Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 1, 2014

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಿತ್ತುಂಕೊಂಡು ಹೋದ ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಗಂಡ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಸಾ|| ರಾಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 01-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಶಾಮಸುಂದರ ನಗರದಿಂದ ಕಾಲೇಜಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ 09-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೊ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೊಗಿ ಮರಳಿ ದರು ಗಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೊರಳ್ಳಿಲಿದ್ದ 35 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು .ಕಿ 1 ಲಕ್ಷ 5 ಸಾವಿರ ರೂ /- ಇದ್ದು ಸದರಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಾ: ಕೋರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 01-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗತ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ಸರ್ಕಲ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮೇನ ಗೇಟ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಇಎ-0026  ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಂಗಮೇಶ ಇತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ ನಂಬರ ಎಪಿ-25 ಎಸಿ-4951  ಚಾಲಕನು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಮೇಶ ಇತನಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಬಾವತಿ ಗಂಡ ಜಗದೀಶ ಮಡಿವಳ ಸಾ|| ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಜೆ.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿ ಶಹಾಬಾದ ಇವರು ದಿನಾಂಕ  28.03.2014 ರಂದು 1.30 ಪಿ.ಎಮ್. ಸುಮಾರಿಗೆ  ನನ್ನ ಗಂಡ ಜಗದೀಶ ಇವನು ಏ ರಂಡಿ ನೀನು ನೋಡಲು  ಚನ್ನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ನೀನು ದರಿದ್ರದವಳು, ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ  ಮಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ. ಮತ್ತು  ನನ್ನ ತಂದೆ , ತಾಯಿ ಹಾಗೂ  ಮೈದುನ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲಾ. ನನಗೆ  ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿನ್ನ ತವರು ಮೆನಯಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ   ಹೊಡೆದನು.  ಮತ್ತು  ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ಮೈದುದುನ, ನಾದಿನಿ,  ರವರು  ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ  ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಏಕೋದ್ದೇಶದಿಂದ ನನಗೆ  ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಛ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ಜಿವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ದೈಹೀಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸೀಕವಾಗಿ  ಕಿರುಕುಳ  ಕೊಟ್ಟರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
           ಫಿರ್ಯಾದಿ  SÁzÀgï ¨ÁµÁ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄ°Pï, 26ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ C¢üPÁj, vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಲೋಕ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ-2014 ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:01-04-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಯರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನವೋದಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್.ಎಸ್.ಟಿ. ಟೀಮ್ ನ ಸದಸ್ಯರಾದ 1) ತಿಮ್ಮಪ್ಪ  ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿ ಜಾರಿ ನಿಷೇಧ ದಳ, ರಾಯಚೂರು 2) ವೀರಣ್ಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು 3) ರಮೇಶ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ. ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಮ..ಎಸ್.., ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮ..ಎಸ್.., ಬಿ.ಡಿ. ಖಾದ್ರಿ ಹೆಚ್.ಸಿ.40, ಯೂಸೂಫ್ ಹೆಚ್.ಸಿ.223, ಶಿವರುದ್ರಗೌಡ ಪಿ.ಸಿ.226, ಶಿವರಾಜ ಪಿ.ಸಿ.344, ನಾಥು ನಾಯಕ್ ಪಿ.ಸಿ.319, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಿ.ಸಿ.266 ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:17-04-2014 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೋಕ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ನವೋದಯ ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಯರಗೇರಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂ.ಎಪಿ.21 .ಎಸ್.0855 ನೇದ್ದನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಪ್ಪ @ ಹನುಮಂತು ತಂದೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, 36ವರ್ಷ, ವಡ್ಡರ, ಶಿಲ್ಪಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ನೇತ್ರಾವತಿ, ಆಲೆ ಅರಿವು ಮಂಡಲ, ತಾ: ಆಲೂರು (.ಪಿ) ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸದರಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ವಾಹನದ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸನಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ 2.42.500/-ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಹಣದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2.42.500/-ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು, ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À C.Q.gÀÆ: 6,00,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 8,42,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt & ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï Dgï. zÀ¨Á° ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ.55/2014 ಕಲಂ.171(ಹೆಚ್), 188 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ. 31-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà 24ªÀµÀð,ºÀjd£À ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á- CgÀPÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ UÀÄr¸À®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ 1)²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ2) ¨sÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà3)ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á- CgÀPÉÃgÀ C°èUÉ §AzÀÄ  FUÁUÀ¯É DgÉÆæ £ÀA 1£ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝgÀÄ ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA 1£ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ  PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr,G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¯ÉÆ ¨ÁqÀPÁªï £À£Àß ªÀÄUÀ¼À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2014. PÀ®A 324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.      

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ. 28-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ: zÉÆqÀØgÁªÀÄtÚ, 22ªÀµï, eÁw: ªÉÆÃrPÁgÀ, G: PÀÆzÀ®Ä ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: C¸ÀgïNt zÉêÀzÀÄUÀð. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  CtÚ ºÁUÀÄ CvÀ£À C½AiÀÄ J®ègÀÆ ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÉÄÃ£ï §eÁgï£À ¸ÀA¢üAiÀÄ°è£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®ZÀĪÀÄtÚ 2) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ®ZÀĪÀÄtÚ, 3) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: ®ZÀĪÀÄtÚ, 4) ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 5) PÉÆAqÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 6) AiÀÄAPÀ¥Àà gÀÄPÀÌA¥ÉÃmï 7) ²ªÀÅ eÁ®ºÀ½î  J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÀqÉØ zÉêÀzÀÄUÀð.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ `` J£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É F ºÀA¢UÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄäªÉãÀ¯Éà ‘’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ §rUɬÄAzÀ PÁ°UÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆR¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ `` J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ºÀA¢ MAiÀÄÄåªÁUÀ CqÀØ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛªÉ ‘’ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.57/2014. PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  06 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.04.2014 gÀAzÀÄ  71 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-04-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-04-2014

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/14 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 31-03-2014 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ  ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨÁâ gÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄ gÉrØ ºÀ¸ÀUÀÄtV ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G/ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ   180 JA.J¯ï. £À 46 «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CA.Q. 2129/-  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ 59/14 PÀ®A 315(J), 32(3) PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢ : 31-03-2014 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨É zsÁ¨sÁzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ AiÀÄgÀ¨ÁUÀ FvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ  01) 180 JªÀiïJ¯ï£À N®Ø mÁªÉgÀ£ï «¹Ì ¥ÁPÉlUÀ¼ÀÄ 11  02) 180 JªÀiïJ¯ï£À JªÀiï¹ «¹Ì MAzÀÄ ¨Ál¯ïzÀ°è CzsÀð ¸ÁgÁ¬Ä EgÀĪÀÅzÀÄ 03) 180 JªÀiïJ¯ï£À L© «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ 03 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 04) 330 JªÀiïJ¯ï£À QAUï ¦üµÀgï ©Ãgï 02 n£ïUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1130/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/14 PÀ®A 75 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ: 30-03-2014 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ©ÃzÀgï §jÃzï ±Á» ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ ©ÃzÀgï GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  5 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 30-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉάÄAzÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ E®èzÉà ¤AwzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è CAvÁ w½zÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Éưøï vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ©ÃzÀgï §jÃzÀ ±Á» ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ©ÃzÀgï GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwgÀĪÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ E®èzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ 1) »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èöÊAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-38-eÉ-6815 2) »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ ¸Éà÷èöÊAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-38-eÉ-1261 3) »ÃgÉÆ ¸Éà÷èöÊAqÀgÀ ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-38-nCgï-7763 4) »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ ¸Éà÷èöÊAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J 38 ºÉÃZï 2528 5) »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ  ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J 38 PÀÆå 8287 »UÉ MlÄÖ 5 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ CrAiÀÄ°è ¸Áé¢üãÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.                                                                   

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/14 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 31-03-2014 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æ. ¤wãï vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á:¸ÀÆA¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 23-03-2014 gÀAzÀÄ 123- UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì J.Dgï.n.N. PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©.Dgï.¹. PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ¸ÉàïÉAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-39-PÉ-5058 CA.Q. 30,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
               

                                                                         
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/14 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
 
¢£ÁAPÀ: 31/03/2014 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ PÀıÁ®gÁªÀ ªÀgÀzÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæüvÀgÁzÀ gÀ«, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, PÉʯÁ¸À, ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt PÀnÖ E¹àmï J¯É DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É eÉÆåÃw°ðAUï ZÀ. ºÉÆãÀßPÀnÖ  ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- ರೂ. ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/14 PÀ®A 78 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-03-2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÀAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ RįÁè ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ¹§âA¢AiÉÆA¢ f¦£À°è  ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV  fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀzÀÄ ªÀÄlPÁ DqÀj JAzÀÄ PÀÆV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÆìħ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: J¯ÉÖçõÀ£À PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-1-24 C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ EªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ eÉÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2300/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
Koppal District Reported CrimesPÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/14 PÀ®A:279,304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ
¢£ÁAPÀ 31-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C§Äݯï CdA vÀAzÉ C§ÄݯïgÀ¨ï¸Á§ ªÉÄÊ°PÁgÀPÀÆ£À ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀjÃA PÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ MAzÀÄ ºÉÆ® PÀĵÀÖV ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¤qÀ±Éò¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ QÃ.«Äà zÀÆgÀzÀ°è EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F ¢£À ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¤qÀ±Éò UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¹AUï vÀAzÉ ²ªÀ¹AUï AiÀÄ°UÁgÀ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«J¸ï JPÀì¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-8411 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ ©½AiÀÄ EArPÁ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀªÀÄmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ©½AiÀÄ EArPÁ  PÁgï ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ಕುಕನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:47/14 ಕಲಂ:279,337,338 ಐಪಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ:01-04-2014 ರಂದು 1-30 ಎಎಂಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಬಗ್ಗ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಒ. ರವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಂಗಡ ಹೆಚ್.ಸಿ-142 ರವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 2-15 ಎಎಂಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಿ, ನಂತರ ಗಾಯಾಳು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು 2-45 ಎಎಂದಿಂದ 3-45 ಎಎಂದವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮಲೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗದಗದಿಂದ ತಾನು & ತಮ್ಮ ಕುಲಸ್ಥರಾದ ಇತರೇ 3 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01-04-2014 ರಂದು 12-30ಎಎಂಕ್ಕೆ ಗದಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಎನ್.ಹೆಚ್. 63 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾನಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪ ಆರೋಪ ಮುತ್ತು @ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾ:ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಇವನು ಕಾರ್ ನಂ:ಕೆಎ-26 ಎಂ-5840 ನೇದ್ದನ್ನು ಅವತೀವೇಗ, ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಲಾರಿ ನಂ:ಎಪಿ-02 ಟಿಬಿ-2214 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆಸಿ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ಇತರೇ 3 ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಾದಾ & ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.  ನಂತರ, 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ, ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 5-45 ಎಎಂಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸದರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ