj & ¸ÁzÁ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «gÉñÀ FvÀ£ÀÄ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2012 PÀ®A.279,337,338. L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JªÀiï « PÁ¬ÄzÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ DgÀvÀPÀëvÉ PÀÄjvÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ qÉÆÃt §ÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 19 d£ÀgÀÄ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E°è ªÀĹâ EzÉ ¤ÃªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÁzÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨Áj¸ÀÄwÛÃj CAvÀ CAzÀªÀgÉà PÀnÖUÉ,PÀ®Äè,gÁr¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÁ®A £ÀA 9gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀªÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.40/2012. PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506,¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(10) J¸ï.¹.J¹Ö.¦J PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13-04-2012 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÉƼɥÀà, 25 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°, ¸Á. PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ºÉƼɥÀà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 50 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ ¦ügÁå¢ E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2012 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 14.04.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà, 56ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:wªÀiÁä¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸À¥Àà JA§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07.04.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ aªÀÄuÉ JuÉÚ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÀaÑlÄÖ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉPÀÄÌ PÀqÉ«zÀÝjAzÀ ¢Ã¥ÀzÀ°è JuÉÚAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄR ªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2012 gÀAzÀÄ vÀ£ÀßUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2012 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :14-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®âUÁð °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥À UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀ:19 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á:UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÀªÀÄäzï gÀ¦ü vÀAzÉ ¨Á¸ÀĪÀiïC° ªÀ:20 eÁ:ªÀÄĹèA G:qÉæöʪÀgï ¸Á:»gÉÃdAvÀUÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄfQ jqÀÓ PÁgï £ÀA:PÉJ-37 JªÀiï-5235 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄ®âUÁð -°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀgÀÄ«£À°è PÁgÀ£ÀÄß ªÉÄð£À DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A. 279,L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 14.04.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ dAUÉèÃ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆUÀªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉà ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è E°è AiÀiÁPÉà ElÄÖPÉÆAr¢Ý UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è CAvÁ ºÉüÀÄwÛ vÉÆÃj¸ÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ K£ÀÄ vÉÆj¸À¨ÉÃPÀ¯Éà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2012 PÀ®A., 506,504,324 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ-15-4-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉUÉ £À«®UÀÄqïØ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁ¢ðzÁgÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ °AUÀzÀºÀ½î 45 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- £À«®UÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄr¸À°£À°è ºÉƯÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉAQAiÀÄÆ DPÀ¹äÃPÀªÁV UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQAiÀÄÄ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ 50000 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,1 1/2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 20.000 ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 1.07,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2011 PÀ®A-CPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÀvÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 14/03/12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ ¢¤ß¨Á« vÁAqÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà gÁoÉÆqï 38 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¢¤ß¨Á« vÁAqÁ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä EzÀݪÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÀUÀÆ ¹§âA¢ & ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr 2 °Ãlj£ÀµÀÄ× PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q.gÀÆ. 200=00 UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 50 °ÃlgÀ PÀZÁÑ PÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁr DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2012 PÀ®A.32,34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2012 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-04-2012

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15-04-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/04/2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB §¼ÀvÀ [PÉ] UÁæªÀÄ, vÁB OgÁzÀ EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ «ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁ¼À¥Áà gÀAeÉÃj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸ÁB PÀĪÀiÁgÀ aAZÉƽî EªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁ¼À¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄnÖzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 14-04-2012 gÀAzÀÄ 1640 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÁæªÀt vÀAzÉ ±ÀªÀgÁd ¯ÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 20 ¸Á: ¨ÉîÄgÀ ºÁUÀÆ gÀ« vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §®vÉ ¸Á: zÀħ®UÀÄA JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ gÀ« JA¨ÁvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2012 PÀ®A 326, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/04/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¨Áa¥À½î ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G|| ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á|| WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¨Áa¥À½î ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆ® ºÁUÀÆ VqÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆæ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ Ý ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/04/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ CfêÉƢݣï vÀAzÉ SÉÊgÀĢݣï, 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, V¯ÁªÁ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄgÀR®. ºÁ° ªÁ¸À ¨ÁgÀÆzÀ UÀ°è UÉƯÉSÁ£Á, ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĸÀĪÀÄ UÀ°è PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-22/J¯ï-1778 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧® ªÉÆt PÁ®-¥ÁzÀzÀ ªÀÄzsÀå J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ¥sÀ¸À°UÉ M¼À UÁAiÀĪÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/04/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ PÁ±À¥Áà ¨ÉêÀļÀV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ÄgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| NA £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼À gÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀıÁ® @ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¨ÉêÀļÀV ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ¸Á|| NA£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¤UÉ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ F §UÉÎ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/04/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 15-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝAiÉÄå vÀAzÉ zsÀƼÀAiÉÄå ¸Á|| «ÄãÀPÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¯ÉÆPÉñÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀóµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¥ÀæeÁªÁt ¥ÀwæPÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 39/7165 £ÉÃzÀgÀÀ°è PÀĽvÀÄ OgÁzÀÀPÉÌ §gÀÄwzÁÝUÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©Ãd ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽fAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ fÃ¥ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ªÀÄÄV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ aQvÉìUÉ PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀgÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁ®PÀ FgÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß mÁPÀÖjAiÀÄ £ÀA.PÉJ-37/n-9010 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA.PÉJ-37/n-9011 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À, ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÀ®ÄªÁ¢ Nt PÀ£ÀPÀVj. ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀÆ°PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ®Qëöä PÉgÉAiÀÄ°è ºÁ¼ÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÉ-ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPÀÖjAiÀÄ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr PÀ¼Àa »AzÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ mÁæ°AiÀÄ »AzÉ ¤AvÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ EvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁ¼ÀÄ ªÀÄtÄÚ ©zÀÄÝ G¸ÀÄgÀÄUÀnÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ£É. ºÉZï. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠣Á¤ @ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÀªï UÉÆÃV£Éä, ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð, eÁ : PÀªÀiÁä, G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¥ÀmÉïï PÁåA¥À, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ°è ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁåA¥ÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¥ÀmÉîPÁåA¥À-£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¦£À £ÁUÉñÀégÀgÁªïgÀªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt UÀÄvÀÛ¯ï ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: FrÃUÀ, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀPÁåA¥À EvÀ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ® UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀPÁåA¦UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J17/Dgï-8794 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄzÁévÀzÁé Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV £Á°UÉ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ²æà CAzÀ¥Àà ¹¦¹-342 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/f-344 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ qÁ: GqÀĦ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀ¸À£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è oÁuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £À£Àß JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ J¹ £ÀA; PÉJ-37/9082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹-143. J¸ï.ºÉZï.N £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:30 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ CgÀµÀtPÉÃj vÁAqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ C§Äݯï PÀjªÀiï vÀAzÉ gÁVøï zÉÆÃrAiÀÄA ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: mÁ.mÁ. 207 ¯Áj £ÀA: J.¦-04/n.n-4223 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ, dªÀÄ䮪ÀÄqÀUÀÄ vÁ:f:PÀqÀ¥Á gÁdå: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀ mÁ.mÁ.207 ¯Áj £ÀA: J.¦.04/n.n-4223 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-04 / J¥sï.eÉ-6322 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ತಂದೆ ಶೇಖಚಾಂದಸಾಬ ನಾಡೆಪಲ್ಲಿ ಸಾ:ಮಸ್ಜಿದ್-ಎ-ಮಹೆಲ್ ಸೇಡಂರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 14-04-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಮೇಶ ತಾಪಾಡಿಯಾ ಸೇಠ ರವರು ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮಹ್ಮದ್ ಎಜಾಜ ನಾಡೆಪಲ್ಲಿ ಇತನು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ-ಕೆ.ಎ-32-ಯು-3755 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸೇಡಂದಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೇಡಂ-ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಂಕನಳ್ಳಿ-ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಹ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಕೊಂಕನಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮಹ್ಮದ್ ಎಜಾಜ ಇತನು ಸೇಡಂದಿಂದ ಮಳಖೇಡಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಜರ್ವರೆಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಎಡಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಮುರಿದಿರುತ್ತವೆ. ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತರಚಿದಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಖಾಸಗಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಹ್ಮದ್ ಎಜಾಜ ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 79/2012 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಿಸ್ಟಪ್ಪಾ ದಾಮರಗಿದ್ದಾ ಸಾ|| ಮುಧೋಳ ರವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 2 ಗಂಡು ನಾನೊಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಅಂಜಲಪ್ಪಾ ಇವರು ಹೊಲಮನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಧೋಳ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಅಂಜಲಪ್ಪಾ ಇವರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಹೊಲದ ಬಾಂದಾರಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಯುವ ಸಂಬಂದ ಇವರ ನಡುವೆ ತಕರಾರು ನಡೆದಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕಃ 14-04-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮುಧೋಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪಾ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನಾದ ಅಂಜಲಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಅವನ ಮಗ ಅಶೋಕ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 37/2012 ಕಲಂ 302, ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರೇಖು ತಂದೆ ದಾನು @ ದಾವುಜಿ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ:ಭೀಮನಾಳ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:13-04-2012 ರಂದು ಕಮಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಪ್ರಯಕ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಭೀಮನಾಳ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕಮಲಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಅಂದಾಜು 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕತ್ತಲು ಬಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಎಡಕಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪಗಂಡಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು. ನಾನು ನರಳಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಮುನ್ನು ತಂದೆ ಡಾಕು ಚವ್ಹಾಣ ವಯ:55 ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆನೆ . ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:44/2012 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂ 187 ಐಮೆವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.